Skip to main content

Full text of "Vocabularium ofte Woordenboeck nae ordre van den alphabeth, in 't Duytsch en ..."

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves bef ore it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| Digitized by Google N iMi\/cociTClTCQlQI lOTHFFK nPNT D i g i t i zed b y Google Digitized by Google Digjtized by Google VOCABULARIUM; 

WOORDEN-BOECK, 

Nae prdre van den Alphabeth , in 't 

DUYTSCH en MALEYS. 

Eerttjdts 

sGecompweertefityt'ffgeven door den Eertv. Z). C a s p a r u m W i l t e n s, 

ende Sebastianum Danck aerts J^I^^^ 

Ende nu 

(^Met meer dan drie duyient fo woorden als manieren van fpreken) 

rermccrdert uyt de Schriften van den E. E. Jam van Hasel 

ende A l b e r t R u y l,, &c. 

DOOR 

J U S T U M H E U R N I U M, 

WeleerDtenaerdesGodtlkJ^nWoordtsin Öos>t-India, endete^u* 
vooordighinde GerefbrmeerdêGemeynte J e s u C B r li ti 

70^ WyCK TE DUERSTEDE. t'AMSTELREDA M, Ghedruckt door ordre van de E. E. Heeren BewinrhebbcrenderGe- 
oftroyeerdc Oo«t-Inj>ische Compagnie. 1650. v Digitized by Google Digitized by Google EERENTFESTE, ACHTBARE, 
WEL-WYSE, fccr VOOR- 

SIENIGE* HEEREN, 

De Heeren Bewinthebberen 

van de Gcncralo 

OOST-INDISCHE 

COMPAGNIE, 

'Beierende in 
HOLLANT cnde ZEELANT. 

MyneHeeren; 

Ac dat ick vijfthien jaren 
in den dicnft van ü Achtb. 
het falighmakende Euan- 

hadde ^ 

1 rianders 

als onderde ingeborene,re- 

fiderende in U Achtb. Do- 

A 2 mey- Digitized by Google ^Dedicatie. 
meynen in Oofl- India y weder in t Vadcrliandc 
gekeerc zijnde , hebbe dporgaens fbnderlinge 
luft endc genegentheydt gebade, niet alleen te 
verftaen dat het welmochte gaen den felven 
Gemeynten ende Aenkomelinghen uytden 
Heyaenen; maer oock my benaerftight, om 
yets by te brengen tot fticntingederfelver.Te 
meer , aengheüen ick hier toe aenghedreven 
wierde , door de Godtvruchtige aenmaninge 
des Ed.HeerGenerael 'P/Vf^r^^ C^rpentienwSiCt 
door ick oock bewogen ben, nae de revifie ee- 
niger boecken der H. Schrift door den E, fan 
van Hafel'm 'iMücys overgefet, my te bege- 
ven tot vermeerderinghe van het Maleyfche- 
Vocabulaer,doordenE.E D. C^fpamm n^il- 
tem ende S m 7)anckaerts voor defen ge* 

ftelt, ende i; gegeven : waer toe ick ge- 

bruyckt hebbe, foo de fchriften van den E. E. 
fan van Ha fel cndc^ ibert %iyl> als andere my 
in Oófl'. , ende hiervan den^ 

Ed. ff. ^ r behandight : welc- 

ke mijnen arbeydt ick hope dat den Bediena- 
ren- Digitized by Google dedicatie. 

ren des H Euangelii onder ü Achtb. gebiedt 
in Oofi'lndia feer fal wefen , om 

haer te vaerdiger t( tot verkondinge 

des H. Euangelii acn de Indifche Natiën; ende 
om te eer te geraecken tot de volmaecktë ken- 
niflederMaleyfchetalejinde plaetfe daer de- 
fel vefuyverJickgebruycktwerdt, op datbe- 
quaem mogen werden, de H.Schnfe voorts 
in de felve tale over. te fetten . lek wenfche dat 
defe mijne arbeydt ü Achtb. aengenaem zy y 
endedrage defelve U Achtb. voor, tot vorde- 
ringhe dcreere Godts ene onderde 

Heydenen, ende nut der Kercken 

die onder U Ach ftaen. De Al- 

machtighe Gödt onfes Heereni 

'^efu Chrifti, die U Achtb. verweckt , ende den 
handel der Oojl- Indifche Compagnie gefegent 
heeft, tot verbreydinghe des Rijcks fijns 
Soons/^y^ onder de verre gelegene Heyde- 
nen, bidde ick geduerighlick , dat fij nen rijc- 
ken fegen uytftrecke over U Achtb. perfoo- 
nen, handel ende regeeringe, dat meer ende 

A 3 meen Digitized by Google T>edicatie. 

meer in macht endc middelen toenemende» 
altijdts mooght continueren , rijckelick de 
handt te bieden tot verbreydinge des Rijcks 
Godes ende Ck^fii onder de ongheloovighe, 
cnde verfterckinge onfes lieven Vaderlandts. 
Amen. Gegheven in FFijcije Duerftedey den 
1 9 Mart. An. Dom. i ^50. 

U Achtb. 

Verplichte Dienaer 

JusTus Heurnius. Voor- Digitized by Google 
Voor-reden aen den Lefer. 

B EMINDE LeSER^ 

N't ghebruyck van dit Maleyiche Vocabulaer 

heeft U E. aen te mereken : 

Eerftelick datdefelfde Maleyfchc woorden 

menighmael verfcheydentlick gefchreven wer- 
den,nae datfe op de plaetfenin Ooft-India verfcheydentlick 
gepronuncieert werden: hier inde Maleyfche talemetde 
Grieckfche eenige gelijckenifle hebbende, daeromfchrijft- 
men Ney ofte Nme\^ opkHmmen : Gmde of G ondiep. Concubi- 
ne ; Batou oibota, ftecn : Bèta of beitay ick : Kira oikeira , dencken: 
TeUntang oitahntang, leggen : ende iöo voorts. 

Ten 2. Dient wacrghenomen datmen •» promincieert als 
«mtr^ende aldus werdoock meeftendeel de U gepronuncieert. 

Ten j. Wanneer een manier van fpreken in 't Maleys geftelt 
werdt : dan laet ick het woordt dat in het Duyts voor aen ftaet, 
in de maniere van fjjreeckcnmet courante letters drucken, op 
datmen wete , hoe dat fèlve woordt in 't Maleys luydet. Als by 
exempel: Daerftaet Accorderen, item, Die medicijne accor-^ 
deert met de fieckte : Oubat itou catoudjou deng-an penjakit. Dat 
woordc catoudjou (laet met courante letters , om aen te wijfèn dat 
het beduydt, Accorderen. 

Ten 4. Is waer te nemen dat in het formeren van eenighe 
woorden die vloeyen uyt een woordt dat beteeckent eenigh 
wcrck te doen, als Eten, dragen , fpreec\èn. Sec. mceftendecl nae 
gelijckeniflegehandelt moet werden, als in het woordt {cbrijve/y, 

ia'c Digitized by Google in'tVocabulaer ghehandelt werdc: ende in de conjugatie van 
hetwoordt kopen ^ cndc geroepen nerdettt voor het Vocabulaerte 
fienis. Aengaende de getalen, moet nae gelijckenilTe gehan- 
delt werden, als in 't woordc vijfic fien is. Soo mede aengaende 
de coleuren, als in 't woordt wr/ werdt aengewefen. Aengaende 
andere Nomina AdjeBivat dat is de woorden die eenige toe vallig- 
heydt in een fake beteeckenen , gelijck in 't woordt groot te fien 
is : het welcke ick oock op Ibmmige plaetfèn in 't Vocabulaer 
indachtigh maecke. Dit hebbe ick aldus gedelt om de onnutte 
lanckheydt te vermijden. 

Teny. leken ftelleniet WT, maer UYT meteen U 
vocael , nae V I. Hier in volghende de Overlètters der heylige 
Schrift in de Nederduytfche tale. 

In'tuytgeven dcfo Vocabulacrs en doe ick oock geenpro- 
iêflie van een volmacckt ende onberifpelick werck te voorfchijn 
tebrenghcn: Maer ick hebbe hetmct grootemoeytegheftelt 
uyt de fchriften van andere die de naem ende reputatie ghehadc 
hebben fëer ervaren te zijn in de Maleyfchc tale: alsgherefi- 
deert hebbende ter plaetfedaer die tale fuyverlickgelproocken 
werdt. Ende hope dat 't geen ick gedaen hebbe , van de ervare- 
ne in die tale in't volgende vermeerdert,ende daer het van noode 
ibude mogen welen , verbetert fal werden. De difcrete Lcfer ge- 
lieve terwijlen mijnen arbeytgoetgunftelick tot behulp aentc 
nemen } Vaertwe), Fer- Digitized by Google Pag: I 

Ferbm tAclinm. 

Hoopen/ Lari. 

f^Modi Indicathi , Oftativi O- Séjun^hi. 

Temput prtefent, 
Sc6(d0pe/ f Bèta 1 
^$|i loopt/ «{ Mou f. lari. 
I^P loopt/ L Dia J 

SlfteitU I^pteeet/ Diaaddatauw. 

n^pioopm/ r Kita i 

<5gp-IteDen loopt/ <( Camouorang > lari. 
^ploopen/ l Diaorang J 

Modi Indkatht, Optativi , e> SubjmShh 

TmfiM Imperfmum, Perfeatm&PüugaamperfeBum. f y^i - 1 Sfft'i ÖeÖÖeoeïOOpm/ j» Bèta fouda, of adda lari. 

(. paDDeseloopm/ j 

"""gSStS''"*»'" '"«'•'««"•«ft'-- 

f liept/ 1 

<5ïlp i Öeötflefoopen/ K Mou fouda, of adda lari. 

l !)aot0t(oopen/ J 
f Iwp/ •) 

t|p 4 Öeeftgrioopm/ }> Dia fouda, of addalari. 

L ^dOOeseloopen/ j 

Wpi l Kita fouda , ^fte adda 

[^ J lari. 

25 ^öP- Digitized by Google f litptni ^ ^ j * ,. , 

J^p ^ fitbfxn QelOOpm / j» Dia orang fouda,Of adda lari. 

t J^aDDengeloopen/ J 

SlC^rouOelOOpm/ Bèta jaddi lari. 

<5ï)p fOUDet reg0en / Mou jaddi catta. 

n^at lip fOUDe doen / Appa addanja memboac. 

3InDten ÖP &em gmefen fOUÖe / Djicalau adda berfombounja. 

I^p fOtltie 0aen/ Dia hendac bedjalan. 

tempus Futurum. 
St^taUoopmf f Bèta "I 

<5|^prul(l00pen/ 4 Mou j» jadi, of adda lari. 

l^pfalloopm/ l Dia J 

H^pfuUmloopm/ f Kita ■) . ,; ^fr. ,, 

45!lP-«eDmfttlt!O0pen/ «^ Camou orang jx J^^' one adda 
^p (Uilen lOOpen/ l Dia orang J ' 

intern/ bie itomenfal/ Jang hendac datang. ^«t t^i «Die 

itottientDtl. 

n5Modus Imperatiims. 

EOOpt/ Larila. 
^atfploopen/ Macca dia lari. 

Infinitivus, 

SOOpen/Lari. 

Qerundium. 

4^m te lOOpen / Acan lari, ofce agar lari. 
3ItC W <^ Itt Ö«C » ff^den / Acan de bcrinja. 
CtjD( om te fpelen / Waftott bermayin. m Digitized by Google 911 lOOpmbe/Balari-lari. 

SBtenV At'ttOtDe/ Doudoc-doudoc. 

i^angmOe/ Tagantong-gantong. 

^ittlöe / Tellameliat. 

^(^t^^tnütl Sedangdiatoulis. 

^èp^mgwDe/ Terlompat. 

^taenüe / Bedin-diri, ofte Terbediri. 

I^tnden alfOOÖOenOe/ Mendapat boat demikiën. 

^ptDMffttetmöe/ Dmiftenbe/ öuujeïtcftenDe/Dia 

menjadi, Of adda maccan, minum, bacawin. 
^elDDenOe ïjare fonben/ Mengacouwy acan dofanja. 

Tarticifia. 

^te loopt ofte lOOpnttie/ Jangiari. 
^telOOpenfal/ Jangjadi, ofteaddalari. 

Verbum Tafftmm, 
<^etoepen uietDtn / Jadi pangii. 

Modi Inikativiy Oftativiyö* SuhjmSiyi. 

Ten^ Prajént. 
3[clttDettie *) 1 Bèta 1 

JJöptoecDt K geroepen \ Mou ^ jadi pangii. 

iPpboerDt J J Dia J 

. 3ff«tt ^iÖptaerbttoeerötol^geaf^teotrtWieöen/Yaadda 
^ïi'^IT'ï/*^'^"'- ^«««/^iiacötenfteöoo^liffttiat 

ièpo boo^tiet tnoet in pluialr numero 8e|idntielt tneröeti/ be per* 

liïonen alleen öeranöeren/ afóm Verbo iUtivo t e U»m. 

( 

B 2 Tm- a Digitized by Google Tempus ImperfeBum &- Futurum pa/Jivim. 
f btn 1 ' ■ 5cft <( loaöof tDicröc ^ 0f roepen/ Bcta L fnltDerDm 

r 5tjt 


45l)P «i UJaertoftDiert J> gecoepen/ ^ Mou !> . j^?^^. 
L fultüjeröen J Addajadi Jadipangil, 

Ofti 
Addaja 
pangiï. Dia tQajtfoftDerDt | geroepen/ 
raltoerDen J 
Sftem. #em toaitf aefleüen / Yaaddabrikanja. Wiö: ^jt 

fiaDDen aen |)em gegetien. 
#et fal qagt gefc^otoen üjerDen / Addajadi berampon, 

^it gefonDenijet of 0)00/ Jang dia fouro fouda. 

^Ue0 10 DOO? fient gemaecl^t/ Samoa fouda Jaddl derri pada dia. 

^n Piurali moeten De perfoonen ooeft alfeen üeranDerr uiertien 

aljjinAaivo. 

Modus Imperativus. 

S^rDt 0|^P geroepen / Jadila mou pangil.. Inpmttvus, 
45eroepen merDen/ Jadipangii. 

Participium Taffiyum. . 
5©ie geroepen 10/ ofte ?t ^ i 
5©ie geroepen fal toerden/ i >'^J^<^'P^^'^- 

SCtent 55at Öaer getoO?Den t0 / lang fouda jadi affam. 

^e ^tabt 10 nu al ingenomen/ Negri talla foudaala. 

' naat gefC^eDrtod0/Appa addajadi. 
^eopent / Tabouca, of ya adda bouca. 

^aeri0flefe|Jt/3 Addabercatta, ofyaaddabercatta. ^tt Digitized by Google l|ettö0{iel|OO^t/ Orang foiidadengaritou. "^dXiW^Z 

heden Ijebben f)er ge^oo^. 

5©ie Den ïtomncft Uehent tfif/ Jang manna radja yakenel. 

^at tó : ^wn De ftouinch feent» 

^0n/Adda,fouda, ofte jaddi. 

M>rf/ Indicathl, Optathi ende StèjuhBivL 

Tempus Praffm. 
^Onhtai( Bèta 1 fouda,ofte 
<«5f|p5Öt/«! Mou )> adda, ofte* 
l#pt0/ L t)ia J jadi. 

Sftem/ 3f ïl 6ent/ Akou yanja. 

%tk Den U J^eere/ Akou jadi Tuan mou. 

25en \t\i, öet > Jadi akou ? 

^etiltjl aÖP auaf t jrir/ Sedang mou menjadi djahat. 

2^^ De0 menfcgen «f/ Jang jaSi acan manufia pounia. - 

^attóUiaeraflitlg^/Itouaddabenar. 

Nota. ^icïttöiteuio?Dt0etttioo?DtCzijn}tn't maaleiijSna^ 
0elaten. «10; ^tjt 0f||i De 00meDte Komen fotiDe > Mouini 

janghendacdatang? 

i|etiiefDe<5eea/ YaAroah. 
3inPiuraii5|tnöeperroonenmaecteberanDeten,2aiet;l©ïi 

$l)n / Kitafouda of Adda of jadi, g^c» 

'Praten' turn ImperfeBum , TerfeÜum endc 

PlufyuamperfeHum. 
f tOdjEt ^ 

«rfe j ÖeDÖegetDeett/ '. Betaadda, 

-^*'* "> öaDDeoeujeeft/ r oftefouda. 
L maregetDeea/ ) 

f P en ttlift met mte |)p toaief/ Ya tida tau fjappa dia, ofte y a tiad- 
da tau fjappa jadi dia. 

3[onaje{UjajefmDeDMpcftOe0biftöjBf/Jonasdoudoc,oftetingai 

dalamprotican. ° 

Sf ft Öen 0efcDO?Den/ Bèta adda jadi, ofte fouda menjadi. 

23 3 Futmum.' Digitized by Google Futuram. 
^Diefaljön/Tangjadi. 

i^p fal in U 5pn/ Dia adda dedalam mou. 

Imperativus. 

^fit 0IIP / Jadila mou ofte Addala mou. 
XitbtttpiitI Mou ya adda berhadir. 

fi5Modm SubjunSims. 

^t^$P U / Tantoofla ya adda deng-an mou. 
<^ pit nin qaait/Jangan djahat : loerDt ottDet HerSaett/ adda. 
^a t Dat lip komt / DJicalau dia datang. ^eniff : SfnDtm |^)l 
ftOttlt* 

Infinitivui* 

%iyM AddaOffouda. 

^ermdimu 

<^lUlt5lijntl(/ Sedang dia adda touwa. VO- Digitized by Google VOCABULAER In 't Duytfch ende Maleys. A B 
n[.^,€, Alifbata. 

XllCEianDdnnrrm Ofte \ftt\M:f 

ten/ Tingal-acan. 
^dOrrtiaen/ Ican garam, bacaf- 

(am. 
2lbl&0?Deren/ Langar, 
%bÜinftlftatp/ Premi,madjelis, 

afkyt. 
^brent/ Jangtiadda. 

SCbHtneren of onthouden ban 

teniet tpfftt/ Fantang. 
%büC(tttl ! Hifmou-acan , catta- 
berialla. 

Wi\xp&l mtjee-tierftanDt/ Bedalla. 
A c 

SCfCÜlBf/ Oupali. 

acceöief-meettec/ Pang-tf jouckey, 

of orang pretanda. 

2Jfco?öecen / compact maeclten / 

Djandji , berdjandji . 
^CCOO^D/ Djandjihan. 

Hcco^Derin / toel cTattien boesen 
ofteobrcemitomen/ Fatout. 
^Dtt metitcQne acco^ocert met 

de (HeciUe/ Oubat itou catoadjm 
dcng-an penjakit. 
^Clfmpi Adoy. 'XC^ in 0Öetal / Delapan. 3^itC 

doo?t/Bi)f. 

^Cgtbaec man / Orang balc. 
^C^tdaetliepDt / Hormat. 
aiCÖteloOlBl/ Alepa. 

«cfttHeöden/acètnemen/indai 

Berinda. 

Mcfitm/ 0rootof 6Iepnac^n/ 

Kira-kira. <«5?00t acÖten/Hor- 
matti , terdjundjung. i^Iepn. 
acïïten/KiraketfjiIjCOurang ki- 
ra, courangpandang. I^pen 

aciiret memandt dan din hU 

den / Dia tida berittra acan f jap- 
pafiappa,hanjacapada fendiri. 

^ enacöt öacr met/ Dia tida 

mcnhormatti dianja , of dia ti- 
da meng-appa dianja. 
28cÖten/ mepnen / Sanca, berkira. 

1000? een eeclich man achten/ 

Berkira ya fa orang bay. 

^c^ten/opmerchen / in dedenc^ 

Ren leedden/ Ingat,beringat^ 

^p öeeft ac$t op fiin toercft/f 

Dia ingat pada cardjahanja. 

ftUpn achten/ Kira kitf jii. 

^Cdtet / Debelaccan , blackang. 

Cen achteren bUjmi/ te fto^t 

itonten/ Tingalken cmrang. Digitized by Google •^ A C iCrI)teCden/ Comediën. i^^n 
achter / Derri debelaccan. 

Nota , De, brteeckeitt Dnt pew 
\0 opem plaette : enDe beiac- 

can,t0 Den rU0gr* ^O dat De- 
belaccan, 10 nar of aen De rug* 

Stcïïter-lllijUen / Tingal come- 
diën rr/ ca blackang. 

^C^CertCamerV Bile jang deblac- 
l^ng. 

3(c6cet:Doc|)t / fo^ge / Tfjinta. 

^r^rerfte/ Jangcomediëny. 

^cgterfte ban 't tctitp / Dekuan- 

capal 

^cIjterQe Dan 't paerDt / Boumt- 

couda. 
Sclltetdap/ Hodjat, fetena. 
^C^tettlappecy Orang fetena. 

aitBtetDencftenlieblien/ Menin- 

gat of fikir ca belaccan. 

^t|^tereen/DecDol0en]$/ Beracor. 
^ti)ter^alen/ pemanDt Dan acg^ 

ter inlialen/ Ambat,menambat. 

^r^erlaten/nalaten/Tingal de 

belaccan. 

^cj^ternaer / Daei; naet / CmeAên 

derri padaitou. 

^Cgter-noen/ Lalou tenga hari. 

^cgteraellen / Menarou de be- 
laccan. 

^t^teraelDanfcj^utt»/ Outang 

jang tingal. 
^btet ftvaten / De djalan. 

^(pte(tor0t intien oo?Io00/ An. AD 

catan-prang jang bcdjalan ca 
blackang. 
^cl)terDOl0^en / Mengicot de 
blackang. 

EcfiterDorgen of naftomi <0oD0 

0eboDt / Maw-im of tourut fab- 
da Allah. Tourut V^ ep0ent:> 

liclt/meDe-gaen. 
KtiltecDoIgettö al0fiemt0beDo« 

ién / Seperti of èagtmantia jadi 
fouro padanja. 

^cliterttiaert aecfelen / Ondor, 

berondor. 
2CtÖterlöaert|Bf / Berondor. 

SVcgcertDaert0 Uecen / Loupa- 

poula. 
Mtktt/ Bendang. 

^cl(er-DeDDe/ Parit. 

^C((er-meften / Badja-bendang. 

2(theren/ Menagala , jadiken-la- 
cou. 

^Cl(ec-bOUD)<nge/Peara lacou. 

^C6ec-ttian / Orang bendang, 
orang belacou. 

9rf(ec-Doren / Alor-alontn ben- 
dang. 

A D 

^Dder-frange/ Tjei-gagga. 
^DDeeren/ rcimen tellen/ Dju- 

meldh. 
Stbel/eDelDOtn/ Aflal premf. 1^00' 
0en aDel / Oulou-balang. 

SüDem/DenaeCTem/Nafas. ^tet Digitized by Google ^tttC M lit^&sm/ Ourat'dara. 

Nou : r^nt i0 blom-üm^ 
tot : uiant ountigttattmtot 
pglisi-aOrr/^srdMiadi. iboo;n- 

iöCC / J?«rw»-gendum. 
ISDer-Iaten/ Boangdara. 
%tHmtMlttt$U/ Tommegón. 

fliAJ^f tmmtnge/ Fickir-faad, 

raafla-hati. St^^tnÜan^f 
l3i)jE( 0)0 te Doen / Pada raafTa- 
bati bèta hendac memboat ba- 
gitou. 

A E 

%ttktt of bopere emmer / Tim. 

ba-timbagga. 

aecl(ffeen/emmeren/ Ambar. 
ael of palimk /Belucof bouiut. 

aelmoeffe/ Derma , fedekih. 
aelmoeCTe fnaimU Minta derma. 
admoeCTenier/ Orang jangmen- 
ompolkea derma. 

aelmeecDtg:^ / &;üobt-t»?onci(en / 

Nacal-boudi. 

«en ofte bp/ Decic. l^Ietieniien 

malftandeten/ Lecat famtna. 
^em^t aen mp / Ingat e<^ada 

bèta. #p|)eeft0|ienoesbaen 

fijn berO^iet/ Diaaddaiouda 
i^tgan foucarnja. |^p ift aen 
gem 00e-er0ert / Dia jadi ber- 
baflrouwi earnadu. 

aenbatf(en/ Angous. 

aenbtOöen/ Menjumba , fumba- 
can , fudjut-fomba. <^e OtOf A E ^ WbÖeriel / Orang fbmbajang. 

aenbteDen / Anrat. 

aeridtnden : ttoee epntffn / Ssm- 

bat. 

aenbo^tieren/aenboo^Ot kmmf 

Langar, menlangar-acan. 

aenb^engen / aenhlagj^ / Men- 

jampey , mengadou. 

aenb^encen/toeDjenoen/ Teran- 

ter, 
aemlatllte / Mengadoukan. 

aemlaume/Mattacaki. 
aentleben / Lecit. 
aencnoopen / Oubong. 
arncomen tn tDoo^ibp-gaen/Sin. 

aencomen met ^n fej^tp / Lan. 

gar. 
aenDacÖtt0Ö$ijn/ Beringat. 

aen-Doen/ aen-tretlien/ Weeötr 
nn0ft/fletoeer/$c, Packey, bo- 
bo, i^p öeDeliem een mantel 

aen / Bobonja felimot , Of Bef' 
fdinja deng-an felimot. 

aen-0oen/ bpDoen / Tamba , bcr- 

tamba. 
aenO^agen/ Bavaampir. 

aenD^t'iben/ Bourou,toulac. 
aengaen / Kena. ^^ooDeelmp 

aengact / Barappa kena acaa 

bèta, 
aengeboren/ Den-i jadin ja. 
aen0enaem / Bacanan/ouca-hati. 

#etiie( mp aengenaem / itouia 

cami bacanan , of ternafïbu. 

«C ^en^ Digitized by Google to A E >^ 

^eng^enaem tianseden/ Tjan- 

tick. 

^encename UDOo^tKn/ Cattaiun 

bücanan. 
atnomacitl iatt / Tawon mera- 

mey.l^p 01 iiBf niet aengenaem/ 

Tiadda barang orang berfouca 
acan dia. 

amgeften tmt üh / Tetati bèta, of 

fedangbeta,&c. Haaerfedang, 

t0n}0encltcit/Ceruip. 
atngeTicgt/ Mouca. 
aenotffpm / gebanggen nemen / 

Tancap , menangcap. 

aen0rflpen/toaS gouDen/Pagang» 

bèrdjabat-acan. 
aenpangl^/ Tergantongan. 

aenpang^en / aenbleben / Lecac- 

ken. 

aen^etgten/aenmaechen/ Sam. 

bat. 

oenenen om ptt teberftctigen/ 

Cotali. 
aenltnoopen/ Berfambat. 

aenlangen/aenrtpcken/ Ounjoc, 

ounjocken. 

aenle09|^ in 't iioo^^p-tiaren/ 

Singa. 

aenlocken/ Boudjoc. 

aenloop/ Terlari. 
aenmaecton/ Sambatken. 

aenmerclten/ Berliat. 
aennemen/ oncfan^en/ Trima. 
aennemen met oe^anot/ Sambot. 
ampo^ten/Gracan. AE 

aenraften/Kena. 

aenroepen* <^oDt aenroepen/ 

Menjomba Allah. 

aenroeren/ aenraKen/ Kenah. 
aenfeggen/ te {(ennen 0el)en / Bri- 

tau, fampei acan. 

aenfeggen/ ge&teDen /PaiTan. 
aenrten/ aenfir|)outo)en/ Menen- 
tang, njata. i^aeben aenfien/ 

Padaüf«fm^ orang. Ute^tC^ 

om aen te Ken/ terctdiaumhi' 
Tey. 3Bn tkoeedetlep aen(ien/ 

of reinette/ Duaparacarra. 
aenfienltCit/ Berhormat. 

aen^ag^ tegen be bpant / Améc. 
aenrpannen/ Berfamma. 

aenfp^elun/ Bercattaken. 

aenftaen: aen malEtanderf Saen^ 

Bediri decat. 

aenSrantien/ Langar- paffir. 
aenSelttn/ aljsdiper/ sptft^t/$c» 

Paflang. 

aenSooten met De boet/ Sonto of 

tafbnto. 

aentaüen/ aenroeren/ Djama. 
aentailen/ Hangen/ Tancap. 
aenteetttenen/ Terfourat. 
aentretlten / ter herten nemen/ 

Kira. 
aenbaertien / tioo^nametttlt in 

Öamfe/Tarima. 

aenbaeroen met De ^anDt/ Sam- 
bot, tarima. 
aenDaeren/ aenleggen/ Singa. 
aenDanttt/Mouley. 

aens: Digitized by Google AF 

aentiansl^én / beginnen / Mou- 

lakan. 
OmMtd^ml Berlawan. 

aens^ttoc^/ Mifkyl. 
^mtDifG^n/betoonm/Toundjoc 

acan. 

amiop^n/ ontrerrtrgten / Adjer- 

ken. 
Qt^/ Era , baly , mea. 
^teci}t/ Tanna. 
aeitlC-lK)3ttt0t / Gompa boumi. 
mttt-tüthf Boumi. 

aerDisI^ foo tuel m fp^aetft aijtf 

rontenamte/ Tjante, madjclis. 

aeris of eevjtftian'tlfcgaem/Fan- 

tat. 
Oert / nature/ Iman, faëJ, boudi. 
^uatttn aert/ Iman djahat. 

aeffacft/Pondy. 
aetf/Dtfi^-aeier/Oupan. 

ae0imt/ Nafas. 

aeCTemen/ Menafas. 

aeirter/ Bourongtyong. 
A F 

«f: afe afioerneden/ Poutus. 
af/ Dan boten nebet / Ca bau wa. 
af/oftetian/Derri. taanginber 

af/Derripadaianna. ï^annu 
af/ Derri pada faciran. 
af-beelben/ Menroupaken, boat 
roupanja. 

af-becalen/ Membayer poutus. 

af-b^en/ Gigit poutus. 

df-b;anben^ fiakarabis. AF 11 

af-b?elten/Pitf ja poutus. 
af-b^ehen eenttinmeraoie/Rom- 

ba , romba touron , roubou, 
meroboh. 

af-b?efeen eeragfteö&etooonte/ 
af-b^engen/nebet b^engen/Mem- 

bauwa touron. 
af-Cajppen/ Tattacrat poutong. 

af-riimmen/ Touron. 
af-comtte/ gefiacöte/Aflaiof af- 

fel-menouron. 

af-co?ten baneenromme/ Cou- 

rangijbricourang. 

af-ba((t om bout/ $t. onber te 

leggen/ Bangfal. 

af-barit afóeengaelbetpe/Baran- 

da. 

af-beplen / Bagi-bagi. 
af-boen. I^p beeft bit toercfea^ 

gebaen/ Dia Couda. poutus car« 
djahan itou. 
af-b?agen/ Bavacabauwa. 

af-b;tngen/ aenbouben in 't ber^ 

foeriten/ Cotaü. 
af-b^oogen/ aMmïïi^en/Sapou 

trmg. 

af-biiDtngen/ afttemen met ober« 

laft/ Anjaya. 

af-gaen/neber-gaen/ Touron ca 

bauwa. 

af-gaen ban be Uiegj^ / Simpaa 

derri djalan. 

af-gaenbe/ öellenöe/ Singit, mi- 

ring. 

C z af- Digitized by Google lï AF AF 

flfiSODC/ Berallah. 
afocijfcteh/ Haros tcrcodjut. 
afïironbt/ Terdalamnja. 
3ff8Un(!t0^/ Sakit-hati, fi-hati, 
iri-ati. 

affiunStgfi s^n / 6enöDen / Yri- 

hari. 
Of^^Uni Ancat touron. 
öfllOUtDm/Pontong poutuSiCrat, 

pangal acan. 

df{)otttDen: een ganDt/ $r. ^o»- 

offteertoli $tini tegenj^eptit teu« 
ujertf m öebben/Giy, had lain, 

ikrou. 

afiaeren/ nalaten/ Meningal, jadi 

lepas, tingalacan. ^thöütt' 
ttlHtt af/ Demam meningal- 
ken. 

ritouron. 

Oi^tl Mekpat-acan 

aflegsen Dr roeit / M«n«rr« bad* 

Jou, 
dnQlbW/Pimpincabauwa. 5©e 

luegl) Die afleptmlieUen / Ja- 

lan jang metioundjo touron cana- 
racan. 

afinaüchen/ Memboat poums. afmeten/ Beroucor. 

afpluclun/ af Icfen / Pongut,of 

gintas. 
afreKenen/ Kira-kira poutiw. 
afroepen/ Pangil ca baua. 

afrollen / om laegö tollen/ Ge- afdaen/banberreffam/ Badiri 

derridjauw. 

af'Oaen uan ftin Doornemen/ 

Berondor derri kirahanja. 

af-Qeethen: fteetHt Ijet ftgtp af 

na De Diepte / Camoudilatou* 

ron Digitized by Google AP 

fondeayerdalam. 
df -ftOOtCn/ Toulac ca baua. 

af-ftroopen bt f^üpt i Coupas 

coulit^afiampal. 

a^tmttm tm benetim / Hela ca- 
bauwa. i^tic vsott Datt feDett 

af-tredtm / AnAil dua derri 
tudjou. 
öf-mpiten/Bapaggar. 

Q^bagtn/üT^oon-mafien/ Tjuc- 

jiken» iappo. 

Qf-bamt : De n\m i Cadang , hi. 

lir. 

af-barm/ af-Oeecfmt lianlantit 

tmt t« rc^upte/ Baprau pegi. 

af-tDelDtstn/ omtDeftRoen/ Men. 

ambildeng-anfun 

af-toentien/omtm-fuerm/ Mem- 

baleacan. 

af-tnmtilen : een Seen / $c. La- 

lou-bergjuling ,. gouling derri 
tampatnja. 

af-tneeren eeni0^ quaet / Neme- 

renta,ofpapalaco: jJHaectltt 

10 Cecnataeni$ ; docfi Teer ge^ 

af-bierpen / Limpar of lontar ca- 
baua. 

af*tDü(ften: sA^ ban üe isaet^ 

^Dt/Berouba. 

af-iotfcKen: Dan0etc|uaet / La- 

louhen djahat, bertjerei derri 
djahat. 
af-tDtCrc()en/ Sappo, menjapo. i rj AI AL 
A I 

Speren /Jtoo^n-aperen / bercar 

gendum. 
SJiupn/ bauwangméra. 

A L 

%\l altemael/ Samóa, facalicn. 

#p (0 tn aUe0 on0 gelif eft / Dia 

famoanja fepertikita. 
al 10 Dat foo/ Djiccalauyaadda 

bagitou, baic adda bagitou* 
af etenDe/ Dalasi maccané 

al tDaerj^ oorlt g«So;tien/ Djic- 

calau wnja fouda bermatti pon. 
al fiietnten Dat / Liatnja pon baic 
itou. 

altelaet/Lambatamat. 

altegaeOtgfi/Goupo. 

al te land^/ Terlalou pandja'ng, 

Ofpadjangamat. 
albauet/ baton polam. 
alDaer/ Ca fitou, de fanna, ofian- 

na. 
al Den tt|Dt/ Selammanja. 
alDecÖett / Terlebeh bay derri 

pada famoa , of jang baic fa- 

caü. 
alDec-riepnSe/ Jang ketfjü faca- 

alDecganDe/ alDedep / Sa goap 

djenis. 
aTDecdoOfipe/ Terlebeh tingi, 

a(Der|^oo0gae/ te koeten <3oDt/ 

£1 raüpgn. 

C 3 dli Digitized by Google 14 AL 

SAnnltp tDdt in ^X\p0 ttf / Seria 

dalam rouma. 
alDenneeft/ Tcrlebchla. 
aIDU0/ Bagini. 
alOeimpn/ Mohfma. 
(AÜitt/ Sini , de fini , ca fini. 
SAlt/ Samoa , fegalla. 
aUedae0^0/ Sahari.harl. 
alfe)d(t/ Satawon-tawon. 
alIè trnnfc^ / Segalia namma 

manufia. 
. dUftn/ Sendiri/a orang (adja. I^p 

mm (lem allem/ mt|itm pe^ 

nianöttf dp-tDCrmy Ambünja 

/s««0. iM alleen om f^nent 

tntlle/ Boukan i&d^a febabdia. 

^an alleen al0/Seiain catcaiu. 

aUeenIttl( / Hat, han jac,cot{joali. 

alleenlieit / Dat ^p Ctoijóge / Co- 

tf joali , dia diëm. i^p alleen^ 
Itch/Diaiadja. 

/all eeniei/ eben eenitf/ Samma djou- 
.alle(ral»ei;/ altetamen/ Samoa- 

famma, fegalla, facaliën , cadir. 

aHengntemei/alfoetgenjet/ Faila- 

han. 
alletlep / Sa gnap djenis , famoa 
djenis. 

aUiancie/Uereentnoe/Badaminey. 

.almae^ttgfl/ Cawaflahan, nang 
di cawalmfamoajtercauwafla. 

,alreeiie/ Saciran. l^ni0siktfbt 

tierOO^Mt / Dia haram iaca> 
ran. A M 

al]fif/of toanneer/ Sedang,tatcal- 

la , tella , manna-calla. 
ató/Of gelijcft / Sepertï , bagi. 
^liS^-nU/ Sacaranini. 
aliü-ban/ Tatcalla itou, waftoa 

itoii. 

aliei-ltaeM/ quanrupje?/ Bapouta- 

poura. 

alCoO/ Bagitoujdemikiën. 

alCulcfte/ Waraa bagitou, bagi- 
tou,bagiën. 

airu(cl(jB( tiat / Macca icou. 

altaet/ Tampat fombahan , of al- 
taar. 0Od(it*aItaer/ Altaar ba- 
bauwangi. 

altegroot/ Befarama^. 

^temad/Samoa (acali,fegallanja, 

altemet / romtijDtjei / Cadang-^a. 

dangjbarangcali. 

alttjbtjtf / ïmmentteec / Sa bagi, fa 

gnap waftou,{agnap cali. 
alupn/ Tauwas,pedromini. 

altoaer: ter plaetfe / Camannaj 

de manna. 
altoaet j^fOO/ Boy adda bagi- tou. A M Mmhd^tl Prouflahabjabattan. 

antbatlitfman / Orang proui&- 

han. 
ambalTatieur/ Outoflan, radja- 
douta. 

amber/ bamSeen/ Ambar. 

ambO^dtjSl^/ Sakitdada. Digitized by Google AN 
am6d^0lintbt/ Efa, of mangi 

op 't ïi^olucr* 
amecpttgti / ftrac^eloo0/ Lece, 

linjap hiati. 
dmtntlMthtn/Czynken maccan. 

ammtintrtr uan oo?lo0l| /Panga. 

wei baprang. 
^tnoütttt0 / CalTekenparampu- an. 

amper/ fueraci^t^id/ Maflam. 

ampt / oSÜCie / Djabattan, cardja- 
han. 

A N 
^mkttl Sau,labo. 

ancher-plaetfe / reHie / Labohan. 

anclur-plderre battnm Uan De 

tDtnüt Defc^emtt ü( / Lolëo. 

anchttm/ Balabo. 

amfter-toutoe/ babel / Tali fau. 
antiere/Jangiaïn. Cenantiettn/ 

of ten mmm/ Pada jangca 
doa> ofcadoua. 

anDerj^alf/ Tenga-doa^fatou ia. 

antierpalf laer/ Satawon fa ten- 
ga. CénfteenopDenanDemt/ 

Batou bcrtindis-tindis , fatou 

batou ca atas jang laïn. 
OtibttUpl Laïnjenis. 
extttm f anOerfin^ / Laïn warna ^ 

jnelainken. 

anOerd dan galleen/ Seiainken 

fendiiinja. 

anbet0t)oen / MemboacA»». 
miOe(Iünje( foube telt 't s^efepDt AP' AR 15 

tiebben/ Djicalauwtiaddaba- 
gitou akou fouda bri tau w. 

anöecmerf/ Laïncali. 

an0eI-roeDe/ Batan^ matta cayl. 

mi0el-öoeck of liaec ft / Matta 

cayl. 

angelen/ met Den angel DiCTcj^en/ 

Meng-ayl. 

angel-fnoet:/ Tali cayl. 
an0S/6enauU)tI|epDt/ro?0e/ Ta- 

cot. 
ani)0/ Djari-manis. 
anttPOO^Den/ Menjaut, mengud- 

jcr,ballas-catta. 
anjtt/to^eeft/ Tacottan. 

anjTtat^tg^/ Deangdsl^n/Pena. 

cot. 

A P 

%Olleï/ Apoflolo. 
apoaeume/0ettuel/ Bara,bengka. 

apottumeren / fbeeren / Detette^ 

ren/Menana. 
appetijt om te eten/ Naflbu mac- 
can. 

app^oDeren/ toeOtaen/ Dan tsm^ 

Denj^OUDen/Batjacap. 
%PiÜf Rabjulachir. 

AR 

^trbepDen / Bacardja , cardja, 

Êrenta. 
epDt/ Cardjahan. 

arDepDt of moepte te tittguf^i 

Smffa-CxidJA. 

at* Digitized by Google i6 AS 

J(rÖepbt|BI-man.' Orang bacardja, 
orang oupahan. 

atbQlDtSn;/ Parampouan oupa- 
han. 

MhtplitgAoon/ Oupah. 

acbepDt in 't KmtKc-baren / Ber- 

anac. 
Orc^/ looi* / Tjerde, of tfjere- 

dic. 
arme/ Wali, lang. 
attn CtlDC l^ndt/ Lingan^tangan. 
amt ban Qoeöt/ Mifkyn, caffiën. 

9e arme/ Jang milkynan, of 

kifTejan. <2^en arm men&ge/ 

Orang cafliën. 

armade uan Tc^en / Calinca- 

pan i ancatan. 

ttcm^tttigH^l Malouhati. 

armoede/ Mifkynan. 

armoftinelaeciten / Soutra caïn. 

arm-rtng^/ Galang,ofgIang. 
arttjcitti ttft ifyAOOfft / Bagun 
petijayahan. 

arttUerpe/bttj^sefcfittt/ Bedil. 

A S / Djam- 
Jbanto. A V A Z BA 

A V 

Hnerecj^tiGi / berfeeert / SaUa , ber- 

balic. 

f(ugiiau£(-maenbt/ Siaban. 

2(t)Ondt>Q;onDC/ Pohon-petang, 
of waftou-mengarib. 

Mtmbt i oen abonDt / Petang. 

KtJOndtmael / Maccan petang, 
pangilan de malam , djamuhaa 
petang. 

^bonDCmael eten / Maccan ma- 
lam , of maccan petang. 

2(bontuer / oelutii / Ontong. . 

A Z 
SCjön/ Tjoucka. 

«3pni0jï/ruer/Mafl-am. B A 

étX^^f 0rooteCir|^ötel/ Dou. 

iSöatlen/Prouflaroti. 
S5atft-0ben/ Dapor,daporan. 
^atlter/ Orang proufla roti. 

25acft-(leen/ sebarften-Oeen/ba- 

ta^Of batou. 

^acft-tandt / fttefe/ Gighi-ga- 

ham. 

Baedett t 't licj^aem tDaCTcj^ / 

Mandi , bermandi. 

<f en bael of patH / Sa bonkus. 
S$aeren/lttnder-6aren/berannac. 

I^P ^geboren / Dlajadl derri 

ibou^ Digitized by Google BA 

ibounja. l^pi^WntitQ^ljiti 

tttl / Wadou jaddi ya adda 
bouta. 

^aer-tnoetiecderU^outDen/ Pa- 

podjoti. 

^attm / ttiac^-0oIDen / Om- 

bac. 

35aert/ Djangot. 

S^attt/ p?ofiït/Laba. 't <en baet 

n^/Tida bergou na. Il^at ^dtt 

ftttttm nmtc^t Dat Dp litt^u 

Appa berontong manuHa d)ic- 
calauw dia doulla ? 
^aüt-tDaCet/ Tampat-mandi. 

^apeoftetnj^amtianOrser/Tel- 

lock. 
^al/ Boa, fïpacr^a. 
25al t»dn OeöOrt / Tapac kaki. 

S^afante/ Uite0ö-ft0atf / Nara- 

tfja. 

S^ald^/ Edan , cayoubefar, ty- 
ang. 

^allaa ban mt M^f^ip/ Toie- 

bara. 

^airem/ Oubat. 

^aml(of tj)oo0|^ mtiesee/Be- 

ting. 

IiantR/tlOet-liancft/ Sandanm-ca- 
ki,of alas-caki. 

banciiet/ madt^Ot/ Djamuhan. 

liand) / Bertacot , deng-an tacot, 

l^annftl / Boang derri negri , of 
toulac,toutuc. 

l^atidt/ltoo^tie/Tali. BE 17 

liarm|^mi0Ö / Berrahmani , fay- 
ang-hati , bercafliën hati. 

barmïiertige <«5oOt / Allah irrah- 

man-Burahim. ZÜthatm^tt^' 
tl0fï/ Cafliankan. 

liarmöwti0ÖepDt / Cafliankan, 
rahmad. 

fm öacrrtgefföut/ Berifloh. 
oaCTen : Der Iionbm / Djalac^ 

gongong, mendjalac, bagon- 
^ gong. 

Jaftofffj^o^Cft/Coulit. 

oaa Dan oude calapp«f-noten/ 

Gonoffb. 
Daaaert-iuntlt / Anac gondic , a- 

naccanda. 4^erkDonmnDa« 

uaert/ Anacharamfjada. 

oatofmeet/Lagi. 

Öat of beter/ Terlebeh-bay. 

B E 
25eanfHt/Penacot. 

Jecft: ban eenbo0el/ Faro. 

boften/ Camiftan,batil. 

ïwcïttn / bat be Sfnbtanen in 
plaetft ban eenltldcft geb^upc^» 
Ren/Gong. ^p 't becften ^aen 
enbegehipbt maetlten/ Pon- 

col gong. 
beoabben/ Tfjamar-acan. 
betlai^/ Berfongut. 

bedagg boen ober ttin betb^tet/ 

MmMdouhai. 

Ma0gim/aenlt{a0gen/ Meng- 

adou. 

9 ^etlef^ Digitized by Google IS B E 25CfïttÖtn/Packey,bobo packey- 
an. 

S5e(odmge/Difpmfe/ balanja. 
•^mac^tigfn i DetOterchm/ Co- 

aflakea. 
^eDa(^/ beringat. 
S3eDat0^C/ OUDt/ betouwa. 

men/ Tarima-cafleë. 

S^eDancïtmmetroIettmttept/ Si 

laloaitöCematatniö* 
^lObe of matraiei / CafTuc , mic- 

ti-tidor. 

25tD-(htK / Gre , kitta tidor, tam- 
pat tidor. 

S^tlDt l Minta fomba , minta-doa. 

25rDefïwn/Toudong. ^etttcit^ 

te toOOlden/ Cattahan-bertou- 

dong. 
S^edemteltClt/ Sembounji. 
f23edelen/ Minta derma. lHomin 

blDelen / Datang cafGën. 
S^eDel^/ Orang feyajorang nie- 

minta. 
^edel-tttontcft/ Orang fekiri. 
^ebettCfoeri/Ot)^I(08^/ berkira. 

^eberben/ reenden/ binafla. 
i^eDmten een ampt/ boat cardja- 

han. 
25eli;teg^en/ boatboudi,berfe- 
mou. 

^25eöm^erof lied^tt0||lt(lt/ ba- 

boudi. 
25eD?öf / boatan. 
25eD^0eft/ bertfjintajdouca. B E 

^ed^oefc ban gedaente/ Mouca- 

nmrong. 
beD;(O0f| / Semouhan^femoujmof- 

felehat. 
bedrogen Sijn/ Kena femóu. 
bebJUfbt/ Hatimifkyn. 

bebupben/ teberSaen 0^ben; 

bri mengarti.bri artinja,mcng- 
artikan, 

bebnpbinge/ ftnne/ betSant/ Ar- 
tinja. n^at bebupbt bat > Ap- 
pa artinja? I^et \^ ntet te be^ 
bupben/ nietiet xmttwi Tiad- 

dagounafacali. 

bebbitn0en ftut telben / Tahan- 

hati. 

bebtDtngen met macj^ / Seaflat. 
beeclte: berfonteimr/ Anacfon- 
gey. 

betthec/ Tljawanminumman. 

beeltentCTe of gelijtltenicre/ Men^ 

roupa,roupa. 

beeibt ban gout of fteea'^^Tou- 

ladang. 

been baermen op gaet/ Tomboc. 
been / bot /Touiang. 

beenberen / Toulang-toulangan. 
be-ecben/ bcrpoulïïaka. 
beeft / binatang , hay wan. 
beeftac{)tt0g / benatan famma , 

tfjara benatan. 
htttt ( ftUCirHen / Sa crat , fa fuap. 

begeclKen / bagourou. 
begeeren/ Hendac. ^tt'\^ttxti& 
be0eeti0{)/ Yhtimgitig. 

begeer* Digitized by Google BE 

litgntfMitptit: om ptttt^tb-^ 
ben/ Inging, ^nüerebegetr^ 

ltCl^f)(&(n / Naflbu laïn-laïn. 

tiegeertt/ ïuft/ appetfft/ Naffou. 

{legenatngllDe / Termaafla. 

ftegeütti/öetlaten/Tingai-acan , 

beër-acan. 

Iiegteten / fjttptotpm f Syram. 
tegin / befltnfel/ Moula of mou- 

lanja, pertaraalian, moulahan. 

fteginnen/ mouIm. ginDmöé^ 

gtnne/ Moula-moula. 

Iiegralien/ in üeaecoe aeecken/ 

Bertanam. ^asf|Dei;(l(0ra(f:* 
{imtCTe/ Haribertanart». 

bescópen / toatten/ Pegang. 
Iie0i#m Oen finney Ambiivxti- 
nja. ;^eplaetje(ftan'tntetlie^ 

0rttpen / Tampat tida dapat 
fïmpanja. 

fi^aes^ tmUiev0 tn geb&en/ 

Beifoucaken. i^ {K|^0||t 
l^em fOO / Candatinjaaddaba- 
gitou. i^et{ie|)de0|^tttt?/Ber- 

kaboul acan beca , of bèta ber- 
fouca itou , itou bacanan bèta , 
itoucandatibeta. ^tttllOO^t? B £ J9 Iie0ae0|ilt(lt/aengenaem/ Souck- 

bacanaii. ^Qt^tm\ii^9^f 
Ii(ft tj6( / Appa foucaken dia. 
^tAtÜ iK^asen / Cabul hati. 

iM^alüen/Cotfjoaii. 99fman<» 
nen tieiialben De b^outaen/ Li- 
ma leiaki«laki j jangm M %a parampuan-parampuan. 

beftanotifel/öe^angti-hleeiit/Ta' 

bif , jang gantongan. 
befietttgen pn^ / Bri hati capada 

fatu-fatu. 
Del^eDen / Adda courang. 

fteöoo?licft/ 0lierec^tts^ ( Haros. 
]Bp i^etiooren Dat te Doen/Ha- 

ros kira boat itou. 

DeliouDen / &ef)oeDen Dan 't Detf 

Dttf / fi^g of mermm derri bi- 
naflahan. 

Depoe/alIeDepDe/Caduanja, 
DepDen/DerDepDI/Menanti-acan. 

Depte/ Bruwang. 
Deptel/Pahatjbadji. 

Deltteren tot een Deter leDen/ Mcr 

noucar-hati , balic-hati , ber- 
baicki,berhouba. 
Deiteettnse / Berbaïckihan ,of ba- 
le-acan. 

Deftennen of DdöDen / Mengaco. 

Deftent niaecl^en / Membri kencl , 
bri-tauw, memboat orangke- 

nelnja. ;^te Den Stonintft De^ 

l^t ijB(/ Jang manna Radja ya 

kenel:;Dat tiE(/Dten De !^onmcl( 
Itent. <i?enD;ouU)Debennen/ 

Pack^ parampuan. 
DeflgDen/ ftÖelDen/ Macki-acan, 

batogór-acan. 
Delactfien / Betauwaken. 
DelartSienjGt iOeerDt / Haros tetau- 

wa. 

DelaSm/ DeDdm/ PafTan. 

^2 De^ Digitized by Google 20 BE 

briwft / geufc^ / Boudi bay , tar- 
tip. 

6eleeft|)eptlt/ Bay-boudinja. 

btkQtttn/ Bacoupong. 

lldetCen/Larangjbrifoucar. ^th 
en 6de( Kmniet : Akou tida la- 
rang kou* 

MttM/ Souearhan. 

beltefte/Candati. matbüiOtüé 

Appacandatimou? l^etlietfC 
l^m alTOO btlitft/ Bagitou ya 
(oudacandhati. 
WÖDen/Meng-aco. 

belié of moche/ Ginta. ^t h^ 

k treeften / Hela of terre ginta. 

belotten / toeteogen / fiedjandjy , 

djandjy. 
Müftt/ Djandjihan. 

Moüen btb^üifylitki pemandt 
Iiefijotrentie/ Anga. te^m be? 
Iofteaen<^otit0^am/ Neat. 

belofte b^eecfttn/ Moukir. 

belupaeren: uiat andere fp^eec^ 

ften/ Meng-intc. 
beminnen / CaOèë , caflè-acan. 
S^emtm <50Dt/Caae-acan Al- 
lah. 

beminbe/ Kecaflèè. 
bemoepen/ pemanbt moepelieft 

5tin/ Brinja-acan. 

bemoepen met eent0^ faeelKen / 

Fadouli. 

bemuert/ Bacotta. 
benautoen : in 'toemoebt/ Sou 

car-acan« B E 

benautoen in plaetfe / Sompic^ 

kenjlaflaken. 

benautDt tn plaetfe /SafTa. 
benautDtbepbt / noodt / Mif kyi, 

foucarhan. 

benDeftriJ0bjef-ïmeeöten/Cawaa 

orangbaprang. 

beneden/ De bauwa. 
beneden/ be5iiden/Sify. 
beniiden/ iri-hati. 
benne/fto;f/ Ragga. 

benjOïn/Menjan. 

beoorlogen een landt/ Praag pa^ 

da negri. 

bep? oeben/onderfoecfeen / Tjoba, 

bertfjoba. 

beproedinae/ Tfjobahaa. 
bequaem/töef^boegende/ Patut. 
bequaem maetftm / Mcmboat 

patut. 

ber0ï| / Böuckit. <5eöer00te/^ 

Gounong- 

^erepden/ Berhadir-acan, har- 
cat, miftaït. 

bergen/ upt deioeoö fc|icfeen/ 

Simpao. 

bergen/ derbergen/ Sembounjy- 

acan. 
bertTpen/ Adjer-acan, houcum, 

bernen/b^anden/ Tounou. 
beroemen/ Tjuper. 
beroeren/ Begra. 

beroetten/ Carraran. 
berooefmt/BeraOapv 

25e# Digitized by Google BE' 

SSttOOtJtn/ Rampas,' merbout. 
berooft Dan 0oet/Meraropas der- 
ri arta. 

Iietoutt) ^tbhm/ ümt fumeDec- 

dnOeren/ Berouba. 

ImroittD tttüt iMimttm jdeaaen/ 

Saflal,menjaflal. 

fteraen/fplijtenöanfelftf/Tabe- 

la. 
htttf planci»/ Pappan. 
httatptn/ Menabor. 
Il(fc|^atlt0m/Roufla, meroufla, 

membri-ilang. 
beCpgatnimen / Berbayang.bay- 

angkan. 

htt^atims^n/ Malou, berma- 
lou. 

l)erc0amtr/nt$aetttdr$tt#/ Ma- 
lou haci. 

bttt^mt mtUthm/ Memboat- 
maloii, bri malou w, cotfji va. 

Iwfcöepöentricit/Waerdf fe/ Njata 

Ofjata.- 

MtfttpHtnÜKhMm/ Membatf- 
jatourus. 

ftefclïetmen/öeïirl^utmv Memer- 

lata, papaiaco 10 CematamiBi. 

Mc^tmt onjS Doo; aUe qttaet / 

Memerenta kita 'derri pada fe- 
galladjahar. 

hm^iOitn/FzdouU. 

befrlltmmj^Ien/ bacoulatj melapo. 
Wcftimpen/ Anga, melata. 
fiefcöJÜtien/Neyfurat. 

ft^cfoöWnge/ p§njurattan. BE 2, 

&erc|^Ulbt0m / Mengadou , ber- 
dawa. 

befcguIdtttSge / Mengadouhan. 

balfclie berrguIDtng^e ofnaU 
fcöelicftöefcïmtoioen/ Fetina. 

betcgultliger /Orang-mengadou. 

Mm I Sa fapo. Sleec-befem/ 

Sicat, penjapo-packeyan. 

Mtttn DanDm^upbrly Berfa- 

kit antou , maflbc fcitan , be- 
roufle feitan> feitani , of orang- 
bérantou. 

h^WXI Caliatan. 

btftjüen/ Sify.bafify. 

Öeftjbm totjcljen/ Simpan fabe- 
la. 

beftden : een meö/ ^u Packey. 
Mitttn : eeni0|^e floeöeten/ Pe- 

gang. 

bcftttoan eentge ömflen / Pounja, 

ampounja. 

öeflaen De plactfe / Maccan, of 

ambil tampat.- 

befiapenmt Mimcoi j Beüdor.^z- 

rampuan. 

de(!otm l^ouden Dat nteinanDt 

fïet/Pingit. 

De^upten/eföefïuptinöenïaecA 

Facat payou. (t5en De^iipt 
t Tarnen mahen / Bedjtmdjy fam- 

ma. 

öefmetten met eeniglie fieclitc/ of 
reertggepDt/ Djanckic. I^tje( 
metOe fiecltteDefmet/ Sakittan» 

ibuda djanckit pada dia. Digitized by Google 11 BE 

beftmttm/ öuplmaecftm/ Boat 

tf jamar. 
bermeCCeltrh/ Nangdjanckit pa- 
da oranglaïn. 

iiefnetimfcaeplian aenticgt/ It-^ 

Om / Mole. 

berni|Den/lttt)oo;()U}it txtecf|-ne^ 

men/ Sounot , berfounot. 

Jbefttttdemire/ Sounottan. 
befoec ftm/ Iiep^oetom / Tfjoba. 

bcrpteDett/ Menjalo-y. 
beTpieDer/ Orang hifmou, of folo. 
lldpOtten / begourau , gourau- 

gourau. 
ft^fjpottkpen/ balouda. 

liefp?a«ftf/»»elöefp?aecfet/Mou- 

lut-tfjante , of radjing. 
Ötfp^eprn/uptfp^epm/ Menam- 

par. 

hfXfj^itntitxi I bestttm/ Sïram. 

Iierp^mgm / berlompat. 

berp;tn0(ien: ^lid^cttOeOeeftm 
liec inannehm 't U)0fitra Ooet/ 

bajantan. 
Iiea of Öeter/Terlebeh baic.'t Sfjflf 

M Dat telt kDCtitciteere/ Ter. 

lebch bay bcta poulang. 

BeSalttaljeiüet/ bacou. 
ManDt0j^ / OantafKto^ / Tatap 

hati. 

Ittaet)m:aIj$aeIbt/$(* balanja. 
deOtUm tetnb^itf ofitrtantvnEt/ 

Sarican. 
Mo^tmn/ Meng.amoc. 

fteOtïaKim/fieftilöin/ Houcum- B E 

acan , batbgór. I^ptontltbe^ 
ttrafC/ Dia kena houccmn. 

öeftuacren/finaer maecfeen/Brat- 

ty,bratken. 
^fUiaert Dan Mmhl brat den-i 
meng-antoc. 

bermaerttoan Qtmoebt/ Sougoi. 

ht^mttttai bafompa. ^tUbt* 

tmmtKt ( of tootienaer / Rib- 

bia. 

berujeet/bapeió. 
örfu)5cften/öe0eüen/ Tingai. 
&eru)9cHm/met bonnen Oedaen/ 
atnetl)n0ü twröen / Tida ta- 

ban , ilang cawafla. 
{jeOoijmm / Calangar , pangfa- 

wan. 
Ibetalm/ Membayer. 

betamen; Patut. 
deteecitenen/ teeelten (tellen / ber- 
tandaken. B^at tieteecftent of 

bedUpOttiat^ Appaamnja? 

beteeehenen/ te hennen geben/ 

Mengartikan. 
betet/Terlebehbay. 

betet/tteffeltctec/Lacou. ii^at 

betec/Terlebeh bay fedikit.^et 

i$ beter b)ec|-0|^e0aen/ ^»i<r 
beteren/ beter maeeiten / berbaic- 

kijboatlebehbaic. 
betert U/ baickimoufendiri. 

bett(btt0en/berc^ulDi0en/Meng. 

adou. 
betpen laten / beer , beër-acan. 

betoot: Digitized by Google BE 

ÖetOOmn'/ Toundjoc. 
bttOOÏittmf berbifou-bifoii. 
httVHt^tttt I berinda , beréling. 

betrappen/ bole. 

httXttKn I Inja , inja debau wa ca- 
ki. 

Iietrodtm lUCjgt / \jxa%ii-hatmc. 

ib^trouiom/rtcti oppemanüt tier^ 

laten / Meng-harap. <5n \ïti 
troUtDt I^emnüt/Jangan ha- 
rapkcn dia, of petfjaya. 

i^Up0(n / Sahit-acan , berfacxi. 

ftetUp^mse / Sacxi , fahltan. 

IieUaIb0^ : mei met eentgg Dtnoj^ 
te l^onnen omgaen / Tfjapac. 

fiebalbgtiltcl^/ Afkyt. 

IieDangen/aenltottien/ Djanckit. 
^e ftoo^tfe dettang^t ^em/ 

Demam djanckit pada dia. 

^ebangj^en / ombangfien / Ba- 
coupong. ^e tiupaenulTe be^ 

b^gt Ome^/Glap bacoupmg kita. 
bebeebt^/ Mengamoc, 

bebetj^ten een Oabt/ Mengampc 

pada cota. 

bebelen/gebteben/ Souro,penjou- 

ro, menjouro. 

bebelen / in j^anben geben / Cera. 

acan of henrar capada,&c. ^t* 

mant fti n faeel^ bebelen/ Sa. 

ra-acan cardjahanjapada fjap- 

pafjappa. ü^p bebelen on0tn 
be nanoen <5obt0 / Kita ter- 

hentarken kita ca tang-an Al- 
lahih BE 25 

bebel/ Penjouroan, fabda: 5^it 

beteecltenteenbebel berober^ 
ae. 

bebelen opficöt op een bincö te 

bebben/Sala-acan of atas-acan; 

beben / Gomitaar. «Doen beben 
of betoegen / Boat W, 

bebeftiöen/bertogoken. 
bebtnge/ Gomitaar, 
bebtnöen / Dapat, mendapat, bo- 
le, bcrtemoii. 
beblecften/ boattfjamar. 

beboelen : aengaenbe gb^font;: 
^epbt/fc.RaafTa. I^oebeboelt 

ifyp \Xi Tuan raafla begiman- 
na? 

Öeb^ebl^en/ bcdammey-acan. 
beb^eeft/ Dengantacot. 
beb^tefen / bakou , jadi bacou. 

beb^tiben / berlolTen / Melepaf- 

jfen. 

bebittben/ lojsimaeclten/ Ouraï- acan. beurte/ Wachtou. fisjjn beurse 

te/ Wachtou bèta. 

bebKuc^t/fbiaer ban htnbe/ Bon. 

ting , berirti. 2ll0 een b^iOUlO 

nteutDltcb0 eera i$ beb^uclit 
0eb)o;ben / repbtmen / Meng. 
idang. ^p toierbt beb^ucKit / 

Jadi beriffi, 

beb;utl)t met een toon / Beriffi 

deng.an anna laki fa orang. 

benfelen/Bohón. 
bewfelingen/fabttlen/Tjeritahan. 

beuten/ Digitized by Google 24- B I 

beuren/ mangelen/ Toucar. 
bemalt/of bemuerc/ Bacocta. 
beuïaren/ ü)eclj-lc00en / Terrou 

berfimpan. 

betDaren/tn opficöt nemen/Ton- 

.gou. 

beuiaerDer/ Jure tongou. 
betoaren Dat bet niemanbt Ml 
ofm[}anben Ht:ijgl)C/ Laran- 

-gan. 

betDateren/ betp^oepen / Syram 

dengan ayer. 

betoegen/bercoeten /Begra-acan. 
betoeenen : een booöe/ Meng-ra- 

tap,ratap. 
beiDtnben/ Boncos-acan. 
betD^G^n / Toundjoc-acan, ber- 

toundjoc. 
bemoont/ Berouma. 

besegelen/ bobotfjap. 

BI 

Wtm: rgn gebebt boen/ Som- 

bjiyangj.perfumba, mmt9-do«i> 
berdoa. ^0D( bibben/ Men- 
jomba Allah. 

btbben: ggebedenlefen/Menga- 

djy. 

bibben:epGrbenban een menfrj^/ 

Minta,of minta-caflee, minta- 
(bmba. 

bieben omtefu)0pen/Tawar,me- 

nawar. 
bp/ omtrent/ Ampir, deng-an. 
b|l/nabp/Decat. BI 
bp bupfenbett / baribous. 

bp gebatte/ Padaontong. 

bp maIf(anDeren/Samma-ramma. 

bp (lUClten/ Sapangal-pangal. 
bp U felben / Pada mou fendiri. 

^P bacliten bp liaer felben/ 

Dia bafikir dirinja. 
bp toDlen/baraog-cali. 
bp bag0e / de fy ang hari , fëahg- 

fëang. 

bp nacfite/ De malam. I^p leeft 

bp Den b^OObe / Dia hidop (ieni 
pada]angtoti. 

bp 't Ieben/P<ii0 hidop. 

^pbel/ Kitap-Agamma. 
bp-b;engen/ Mampirken, Mem- 
bauwa-decat. 

bpcamef/Ampir. 

bpboen/bertamba. 
bpe/ MadoujOftavon. 
bpen-CO^f/Pong-madou, farong- 

. madou. 
FH>hMi ♦ itt 't itOOpen / Menauwar. 

^b baer foo beel boo? q^ 

1/ bèta fouda tawar fekiën 

laitou. 

ppa, baliong. 

en/ berdoudoc decat. 

len/ Meng-ambil-famma. 

len/Pangi^decat. 

tontubtne/Gondic. 

— -i«««y»n/ berdoudoc famma, ti- 
dor^mma- 
flOj^n/ Temantidor. 

ronbèt/Sacou. (eitf(bpfon« 

ber/ Digitized by Google iitC f fa fuatu fouckou. '^n 

{|et bpfondet: cTamen geroK/ 

batfjcrey tagoulong.^n't bP'' 
fonber/ berbagi-bagi. 
ftpfotltierllCft/Tetapi. 

bpttant tin oo;lo0l)/ bantoc. 

hfjltm/ Ghigit, bergigit. 

^limtDe: rc^etp op De toni^Pe- 

dis. 

bijtentie: rmmenbt tntmtoon^ 

De/ Pede of pedis. 

Dtitar^tisi^/Gaiac. 
ffütaxffimt I Dooft lionDt/ And- 

jing, galac. 
DÜIim/HaroSjpatut. 

Dillen/ ^ttmf get onDrtfleDan 
• eent0|^Dar/Fantat. 
fritibm/ icat. 
femtfel/DanDt/lcatan. 
Dtnnen/ Dalam. J^p\jjatmfm^ 

nen / l^ia adda cadalam. 

Dtnnen een npre/ Dalam fa djam. 

I^an Dtnnen/ Derri dalam. 

Dmnen-lkamer/ Sa bjieh-daiam. 

Dtttec/Faït. 

Dtctec DanoemoeDty Fedis-hati. 

BL 

DUiDt : Dan eentgfi Doom / Da- 
won. ^en filabt / Dawon fa 
lé. 

DIaetften/ DianDen/Tounou. 
DlaefeofKeCr/Ari-ari. 
DIaeCm: met De monDt / Tjop. 
^pDlaefen/Tjop-ney. B L 25 

DlaejeE-Dalctt/EmbofTan. 

DlaeutQ/birou. l^emetó-DIaeuto/ 

birou-langit. 

DlaentD 0efia0en pleelten / Aram. 

Dieecft Dan Mtmt/ Feerang. 

DIeefft/Foutjet. 

Dleerlt-0roen / Idjou moada. Mou- 

^ i0 m^mtfith Somit te 

re00en* 
Dleeth Danaen0geftr^t/ Mouca 

poutfjcl. 
Diepriten 't ItnDe/ Fouteken caïn. 

DiieHofDIeth / Toutan. ;aun 
DIteft of foelieHan gouDt/ Fra- 

ada. 

Dlttften Der oogen/ cip-mzttz» 
DlQciten/ Caiiatan. ^eDuptep^ 
^tUthl 0efien tterDen* 

Dlt)De / DttjDe 5tjn / Souca, berfou- 
ca. 3[ct(DenDIiïDe/Akouber. 
fbuca. 

DIpf(||ap/ Soucahan^fouca-hatiy 
afkijt. 

Dlpfcliap DteuptnemenDeigst / t>i- 

rahi. 

Dlpftj^ Der l^emelen / birahi fur- 

Dltncften/bertTjaya. ^^eetDUnt^s 
ittnDeenDe0itnaecenDe/ baki- 

lat. 
DttnDt/ bouta> matta-bouta. 
DltnDtmalten/ bouta acan. 
DKnDt^epDt/ berbouta. 
DlQDen/ Tingal. 
DlQDenftaen/Tingal-bediri. 

<^ S5Itjft/ Digitized by Google i6 B L 

fi^Uift I HertoefC / Tingalla , me- 
nantila. 

1)U]t;em/Kilat. 

bltjtmen/ uieerltcl^ten/ bakiiat. 

||I0(H/ potong cayou,potong-an. 
flIoeDC/ Darah. 
bloeden/ bedarab. 

I)loetir-0an0^ / of bloeot-bloeDt/ 

tjerrit-dara. 4^p()0UDen twn 
bloeden / brenci derri eabmvar 
dara. 

liloeDc-laeten/ aderlaten/ boang 

dara. 
bedloedt/ Tjamar derri dara. 

]|loeD^^i])ee(/dIoeDt-btnne/ bifur 

of bifol, pourbato. 

liloeiien/Uoefem of bloemenj^^ 

ben/ Babonga. 

bloeme / Bonga. Cen Uoeme/ 

Bongafa couttum. 

Xiloeme ban l^mang/ Mayong. 
€m bloeme of pet anbeoei bat^ 
men tn 't ^m of atj^et; be oo^ 
re 10 b?a0enbe/ Sonting. 

bloemen ontloocton / Bonga- 

kenbang. <E^Ioemt / Babon- 
ga- 

bloobe/ Brani courang. 

bloot/ Telandjang. 

blooten/ ontberiten/ Zelah. 
bluCTcben eentg^ b^anbt / Pa- 
dam. 

B o • 

S50tbe/ Cambing-jantaa. B O 

^pcrlten / een joncft ban een 

<5e])te/ Anac-cambing. 

bobe of pemanbtbte gS^nbett 

bterbt/ Souroan. 

bobem ban eenig Dtngb/ Panrat. 
ï^eiei ft|)ipj6t bobem / Fantat. 

cappal. 
bOObfebdP/Brita. 
boobtf^appen / Membauwa bri- 

ta, antar-catra. 
25oetft/Kitap,fourat. 
boef/ Paralente, Haramfjada. 

boesfcbeeren / een toubi ujit^ 

roepen/ Tonda. 

boepe/ Longou ,baragga. %nht 

boepen (lupten/ Baiongou. 

boel/Candi. 

boeleeren/ Bacanda, bedjina. 

boer of lantman / Orang douibn 

of darat. 

Nota , Doufon ijtftefesglien/ 
l^of ofte C^upn: Darat,lant* 

boertnne/ Parampuan-doufon. 

boerben/ioeHem/ Gourou, bagou- 

rou. 

boerbatgtjgf) / bootracgtt0|^ / 

Djenaka. 

boete of b^eucfte/ Denda. 
boefemofitebo^d/ Dada. 
boeftm ofte eromme mtótj^ ban 

be^ee/Teiiók. 

boeten bm'lnÜ^/ Menourutnaf- 

(bu. 
boetbeerb^b/ Toucar-hati. 
bO0^e/ Pana. 

^one=^ Digitized by Google BO 

tel Cota. 

biMDttöm i een ^toDr Der^ 

Oertiten/Bacota. 
bolftec of Or^elle/ Coulit. 
bolder ban oude CalapiKiSt - no^ 

ten/Gonoffb. 

ef fionum of tromtnel/ Gendang. 
een depn bommehen/ Rabana, 

tifa. 

bommen/ trommelen op 't bom« 

me6en/ palourabana^poucol 
tifa. 

bonbel bdneenpacW Bonckos. 
bonbel ban bont/ rtet/$c Bercas. 
bont/ routn oft fraprtrb/ Bauw^. 
bonbt / ban berftbepoeneoleur/ 

Ballar. 
bonte Coep/Lembou ballar. 
boom/ Pohon, pohon-cayou. 

^r|^eeti0-boom/Gaia. 

bOOlttgidert / Tanaman pohon 
cayoujOfdouibn. 

boomtsb / eogertQ^bmt tanben/ 

Giglii aflam , Of Imkir , Of gighi 
linou. 
ftOOnen/ Cattjang. 

boo^t Of foom ban een ideebt/ 

Tepi. 

boo^ben of een Itleebt Toornen/ 

Clim. 
^bOO^tOf 0eltOO?t/ Batepi. 

boo^t ofce eantban eent0b bóig/ 

Tepi.pingir., ^enbOO^t!^^ 
,0en/ Menlangar. B Q 27 

een boore/ Gordi. 
booren/met een boore/ Bagordi. 
booiaf / ergb/ quaet / Djahat nacal, 

nacal boudi. 

boofe/bijtart|tiBeöont/ Andjing 

galac. 
bOOfJiept/Nacallan. 

boot Of fcfinpt ban een ft^/ 

Sampan- 

boOtCgbeTeUe / Herbaprauw. Ga- 
laffi. 

borajEfommebe te fonbeeren/ Py< 

tri. 

bO^beel/Rouma-fondel^ rounuü* 
zyna. 

bO^bupren/ Soudjy,menoudjy. 
bo;bnp^Ulert]^/ Berfoudjy. 
hOtOtl Secouta, orang-mengaco. 

bo^ge blfjben/ mengaco. 
boegen/ uptbo^gen/ Petijaya. 
boegen/ pet aenpemanbtfcöu^ 

bïg|) bigben/ Beroutang. 
bO?n-pUt / Telagga , prighi, fou- 

mor. 
bO?n-put-toater/ ayer telagga. 

bo^G^ofbnpbel/Fondi. 3[nbe 

bo^fe blagen/ Candong. 
bo^ofboerem/Dada. 
bo^ft ban een idtoumt 1 Souflbu. 
boette! of deer-beefem/ Sicat,pen- 

japo-packeyan. 

bojftbieetingc/ lode, of tepa. 

bO0 of bonbel j^OUt / Barcas, 
cayou. 

boOo^agie/outan. 

(0 2 bot; Digitized by Google 2S B O bot i ban tittfttmtf Bodoc.^ 
bot/ntet acgimiiieop 't geen men 

fepDt/Silóro. 

bot : niet fcfjerp/ TompoL 

botet/ Minjac-fapi. 

botten Der boomen/ Tounas. 
botten bet U)9ngae(t/Tomböan- 

angor. 

boben / boben op / Atas, dea- 

tas. 
boben en onbet / Ca atas daan ca 

bauwa. 
boben ober bat / Deatas padal- 

tou. 
boben b^agb^n / Membauwa ca- 

atas. Cot boben toe: tettie^ 
ten ban be pot of bat / Sampei 
camoulut. <5^ Qatt^tm te 
boben/ Mou lebeh den-i pada 
dia. 

boben bat/ baer-en-boben/ Lagi- 

lebeh derripada itou. 

boben maten/ Teriaiou. atbof 
bende/ bat bobenSe/Jangca 

atas itou, jang deatafnja. 

iioben-b}aert0/ Ca-atas. 

bout of pi)l/ Ahac-pana. 

boumen : €tn 0up)9( bomuen/ 

Memioat rouaii. 
bOjPen/ Serówal. 

BR 

b^acitts rotttbanfmaetlt/Maffin. 

b^actl matet / Ayermaffin , of 
Ayer-payou. B R 

I b^ben/Aflar. 
b^aeben : aen t fptt / Faogang^a- 

can. 
bja^ltCptt/ Pangangan. 

b^aeben op be rooQer of tolen/ 

Garing-garing, Of toimou. 

b^a^ben/frttaCTeeten m bepanne/ 

Senanga. 

b^aetben/obetfleben/ Monta. 

b;anben/of pet berb^anben/Bac- 
kar. i^et bper b^anDt / Api- 
menjak. ^enb^anDen /b^an^ 

btflÖJtjn/Angoes. 

b^anben of tn b^anb spn/ Angos. 
<0n0 0erte b^anbbe tn on^Ha- 

ti kita berapi de dalamkita^ 
b^attbe-tDDn/ Arac apd. 

b?anöi0b/bperiflb beet/ Angat. 
b?anbtofbup?/Api. 

b^bt : alier eentg^ tm^amgt' 
Settent0/Tounou. ^e^tab 

\»90 -aen b?anbt / Negri dia 
ber-api. 

b;anD/of b;oo0te tn mm/tmptf 

git * Angous of backar. Cen 
^nbenbebeerffe/ Dian^men- 
jaia. gin b^ant fteet hen/ Tou* 

nou, berapi. 

b^anbt-mercit/ b^anbt-teerben/ 

Tanda-terangous. 

bianbttteen/Ambar. 

b^a&Iet/ arm-nngli/ Galang of 

glang. 

b;aliaien-0out/ofroot>|tout/Sap. 

b^ar^ Digitized by Google B R 

ÖldCTeciJe/Djamahan. 

fi^eecfoen/ pitf ja. 2[n ttoee b^m^ 
Ren/ Fatah, itMi^mben of 
Deut-bjeecften/Poutus. 5©e 
f oo?de öjeecftt / Taii-poutus. 

^tk b^mht U P^OPOOS / Bèta 
poutus bacattahan tuan. 
fift^t I Lebher. JtteC UrOO^t/ 

6;eettte/ Lebhernja. ^1 TrtlUpt 
«f ÖOO? Djeebt/ Alouwan-prau 
tfjoupotd. 

Jbieptm/ toom/ cakang-oouda , of 
kedang,ofcoudali. 

fntpxuxi i 010 netten / ^p\mi 

Djaring. 

Iijepn öan 't j^ooft / Outoc capal- 

la. 
brengen/ Bauwa of bavsa. 

himqun : eentsfi perroon of 0|^e^ 

fCbenCit / Antar , hcntar. 

^ooDtCcfiap hitnsfym i Men- 

bauwa-brita. 

b^ensen i pemanUt toe-ti;mci(en/ 

Ancap. 3|cR0;en0 liet U/ Bè- 
ta ancap Capada tuan. 

&;tef/Surat. ^entit-i^^tef / Su- 

rat-kiriman. 
b^ of pappe/ Boubour. 

^fden/ Antf jor-acan. 

b^ll / Tf jeremijn-matta. «S4tt0/ 

oogen-fptegel* 

b^tl^pfHen/ Sarong-tf jeremijn- 
matta. 

l^cRe/beet/aurfi/Sa.crat. BR 29 

b^oecft/ Seruwal : Salana , t^ |flSos> 

bloeden : telneten epeteit /Men- 

gram. 
b^Oedet/ Soudara-laki. 

bloeder Dte ouder ïiff / Caka-laki; 

Ofaban^. 

bloeder Dié tonsertó / Ade-iaki. 

I^adec of ilgoedet:025;oeder/ 

datijei4^oni/Mahmah. 
d^oepen %tni Meioutjor. 
b^odt/Roti. Cenb^oodt/tou- 

pong. 

b^oodt-diomRen/ moet-iDtH^/ 

Nakal. 

b;oo0 of b}o0/ datIte|)tb;eecKt/ 

Jang moura pètf ja.' 
b?U00e/ Djambdtan. 
25;upde0Om / Trouna , orang 

mampelëy laki-laki. 
S^^ttpdt/ Anacdara> mampelëy 

parampoiian. 
^^Uploft / Fangilan, djamuhan- 

mampelëy. 
^^UplofÜjGt-ideedt/Badjou-mam. 

peley. Ceu 25?upIoft noo* 

dt0|)en / Salackanca pangi- 

lan. 
2$;up(0ft loonden/ Fagang pan- 

gilanbacawin^ 
b^upn/ Itam. ♦ 

b^upneoogen/ Mattaitam. 
b;upn-r00t/ Mera-wawa; ^00' 

mede dan andere dennen.* 
b^upnette / een jonse doebter die 
^ 3 b|upn* Digitized by Google jo BV 

hntpnsu^tiüfy 10 / Ytam-ma- 
nis. 
^^upn-btnd^ Louma>louina. 

B U 

butUmi neder 0ttp0en/ Toodo 

cabauwa , tondo njawa. i^p 

bmhXt neder > Dia tondonja- 

touron. 
hum f ifyibutti ramma-fa cam- 

pon , orang jang dia dondoc 

decat. 
Snuffel/ Carbau w, fladang. 

bnpcH/ Prot. 

dakMoop/Tjerit. ^thupch- 
loop^ebden/Tatjerit. meerde 
dupcb om |ioo0e (egsen / Ta- 
lancang. met de dupctt om 
leoelecflen/Tjerap. 

fittpcl^-p9n/Ql!e((olica/ Moulas. 

tapDel/Pondy. 

dnpe / tempeell / Ribocangin 

dras. 

Iinp0en/|iet!ei trommen/ Baërot- 

kan of eroc akan. ^eltnpm 

tioo;tpemandtdup0gen/ Ber- 

luntut. 'tl^OOftdttp0en/Ton- 

do capalla. 

fiupten/Deiouwar. 't<5|eft|^et 
dupten r^nen tnille/ Jadï laïn 

derri pada candati dia. 

dupten gj^etooonte / Terlalou- 

adet. 
dUpten-tDaert0/ Galouwar. 
dttptenfte of derde/ Jang terlcbeh CA 
djauw. ©an dupten / Dem 

delouwar. 

dttlderen/ tieren /bijden /Tria- 
ria. 
duUfatlt of matra0 / cafTur of 

canfor. 

dufTe/ (land-dttCTe/ Bedii. 
dnCTe: om fatde/it* tn te doen/ 

Jamboul. 

duftloten/ {tooeliei/ Ploerou . 

du(ï)oeDer/Qubac.bedii. ^m 
buflitl dan 't gene famen g|^e« 
raepten gedondeni^/ Gama- 

lan. 

C A 
^l(deIofan(l(er-tOHto/Tali- 

Ti^ fauw. 

^atlften/ Berah^ of berac. 
4tatit-||Up!el/ p^tdaet/ Jamban, 
tandas. 

Catiterlacft/Lipas. 

^taetfte/Pipi. 

Caetft-(1a0^ / Tampar-pipi, 
tampiliog. 

Caerl(-fla^ geden/ Menampar 

of bri tampar. 

Caerfte-deen / Toulang-wang, 

rahan. 

Caetitdendan öoenderen/Coko 

ayam, 

eaecitelen/ deel (happen/ Bleter. 

^aerftelaer/ Orang«bleter, gan- 

gou-moulut. 
Cael/Palang. 

«af/ Digitized by Google CA 

^af/ Secam. 

€sdap\^t0now Niör. 
CalattDet/ Boboc. 

Oteft/Capor. 
Calrft-tlore/Capóran. 

CalfZ-Anac limboU) anac (api. 

€aifmm/ 't rchtu D^pra / Pac 

kal. 
(jTdlm/Angintedó. 

<raltne-$ee/ Laout tedoo. 
Cam am te Ikemmm/ Syffir. 
e5m l^am-cam/ Djambol. 
tfattwel/Outa. 
Cametl0-|)ap;/ Boulo-outa. 
Camelot/Souf. 
^attiemere/ Dayang. 
Caimr/ Biie of büic. ^tnne- 

Cattter/Biledalam. 

Campj^erDan ^amisc/Caphor- 

barus. 

Camp^ectjan ^tnaof 3[at>on/ 

Tjuden. 
^anrttet/Tjeranna. 

Canöelaer/ Cacki-dyen. 

CanDp-rupcltec / Sacar - batou . 

<0p 3I^a rt00enre Goula ba- 

tou. 
Catief (/ cajou-manis. 
^Tantfaje^/ Cajin-layer. 

Canne om upt teti^tnciten/ Ken- 

dy-minum. 

Canon/ grof 0tfir0ut/ Mariam. 
Canc ban eentgj^ Dtnggy Sighi, 

fagi. tawrcant/Ampatfighi. 
Can(tCl)/ BaOghi. I CA CE 31 

<ïrant/oföoo^/Tépi. 

Canc of oetiec tian at iSititere/ 

Tcpifbngey. 
(tTapelIe/ Kebith ketf jil , of mef- 
kyüketljil. 

capttael üan gel»/ Modal. 
Capttepn / Pongelou . <9pper* 

Capt(epn/Pang-litna. 
Captttel: öeiEt ÖOWltf / Brentihan, 

bagian. 
capont./ Ayamcambiri. 

capnuiaf/ ^oumejer/ Parrang. 

(attCTerm/ Balang. 

fari0ö/0ieri0&/lückir. 
(ame:panmtti;upf/ $(. Bidjp 
carré of pet Dat op totelen rolt/ 

Pedaüi. 
Caefe/Panir,dadir. 

caftanten/Brangan. 

cattanten-llOOttf/ Pofion brangan^ 

Cafted/ Cota. 
caQijDen/ Houcum. 
ratoen/ Capas. 

ratte/ Coutljing-betinai 
tater/ Coetfjing-jantan. 

cattijDt0g / m oefolaten Qaer 

59nDe/ Caybana,ofGaybana* 

cautpen be fp^fe/ Mamma. 

rautPOerde/ Timon mandikei; 
C E 

««rentenet : t cDetoicDt ban gon^ 

DertponDen/Sa-picol. 
teïTeren / opwonden pet te boen / 

Brenti. Digitized by Google ■^ CH Cl 
C H CL CÖtrUtaÖn/Tabib. 
CÖ^iÖen/Naflarani. ^tt^T^^i^ 

Gen nunrcll / Orang-nallarani, 

of/umad Chris TI. 
Christus., Nabbijifla. 

Cl 

Cteraet/kietCietfrl/ Perm?y,bifey. 
fierm / Mftdmn/ Pcrmayken, 
Mcmboat-bifey. 

mendey. 
citrUrH/ Ramc. 
(tjffirrm / Kira-kira, kddra-an- 

ca. 

cpffrr-Ietrer/Anca. 

appter/ <^k)an0m-betDaetber/ 

Jure tongou penjara,pongou- 
lou-paflTong. 
CtrCltel/ Beker. 

cpter/ Qieel-mSramenr/Ketjapi. 

op t» (ptfia; fpelnV Berketf ja- 
pi. 
Citroen/ Limoq-carbau, Of limon* 
befaar. 

cA)et-(arte/Couc{jing.dng£ong. 
tHUft/ Djubat. 

C L 

4ac|te/aenlMac|^te/ Mengadou 

han. 

ddc^ce/ beclagg/ Berfonguc. 

(Idfl^ Oemlagm/ Meng-adou. CL 
claeger/aencIaeQer/ Orang meng- 
adou. ^ün noodt daegl^m/ 

Meng adoii-hal-awalnja. 

tUttam/ imfbaec inahen al0o^ 

tier ten DOOD(/ Maratameng* 
ratap. 

tiaegtl-lietlt / Bidjy-ratap, njanji- 

bertfjinta. 
dair/IlCÏ|t/Trang. (Bpbtntldfi 

ttn bag^/Pada hari trang. 

claet : etó tjoater / Djerny. 

daerelut|)t/ Langltbifey. 

daer/(Iaer(trH/openliatr/ Nya- 

ta^ adap-mouca, bertrangan. 

cïaeter-flonbt/Frada. 
daeuuie/ Coukou. ;i^atdaeu' 

toen b^t/ Bacoukou. 

danch/ gelupot/ Bounjy. 
dappen/ fnatettn/ Gangou mou- 

lut. 
dapaCJ^ttS^ / Lete-lete , petis 

moulut, 
dappemiie/Bubouran djahü,tje- 

ritahan jang tida bergouna. 
dapper/ Boubouran. 
dappet-tanbrn / Garatan-ghigl 

deDen/detieren aenboen/ Packey. 
^en ander deedt aendoen/ Sa- 

lin-packeyan. 

deedt/ deedfttge/ Packeyan. 
deedtie dat de b^outsen onder 
fter dodenOe op 't lijf dragen / 

Tapi. 

deedtie datfe dod^fiaerrcj^amel^ 
^epdt d}a0^n eiiït nmht 

lOO" Digitized by Google CL 

ktptn I Tfjavat. I^alf al^e^ 
deeot j dlftnen Doo; 't j^ttpjei 

gaet/ Bafaban. 

dee öer-mafe«i / Goudjy. 

rieeDeC-befWI/Sicat,penjapo-pac- 

keyan. 
lixptl Lompor. 
dèpairgti00 / Clendar , fcperti 

lompor. 

depn/ Ketfjil:^iecDoo?t /groot 

(lepn-0elOObt0|^ / Muda heakin, 
courang petfjaya. ^(tl (kptt 
luttel / Sedikit-faidja. €m 

ttepnetööt/ Wadou /?fli»^>. 
tlt|]m0|)ept aenOom/ Boatmou- 

da. 

depn maften/ Ketfjyiy. 
depn-moeö^/Ketfjii-hati. 

litpmt^tl Waftou-fedikit. 

Clepnfen / Doo^boen / Tapis. 
^oecitomtedepnren/ Tapir- 

fan. 

riemmen/Apit. 

depel üati een docfte/ Anac-gin- 

ta. 
CletcE/triTctpel/ Mourit. 
detocn/ Lecat. 

deDat$tt0|^ / Hat aentleeft / Eer- 
lecat. pettiatgoetütontme^ 
Oetecletienyafj$a||frd/ 0om^ 

mtl^U Tincal. 

dtttttr0 ban |)out/ ronder tiim^ 
leer/Dtenten met De teenen bad 
^outaeneenfiottte pmne/Ta- 

roupa. CL 33 

dierofgefujel/Botor. 
riieben/fpIijten/Beiah. 

dimmen/ Ney, pan jat. 

tItntKen: sA^ eenNie / Bagin- 

ta. 

elintftenöe/Babounjy. 

dippe/Batoucarang, 
dOtl^e/ Ginta. 
doch-0e(!asf|/ Djam. 

dotKelupOenof tcethen/ Terre- 

ginta. 

doetft/ neerat0^/ Radjin. 

rIoechmoe&t0f)/Hati branL 

doedt Mm Itr^aem / Njawa-te* 

gar. 

doerl^ ban berftanbt / Boudibe* 

iar. 

doet-Sodt ofganbt-boom/ Ga. 

la. 

domp of 0root Sucl^ / Gom-^ 

pal. 

dompen / platifnen / bp De m^a^ 
Iepen 0eti|updteIfcl^ Xrompa. 

dOOt of bol/ Boa-bouiat. 
dOOt/ bUjef-(O0d/ Ploeroa. 

dootac[itt00 tont/ Bouiac. 
dootlten0 bet mannen/ Boa-pc- 

leer. 

doppen/ Poucol. ^enSuriten 
doppen: |^oten/$(. Tom^ 

bo. 

dopper am be beure / Memou- 

coUpintoü 
dU(|[)tl0|| / boerbt0|^ / Djena- 
ka. 

f dupte/ Digitized by Google g4 CO 

(Inpte/ (lompe aeroen / Tannafa 

gompal. 
Clappel/ ftOCfe / Batang , pontong. 

C N Siet K N 
C O 

tOtk of (OCfUnne/ Jure dapor > Of 
pendapor , of cntf je dapor. 

tORen/ Memaflac, of mafliac. 

tOOthtnlktüOitn'^upffl Dapor. 

(Ot(Oje(-note/ Nyor, of calatnbir. 

(OftO0-tlop/ Tam póurong. 

COtOfCOep/ Lembou betina, fapi 
betina. 

tOtP'tl^ih/ Tay-lcmbou. 

rOQt-D;iit>er/ Combald-lembou. 

fOfCR/ Toupong, of Apam. 

fOel/Sudjoc. 

(oeI maften /Sudjokan. 
(oeI tQerden/ Berfudjoc. 

(Oen/ftOUt/ Brani. 

roetfe/ iMUtn l Gree, catil, kit- 

ta. 
rof&C/ of 0roOte lUde/ Soróngan, 

barouwa. 
t&ptl l^oenOer-eope / Pong ayam , 

courongam. 

(olcitof tDtel Dan toater / Fouf- 

fing-ayer. 

colDet; / leere colder / Badjou^ou- 

lit. 
cole/baobecole/arang. ^teteole* 

(Om of Diepe fCdOtel/ Manco. 
f Omeet-ttecte/ Bintang bcraflap. co 

' romen / Datang. i^it romen taXi 

of fOUDe COmen/ Jang hendac 

datang. %\\t oogenbltck gaen 
enDe loeOer-comen / Oulang 

datang. 
(omSe/ Datangi. 
eomt ^iec/ Mare cafmi. <5^p 

Qaaemc toe (iaer/dia/2m^ pa< 
danja. t0anneer5f|t0^p|)tet; 

gecomené Mannacallamou «0- 

(omt ^ennaertie! tot mp/ Camare 

akanbeta. ^Dat COtttt Of Poegt 

feer toel/ Itoula patut. '^at 
comtofgefclitetfelden/ itoula 

jaddijarang. 

(ombupjer/cootEten/ Dapor. 

COmeet/ Bintang-beraflap.^ 
(Omtin/Djintan. 
COmmer/ hx\Xtit\l Souflahan, rou« 
car. 

commetltcft/ Jbefmaecltch/ Ber- 

foucar. 
(Omcommec/ Timonpafllr , Ti- 
mon batang, Antimon. 

compareren / te Poo^tiön co^ 

ttien/ Meng-adapi datang-ada- 
. pan. 
rompaiel/ Padoman. 

romp(erte/natureleep0enrr|^ap / 

Faël. 

ronrtlte/ Pergabermse / Ber hith- 

ponan. 

ronruötne/ Gondec. 
ronDitie of ftaet/ Ontong. 

rotta Digitized by Google co 

confiture/ Maoifianjhaluwa. 
COtlfttfte / Haribirou. 
(OnQn/ Plando. 
Comncft/ Radja. 
Conmgtnne/ Radja parampuan. 

Coninrlosr üorl^ter / of naeOe 

ÖtoeDt-pjinoire/ Poutri-radja. 

(^onincHriiclt/Radjat. 
Conincp #of ofre paHeji^/Efia- 

na- radja. 

ContncltllCft/ Tjcre-radja. 

ConmcidtChe ÜaDm / Boatan- 
radja. 

Cotttnchltcften Ooel/tli^oon/Ma- 

ligey-radja. 

tonnen/ Dermog^/ Bole, Da- 

pat. 
(Onfirientïe / Hati raafla-hati. l^p 

ta j^ftsmtconfcientte/ Dia 

tida addaimam. 
ttfOknttCtWBeer, briacan^ ber- 
kaboul. 

ConOapel tian 't gj^e&j^t/ Jure- 

mintar. 
COnSeof ronOtSl^ /Pandey. 
tonOenaer / Orang pandey mem- 

boat,&c. 

rontrartemt / teglimaaen / Lau- 

wan , melawan. 

twttOtptm 't^tmUiüm'^tm/ 

Menroupaken. 

tmtttffptmtuttnnitt mUtU/ 

Berloukis. 

ttmtxtpt/ lanWJtöatï/Bouwa. 
romrilintte/Dati. co 2^ 

ronöerferenmwpmiant/ Berfo. 

bat. 

cooIeDoobe-coIeyArang. <5Ioqi^ 

enöecOOleof roolUlKi:/ Bara- 
api. 

foopen/Bc-C<5oei»foop/Moura. 

ly,Of bly. i;©un: COOp / Mahal. 

Coopmanfcliap Doen/ Menjaga, 

vinjagga. 

Coopmantcliap/ coop-uiaemi/ 

Daggangan. 
^Toopdatit / Bendar. 4Si0tïmi 

coup f Mourah. ^PdOttfOO* 

pen / Dia pegi bablian. <©taf 

COOp/ Mahal. 
COOpba0||/ Hari berdjouwal. 
Coopman/ Orang foud^^ar, ^fjgf 

get een li^emDeltcfi / tian tepu 

wen/ Dagang. 

^ToopmanTc^ap dte totOts^entie 

0etrOCf(en W / Dagangan jang 
dia moura lacou. ^e COOp ifi 
af/Tidajadi. CengnpjStiatt 
rOOpj^anild/ Rouma mer^wal 
daanmemèefy. 

roortun/ rieden/ MafTac. 

COOdten-pIaetlGt/ Dapor, daporaiu 

(oocitec ban meCTen of pfflmi Sa- 
rong. 

«o?Deoffeer/ Tali. 

coo?Oe of ftoOjDt/Tépi. ^etoo?t/ 

Batépi. 

Coo^n/ rattne/ Gendutn. 
Coom-ff ÖUpre/ Dalapang. 
^OO?tft/fa0e/Demam. Digitized by Google 50 C O 

(OP^/ Timbigga. 
toptt'ttmtl Cawat. 

fopec-rooDt/Stroufll. 
roptremt/ upt-fcö?Ööm/Menja- 

linfouratjtouron acan furat, 
falin acan fourac. 
roppc/ Sourat berfalin, 

(oppe/ comme/ Manco. 

COpomuptteDmrlten/ Manco. 
minum,tljauwan. 

coppel/een paer/ Sa-gou. 
roppelaer of coppelertTe / Sou- 

roan. 

(oppm/ bloed af-trerl^n/Bekam. 
forael/Poiam. 
cocael-deen/Batou-carang. citp- 

COrael/ Carang. ^Isétt CO^ 
rael/ Acar-bakeir of khal-ba- 
keir. 

co^f/ Ragga. € en seülod^e to?f/ 

Bacol. ^en t)tf(^-(0;f / Becas 
ican. 

tam of Iteme Han een ti^uc^t/ 
Bidjy. ^enconierouw/Bou- 

tirgaram. 
CO^fel/ Bingis. 

(D^fel^cpDem manieren/ Tinca- 

pedis. 
CO;t/Pandac. ^letÖOOJt ^?00t. 

^actiec reco^ / itou fouda la- 
tfjop : ^sa tjtf/ 'ten Itan nter 
toerepeften, ©e co^tlle / Jang 

terpandac. 
(O;t0/ untÜin^W Barou lagi, of 
barou lalou^ barou lepas. CR 
(fOff/ fpgfe/ Maccannan. 

^^eeott 0aen foecften/Babiloü. 

't (CoH fO Üec( / Harganja adda 

bagicou. J^erö«fit0fft0ecoa/ 

Deoupanjadraham. 
COÖeKcR/ Berharga, garib. 

fottapme/0ett)ODme/ Ader , efté- 

adar. 

cottupmen/ rerj^ten üanbenla»^ 

De/Adetnegry. 

rot Hoo; öe laercftenisf / Sarong 

baby. 

eottoen/capas. 

COUÖt/ Dingin. fitttiOO?t/^?0or. 
couleur/ Warna. 

COUrtOiiSl/ÖCÏeeft/ Tartip,boudi-' 
bay. 

COUtTen/MoofTa. 
COUCen / Bercatta famma -fam - 
ma. 

COUtDe/t)O0eI*COUUie/ Pong-bou- 
rong,pongtfjit(jing. 

C R 

^ttSibbtl Cattam. 

crablielen in finaetfiepc / Tfjacar. 
crabben/ crautoenmetDenaoe^ 

len/Garou. 
CraCbt/CoaflaOfcoaü. 

cracbteloOjEC/ tete. 

craclteelen / cracltecl / Babanta, 

tfjakit. 

craecl^ / Moulotos ofte ba- 

böunjy. 

Craepe/ Gaggar. 

craepett .< Digitized by Google Cr 
craepenbe0|)aenie;/cókou. ^t 

liane tX&tpt / Ayam bacóko. 
Ccacm of minchtl l Kedey. 

rraeimrpe Han aUertep foo^re/ 

Djoudjalang, 

tta^COf lief/ Manteeuw-ba- 
djou. 

rrancft / fiecfe / Sakit , berfa- 
kit. 

n:mtcH-nim&0e/ Penjakit,0f pen- 
jakittan, 

ctanchlieiic/nechte/ Sakittan. 
creötteur/ ftöulöt-|ieew/Orang- 

baminjam-calouwar. 
Ctetft/Catambefar. 

cirenci^/ nerftoaciten/ Lombot- 

acan. 

rteng/öoötawBankey. 

cmitiei/matKa/ Timpang,Ber- 
tjapic. 

triöfte Han'tDee / Baccas mac- 
can de tampat benatan fi- 
tou. 

ftiritie/creim öaintie / Ayam de- 
na , Ayam pende. 

ftiJflÖ/OOjlOö^/ Prang. 

rr JJKW-Öep;/ Balantantra. 

W00Ö0-Iiaifl0eiiDt/ Stratagema, 
moflèlehat. 

ttPöJ^fif-ffeeöt/ Badjou-prang. 
eCDSfifnian/ Orang-prang,jure- 
prang,pongawa. 

«ÖÖÖ Öoeren/ Baprang,bermouf- 
fo. 

«90eï/OÖftwait/ Cras-hati. ÓR 37 

fftI0etVMembole, of bolc. ^tt 

Öout tjÉföaec ti}dteftrtj0|rm/ 

Cayou adda gampang de fi- 

tou. gfcfe fcifgïie De coo^tft/ 

Deman djankit pada bèta. 

crtt0en» 2ttó:l^pfouöeöetaee* 
ïeii/ conbe öP 'c hrö0en/Gam- 

crgten / fcj^^epm / Menangis, of 

nangis. 

tröten/ ft|^?eeutoien/Bateria,0f 

terya. 

crimpeti / Kiflbi. Swnmüeö 
aljsKeeroflaeciten/ Sourot. 

Criftal/ Batou-palumban. 

CrocoDille/Boöya. 

crolientie : alisr crottenD' l^ap;t/ 1- 

cal, Oficar. <D»e(roIt/ Bali- 

car. 

erom/ ErotjOfirot. 

crommen/ftup0öen/ Erot-acan, 

binco-acan. 

ttaitmt I Dyflrar-radja, tanda-ra- 
dja. 

erucfteof ffettnfel/ Toncat. 
erupefte/ Erong , bouii, bo- 

jong. 

enipöen/ (jiecerpeninr oemepn / 

Rampa-rampa. 

enipi«-na0elen/ Tjinkey. 
et:upöt/0roente/Sayor. <auaet 
of ber0ifti5ïi ceupöt / Öubac 

djahat. 

tvupmtn Dan b^ooDt / Bidjy- 

roti. 

f i €mpw Digitized by Google 5« C U D A 

^cuiin/ uan 't 0ooft / Poufla- 

ran. 
CruppetV M^rancan. 

CnipiG( üaermen pemanDt am 

rrutngeC/ Cayou-riggang, of 
cruflè. 
trupCtsen / Riggang , of bercrus, 
Ofgantongcacrus. 

<rrupK enDe löDen / Hal, foucar. 

c u 

۟hit mate/ Sa afta. ;^e|^oo0|^^ 
re uan een een eubir / Tinghi fa 

afta. 

CudDe: Han beeSen / Candan. 
^en niDDe ft^apen; Domba fa 

candan. S^p CUhtm / Bacan- 
dan. 

(upTcli/repn/ Tfjoutfjy. 
cnpce Dan Dift^ / Troubou, of 

celoor-ican. 

(upte ban De Deenen/ Betis cald. 
rureren/ meegeren/ Beronbatti. 
raffen/foenen/Tfjum. 
mffm/tit- of ooKuCTen/Bantai. 

D A 

^g\ 9ith Dan een j^pis / Atap 

ji^ rouma. 

^aDelen/ Chorma. 
^aDel-Doom / Fohon chorma. 
9aeD( / Jpept / Boatan, Berboa- 
tan, Bacardjahan. 

«l^aelen/neDec-Daelen/ Touron, 

menouron. D A 

^aelenDe/neDecJ^ellenDe/ Sin. 

git, miring. 
ïDaer/ cafitoujdefanna, Ofraa- 

na. 
©aet Öupten / Delouwar fitou. 

ïDaec 10 gtiefefi^eDen/ Defitoü 

addafurat. 

;^aec tmonDwcami Sebab itou> 

caranna itou. 

^aer en culTcfien / Dalam itou , 

fedangitou. 

^aec g|p 39c / Ca fitou moa 
adda. 

«Daecnae/ Comediën dem pa- 
da itou. 

^aecont / Caranna itou , tagal i- 
tou, fèbab itou. 

^aer tegen oDer/ Betuladapaa 

itou. 
^aecDiaeCttf/ Cafanna. 

TI^aerDoo) bomt |)et Dat/ Itou 

moulanja macca. 
jIDaer en DoDen / Lebe derri padx 
itou. 

^Daer i^ gefc^^eDen/ Adda ter- 

furat, of addalayaterfurat. 

^aet en tegen/ Sabeia. 

^aermeDe/ Deng-anitou. 

^ag^ / g!^ na^t/ Sëang of 

fyang . ^p DajQ^ / ca fëang . 
BOO^DenDag^/ daulou derri 

ca faidjer é 

of fa hari. 

Hari raya« 

Hari Digitized by Google D A 

Hari befer. ^efm tia0|^/ fa ha- 
riini. 
'©aeflÖieftetJOrm/ Calamarfnja, 
of daulou fa hari. '^tltmtiAn 
Öïe Dagen / Pada barang hari 
derriitou. Sfn^ Dagen/ Pa: 
da hari-harian itou. ^f 0dnt^ 
ft&en ba00/ Segalla-hari, fa- 
riën. 

^ae0g!E( Daer na/ Eflbunja , of 

ca hari iflbc. C^ten Dag^ 
Daer nat/ Eflbunja (a poulo ha- 
ri. ^pDefenOagl)/ pada hari 

, ini. Ctneedaglientiaernae/ 

louflanja. 

^aeg^ti nae oDermo^gen/ Tou- 
la. CocDenlicj^cenDag/Sam- 

peifëangfacah. 1^000^ 0)1 Den 
Dagll/ Hariringhi. 
^ageraeC / Sadjer, of feidjer , of 
boucafadjer. ]^epIt0en-Dag^/ 
Dpec-Dao^/ Hari baicj hari be- 
far. 

^ag^' Serre/ mo^gj^en-aerre/ 

Bintang fëang. 

^agü-toeccfier/ Orangoupa- 
han. 

^al/ tnOlj^en De Dergen / Tanna 

rinda, padang. 
^am/tt)ater-D|i(lt/ Cotamem- 
pegangayer. 

^ama0/ Kimka babonga,of Ta- 

loucki. 
^amp/AfTap. 
^an /aUDan /Tatcalla, waftou DA 39 

itou. t0aC i0 't Dan i Macem 

appala ? i^tenianDt Dan teh/ 

Tjada fjappa ianjae bèta. ^Hf* 
ferD^Deet^ Addalaponban- 

ja? Hoopt g^p Danooch i La- 

ri angkou djouga pon? WHt 
Doenfe Danf Appaboatnja^ f^ 

HaeerDaneen/ Lebeh dmifz- 
tou. mtet Itefoe DanDe(i(/Car- 

fèhan lebeh derri pada jang ini* 

Dan Dtt tuoo^t alleenltclt/ Hat ba- 

cattahan ini djouga. 0itt Dan 
DIaDeren / Tida f^énk^ da- 
won. 

Dancikdaer Deroonen met Der 

DaeDt/ Memalafkené 
Damiten/ Dancft/ Trima-caflèe, 

Oftrima-caflekan. <S>ODDan^ 

Trimacaflèe Allah. 
DanlTen/ Menari, narri. 

DanferlTe/Aflèe. 
^an^nteeüer/ Gouro-aflèe. 

Dapper/ Sangat. 

Darmen/ Taii-prot. 

Dat/ Itou , itoula. 
Dattó't/Itouta. 
Dat &lDe/ Itou djougat 
DattoaS/Itounja. 

Dattuelttte/ j^et toeltlte/ J^Migca^ 

manna. 

Datgf)pgerien(|eDt/ /«i^diliat- 
mou. I^et tooo^t Dat ^p ge^ 

feg^t fieeft/ CattahanyWo^ man-^ 
na dia catta. ^Cft tneet Dat 0^ ' 
j^etgedien 0eOt/Beta tau macka 

roou' Digitized by Google 40 DE DE ^er0«i> Digitized by Google Dl 

^efgelijCltjer/ Sepeminl. 
Hlfpltmt / Carna itou. 

Derolaec/mtarooüeltcit/ Koiifla- 

'hati,caybana. . 
teftruerett / Rouflikan , bmafla- 

kan. 
üm^^/ Bafti,baftian, baick. ^m 

^aer Deugde/ Tiggal baytija. 
lttug|;beItcltedoecRm/Kitapjang 

berifliadil. 
teugj^fotmb^OUtne/ Farampu- 

anjawbayiUfberbortmt. 't^^tt 

tKU0gt mtl Tiaddabay. 
tttbOOt nmt^tl Orang iomba. 

yang. 

önire / Pintou. %^m-tmmi 

Pintoutlackang. 
OMttOar^ter/ Jurepmtou, «f ju- 
re tongoupintou. 

Dl 
^idtttant/ Intan. 

titelt/ toel geflbcen/ Rapat^ 

ÖtcgC tttdmn/Memboat rapat. 

bitgc al0 Deeettt tegtl am tieam 
öete / Crap. ^is^t Knnm / 

Cain crap. 

btci^t ibp :m plaetft/ E)ecac. 
mc^cl^ttialtMndmn/ xrjiggi. 

tMCj^tdt regM/Oudjan lebat. 

tnrgr nati Uaomn/ Badawon. 

triC^M/ gedicj^/ Panton. 

tóclfttalutm ^ont/ $(» Tabal: Dl 41 

IncRtaltf ttöfTel/pappe/^eXindir. 

ÖiCÏl faepen / Menabor^<^. '^t 
Ptjrm Öltegen ÖlCft / Janganac- 
panaturbangcra^. 

ÖicRÖIaÖt/Dawontabal. 

Dicftmaetö/Banja-cali. 

Dtcftmael (iet felbe tneDer iiaen/ 

Oulang-boat. 
DW/Itou,icouIa. 
tlieilBf't/Itouta. 
tttZ feitje/ Itou djouga, dia itou. 

<^^ tne to)ac(|t / Mom jwg è» 

nanti. 2lHe Die/ Itou (amoa. 
Dief/ Pentjouri. 
tWiefite/Tjourihan. 

titenen : eenmenCdde/ Lalayani^of 

balayani , berfewita , jadi fou* 
röan orang, menoulong. 

öietien <50Öt/ Faflburo. 

Dtenaet/ Souroan,hamba,{akay. 

xmSXi 6edunmge/ offiicte/Car. 

djahanjabattan. gin Dett Xm&t 
Dalam-cardja. ^entlteDtent/ 
Saorang «WROtf^^. jj^pmepttt 

<^ode een menft te Doen / Dia 

fanca ya bri harmat acan Allah- 
tallah. 

DtenS-|^UpjG( / Rouma-pacardja- 
han. 

Dtena-maegj^t / Hambaparam- 
pouan. 

Dttp/ Dalam. ^iet D00?t/<5?00t: 
Diepte Dalamnja, of dalam. 

DiepteDTjeitDaterjei/Ayer/iittSim. 
Diepte Der aerDe / Xanna daim: 
J^nt Digitized by Google 4* D I D O Digitized by Google D O 

^Cg/Songo. l^ttiüÜO^MüO/ 
Addafongobagitou : adda ba- 
gitoudjouga. 3[ae0OC0/Ya 
longOé 

ÜO^tec/ Anacparampuan. Co^ 

nincM Doceer/ of J^tixitttCt 
non Conincftltritm bloeöe/ 

Poutri radja. 

Oocj^ec tian peman5tje( itttmt/ 

Tfjoutfiou-parampuan. 
t^OCro^/Pandita. 
IW/ Doe ter tiiti Sedang icou^ tel- 

la-itou. 

ttoech/lQnluaet/Caïn. 
Hoecrfwn/lapben Hoerftiei/Caïn ia 

crat. l^anttioetit/ Caïn-men* 
Japo - tangan. 0tU)lf-tloak / 
Caïn - menjapo - idong. f^ttts' 

tier-2»oeri(enf lujieren/Lampin- 

anac. <5?af-Öoecft/Caïn-djerat. 

l»oel-U3ttiiaemienna(icpt/Tan- 

da. 

tlOen/ boac. 

iKtttl doen/ Souro memboac. 

DoenoeDeneften/ Membn ingat. 
SICit ^e& te ÜOen / beca adda 
cardja. ^tktn^tmcWUt 
tn^e te boen / bèta tlda ÊidulU 
deng-anitou. I^et en tö ttUJn 
Ooen ntet / bouckan boatan a- 

kou. !3[tft0e{i0attiantïom/ 

hex.3L.aada courang itou. t^p en 

1^ 0deen Mttnaia-tnu^ 

Sec Han Doen / Dia tiadda 
ouflatabib. 5©opec Dan een epe^ Jangmcra 

teloor. 

OOl/nptfitnni0|^/ Gila-bingis, of 
bingong» 

Ooien/ Dtoalen/SafTat. laetDooIr/ 

Ber&fTat. ^letÖtDöIen. 
Dolen in 't Doft^/ Beroutan dja- 
lan. 

Donc6ec / item Donciter^Dt/ 

Glap, clam. 

Doncittrac|^i0|^/Glapredikit. 
Donej^toetDen/ Berglap. 
Dontl^ete plaet&/ Tampat glap. 
DonDet/ Gourohjgontor. 
DonDetDa^ Harï chamis. 
DooDt/Maout. 

DooDen/ DooD^^aen / Mattiken ; 

bounouhen,membounou. i^ji 
i0 DOODt / Dia fbuda matti , dia 
foudapoutus. 3[n(^nD00Dt/ 
Sedang dia matti. ^^enDWlDe 
DOODen / Sa oraner derri jang 
bermatti Bedtt Dan 

Den Dooi iigkit derri 

matti. Ifta^aec DOODt/ Come. 
dien derri pada dianja fouda 
matti. 

DooDt Itcdaem / Dan menrefa of 

DeeS/ Banckey. 
DooDttttit ftrantit / Faya , lakic 

benjauwa-njauwa, fakitpaya- 

la. 
DOODtitt(!e/Long. 
DOODtltcite DionDe/Louca ttrmattt: 

^enDOODt^g^ Satu amoc. 

45 z ;eooDt^ Digitized by Google 4+ DO 

^OOt'fUiQft I Fembounoair. 

tttobt-fonDe / DoofTa termatti. 
^m DOOtie/ Maouci . l^piji 
DOODt toeerdtg^ / Haros dia 
matei . ^C^adUtUe tit$ OOOtjBI/ 
Bayang-bayang termaouü.«©at 

falian. 

KiooDm/ fiar^tm/ ftmpeltritee^ 

nt05stD»rce/Bante. 
tiooftm/fia((|tm een getnerte met 

fieleCinse na Detoüretier M^^ 

j^ometiden/Sombiiéh. 
tioof / Touii. ^tet tioo)t/ <5aoot* 

4^00p/ Tfjoutfjorangj mandi- 

han. 
tlOOpen/tntlOOpen/ Mandi,me- 

noutjor, menjelam. 
«DOOper/ juremenjelamjure me- 

noutjor. 

doopen: tnraueemDoopen/TQe- 

lop, menjelop. 
taai/ Pada. 
ÜOO; Itefbe/ Deiripada caifënjav^e 

petfoon üoo; Detneleite / o- 

rang itou pada manna, ^tutt 
tlOO^mp tn/ MaflTocla defablaz- 

cou. ;D^0enDoo;I)ec|iup)e(/ 

Bava lalou , t:S memurus ton- 
ma. 

aoo? : aligr dat üoo^-gelioo^t i^ l 

Trous. 

doo^ gec mater 0aen/ Bedjaian 
Hoo^Den 0antrcfien tiag^/ Sariën. Ero 
^oo^b^eften: m OneRenb^eRem 

Mempoutus. 

htmibiém : te toeten een 0e(tDeI/ 

Pitfja calouwar. 

Doo;lb^0en:al0 Den öag^ Doo?^ 

brengen/ Lalou hari. 

Doorbrengen /0oo^D;a0en/ Ba- 
va mcnourus, Of lalou. 

Door&rengen /berQutften rgoet/ 

Balanjaarta haribiroula. 
DOOrgaen/ Melalouken. 

Door Die tneg^ gaen / Mengi. 

cot djalan itou , of Idou djalan 
itou. 
DOOrgaenjef/alttit/ Sedecalla,fe^ 
bagi-bagi. 

Doo;gaenje(/ orDtnareltcft / MaT- 

fing-maffing. 

Doorgteten/ depnren/ Tapis. 

DOOrgtaDen/ Gali-trous. 
DOOrlaeten/ Membri.lalou. 

DoorleCm/ een Doed^ / Membatfja 

abis. 
Doorn/ Douri. 
DOOrne-Doom/ Pohon-douri. 
DOOrne-trOOne l Dyftar badou- 

ri. 
DOOrnaebttgll/ Badouri. 

DoorüEliiinen / DoorQralen / Ber- 

tfjaya-trous. 

Doorfüen/DoorgronDen/ Prixa. 
DoorfneDen/Taïris. 

Doorffeetften/Ticam trous. I^p 
DoorSacitDesUDe/ Dia ticam 
touruslepya. 

<9oo(^/ Digitized by Google ^oofe/Baccas. ^orj^De&ooCm 
(lebben mtnisnkp nmnen na 
gaerfatfoenofaoere. 

^op : eper-bop/ Couht teiloor. 

bop ban ralappejtf-noot / Tam- 

pourong. 
b0^p»' bletne/ Campong orang, of 

negrioutan. ^nbec0 betelent 
Negri,een lanbt of Sabt» 

tUitït/ b?OO0|^/ Cring, arang. 
bO;(CeI)Ont/ Cayou cring. 
bO^ftj^n tarnt I Mengire gen- 

dum^ tombo gendum. 
bo^fC^Dloer / Tampat mengire 

gendum, of tombo gendum. 
bOjft/Aous. 

bo^Sj^ebben/Beraous. €>^ooten 
bo;(S/Aous fangat. ^lepntn 
bo;(ï/Aousfêdikit. l^alfboot 

lian bO^S/Derri pada aous fou- 
damattifatenga. 
bO^tt lÖben / Menahan aouf- 
nja. 

bontt)en/b;(n(lten/Pra^ 
boutuen/ l^neeben met be j^n^ 

ben/ Ramas. 

boutDen alsieenbte fijngeboeol^ 

boen tuil/ Mcngadjang. 
DR 

b^arj^ : tAfi een b^aej^t Oeenen / 

Picolan. 

b^e/ metteröaeft/ Segtó. ^o 

b?ae/ Sekiën fang-at. 

<0;aerit/Nagga.. DR 4^. 

^^aecRenWoeöt: een niebicgne/ 

Gerenang^ 

b?aepen; ttoeI-b?aepen/ Lare , of 

larick,ofboubout. 

b^aepen/ bJinben/ Poutar. 
b»aepen/b)enteleh/ toeren/ Ta^. 
gouiing. ;De l^emel b^aept/ 

LangitgouUng. ^tclj b^aepi> 

en/ ofomheeren/ Membalea- can. b^aepenbe tnater/ Ayer ^f- 

b^ep-U)tnbt / Ahgin bapoufling. 

I^et ^ooftb^aeptmp / CapaiEi 

het^poujjifig» 

b^aegen/Bava. 

b^aegenreenlad/Picol. J^inbt- 
b^aegen/ tUiangecsgn/Bon^ 
ring. üew opbe armen of in 
benlicjiame b^agben: atóeen 

ttmbt/ $C. Doucicong. gecsf 

tuCft^nbepben/ of ineenftefc 
tter/^oeI/f(* ofopbefr0ou«' 
ber b^aegj^en / Oüfong. 
^tt bebbe b^agl^en/ Ouffong 
caflur. ^tem/ opberc^uber 
b^agen/Tangong.j^p b^aeg^t 

wt fl^nfbt/ Ontang itou dia 
tanghong. 

b^aeg^ tn f^n burfe/ facit of 

bOOjftbOOI/Gandong. 

b^aegben op (iet j^oft : aüer een 
ttiiïi^u Djoudjong. 'tïskm 
men op^et öooftb^aegïit/ 

DJoudjongan. Digitized by Google +6 DR 

^^de0en ben naem pmm Dan/ 

Packei namma. ^m rtng|| 
D^QOm/ Packey tfjintf jing. 

O^aejter/Dteeen l^thf ofptfiW^» 

tl^ae0Ï)lt/ Jure ouflbng. 

H^aeg^er in't^timpn/ Onng 

membauwa- 
t^aee/ garen / Benang, tall-be- 
nang. 

d;delen/lancitraem$i)n / Falla- 

hanken. 
üiBmh/ Berminuni. J^ttCtktt\ 

0;(anclt/ Berminum cras. 
Ö^flt/ DUjlIntire / Tfjoumarnja : 

nadjis. 
bitp0tlf Arrhain,meng-arrham. 

D^te/Tiga. ^iettioo^ctiDt 
ti^nHenm 't tuater/ Ai\jot. 

D^penDe/Teranjot. 

timpen/ liet bee HooK-O^^Den/ 

Bourou, alou -pegL 

0?i|ben uptden|in|ire / Meng- 

alouderrirouma. 
Ü^mtittn/Minum. 
üiinxMÜ^ I Dapat minum. ^1 

upt D;intlten/ Minumabisia- 

moa. 
d^incit-COP ( Tfjauwan-minum , 

manco-minum. 
d^tn(it-0ldje(/ Catja-miaum. 
il^l^-0at/ Baccas-minum. 
d^tnsen/Toulacj&iTaken. €»e^ 

Drongen (Ütten/ DoudocfaiTa. 

b^oelTem/ of moeper/ Tay. D R 

ta, bertfjinta,fougol,douca. 
bloeffenilTeyTriintahan. douca^ -ma- nm 

mor. 
Jou- 

/Sa- 

Um/ 

>i. 
O^OOnt/ Memphihan, ot Mem- 

phinja. 
b2D01ttn/ Mengite. 

b^inflW/Tlen. 
pnnten/Bcrtfjapjpra, 
•tfjap. 
b^UClterpe/ Kcdey bcrpra. 
Druppen/ Melille, miris, tite. 

b;uppeniie oogen/Matta-meliUe. 
^t^ b^uppen otc oogen/ Mact« 

miris. Digitized by Google DU DU ^y 

miris. <$md;ttppeI/Satice, (/ 

tiris. 

/ d;U|ltietl/Boaangor. 
D U 

^ühbtïi noc^eetijBi Tootieel /S: 

cali-ganda. 

lmiM/mttnmi(ootitt\i Du 

cali-gaoda. 
Dtt&bclDe Pitj0 / Ganda harga 

Ctoee dubdel/ Dnziapü , &c 
^e fmne tiGt tnAW / Artioj 

dua. 

Imliliel-niaeti»»/ Beriapis. i^j 

Dia menjaout dengan arfifyt 

tUt^Mi» fontie / Dofa SJ/M dut 

Dttll&m/ VmfS&tti l Hactibim 
bang. 

fettr^m/ ti^rm; Tacot. 

dtttraXiel/Cackal. 

tnieren : ^tt tan Iatt0|^ tmctai 

Dapat jadi berpegang , of tarou 

lamma: Dattje(/#etcanlmi0|^ 

TOiamimtDm* of/ Lamma 
itoudda bouroc: batie(/ |^et 

tier lang^ eer 'tutrrot. of/itou 

tingal lamma, ^ac ftlijft (an0. 

ttttjuitenonber'ttDater / Saiiam, 

mendjalam. 
tnipDetV dednpDen/ Bn artinja. 

tmpm toan de j^anot/ ibou tan- 

gan. » 

■I 

I 
t Digitized by Google +8 DW EB EC 

ta feperti tjeritahan. 
mtmen/Brani. 
Ottfbam0^/D)ljE(/alDUje(/ Baglni, 

jof warna bagini. 

D W 

^uiaelm/faelieren/Sallah ^tet 

oocK Dooien. 
btDaelenHanDe toegt)/ Bedalla- 

djalan. 

bmaelenmnieiintnge/ Kira-klra 

{alla> of fikir (alla. 
h\Oat0/ Gila. 

üttiangii) / Sëaflat. Hiii örtie bat 

Upt ütpangi^ / Dia boac itou 
dengan fëaflat. 

lïtoierc^/ Pende, ^tttoettooclt 
ban e|trdO7Oman0 (uttltpn 
afinmtgfüptit/ ofüatonoer 

mütn 10: %\St Ayam pende, 
tjmt0;O\inmm/ Mallntang. 

tjüoinqt metmttontept/Turkan. 
bunnspmmetg^ektielt/ Sëafiat, 

craffi, ^ggay. ^pdlomg]^ 
lient/ Dia craflinja. t EB E C E D 

2$lie : l^et toater elibtt ofice 

balt / Ayerfouruc,ayertou- 
ron. ^bben-IOtlt/ Cgyou amng. 
Crliel/ Lint4. 
^cBtóffe/Tfjitfja. ED E E 

<ecftt- feinW/Halal-fjada. 
€cUt-tttitptan(i.tl Bertljerei. 
Cclipti0 Der mane/ Boulan mac- 

can rauw, ofgarkana boulan. 
^Dd/Aflalbefar. 
^Delman/ Oulou-balang, Df o- 

rang-caya. 

(eatOi/ Tfjouct. 

E E 

€ech|^oo?nften / Toupas. 

4Sttitf Sompahan of fompa. 
<{S(Dt dont/ Bafompa, menjompa. 

€tmtt/ ttiater-eemer/ Timba. 

^tn/ Sa, fatu, fuwatu. 

<t5m boo? em/ Satou-fatu. 
(^en banf^ne birnpnlm/ Sa-o- 
rang derri iababatnja. 
^m ionoe/ Boudac & orang. 
^mHan De OOgen/ Matra fabla. 
^en pmtl Couda fa-ekor. 
<éen bUpbe / Merpatte faekor. 

9at tjettefeoggen een Saert: 
^00 mttffiOtpt ban alle ge^ 
biette/ aI)G(een(ir|iaep/tb)ee 

ftgatien/ $C* Dombafa-ekor, 

domba dua-ekor , Sec. 
^tn penning / Dinnar (a-keping. 
^en Seen/ Batou fa-keping. 
^en epe/ Teloor fa-bidjy. 
<^en blabt/ Dawon fa-lé. 
^en dabt/ Negri fa-boa. 
^enrttieett/Fedangra.bila. Wp 

50n een/ Kitaia-ruatou djou- Digitized by Google EE 
^m pttlfyüith/ Sa-gnap orang. 
Ö* èen of tl'and(( / Satou atau- 
wa jang laïn. 

^enOerlep/eenDerj^atUie/ Sa-dje- 

nis,wariiafatou. 
<^(nti;ac^t0^ / Samma.fa-hati, 
la-catra. 

4Bmtim^ttlithf oelOcIKerganDt/ 

Samtna-famina, ieiamma-ram- 
ma. 

^^cnmael oftmw Sacaii. 

tiflÖ/ ff- Dua-poulo-fa, tiga 
poulo-la,&c. 

Cetitsl) : D» maer em t0 / Satou 

djouga. 

^enig^/ tmtatm/ Sendm. 

^mtge fomt / A nack laki djittim. 
^«1100 fleïDt/Barang jaerac. 
^entgSotncIt/ Barangappa. 
^tnigl^petroon/ Barangfjappa. 

émi^ïm I eentbeel0/ Sa parra- 

carra, barang bagimanna. 

6emg^-0elrorene Umi Anna fa 

orang fadja , anac &tu beranna- 
ki,offa-batang-cara, annalaki 
djittim. 
<^m-OO0t([|^/ Bouta fa-bla. 

<^en-6antn0^/Dte maec eenj^ant 

l^ttfit/ Tangan coudon^. 
Bedjandji. 

^enis/ eentnaef/ Sa-cali. 
^(n(l»el)G(/ of tec eentier sDii^/ 

Sa bela, of pada fii-bagian. 49 EE 
^m^ $iin/ Jadi berfarama. 

({^entiouDisJ^/Betul. 

<2^erof tetiorm/ Daulou. ^öt 

iJDilDe eer of deUer / i:^^e& bet? 

fouca. 
€ecöat0efc&jeör/ Daulou derri. 
pada jaddiitouj of fedang itou , 
boulumjadi. 

^ec/eere/Hormat. 
«ï^eren/eetbetDÖfm/ Hormat a- 

can, bri hormat. <$e-ee(t/ Ber- 
hormat. 
CtxhSltt perfOOn / Sa orang bay, 
Ofmalou-hati. 

<eetaieliig0eptJt ftetoöreii / met* 
ibttpg^enen fmielen/ Somba,. 

berfomba. <3?00te ttxfSktnQ* 

l^epDc inberootmoetnna^ &e^ 
toijfen/Sedjut. 
€tt betDifren aen be Conincl^/ 

Seba pada radja. CeC eerett 
^ObtjS/ Berhormatkan Allah. 

I^ae eete of eetltcite naem 

liaen / Tfjari namma befar. 
^tXQJSUxmi Cahnarin daulou. 
<!5er!6f/Pantat. 
^etft/ Daulou. 
^erSe/Jang daulou^dahouloiff 

jang partama , jang bermoula. 

SInben eerden/ ten eerSen/ Sa» 

bermoula, moula-moula, pad» 

mouianja. ^ttt0beeer0erep'' 

fe bat ^et geft^ 10/ Barou fa- 
cah ini itou jadi. «De eetfte WX* 
tot/ Awal nang partama. 

^ €txfit Digitized by Google ^o E F 

^etSe geboren/ Anac foulong. 

^erti)tltj8/ Dauloucalla, wa6tou 

daulcxi. 
^efc|>e|lt/Beitjcrcy. 
^eten/Maccan. 

<^etenofnutcen/ op'tcouttop^/ 

Sentap. ^(op-eetett/Maccan 

abisfamoa. Ceeeteng^etien/ 

Membri maccan. 
^eter/ ^OCiUt/ Oang dcmap. 
^et-plaecfe / Tampat maccan. 

^at tc^üxft mini Coudis i- 

tou maccan. 
^etUiaren/ Maccannan. 

^eume/Awai. ^eeerOeeeutoe/ 

Awal nangpartama. I^attdlle 
eetltne/ Derri mouley dun ja. 

^mïaitfy/ Cacal. 

<^l])tC$ept/Jang tercacaLl^an 

eeutotg^ept tot eeutstgl^ept/ 

Derri pada faoumourdaulou- 
daulou iampei ca cakal. I^att 
eetttDtggept/ Derri pada cakal, 
of derri pada zemaen cakal. 
^m\msmtk l Sampei cakal, fa D E oumour. EF Cffen/jUpS alToo/ Gnap Ofbetul. 

^tett)oo?t:et)en. 
€flmi met rompelirj^/ Rata. 

^Sene Uloet/ Tampat rata. 

effenen/ effen maften/ Ratakan. EG EI €00engg tian tantien / Gighi 

Hnckir, gighi linou of aflam. 
'iSgppten/ Negri-Mifry. 

E I 

^enepe/ Teloor. 

(!^per-&Op/ Cöulit teloor. 

Speren leggen/ Bateloór. 

(Speren boenen/ Mengeram. 

^pgen/ üat pemantictoefutmt/ 
Ampounja. ^^nepgen/Dia 

ampounja , of ampounanja. 

m^et ftfn epgen pogen /Deng- 

an mzttzfèfktirma. 
<i^pgene ^anüt/ Tsmgzn femim. 
^pgen goet/ Arta fendiri. 
(CpUsfff/ OC^ armen/ Sayang, caf- 

fiën,eyjo. 

^plantit/Foulou. 
<Cpnöe/'t upterSe/ Oudjong,fou- 
dahan. ^e belofte ^ttft mt 

epnde/ Djandjihan^ovto; djou- 

ga. Cen epnöe : op bat/ Agar. 
<^nbt/ epnbtbogel/ Bebec,of 

bourong itic, Of yte. 
^pnbeltCft/ Pada achirnja^. Cot 
benepnbe/ Sampei abis, iampei 
oudjong. 

<t^pnbtgen / een tpnXit maeciten f 

Foutufhen , mempoutus , abis 
acaii. 

<l^nbtng|^e/epnbeber toereibt/ 

Wa^ou duoja roudabani. 

ep? Digitized by Google E L 

^pttfttnf Minta. 
^ptt^l Mintahan. 

Cplirgm met 0et)nm00 mi^on^ 

tien/Cotali. 

EL 

4Bkk ftm ptfS^Uk I Gnap orang. 
ticfttnan/ Sa orang-fa orang. 
elci( ttianll|lfbnD(C/ Sa orang fa- 

cou. 
tUh inn^ Barang fatu-fatu. 
tkbt ttp0l Sedecalla waftou. 
tkkbptoatm/ Safuatufouckou. 

elDer of mamme/ Soufou. 

eltierjtf/ eltnam^/ Ca barang tam- 
pat laïn, de tampatlaïn. 9mt 
tltttt0/ Derri tampatlain. 

f bttHe/ mifkyl, prihal, Hxa j haL 

dendtgj^/Caybana. 

<Slep6ant of 4^IÓ)|^mit /Gaidja. 

^Iep|^am0taiiittn/ Gading. 
€Iep6dntjE( QhiStaAtt tiaertmn 
op ftt m'triftien/ Rincka. 

llf / SablasjOf (apoulo-fatou. ^( 
elflïe / Jang ca lablas. ^ttt 

l)oo}t:bf|f. 

tlger/ j^atpoen/ Penekockican. 

dle/Gafra,ofGas. eetteUe/Sa. 

gas. 

eUr^oge/ Sinckouoffikou. ^en 
elleboog^jef |^O0|^e of lanag^ 

te/ Sa-afta. 

E M 
A2^malteet(i(l/ Radja-wardy. E M EN ER ^i 

<^tttaratttie/ Tjoumarot,of per- 
matta-idjou. 

€mmet/toatet emmer/ Timba. 

E N 

<^nci(er/ ongeboeiiert/ Sa-lapis. 
encltel goet / gelieel 0oet / Bay fa- 

matta. 
enelautDe/ Matta caki. 
enDe / Öaan, macca, lagi. 
enbeOOCfl/ Daan pon. 

enge/ mm/ Sompit, Safa. 

enge State/ Djalan fompit. 

enge-maetlten / Sompkkan , {afa- 

acan. 

engteijersee/ alleen State/ Sa- 

lat. 

Cngel/ 6oDe€»ot)tjSi/Meiücat, 

Ofmelaïcat. 

engel tier tmpSemia'e/ Bidadari. 

engelCman/ Orang Engrees. 

engeren/meti»enengeT-roetiet)if=' 

Gr||en/Meng-ajyl. 
engd-ro^/ Batang matta cajyi. 

^^tett)oo?t: engelen* 
engte /Pitfjock. 
enöt ergeniGt toan/ Oedjong. 
ent-Dogel/Yteofbebec. 

ER 

<Pr6armen/ meMiitien '^hfm/ 

Caffieenkan,fayangkan. l^et 

ift te et^armen / Sayang fou- 

da. 

ergj^/ Tjerde; te toeten «tttgö» 
# » 3n Digitized by Google ne^ ^1 ER 

c 

ttf/ 

han. 

ttfg^tnotm i lip rec|)t uan 0^e« 

&00?t(/ PouiTiakahanijOf pouf- 
faka, of jure^poufTaka. 

er^l^en ae m lip CeSammt0fie^ 

maed^t/ Waris. 
erf-beuren/ erben/ Peftaka, pouf- 

faka. ^peif-f|ttpje(üircoopen/ 

Lelong, 
tCgetljBl/ Ca manna-manna , de ba- 
rang tampat. 

trgetijsitioo;/ dpeemgpemdiMl/ 

Derri pada barang febab. 
trgn;/ Terlebeh djahat. 

tr00ntn / tt^mi^t ofieben/ 

Dhincky-acan , berbiftouwy. 

l^ptoerDt 0eer0mamj^em/ 

Dia jadi berdhincki acaiv dia. 
^CCpnt tt tiat ^ Berbiftouwi 
itou acan camou ? ^tC^ ttf 

gecen/ ten qiuartSmOupDen/ 

Dhincky. 
erjSenttOTe/ Berbiftouwi, dhincki- 
Kanja. 

erftmnm/ Mèng-aco. 

txmi be^oefrtgg/ Mifkyn, caf- 

fieen. ^tetDOO^t:^!»!* 

«mll/ Songo-fongo. 3[n ecttS 

(it00etl / Bercatta fongo4bn- 
emn / Wf-6WWI / Peftaka, ES ET E V 

pouflaka. 255-erlmi/Berpouf. 
flaka. 
tC\SitUtil CattjangketfjiU 

E S 

<efri / Calledey, of khaüdey. 

<5m lottQ^en efel / Anac cia- 

dey. 

efeiinne/ Calledey betina. 

efri-b?göeï / Combala- calle- 
dey. 

E T 

eten/Maccan. ^tetboo^t: Ce^ 

etreltcfte/rommt0(/ Barang, of ba- 
rang banja. , 
etter/ Nana. 

etteren / tot etter fetten / Me- 

nana. 

etter upt-öouinen / Mehg-apit 

jang nana calouwar. 

E V' 

<e^uan0elte/ Euangelium. 
<^aan0eIiS / EuangeUfta. 

Cuan0ett5eeren/ KifTakan Euan- 

gelium,Of Euangeliacan. 

eti^ar/fioo^/Gordi. 

etten 0pet/ Samma bay. %\t\m, 

ttX\dl Samoa-famma. 
ebenkOtt/ Sammapoute. I^pfal 

^et eUentoel Doen/Dia menjadi 

boat-djpuga. 

eben/ Digitized by Google EX FA 

t\>tn I jUpS alfoO/ Gnap , be- 

tul. 
tinnUing^/ Samma pandjang. 

eDm-noedm/Amraya. 

tÜtn-tSitl I Samma bay djou- 

ga. ^pooen 't eDenmd/ Dia 

memboataja djouga. 
ttltn op W\% tf^Dt/ Sa gnap wa- 

dou. 
(tien tlpen / Gnap fapoulo j of ^a- 

poulobetul. 

tüm of mteum: itintierrpd/Gnap 

cagaflar. 

eben/ntet j^ompelig^/ Rata. ^tet 
Doo?t:€C&n« 

Cunuc|)U0/0eIui&De/Sida-nda,of 

fêiida,ofbalio. 

E X 

«yeinpfaer / erempriv Tiadanja, 

Oftouladan,tanda. iSeettltÓ^^ 
mipel aen j^em / Menentang d- 
kandia. 
eymCwW mp/ Jangan gouflar. 

F A 

-^SJM; Tjeritahan, tjerita- 
l|r handoufta. 

ipaöefm öemUen / Haca- 

yat tjeritahan doufta. 
&(keI/tO;tft/Oammar. 
facto?/ Fetor, cabitmal. 

fanu/ ö^ePWÖte/ CIubar,bri 
ta. FE ^3 

faim ofte na^m Dan een pecfoon/ 

Namma* <5oeDefaem/Nam» 
mabaic. (aUdDefdem/Nam- 

ma djahat. 

faem of eererooöen enöe fchen^ 

öen/Biifs. 
failieeren/ mtCTen/ Berfalla. 
fantafeecen/ Bcrtfjinta. 
fattoen/ maecl(rel/ Roupa, men- 

roupa, boatan. 

faDeur/ 0ttnite/ CafTee. 

faute / nuToaeDt / Salla , faiia- 

han. ^onderfauCe / Jangan- 

tida. 2Sp faute Dan toerien/ 

Dcm pada tiadda liat bay- 

fanteof0ea?ecItt)anU)9fgepjtit/ 

Courang akal. 
FE 

^edjttattuiei/Saf&r. 

wtt-öagj^ / Hari befar , hari 
raya. 

fireS \m lOOf-JjUtten / Hari bay 
pada adet itou dia menerm 
tratanja , Of hari raya , pcrboa- 
tan trata. 

feeS öer ong^fttertie i^^ooöen/ 

Hari-rayarotimanis. ^aefld^- 
ftett / Hari raya pafcha. jpeeS 

Det DermeutDinge txt^ <€tmf 

pf\0 1 Hari raya ya mcmbarOu- 
kanja kebith. 

jpeeaeren/0oetaecaendoen/Ber. 

djamou. Digitized by Google 54 F I F L 

ftt&^h/ Rame. 

I^t/ Boatan, berbo^tan. 4^pget 

ftpt&eÜmDen/ Bertemoulagi 

yamemboat. 
fel/ tD^eet/ Nacal, hati bingis. 

fmi)n/offien9nt0^/By(ra. ^tet 
F I 

iPieï/ beusmet/ Paralente,Of par- 
lente, orang boudi galac. 

fp/fbep/Tjis. 

figuW/Touladan. 

fmulintien/poeDer/^c. Aius. 

^ntfUmmt/ Suarafeni. 
f^n louter 0OUtK/ Masalus, of 
mas ouray. 

fimwmmt/Tfjackrc. 

F L 

flmttm f in 't Gr^oonOte ptt0 
aenpigftn/Bodjoc. 

jplaeUUl/(t;a(|^tel00]6(/Lethe,cöat 

courang. 

iPIaeutD toettien / beftnifmen/ 

Pangiawan. 

jpIaeutDj^t tieiEt gemoet^/Cou- 

ra'ng-hati. 

jj^Ieirthe tian po^telepn of tttm f 

. ^. Bouli, jamboeL ^ttttl ba- 
lang, erong. 
jptttfe/ p^I/ Anac pana. 

f\it0-hotsf/ Fan^* HBet ne pt0- 

bogerrgfetett/Fana. 
^lupmen/ t»te upt t» htüt itO;: F O 

^tneit / Gaha. 

f^Iupte/ganDtptfpe/ Bangfi. 
jf luptl(en Dan Dun net / Mourï. 
<^p Defiupte fpelen / Bertjop- 

bangfi , of bamouri , of tjop 
mayam de mouri. 

ƒ lupten mee De monbt/ Bafioi. 
f\u$l otjec een tDepnigj^ / Sahat- 

lagi. 
JplttÖJeel/Veludro. 

jplutopne tian 't gooft-ntOim/ 

Cayinbantal, farongbantal. 

jpluir / Dan SontKn aen / Bangat , 

fa bontar. 

jplujc / raiEf / Scgra. Cen nucj; 
ttaertngt jil^an / Orang ca- 

tfjack. 

F O 

jpod^-fepl/ Layer-aluwan. 

»el)e/ Dun DIetft : Dan 0ouDt/ UU 

Der/fC* Phraada. 

foelie /Ibloemen Dan muftaetr 

Bonga-palla. 

foep/e^i/Tjis. 

fonDament ttt0 Ii(|^aem0/Fantat, 

Tombong. 

fbhDamentDaneen ttmmeragie/ 

Jang de bauwa itou , kaki ba- 
tou, batou moula. 

fonDeeren een ^üp0 1 ^ fonDa^ 

nientle00en/ Taroucakirou- 
ma, tarou jang de bauwa itou. 

iponteph/ of fontepn-aDet/Mat- 

taayer, forong ayer. Digitized by Google FR GA 
^OrWtt/ iDOUtlt; Outan. 

fo^me/patroon/ Roupa. 

fo^meommte gtetm/ Calbout. 

fojtrelTe/Cota. 

fo^tupn / aüontuer / Ontong. 

Tjelacka. 

F R 

ipraep / Biféi , premi, mendjelis, 
paras. 

haphtnft pet tioen/ Memboat ba- 
rang appa permey, of bay , 

|prmt90pren/ Oran^Francees. 

n^tm) frtcafreren : in De ülit/^t, 

Rindang] fenanga. 

üronCTen/rtttipelen maeclten/Ber- 

üpat. 
fyttpt/ Boa cayou, boahan. 
fcüpt-hoomi Fohon jang baboa. 

F U ^iet F O G A 

AXHe^ fiaen / acj^tnemen/ 

\^ Tongoujingat-acan. ^I 
te 0deder/ Samoaikcali. 

gaeötnge of biS ^hUnptmm 

tn/Bacanan. 

gaelóerpe/Baranda. 

0aen/ Berdjalan. 

0aen met pemantit/ Tourut, me. 

nourut. 

saenteboet/tepeeri)e/tetoa0en/ GA 5^ 

Bedjalan bacacki, ba-couda, 
ba-pedati. 

0aen Dtoecict boo;6p pemanbtjer 

aengefltllt/Bedjalan malintang 
pada mouca orang. 

0aet|^enen:uiec5/Peghi. n^at 

I 0aet Dat u aen ^ Appa mou fa- 

douli itou? 0aet ban öiec / Me- 

klu of pegi derri fmuV^at 0aet 
tttp aen/ Setafadouli itou. Ce 
tc^eep 0aen / Tourong pada 
cappal. 

0ae(/0e$ee(/Sa-caii. 

0aec of 0antrr0 niet met aUen/ 

' fedikic pontida. 

0aet 0eltootl^t of 0e6;ai)en/Mar- 

fac. 
Oaer-maiten / Memboat maflac 

0aecDen/|^of/Coubon. 
0a0ie/ Oupa. 

0alepe/Gorap. 

0al0e/Gantong. ^eneen0al0r 
0^e0an0en merden / Matti de 

gantong. 
0aue/Ampedou. 
0alnote/ Madjeloin, poutfjot. 
0an0/0anre/ Angfa, bourong- 

angfa. 
0antrc|^/0e^eel/ Sacali-cali. ^t 

0dntrcge SaDt/ Tang negri fa^ 

caii. ^egiantrepemerelt/ Se^ 

galla dunja, cadir dunja. 

qmtU^ en 0der mieren / Emot 

Ha-fia. 
0apen/Ganga, bagaoga. Digitized by Google ^6 GE 

<0apinbe/ ofopmdatnat/ Te- 

ganga, of tecang'cang. 
0awn/ Ö?art/ Benang, benang- 
djahk. 

^amaet/ garnetkn/ Oudang. 
garftigÖ/oatft/Tinghi. 

QUXtttpt I Pangilan , djamuhan. 

Ce gaft biööm / siackan. Ce 

iiallgaen/ Pegiberdjamukan. 
gaU-camer/ Bileh berdjamou , Of 
bileh pangilan. 

gat / Loubang. T^&n tjE( een gat 

tn/ Icou foudabaloubang. 

gattgg : Dat Ded gaten tieeft/Be- 

loubang facali. 

gat ofremonDt ban een ntttere/ 

Quala bouca. 
gaöe/ gifte / Anu grahaya, ka- 

rounja.;^at i0emgat)e<C(oi}je(/ 

Itoula faCou muffaban derri Al- 
lah. 

gaDebtenmen upteer6ieDtg{)e{it 
p^efenteert aen t» <E^toote / 

Menjumbahan. 

gaben renden of toeb^ggen/ 

Menghentar-fombahan. 

gaurotoeTien/Eiing. 

G E 

<5e(ati»n Keen / Batah of ba- 

tou. 

gebaec/ gelaetnptetltcltmaton/ 

Haybat. 

grtieeme/Touiang. 

^%h'&tl Mohonkan-doa , minta- G E 

doa/umbaha, of fombahajang. 

geberg^te/ Oulou, gounong. 

gebetert/ Baïcki fouda. 

gebf uren/Jaddi. l^et mocDt toel 

gebeuren / Sjappa tauw mem- 
brole la jaddi. ^tt IjST ntp foa 
gebeurt/ Pada bèta menjaddi 
bagitou. 
gebicben / Paflan, fouro, menjou- 

ro, niaet penjouro, tjEi gebteben 

metmacm« 
gebloemtofgebeeibt/ Ba-bonga. 
gebobt: m'tgliemepn/ Penjou- 

roan. 

gebobt ban een iBagifltaet of 

4^berig|^ept/Tite. 
gebobt bec (erontnciUt(ite lldaje^ 

ftept/ Tite praetjouw, of tite 
bafdouli. 

gebob ban een groot j^eet/ Sabda, 

gebOben <(3Obt0/Sabda Allah. 
geboept/ Belongou-fouda. 
geboren tPerben/ Jadi-berjadi,ja- 

diberannac. ^BeeerS-geborei» 
ne/ Anac foulong. «Dtlaeft- 
geboren^ Anac bongfou. §ilQ* 

ne geboo^te/Jaddinja. ^oefp 
noqi niet geboven b)a0 / Wac- 

tou dia boulom calou war 4Btn 

fttnbt bat nteubi geboren i^l 

Bouda jang barou jadi. 

geb^anbetDtin/ Arac-api. 
geb^eclt/ Courang. ^attöbaec 

geb;etf(/ Itou adda couraog de 
lanna. Digitized by Google GE 
^llbttth^thbttt/ Adda courang. 

Mp en tal niet gebjel^en / Fa- 
da bèta cidajadi courang. «DdtC 

pet aeb^ecltfltrM mii0/ Tfji. 

dera. 

Uthioüitt0 of gefnOerjEr / Berade, 

of bafoudara. ClDee geb^oe^ 
ïietfftffqftüttm/ Dua bafou- 
dara. 

tfitfnnptki (oQujime/ Adet. 
gel^^upd^en: eenmee/ $c. Pac- 

kei. 
Secft/Ghüa. 

geclten/ boerben/Gourau. ^om 
tier gechen/ Songo-fongo , of 

Jangan gourau. Cfn gm/botl 

mtittttantrig^ menfcj^e iïaer^ 
men De tpot tnede j^ouc / Sedó. 
I^em t)oo; een gem ^otoien/ 

Boatdiafèdó. 
getnobbelt/ Baboutir. 

gtctdtp tK0 gaeniei / Becoko a- 

yam. 

getrolt tadect^ap^/Ba-iycar. 

jQiebacl^ten / Angan-angan , ing^- 
tan. 

0^d(|^teniO'e/Peng-ingatan.<Cot 

int|nbec0edar|^teni(re / Agar 

ingatacou. 

getiaente/ toelht/ Roupa, men- 

roupa. 

sebeelte/Bapn. 

0^ent to/ Ingat, beringat. 

0eöen(l(t mUniei / Ingat acan bè- 
ta. GE ^7 

0eöettfft-teefften;Tanda teringar. 

Aao langealjetmpgeDenmr/ 

Selamma bèta beringat. 
geiKertt/ Benatan,hay wan. 

seDoogen/tjeröiagen/Tahan^me- 

nahan. 

gedrongen/ SafTa. 
gelnieren ftrceniJ |^röeeren/Me- 
nahan. iü^en en canber ntet 0e« 

bueten/ Orangtidaboletahan 
ca fitou. 

0ebiieri0|^ / eeutoig^-tmertaö/ 

Cacal , of tida poutus barang 
calla. 

gebuerig^Itcft/ t'elcite repfe/ Sa 

bagey-fa bagei. 

gebnlben/ipben/Tahan. 
gebult/ patientte / Sabour, of me- 

nahan. 
geel/ConningjOfcouning. J^itt 

tioo;it:U)tt* 
geel maften/ Couningken. 

geen e/ Barang tida; fuatu tida. 

geen ban fiaee / Sa orang derri di- 
anjatida. 

geen ban allen/ Den-i jang famoa 
fuatou tida , of iatou pon ti- 
da. 

geen ban tbieen / ofte nocj^ b'tm 
noc|i b'anbec/ Jang fuatu h^ 

jang laïn pon tida. 
geenbedep / Barang djenispon ti- 
da. 

geendniGt/Banmgwamapoji tida. 

9e geere ban een j^bbe of 

3f vttcUf Digitized by Google t;9 GE 

rOCft / Badjy badjou. 

QfmUl gl|rtuiWlflPfft/cIeng-an 
fouca hari , Of fouca. ^Ht 
QttXM/ Deagatn fouca fangat. 

geecridotien/Souca tahan. j|p 

^oo^De l^em oeerm/ Diaber- 

foucaacan mendingarnja. 
OeeCTelen / Meng-imbat , gcmbat, 

ampas. 
4^eeft / Ruah , af aroha. ^ttÜt 

D^UCgt Deiet gfXÜtfi/ Boa aroah 

jangbermoula. 
<Mi of tierSmtt / Ackal, boudi- 

man. <^;oO( tlOn 0»S/ Boudi 

be&r. I^p gaf tien geeft/ of 

Stetf / Dia matti , of bermatti, 
of dia poutus la» dia [>oucus 
njawa, dialepas djiuwanja.'^ 
^epltge <D»eeS/ Aroha ulcadus, 
OfRuahfaéh. 

geeftelt(f(/Roahni. SlrttiengeeS/ 

Berroahhi, of dalam aroah. 
geeStg^/ Acal boudi befar, af- 

kyt. ^m geeft/ liet letien/Nja- 
wa. (auaoegeeft/tmpDel/An- 

toudjahatfeitaaonteiine geeft/ 

Antoii tjoumar, ruah nadjis. 

<5eetttben/ Meng-öap. 
gefteelicft/Sacaii-caii. 
ge^melte baneemg^ ite^angj^^ 

'fel/Langit. 

geliengett / toelaten / Beer, mem- 

bri, membeêr. 

ge||ioo;of anOientieg^ben/MQ- 

dingar orang. GE 

<5e|^00;fdem5tin<^Habar^eden. 

gar. 
<3e^00;e IJDerDen/ Cadengaran. 

<0egutDOeperroonen/ Orang ba- 

cawin. 
<5eI)UUlDeti;0UÜ}e / Parampou- 
an jang fouda balacki. 

<E»fpI/t}ertel/Nacai. 

<5epte/ Cambing betina. 

<C^IatKn : sA0 een geladen ft|)ó> f 

Sarat. 

<EMaten/ üepnfen / geibaer maep 
ften / Poura-poura. I^eel ge^" 
Iaet0 en gemaecKt geftaec ge^ 

hntpchmf Haybat. 

<0»elaie(ofg(ajG(/Catja. 
<3eloen/ Berharga. ^dtgelbtCoo 

toeel / Harganja adda bagitou. 
I^oe Heel geOlt Dat é Barappa 

hargaitou? ^^etenfalntetDeel 

gelden/ Tidajaddi berharga 
banja. 
<!E!>etot/Pera, diiinar,pitis. <5et> 

reetgelöt/Pera/fl«<iy. 

^eltlt-btfte/Pittipera. 

<D>eIeden : atö / een iaec geleden / 

Satoutawonfcfa/. 

geleect/Pengarci. ^^^oog^ge^ 
leert man/een tiocm' Pandfra. 
€klr^en ; 00 1 'tmi0tmt aen 

ntet stegen/ Tiaddagantong 

padaitou. <Daetenïj6intetaen 

grlegfien / Pada itou tiadda 

meng-appa.|^et 10 l^et aen ge* 

legen / Itou gantong pada tnila. 

<5e? Digitized by Google G E 
^elesentl^ept/occanfe/Bila. l^p 

fOCgtgelesmr^eilt/ Dia tQari 

mannacalla patut. 
gelepDen/ Antar of hentar. 
qtlitfW ruitte/ Candbati. 

0eltttwn: Sfninen ^rt u gelieft/ 

Djiccalau /ourd tuan. 

0dif cft/Samma. Ce gdfjcit gaetv 

Bedjalan (amma. 
0el|)^ 6|ee0te/Samma fa lebher. 

gelnclt 010/ Seperti. Cm per^ 

won 0el||cit J>P/ Sa orangfe- 
perti dia. 3[ctt tdl U gel||cit 
3t)n/ Bèta jadi feperti mou. w^p 
i0 l^em gelÖcft / Ya famma fa 
roupadia. 
gelQ'(iteItrEt/Sainma-{amma. « 

gelQcften: a^D'een O'an&ec ge^ 

lt|Clt(/Samma (a roupa. ^p ge^ 

tticften maleatUttr / Dia adda 

roupa famma. ^p 0elt|(]^en 

malratuiertoel/tiattö: #ett0 
een paec IteDen tut tod lijden 

dnderenl)O^Q[en/Dia orang'pa- 
tout. 
SeltïctontO'e/ Oepma, of oupama, 
of fepertihan , of feperti oupa- 
ma. ^p gelticitenifl'e /Ande- 
ande , of tfjara ande-ande. 

^êp^eetften ap g^Omafttf 

Catta ande*ande, catta deng- 
an fepertihan , catta tfjare an- 
de-ande. 

8eliict(-rmnt05/ Samma fa hati. 

gfUf(k of reegt/ Haros, betiiL l^p GE ^9 

Öeeft geïiicft/ Dia addabetuh 
^OttbtmgtlÜtk/ Memboat- 
kanja betul. 

gelqch/ met oneffen nocft hottipe^ 

ïisrj/Rata. 
gelofte Die religieus ijs/ Neat. 

geloof/ gefooDe/ Petf jayahan. 
gelOOftoaetOig^/ Haros mempitf- 
iayakan. 

gelooöen/Petfjaya. 

gelOOben in<30Dt/Petfjayada- 
lan>\llaht'Allah. ^t^ QtioOfi penjaya. 

gerttbtre/ eunuc^usi/ Sidafida , of 

fefida, of balio. ^tet t)0O?t 

lubben. 
gelucb/g^etoal/Ontong. 4^oet 

gelttCft/ Ontong bay. ^pge*» 

luf ft/ Pada ontong. 
gducftig^/ Berontong. 
gelupt/Babounjihan. 

gelupt geben/ Sabounji. 
gemacfteücft om Dermjg^en/ 

Gampang. 

gemarftelicft/Iicl^t om Doen/A/<«- 

da memboat, of mourab. 

gemacftelteft fitten/ Doudoc fe- 

dap. 

gemepn/ iiat niemanbt epgenijei/ 

3J 2 Bou- Digitized by Google 6o GE Boucan barang orangpounj'a. 

0emepne / tUOftihiplien i Orang 

fadja, of orang fedang. 

gemepnbcH/o^Dinattjei/ Maffing- 

mafling. 
gemcpttrc^ap/ Moufina. 

Oemeimficijap ntt ^epltgfien/ 

Moufina orang fafti. ^ck tW 

houDe gem gemepnrcliap met 

pem / Bèta adet tiadda fam- 
ma fa fuatu deng-an dia. 
^emepttte/ Ekkkfia, ofte ber. 
himponan orang. «De ^^lU 

Seltcfoe gemepn» / Ecckfia 

Naflarani. 

gemelteh/co^l/Bingis. 
Hemoem/ Hati. n^el gemoeot/ 
Sedaphati. ^tjtttiel0emoet/ 

Sedaphatila. 

C^emoeten/ ontmoeten/ Berta< 
mou. Ce gemoet gaen: l^p 
0tnctt Iiemte gemoet/ Yzpegi 
Jambot dia. <5aet upt j^m te 
gemoet/ Calouwar acan^r/«- 
mounja , Of meng-adapnja. !laet 

oniec ^em te gemoet gaen/Beèr. 

Izkitzbertemoucan dia. U^pful;; 

len tnecli - g^eboert toevoen / 
Oen l^eerete gemoet/ Kitaja- 

di bauwa pegi , mengadap 
Tuan. 

gemoi^relt / Derplettert / Romoh. 

iSenaoe / bergtlfeinire/ Maafnja, 
cafllan. ^üt mp genatrigD/ 
Maaikenbeta. ^egenatHj^' G E 

be / Termaafla. 

genade of g^eeOdiche gatie die 

^ODt geeft/ Fermang. . 

genaDe-t();oon / Maligey-teri 
maaf. 

genade-detbont/ Maaf-icatan. 

genade of feg^en / Fermang, ka- 

baflriën. 
genadeïttft/Tcrmaaf. 
gene / of de gene / Jang ca manna, 

Oforang-jang, 

gemeten/ de ftoü foetiten / Tfjari 

redjiki. 

gemeten/ de itoS tomnen / Berole 

redjiki, tfjari redjiki. 

gemggen/Hatifouca. SItftden 
► daer toe genegöen/Hati bèta 

fouca capada ftou. ^(titdege^ 

negmtj^ept Oerdt tisr/ll^tmen/ 

Hati bèta inging capada itou. 

I^P tin voel tot mp genegj^en/ 

Dia adda hati fedap padabet;(« 

OBualtcIt genegen/ Hati togór. 
genereten/ doo?t-teelen/ Beran- 

nac. 

generatie; aIiE(/ de ttoeede/ deri> 

de/ft» generatie/ Poupou. 

genefen/ Sombo, menjombo, ber- 
fombo. 

genepgpt of lieU^ndeteraerden/ 

S infft cztznna, 

^ng^er/Haiia. 

genoeg^ / foo deel dan noodetir/ 

Sou(k, foucor, tjocop. ^eft 
^ed gmoegj^/ Bèta adda !ou- 

da. Digitized by Google G E 

da. nNlgenoeg^ften/Meliat 

bay fouda. ^tt Uf smOtQ^/ 
Soudala, of jadi fouda. ^Sltt 

m tet niet hm^0 genoegl)/ 
of en kan niet toerepcHen/ Kp. 

ti cida tjocop, of tidafampir. 

t|et i0 genoegt tioo: ^em/ J a- 

di fouda acan dia , ya fouda pa- 
da dia. 

^^noegg boen / HoIDoen / Mem- 

boat fouda,berkabul acan, tou- 
rut. 

€(enoesen/ iie^lien/Berfouca 
acan ]^etsenoe0|)tmp/Beta 

fouca. 

€(ente : tlOgel/ Ania laki.laki. 

^enilAte/ Souca, afkyt. 

^tOO^Uift/ Haros , patout, of ad- 
da patouc. 

^eoo^loft: a\0 geen DerlioDene 
repne fpijfe of cerlitDeetiug^ 

goet/Haial. 

€(epepn0/lngatan. 
€»ecae(hen/CanaOf kena. 4^p 

Den toegli gecalten/ Kenapa* 

dadjalan» 
<0era^ / Inger , of inger-banger, 
gegher, tria-ria. 

^eret^ttg^eptit / tec{|tl»erDtg^ 

gept/Adillan. 

^ctt^gfyfpt i Diepemant toe^ 
itomt Dan tnate/getoiclite/ ft. 

Hac. 

€(eretS)ttg^Dt Die pemanden 
Detaelt imrDt aen ^aDen- G E 6r geïDt/#f* Afii. 
<^ercc5ti^epDt Die De ^t^p' 
ptv0 moeren Detalen eerfepet 
mog^en Dercoopen / Rouba- 

rouba. 
^ereeDt/ Berhadir. 

<3ereeDt maecl^n/ Hadirken. 
eereeDtrtliap tot|)dhttoerciten/ 

Pangawey. 

<D»eceeDtr(5ap tot Den oo^Iog^^ 

Pangawey baprang. I^et tJal 
gereeDt/ Souday«^ iamoa. 

<3etrtC&te/ Houccuman. 

<5ettC0t-^OttDen/ Mempegang 
houccum. 

Geringe / Dan iUepnDer DiaetDe^ 

Jangcidabergouna, tidaadda 

fpunanja. ^e geting^Se/Jang 
ergouna courang pada laïn 
famoa. 
geroorlto/ Beraffap fouda. 
gerOOdtt DleefCÖ / Daging beraf- 
lapa 

getucfite/gecaeiEr/ Tria-ria; 

geniete/ fame / Brica, chabar, 
perfuara. 

gerue^te Dan oo^ogg/ Ptrfiara 

prang. 

geruft Dan latten/ Tate^hzti^fi^ 

geruft/ eenisri^ CoufH, founjy. 
gerufteltcl^ ÜDen / Meng-idop 

cbmji. 
't ge(i9epDe/ Ouma,penaboran. 
iSfÜmi&l Menjanjyhan. 

31 3 <^u Digitized by Google 6i G E Ocfante/iCmbdrraDeur/Outour- 

fm. 

gêfcöieOm/Jadi. tgeengeWnct 

UjaiÖ/ Appaaddajadi. J^êttó 

gefc^iet/ Menjadinja. 
Qtttifii/ Dteftrenttt/Tfjidera. 
gttcUiftI Surat. 

gefcgut / Bedil. <5;of oeft^t / 

canon/ Mariam, of fpera. 

sercljmafftm tnbe Hellen/ Min- 

tar,mintaracan. 
gefegent i0 j^p/ Berdaulat dia. 

getetle/ ineDe-gefrlle/ Tcman. 

gefeirc^apilOUDen/ Berteman,of 

tourut. 
'tgeftC^Ce/ Caliatan, of meliat. 

#P gaf ^att 't geftrl^ / Dia 

beri meliarnja , membrikanja 

liat. ^c^erp geTïcj^te/ Matta 
tadjem. iBpt tytt geftc^te t)er« 

Dtoltlnen/ Linjap derri nang 
matta. 

ge^aclit/afiromae/Afrai. ^en nan 

^OOgfl ge(lac|)te / Oran? derri 

, aflTai be(ar. nnanneücR ge^ 

flargte/Aflallaki.Iaki. 

geToDen/ Robos. 

gefont/ gefontj^Dt/ Njauwa fe- 

dapj fombou badan. ^pt)6(ge« 
tont / Dia adda njawanjabaic, 
dia fombou badan- 

gtfonc-maeclten/ Berfombou. 

gefOUten/ Garami, mailin. 
gefoutenDleefCJ^ / Daggin maflm. 
gerouten tnCr^/ Ican garami. G E 
gefpleren/ Tabeia. 

gefpjarc ft/ Bercartahan. 
gefp^aerfttaem / Radjin bercat- 
ta. 

geaabtgfi/ geduengl^/ Cacal. 

geSaDtg^hrft/ Sebagi-bagi , fede- 
calla. 

gedadigfttipec/ Api cacai. 
geftaelt/Baclouly. 
gefteente/eDelgefteente/ Fermat« 

ta. 
geÖoelté/Tincadr. 
geSoIC Det/ Lema becou. 

geSooft : eeten/ Bacoucous. 

gefuSeCjtf / Berade-parampuan^ 

bafoudara'parampuan. 
gennd/ (toeUmge/ Senca, bara. 
getal/ Bilangan. 

getier / of getier ttiaecften/inger. 

banger. 

getromen : afó / 1» coopman^ 
fcliapeniDerDtnietgetroclen/ 

Dagangan tidai^tf». 
getroutD/Adil. 
getrouttieltcft / Deng-an adil hati. 

getrotttntgiiept/ Adil-hati. 
getroutot/gd^nrneltcftt/ Baca- 

win fouda. 
ffftupgl^e / Orangfaxi ,orangia- 

hit. 
getUpgentffe/ Sahitan, faxi 

getupgeniO'e getten/ Berfaxi, ber- 
fahic. ^(ft neme OoUt tot ge^ 

ttipge / Bèta mohonkan Aliah* 
yaberiaxi. Digitized by Google G E 

öeöal/geïufft/Ontong. !2$p0e^ 

toa!/Padaontong. §[n 0(bal;; 
Ie ÖaC/ ttUltm Hat / DJiccalauur 
itou. 

0ttiatt0en nettten / Tancap', ta- 

vang. 

oebangen nemm m tie Hvfigfy/ 
Tavang. ^en geHattsm m Dm 

OO^IOS^/ Orang catavang ^ett 

S^Hangen trit in De bercRer Rt/ 

Orang paffungan , orang de 
penjara. 

geDaneftentlTe/ kttthtti Penjara, 

paflung. 

0eDantgepDt/ of rpaOnujBt/ Ta- 

cana. 

m^tpntt/ geüeima^eiit / Djuma- 

wa,goIefonda. 

get)e|in(be bmtfd^ap/ CafTehan 

paura-poura. 

gnien/JBrikan. ^Xi^mtim^ 

tien/obecleberen/ Sfcra-acan. 
geüeS : Dan een getoeer / Oulou. 
seDoe0|iDoen/Bera. 
seDoelen/ finne: tDapentumec 

Dït QtDoelen/Hadir mou deng- 
an hati bagini. 

geDoelen / Rafla. %t^ geDoele 

mp toel/ Bèta rafla bèta bay. 

geDoef/ geDoeltnge/Raafralian. 

genteoftoater-Ioop/ Pantjoran. 

getoag Dan D^ur^t/ Boajaddi , 
ofmouflim. (ClepnseuiajetDan 
crupDtnaselen/ Salatan. 

geloeer/Sinxata. GE 65 

geujelDiffl^^ feer/ Sangat. 

0eUieIt/ ttrac^t/ CöaflTa, zur. 
SetDele aenDoen/ Zur-acan, an- 
jayaharibirou. H^etgeUoeb/ 

• deng-anzur. 

Seuiennen/Bëafr^kan. 
0etDenr/0|^euioon/ Sondabëaf. 

(a. 

setDerDen/toeitomen/ Menjam- 
peyken. #et ralugeioerDen/ 

Dl fampeikan mou , Of di jad- 
dikanmou. Haet mp 0eD)ec« 
Den / Bearken bèta boat. ^(^ 

Uiar fol mpseuierDen/ Adoy 

appa jaddikan bèta. 
SetfitC^t/ yxxiX^I Tlmbangan , of 
batimbangan. 

getDic^te/tDeeg^c^ale/ Naratfja, 

tradjou,datfjin. 0^t\^thqit^ 

totcgte of Onaerte / Bongkat 

famma^ttf. 
geUlt(^tt0{)/Befar. 

geunttttge j^eerttcft^epDe/ Hor- 
mat be(ar. 

0etDfc^tt0|^ :afjsreene getsie^t^ 

Gieclto/ Jang bergouna banja, 
adda gounanja beur. 

^D)tnDoen/taimnen/ Laba, me- 

nang. 

0ettmvtmn(le/ Ganda. ^terDett 

10 mp getUtn / Bermatti itou a- 

fl[etiït0/0etD9rellCft/ Songo, yata. 
^tt i0 qmiSt of ftïtetr/ itou ya- 
ta, of fongo. 

I 0t^ Digitized by Google 64 G i^ 

<3cUjitreHfH Uiaer / Yata fongo- 

fongo. 
gttoOnÖt/Berlouca. 
0etDOOn 5011/ geUieut/ Soudabë- 

6ffk. G\ G L 

orang , Of caraou. 

G I 

»Ötrr-üo0el / htecften Dief / Alou- 

wis. m 

>a- 
ti- ca 
ja- 

ja- 
k' 

ra- ttl 
éra Digitized by Google G O 

Mén. derriapi, of merapi,of 
rriéra. 

0loepmDe maeeften/Meracan pa- 
da api. 

0lort>/ Hormat. 

Otorifirerrm /Mttf^tttlkhm/ ïof 

0et)f n / Hormat acan , befar- 
kan, bapoudjy-poudjykan. 

G O 

<50tlt / Allah , Of Allah t'AUah. 
i^et PonU0trc(|e tDOO^t Deos 

tjS rrergeb^upcfteltch onDerDe 

<5ol)e0t0 / Jang menjadiber- 
AUahi, of appa ampounjaAl< 
laht'^Iah. 

^oöf tl ütt l^tphmtn ofte nf^ 

0OOen/Berallah. 

<5oDDeIiclt/Aiiahi. ^m<5o0licit 

ïeben / Hidopanterallah. 
<5ObIOO0/ Harami. 

<5o&trotenS/ relt0ie/ Agamma. 

<5otlt0-pmmn0^/ Tjincram. 
<3oDtb?U(||tl0(|/ Baai, berpaUia. 

goebmteten/ Qmhtttitfy/ Mou- 

rah-hati, baic-boudi. ^pi0 

0oeDmterm obet gem / Dia 

eajfé'an]^ padanja. 

goet/0oetit0|^/ Baicic. I^et0oe^ 

tM/Nangbaick. 
fioet Dom / Memboat badi, of 

baick. i^p b;de0|^ mp mt 

0oetl)me tor/ Diahatiièdap 
padabeta. G O 6i{ 

0oec entie öm00(pemdnbt bom/ 

Fadouli. 
0O0r/|^abe/ Arta, barang-barang. 

j^P Ö«ff Ö«1 0O«^/Dia poun- 

jahartabanja. 
0OeC-(OOp/ Moura. 

0oetbuncften/Uïdbe|^«0m/Mac- 

kabul. 

0olbe/ UJdtec-0Oïbe/ Hombac. 

0Omme/Gitta,tincal. 
0Om-afÖtiflfï / Bagitta. Mtt 

0omme bearfjclteii i Bagitta- 

kan. 

0OOt(/ U)at(r-0OOte/ t'antjo. 
ran. 

0Oabef/ riem/ Icat-pingang. 
0O;bett/ Ycatpingang. 
0O;(bDne/ Caïn tidoran. 
0OÏ0e(en / Commor of coconi' 
mor. 

0OQbt/Mas. <?efra0(nofblabt- 

. 0OUbt/Fhcaada-mas. ^anbt- 
0OUbt / Mas paCnr. <Dn0|^e'' 
bl^OCgt 0Onbt/ Mas kipal. 

<?oubenb(hei: /ofb^nm-bAt/ 

Tjauwan-maSjOf permas. t^tCtf 

balftof0emen0t 0oub( / Mas 

bcrtjampor. 
0Ottbt-0^tDtC|^e/ Batimbangan 

mas. ' 

0Otlbt-ftmt/ Fande-mas. 
^OUbenvur/ Sabandar. 

GR 

<^;ii{i0e(en/ Loco-loco. ^ 0racgt Digitized by Google 66 GR 

0racf|C bie0l)e0rat)entjsr/Farit, 

paya. 

graneu0/ beballigg Dan 5(tim/ 

Tjanrick. 

0rarDc: bangeflaclite/ Foupou. 
0raenof gtepn/ Boutir. 

graentDerDm/ Baboutir,menja- 
di boutir. 

0raetof0rat/ btTc^-been/Tou- 

lang-ican, douri-ican. 

graeuui/ Foute. 

0raeuttl j^ap;/ Rambot poute. 
0rafoftOttll^/ Djaret, coubour, 

zcrat. 
graf-doetft/ Caïndjerat, ofdja- 

ret. 
0rafir/0rac^t/ Paya, parit. 
gram/ tOO^ntgI|/Gouflar,mdrah, 

atnarah. 
0catttfc||ap/ Amarahan. 
gtattt tDtCdcn/ Menjadl gouflar. 

grammaeciten/ bergrammen/ 

Gouflarken , marakan. 

grattumltcil / of DO0; gcam^ 

ft^ap/ Fada gouflarnja. 
<5;anaet-appei/Boa de lima. 
<5;anaet-6oom/ Fohondelima. 

graö/Rompot. 
gratiën/ Dellmt/Gati. 

grenöd/ Fang-ontljing. 

grentcitenf fmplen/ un tttttmtg]^ 

(accent/ Sinjum. 

grepn: (Ast eooren-^am/ Boutir. 

<5mclt/em <5ne(lt/ Orang-Gre- G R 
grüpen/ baft Irouben; Pegang. 

Stengröpen / Berdjabat a- can. gtiJpen/Uïeföcucftmtie/ Rebot, 

rampas. 
gri)0|>apj/ Rambot/wotó. 

groepm/te toeten öoomentrup^ 

Den/ Tombo. 

groepen tn 't g^emepn / Jaddi, of 

menjadi. 

groen / Ydjeeuw. ^tetDoo^/ 

tDtt. 

groeten/ Salamken, berfdam. ^ 
Doet U groeten/ Dia kirmi fom- 
ba pada mou. ^ijt gegtOét/ 
Tabéoffalamat. 

groetenKTe/ Daulat, falammi, fa- 
lamken.. • 

grofDanIftgaem/ BzdangSefar, 

grof/Doerfcb/Bodo. 

grof/ntet^n/Caflar. 

grof laecften/ Sackalat-^<?^. 

grofgrepn/Souf. 

grommelen en preutelen Dan? 

miTnoegen / Coucouroubou. ' 
gronDt rDesi j^npier/Tampat, ben» 

dang, tanna. 

grom Dest atirer^r / Tanna. 
grondt Dan De $n/ Laout pounjv 

paflir. 

gront of fbnDament Deier Diereltie^/ 
Cakibumi. 0an Degront4eg« 

gt'ngr Der Dierelt / Derri miara- 
han dunja, of Derri pada caki 
boumi ya fouda menerru. Digitized by Google G R 
^^onbelicUUerftam/ Mengarti 

, trous. 

groot/ Befar of befaer. 
flrOOt-afï)tl0Ï)/ Befar fedikit. <©^ 
bCC-groOC/ Befar terlalou. ^l 

te 0root/6efar amar.feec groot/ 

Befar fangat. ^tt De gtOOtte / 
Fada bafarnja. ^t gtOOtte ban 
een binöer/ Befaer fa djari. 

gtOOt tOerDen/ Menjadi befar. 

groot maecften/Memboatken be- 
far, of befarken , befar-acan. 

3^an eender grootte/ Derri fa 

befarnja famma. ^lOer-gtOOt^ 
tte/ Terlebeh befar derripada 
famoa. 

grOOter/ Lebeh befar,terlebeh be- 

. far. i^or^ grOOter/ Lebe be- 
far lagi. 

groot^ept / tie grootte / Beiam ja. 

grooteIt(6je(/Sangat. 
Nota. 0a gell^cfteniCTe titte$ 
moet l^geen upt andere dter 
gelgclte tuoo^Den dloept/ oocH 
gefo^meert tsertien* 

groot-acl^ten / Terdjundjung. 
Hip acl)t|^em groot/ Dia ter- 
djundjung acanja , of dia ^0 
fangat padanja. ^et grOOter 

maften int bertellen Dan {)et 

i0/ Pandjang acan. 
groot-moed^/ Befar hati. 
<^^00t-moeder / Nene -param- 

puan. 
<^;00t-dader/ NeneOfnini-lakl G U HA 67 

<<5?oirreren/ in 't groier derftoo* 

pen/ Borong. 

groufaem/ grouUiehcit/Haros te- 

kedjut. 

groutoel: de grouisel der der« 

tDOeStnge/ Haram binaflahan» 
/of^f&a/terbinafraban , haramnja 
terbinaffahan. 

G U 

^e gupcgnaSeecften/ Gogcio. 
gupc^elen/ gotfielfpelen/Mayan 

ibulap. 

gnpc^ieiaer/ Orang foulap. 

gupt/ Orang nacal boudi. 
gulftgaert/ d^aet/ Orang demap. 

gunnen/ gtmll-d^agen/ CafTe. 

gunde/ Caffehan. 

H A 
%thtm0l Farang. 

I^atfefeldan dleeiet / Tfjin- 

tfjang. 

daegel ommedetetcj^teten/Roke. 

(aelen/Fegiambil. 
Iiaene / Ay am jantan , ayam laki- 
laki. 

|^aen^ge(raep / item de tgdt dan 
liet iaenegecraep / Couckó 
ayam. ;@e tüdt dan'tgaene- 
gecraep dejS(mo;genje(/Waaou 

foubour. 

Iiaer/ j^aevgoet/Ampounjanja, 

of dia ampounja. ]!Soept||aer: 

^ 2 tetoe^ 
Digitized by Google 68 HA 

u \mtm üt \ijm\sit / Pangil 

dia y Of pingilfija. 
i|aec-(teDet1/ Diaorang. 
^aefe Ofwnön/ PaUndo, of plan- 

do. 
I^aeft / Lecas, bangat. ^00 j^Oett 

a0 ^p (lUam / Serta datang. 

IRet Öatft/ Dengan^B^». 
f^aeSen/ Bangatken, fegracan. 
^aeÜtgfl gram / Gouflar bangat. 

aïteöwöiflÖ/Goupou. 

Ïjart/Bintfjy. 

Öaeten/ Bintfjykan, berbintfjy. 
l^ageDtCft/Tfjitfia. 
IJap^/Ramboc. ^etlj^ap^/Sacrat 
ramboc. 

ftap^too?m/Córap. 
i6alten/Der(an0»n/ inging. 

I^IC' Sa-tenga, of tenga. 

gaIjSi/Leher. Hangenfial^/ Le- 

hergingang. 

galje( ende wttt tTamen/ Tinco. 
^tn f^sAsi afgoutoen / Tatta 
leher. ^ttt |^al0 j^ct bee af;« 
Seecften / met HBagomertfcIie 

beleftnge/ Simbelé, of fombe- 
léh. 
I^amet/ Godam, pamoucol. 

^amrmMantmtJtttktnf Paha 

babbi. 

lanDt / Tangan. i©e r(r{|ter- 

ftantlt/Tangancanan. ^litlC^ 

ber-öanöt/ Tangan kyri. ©ie 

«nOtéeefr/ Tangan BA 

QanbeldO^/ Tangan tiadda. 
{lanDelooreb^OUUie/ Parampuan 
jong tiadda cacki tangan. <©C 

^anDen opleggen/ Membobo 

tangan. 

franüt-bose/Pana. gan; 

^attbelen/ Itoopmanregapboenf 

Menjaaga , cardja bevinja* 
2a. 

^angj^en/ opliangen/ Gantong, 
bergantong. 2l( fiangftentie/ 

Tagantong - gantong. J^p tjBt 
Opglie^angen / Dia matti de 

gantong. 25e|^angl|feï/ Jang 

gantongan> tabir. 

paperen pemeriet aen/ Sancot, ta- 

&ncQt. Digitized by Google fTE" 
lp^dtdn0te of oratie / BabaHTa. 

han- 
ijarDt/ftÖÊ'Cras. 
fiatÖt/ftWf/Crashati. 

^ardt UKctim/tKrgarDm / Men- 

jadi cras. 
^anncft/ Limbouroujicanlim- 
bourou. 

#amaje( of pantrter / Badjou 

beflfi , zyreh , ofte packeyan 

prang. 
I^artf / ^arpupjEt / Dammer-ba- 

tou. 
l^aten/Bintfjykan- 

f^AMtn of tnuiiicft Dan t» 5ee/ 

TeUóc. 

HE 

^tblftn/Addz. ]^p|ieeft/ Dia 

adda , of dia pounja. ^at 
iip ll^efit / Jang ampounja 
dia. <^ie tmt ptft / Sjappa 
adda pounja,of fjappa ya adda. 

p(^ of deel ban tm mm/ $c. 

Oulou. 
ijClttn/ Sa hari ini, of fiari ini. 

fieoen-tno^sen/ Tadi pagi. 
fieeI/ongeb;oocl^en/ Bouiat. 

geelmDeal/Samoa-facali, Of fa- 

caü-cali. 5©oo? t» Jeefe (laDt / 

Sa pandjang negri. «^(n ^C^s 
len nact}t / «S'^i pandjang malam. 

^tt i0|ed aenauclten / Jadi 

pitf ja abis. 
^el tmfcfl/Barou fangat. H Ë 09 

Hrtl (Jtfont/ Samoanja fombo. 

geelen/oenefen/ Menjombou. 
jeelen / Derbetggen / Sembounji- acan. Öetnen: ^p 0in0ö oenen/ Dia pe- 

gi eafanna. 

Ii>eere/Tuan,oftouan. 

l|eere Uan hit do?p/ oububaiang 

de campong orarig ini. «©e* 
fe tö XWQn I^eece / Beca batuan 

pada dia. Hanötiï-öeeee/Tuait 

negri. 
Öeerticft / Bifey, bermoulja. 
geerltCite J^IeeOmoe/ Packeyan bi' 

lèy. 

§eerItcR|iepDt / magnifïeentte/ 

Mouljahan , bermoulja, Mou- 
layani. 

I^eer-Eiane/ l^eeren-Srate/ Ala- 

mang. 

jdeerfcgen / geerfc^apppeDoeren/ 

Baruan. 

Öeefcö/Paro. 

Öeet/ Paonas. 

Öeetüan'tbper/Angat. 
%mm I ober 't Dper geer maften / 

Angatken. 

Iieecen Da0(|/ (leet toeDer/ Pan- 

nas-hari. 
Öeet op öe tonoe / Pedis of pedas. 

^eeten/0et)teDen/ Souro,menjou-' 

ro, paffan. 
§eeten/ noemen / Bemammaken, 

febout. ^teeoo(lt:|^oemen. 
^P tal ge^eetentoeroen/ Dia 

Jb 3 jadi- Digitized by Google 70 HE 

jadi bernamma. V^Ht tMtl) tttt 
Öup0 Ijtttta I Itoula namma 
rouma. t}Qt ^tCt Dat i Appa 
febout itou ? ^tit Xyttt {fy^ i 
Namma angcau begimanna? 
jBen \}ttt mp/ Orang bernam- 
mahen acou. WtWttOXa^tti 
ttW Saia-acan, of falaken. 

Iieffen/ opijcfifen / Ancat , ancat 
ney. 

i^epÖCn/ Orang clilaya, caffir. 

èepDenen/Caffiri. 
Öepe:üiffö/lhou. 

^epl/ iDdUatrt / Salamat, dau- 

laü. 
deplt0l) / Saai, ulcadus. ^t 1g,tj^i 

It0e <^ODtjEl / Jang ulcaduflan 

Allahi. 
j^epligen / Safti acan, Berulcaduf- 

ken. <5e|^epIio||ttiï«t»n/Jadi 

berlafti. 
iMMtfytptitl Ulcaduflan, of ber- 

fafti. 
|)(pItSCnlEia0|^/ Hari-raya, hari- 

baic. 
]^eplt0en<3»a/ Aroah ulcadus, 

OfRuahfafti. 
l^epntdtrH/ Sembounjy,bergaïp. 

J^epmeltcH roecienje(0am/ Bedja- 

lan pallahan. 
||epmn0e/Paggar,dmding. %ti 

^epntngen/Bapaggar. 

Wil Wi^^mi Balatantra. ^tt^ 

re öet iiepjCcöarm/Tuan^c. 

baub. HE 

DQi^&aite / Ii;(rDen-tDe0|) / Ala- 

mang. 

Öel/ öelöec/ ftlat r/ Trang. 

yelDere ftemme / Suara baboun> 

iy- 
Öelcn/ tjerftf rgen/ Sembounjy. 

<©e ÖClft/ Sa tanga, of tenganja, Of 

Teng-ahan. 
^elle/aftronDt/ Naraca,ofNar- 

ca. J^pfuIjminDegelIebae^ 

ten/ Diajadiifcinaraca. 

ÖeUen/ nrpgen/ Singir, miring. 

^elpnt / Toulong , menoulong. 

^00 Ddpe mp<0oDt/ Ailah- 

c'allah dia toulongkan bèta. 
I^dpec / Orang menoulong. 

fielpeniueccftm/ Tompo. 
geU/ (aoe(hftri)o0rman/ Faha- 

la wan, orang laki-laki. 
Ötm/ Dia. 
(em felDen/ Sendirinja,rendiri Of 

kendiri. ffet upt |iem felDm 

UtnDen/ Mendapatbarang ap- 
pa capada fendiri. 
hemlltie/ Badjou dalam. 

^emel Der gelucfcfaltsen / Surga. 

i^emel: Dteaenfienltirkt^/nietDe 

Imhc/Langit. ^^eQemDege" 

mei/ Langitbabintang. MsiP' 
ten ^txmi Langit trang, lan- 

gitbifey. Cot Den gentel tot 

P^lïfen / Foudjiken j^pei ca 
langit. 
I^emelr^ck/ Radjat furga. ^tt 
^emelftlie/ Nang derrl furga, 

of Digitized by Google H E 
of nang forgani. 

itetml0'6laeutt}/ Birou Unfft. 

l^rmelUaett/ Temeykan furga. 

I^mdte/ 0()e^midteDanemt0!^ 
tiefian0^re(/Langic. 

Öen/ j^m-lKÖen/ Dia orang,of pa- 
da dia orang. 

j^en/ al0/ gaet genen / Pegi, pe- 

gila. n^aer^enen/ ^«rmanna. 

«^aet^enen/^aficou. 

Iienen Dragen/ Membauwapegi. 

I^oo^^enen 0aen / Pegi dauim. 
I^|] cüDt Hoo? onjff lienen / Dia 

bacouda de mouca cami. 

Öengeïim/Meng-ayl. ^letDoo^t 
^nselem 

l^engft/ Coudalaki-laki, couda 

jantan. 
Iienne/ Ayam betina. 

gec : a(d j^etHouttien / u^3.tpouia 

OfconéaS. 
. j^eriier^e / Tampat terbrcnti, 
pindahan, rouma pinda. 

Iieraer0en/lo0tt0 Uerleenen/Ber- 

pinda dabm rouma. 
j^ecbetgtet / Pongoulou tampat 
terbrenti. 

herboren uieröen / Mcnjadi fa- 

moula. 

I^erdoren menfri^/Orang jang fou- 

da di jaddi famoula. 
ÖerÖen/röDen/ Téhan,0ftahin, 

l^oec of Uee-ö^ööec / Comba- 

la. 
j^rOoen/ Mcmboat fa njoula. H E ft 

öecroepen of roorDenen / Sanc- 

katkan poula. 

Öerfenen/Outaccapalla. 

Berften/ rootten/ Garing-garing, 

Öertroeöierte/Roufla. 

fiecte/ öeÉfficöaerajö/ Djantong. 
5©e JüaïepfcOe CD?ittenen/ 
0eli?upchen öee!*cU)Oo?t Ha- 
ti : maec tiat öeteftent epgent^ 
ItcH/ cemoeDt. ^tjn gert o^ 

peniiaren/ Membouca hati. 
^ttt 0et)en/ Crafken, membri ha- 
ti. 

Dm Of moedt nttliOmi Meng- 
ieiang hati. ^teenen öertr/ 

Hati-cras,hati-batou. <5^00t- 
Derttg^/Hatiberar. 

gecteltcben lief Rebben/ TercafTe. 

hati. 

ftert-feer/Sakit-hati, 
Üertenleeoc/ RoufTa hati. 

gertnecIU0D/ Hati cras, nacal. 
^ttttlkn/ Membilang fa moula^ 
J^tttJitSlttt0/ Ca mare. 

gertDaevtiet en Dertoaertie^ / Ca- 

fanna-ca-mare. 

^e/gamntr/Paha. 

Öet/Jang of nang. ^it 0'ang)ttiert: 

bp De naalepen gfietteit Doo^ 

aJle Nomina , 't jp lubftantiva, 
't $p adjeOiva : al0 / l^tt 
^CÖip/Jangcappal. gtem/ 

ÖetfloeOe/Jangbaic. ji^aerm 
De Quattteren Dan Amboina, 

Banda y Molucco ttietDt 0er 

meeO^ Digitized by Google 7« Hl 

imeft tsttttlt öoo; De Adjeai- 
va, cnDe heeft De kvucljtiymv 
l^tt üjelche 10. IDant Cjang 
baic} 10 foo öeel te feggen al0 : 
l^etuidchegoettó. 

^et m 3P Dat ich gae / Jangan 

bèta pegi. 
|et 10 De Deröe trntfi)/ Ta adda ha- 

ricatiga. 
liet 10/ ÖP im ÖW 10/ ^'«'4. adda. 
^et Deïte/ Jang terlebeFrbay. 

geupe üan 'f litljutmi Pongon. 

Seu0/ beleeft / Baboudi , bo.udi 

bay. 
I^etibel / Boukit ketfjil, tampat 

tinghf. 

H I 

I^icft/Öicïun/Sendoujberfendou, 

Offegóu. 
Iliele/ Toumit. 
gtec/Defini. 

jiecnaöp/Dccatfini. 

ijiec beneHenj^ / J-ebch dem pada 

icou. 
hiec en Daec/ Sini-fanna. 
jiet nae / Comediën derri pada 

wadouini. 

Ilier feoitit mttn l^aDer / Inila da- 
tang bappaku. 

^tetOllt / Carna ini , f^ab ini, ta- 
gal ini. 

bp of fp/ Dia, Of ya, diala. 

ppfeïftl/Diadjouga. ^ 

|P0W Benjawa-njawa. HO 
ÖPPOf rijt/ Orang golefonda. 
épff n/ opljpfen fet fepl / Menerre 
layer. , 

^tncken/nmncEt jjaen/ Timpang. 
€tp een Deen fitnrften / Tim- 
pang deng-an la bla caki. 

gtnDe: 'ttp^fhen Dan een Inerte/ 

Roufla betina. 

^nDeren / Deletten / Bcrfancot- 

acan, bri foucar, larang. 
JJ^inDerntCre/ Soucar, foucarhan. 

ftinne/ïioenm'tflemepn/ Ayam. 
éiCTen/ opl)ttren/ Adjoh, of adjou. 
^illorie of «itö^öntjcfe / Hacca- 

yat. 

Ïïitte/Uiarmte/Pannas. 

H o 

]^OboUi05/ Bingis. 
I^Oe/ I|Oe foo/ Bagimanna. 

§oe lange t0't8eIeDen^ Barappa 

lamjnafouda, of lamma bagi' 

manna? 
goe UtfÜth/ Barappa bifcy . 
goeluttelDat^tjS/ Barappa fe- 

dikityaadda. 
Öoeöeel^ Barappa? 
(oetieel meer/ Terlebeh barappa. 

I^oe langer j^oeerger/Makiniam- 

mamakindjahat. 

Iioetuel t)p ffk niet DeDe/ ivella^ 

kfonysi tida boat itou. 

|^oeU)elDatruIcl^)0 gQercl^ïeDttjS/ 

Itou jadi/on baict üfrveilal^ itou 
jadi. ^ Digitized by Google H O 

i^Oecltf tnfefl-j^Cft/ Matta cayil , 
ofcayil. 

Öoecft/ cant / tpnntf Oudjong, 

tandjong. l^tt punt Datt t» 
llOCCit/ Tandjong pounja ou- 
djong. 
§Ot(lta(^tt0|^/Cantt0D/ BaPyghi. 
OHianioll/ Warna begimanna, 
bagimanna roupa. 
ilOtDantsen dOODC / Maouc appa. 

ioeden/Betoaren/ Tongou. 
iotttm I Ut^ tuacgten Doo; bt( / 

Beringit derri pada itou , of w«- 

{|OeIim:'Ct)(e/ Menongou,tjan- 

gla, batjangla. 
I^OtDtr/ Jure tcmgou. 
f^Ottil Ayam betina. 
bOfr/Sondel,zina. 
loerm-ïager / Orang bafondel. 

<5(6oren upt goeceri» / Jaddi 

derri kiël-laël fondelnja. 
llontn-iunDt / Anac haramziada, 

of anac campang. 
i^omren/ Berfondel.bazina. 
boette/ Batoc. 
QOeden/ Membatoc. 
j^Oet/Toudong. 
0Of of tllim/ Coubon, doufon, 
j^Of-meetter/ Jure betó befar , of 

fanghoulou. 
^ xttti 0coot $oI of rpelonrl^e/ 

Gronggong, of goa. 

[)olbaneencont|n/$(* Loubang, 

of goa. 73 HO 

ÖOÏ ofte ïjat/ Loubang. 

6or/ niet maffijf/ Dedalam-ampa , 

dedalam ti da berjïli. 
I^ora/ Hola. 

gonbett : of een ^onDert/ tuiee 

0OnDert/ Sa-rams, dua-ratus. 

^tt j^OnDetden / Bararus, 

dcng-an faratus. ^t f|On&ert« 

tte/Jang ca (aratus. 
J^OnDerderlep/ Saratus djenis. 
I^OnbertDeeljande/Saratus wama. 
gonbettmael/ Saratus cali. 

ponDt / Andjing. <5en toater- 

bonbt / Andjing -ayer. ^en 
/ac||t-|^Ont/Andjing-membou- 
ro. 

flonger/Lappar. 

^On0ettn/ Menlappar. 

6on0etIf)Oen/ Menahanlappar. 

l^ong^0-nOODt/ Hal lappar. 

^ontrj^/ Ayer madou. 

ïlOOft/Capalla. ]^etgOOftrc|^Ud<» 
ben/Goyang capalia. l^et j^OOfit 
loopt mp om / Capal-capalla 
bèta poufling. 

||OOft-e|inttt/ Capalia oudjong. 

goOft-peUlutDe of mfSmi Bantal. 

gooft-fomme/ capttael/ Model. 

^OOft-pifne / Capalla-pemng. 

3icb ^eb ^ooft-pi^ne / Capalia 

. betaberpming. 

I^ooftman ; Punghuiu. Cm 
l^ooft-man obet fiondert/ 

Pangratus. 

l^ooft-StKben ban eentoemate^ 
% ne Digitized by Google 74 H O 

m of UttinQt l Capalla-capal- 
lanja. 

Öooft fcöwI/ïwcft^neel/Tenco- ra j^OOafl / Tinghi. ^t(t Doo^c: 
<5;oot. gn De jooglïtt / Ca 

tinghi. J^aOeI|OO0|}te/ Pada 
tinghinja. 

||oog§te Uanem cubtt/ Tinghi 

fa-afta. 4^m ^OO0t) ttm / Liat 

naic. Cene (oos$e / bultige 

neufe/Idong matfjong. 

0oo0[|ot)maINantiecen/ Tinghi 

meningi. ^I^e ^(lierljOO0^e 

<50tlC/ Allah jang maha rafing- 

ou. 
||OO0^oetim^ Hati-befar. 
googg-tiitK/ neO-tiasf)/ Hari be- 

far, Hari raya. 
|>60g^ toatec/ Ayer fouda paf- 

fang,ayer tinghi. 

j^oot^: Dan t Camf-geboegt goet / 

ClompOjOf compol. ^p ^oa* 
pen / Baclompo , bacampong. 

^en Mepne ^op aerDe/Tanna 

fa clompo ketfjil. ^en^OOp 
IieeSen / Benatan fa clompo. 
<^en ^OOP \itAthAI Orang- 
orangfacawan. S^pofinj^OO^ 
pen / Bercampong. 3Jn tVX 
0OOpt)etgaDeren/ Berhimpon 
pada fa clompo , Of compol- 
acan. 

llOOpm/ Harap. 

I^pen / Heakin. ^tt loett OOdt H O 

Uöo? gelootien genomen* 

I^OOpc/ Heakiman. 

gooren/ Mendengar,ofDengar. 

I^tet toel booren / Courang 
dengar. <3f)ehoojt luerDen/ 

Cadengaran. ^ten mentlOCg 

niet gj^efroo^c ^eeft /Jang bou- 

lum cadengaran. l^anj^OOren 
feggen/Derri pada foudadeng- 
ar catta. 
I^OOrenDe flOOren/ Mendingar 
berdingar. lieten 10 ttietgpetf 
llOO^t / Orang boulum deng- 
ar. 

|^oo;n/ Tandoc. ^Dmljoo^nbla^ 

fen/Tjoptandoc. ^Datl^OO}^ 

nenlieeft/ Batando mtt j^oo?^ 

nen SooCen/ Batandokan. 

I^ouben/ baS j^ouben/ Fegang, 
menja^ang.^et pemant ^OU*' 
ben: m geboelen/ Toumtken 

fjappa fjappa. ^at bat||OUC 
(bo MttXl Backas itou moat fac- 
kien. 

fiouben / achten boo^ een p^o^ 

p{)eet/ Pegang-akan , of ter-- 
djundjong pada fuatu nabbi. 

I|p Ijoubt HeelHan^em/ Dia 

terd jundjung acanja , of dia ki-- 
ra fangat padanja. l©p ^Ott^ 

ben bar bit toaer isi / Kita %», 

Ofttjttjjaya itoula benar djou- 
ga. 
j^Obeeebtgj^/ Djouwa,berdjoviwa» 
haci befar. Digitized by Google H U 
]^Ot)(ntet / Jure coubon , of Jure 

batanam. 
{|OUme0/Farang. 
JjoUt/ Cayou. 

gout öalm upt jiet öofcfi/ Ancat- 

cayou. 
j^OUtCOOl/Arang. 

|oal»en/liecöen/Tatta.«m flut^ 

ften llOtttDen/Pangalacan. 
H U 

l^ttmn/ te toeten Öiipfen/f f ♦ Se- 

wa. <5eÖuert/Menjewa. 

I^en pemantompetjstetioen/ 

Oupa, of Meng-oupa. 
f)Uere/ Öupahan^ of oepahan. 
^uetlimh / Orang-fewa, orang- 

oepahan, of oupahan. 

llwer-Ioon/arÖeptief-loon/Oupah, 

of harga fewa. l^upjS-^uer/ 

Sewarouma. 
I^uet-paert/ Couda-fewa. 
^upDen/ l^eDen/ Hari Inl. 
hupöen-mo^gen/ Tadi pagi. 

guplen/ Nangis,mcnangis. 

ffixp^f Kouma. ^enlandt-^upjSi/ 

Roumadarat. Roeten t)Upje(/ 
Rouma orang darat. 
l^up0-|^eere/Tuan rouma. 

#upjEf-lknecj^t/ of |)upj$maeg||t / 

Souroan rouma. 
ftupfi^fiertn / Orang de rouma. 

^t|nge{)eel I|apj8(of gttpfse^ 

fin/ Segalla orang rouma dia. 
1|)up)E(-t)aOee/ Bappa rouma. JA rs 

^Up0-\)tOüm/ Eflrri, bini-rou- 

ma. Ctoee ^upfb^outDenee^ 
ne0 man0 ontier De Ma^o^ 
mettden noemen malltanOe^ 

ren/Madou. 

|^up;ef-taeDt/ Pangawey rouma. 

gupt ofte bel/ Couiit. 

gulpe/ Toulongan. 

(uipe/ tipKant m mloffy i Ban- 
roc. Ce^ulpeftomenmtien 

OO^(O0l| / Mendatang bantoc. 
Iiupjl/ ffcaep/ Premy, madjeüs. 
Jutte/ Trata,Baleï. 
5utteiten0/ Barong-barong. 
JuUlbaet/ Dapat cawin. 
j^UtDeltClft/Cawin. 
0UtDehciten/ Bacawin. 
gutDeUcl(JG( 0Oet/ Ifci cawin. ^t^ 

htttDeltcltte perfoonen / Orang 
bacawin. Cen f|uloeIt(l( 0e^ 

ben/ Membri acan mampeley j 
of membricacawin. 

JA 

^n%ti Ya mettuieefpllabem 

31 Sfn ^mboina enbe be 

•*^ iiKolutft0fe0ï|tmenBeta 

ra,upt(ourtotfpe. 

H neen/ Ya daan tida. 
Tawon of tauwan. ^tXi 

iaet/ Sa-tawan. l^eriaereu/een 
}aee obeebl^ben/ Menawan. 

Slae(IlC{tjS(/ Sa tawon-fa tawon. 

3fd0en / tt)t(t iasfien/ Bourou, 

3J 2 men- Digitized by Google ;6 I C J E 

menbourou. <6en gert t^gett / 

Membourou rouffa. i/Btnlfttt 
Dat gtiemQtft 10 / Roulfa fa 
ekor jang ai catia membou- 
ro. 

^fao^tv toecö-bjiJDen / Alau pc- 

gi. ^ptagm/Alauney. 
ialO0i:iBf/Tljimboroang,hati'-t(;im- 
boroang. 

iantmec/ iammerltcft / Sapng. 

]^(C 10 jammer/ Sayangfouda. 

iammettn / erliacmen / Sayang , 

berfayang. |^(t lammett mp 
ft)n0/Beta caiïïeenkan dia, bè- 
ta fayangkan dia. 
^Sam&m^l Almaharan. 

IC 

^ai.§^pili»\x» totmeerbev en« 

tie selpltoreiiDtmm / Beca^fa- 
yaouluD, hamba. ^p^ti^tlt 

tot minder d^tmen/ Cami, 

kita, acou. 
SlcitrelDe/Becarendiri. S^tClt 
Öet l^eete^ BetanjaTuan? 

JE 
fieman&t / Sjappa-fjappa , ba- 
rang-fjappa. ^fXtxptmOXktïU 

Adda barang fjappa ? 
3|ent/ fraep/ Premi, madjelis,by- 
fey. 

Ifer/ eentse faecite / Barang appa- 

appa, barang {atou-fatou. 

Sfeus^t/ttem jenglidtg^/ im^t y I ]vf I isr 

Djaman mouda. 

3Ieuclien/Gatai. 
y 

^öeï/ Ïeee0/ Ampa, tida ifci. 
^Dei 0eHlap / Tjeritahanya»^ tida Hbel linDe/ Cayin djarang: 
SDer/pe0eUf H'Gnap orang, fa o - 

rang-(a orang. 
itfll)t/Lompo. ^tetOt0|)t. 

^0/Ayerbacou. 

§0 toecDen/ öeto^iefen/ Jadi ba^ 

cou. 
Iffet/BeflT. 

Sret-fmït/Pandey beffi. 
SfiwepOt/Priot-befïï. 

^fer-toeretun : g^elnerte/ Lan* 

da. 

f rec-U)eccit : gereetfcgaptan p^ 

fee / Pangawey befly. <^uOt- 
pfcr/ Beili bouroc. 
Höer/Janging-in. 

Utoit/eïpmöeen/ Gading. 

IM . 

3mmeoföpe/Madou. 

S|mmet0/ ÖOCl|/Juga, djuga. 

^oet Dat immers / Memboatr 

laitou djouga. 
I N 

fh/ Dallam. 
n titn Degtnne / Fada nang 
moulcy. 

Sn Digitized by Google IN 

^n hitl hitt tn/ DaUm fini. 

31n Dm éemel/ De furga, of deda- 
lam furga. 

SlrtDennatm 4SiOtSt&/ Dedalam 
namma Allah. ^(|^ 0^eIOODe 
ttt <5obt / Bèta petfjaya dalam 

Allah, ^tt göeen m 't €o»t 

ttf/ Pittipounjaifci. l^ttQfm 
ttlD( tOttdOt ijs?/ Dunja pounja 
ifci. 

Sin grt laetÜe/ Pada achimja. 
Sfn tiefe tijde/ Pada waaouinl. 

^e ramltetnrtn De voijngaert 

filgft / Tanckcy jang tingal le- 

katpohonangor. 
SBh-WtjDm/Tingal daUam. 
3n(l(t/ Dauwat, Of ayer-dauwat. 
3fnf ftf-pot/ Baccas dauwat. 
^ndtttltmn / Ney maflbc. 

^momm/ tngaen / Maflbc. 

SlnDacgti0|^ $Dn/Ingat,beringat. 

SfnDacj^t^ mai^en/Membri in- 
gat, memboat ingat. Mp i0 
nO(|^ tnDar^Ct0|^ / Bèta lagi in- 
gat. 

^nDtetl/ Djiccalau, lamon, djic- 
ca. 

SfnDoen / Maflbc acan , bobo da- 

■ Iam,ifli. 

tnDOOpttV Tjelop, menjelop. 

fnD^0^n/ Membauwa maflbc, 
membau wa dallam. 

inD^ndtm/Minum-maflbc. 

meten: aljsi De ItamHer/ Mac 

can. IN f 7 

iti0eDen / tnDIafm / Atfjum. r^t 
Dupüel (jeeft tnoegeben/ Sei- 

tan fouda bri maflbc hati. <{5oD 

^refe 0emDar tngegieben i Al- 
lah fouda maflbc-acan itou pa- 
da dia pounja hati. 

infletoant/ Yfliprot. 
tn^aelen / tegemoetQaen/ Sam- 
bot. d^enlftomnchtn^aelen/ 

Djompot radja. 

tn^ouDt Dan een D^tef / Sourat 

pounja ifli. 
inlaten/ Membri maflToc. 
tnlepDen/ Pimpin maflbc, hentar 

dalam. 

tn-naepen : Dat ingeDoIt i0 1 Dja- 

hit maflbc. 

in-nemen eenDaHtg^eiit DanDe 

DpanDt/Alacan. 
inroepen/ Pangilcadalam, pan- 
gil maflbc. 

tnretttngm/o^Dinantten/ Adet, 

bangkittan. 

infoeliirl^iei / eDen Coo Deel/ Demi. 

kien, bagitou pon. 
tnflotlten/ Tèlang-maflbc: 
infonDerj^epDr/ Terlebeh-la. 
inSampen/ Tombo dalam. 

tnMen : aliet een nte0 in De tt^tt» 

De/Tica maflbcjOf ftiaflbc acan. 

inaellèn: j^pfieeft Degjfieuioonte 

insl^eftelt/ Dia mmarou efi:ea> - 
dat. 
VCSiXMVXSOXI Pangawei. • 

infnppen / inPo^pen/ irop. Digitized by Google 7» JO 

Snfmtlqf^tnimfiichm/ Taling. 
^ntereS : Dan gclöt/ Bonga. 

SlInttiaerCjet / Sa bla dalam , ca da- 
lam. 
SInUltnDtoO/ Dedalam. 

Sfntoiicl^ Uan De ^er/ Tellóc. 
J O 

Soci^ / lloerDm / Góurau , ba- 
^óurau.ofbergóurou. ^fni)^^ 
jOrH teqgflXf Catta bagourau. 
SIlBf 'r iOCU of emft/ Gourau, ca 

fongo-fongo. ai iocftenDr/ 

' Bergourou-gourou. 
^OCkac^titjfy/bOtCUiQfi I Djena- 

ka. 
^Oöe/Jahoudi. 

Sloffrou/Entje. ^te( 3loncftec. 
Sonrit / Mouda. laan ion0{)jtf 

Opi^ Derri mouda. 
Sloncfitiepbt/ Moudahan. 

flonclter/ ttmt SoCfrou: %\^ 
men een gemepnpetfoonaen^ 

fp;eecl(t/ IntgeOf Entge. 2tljB( 

pemandt ban grooter itaec tm 
He niet feer ouDt i» i fepdcmen/ 
Auwan. Ce0|^enDeouDeuan 
grootenSace/Dato. 

Songelinel^ / Mouda balgia, o- 
rang-mouda. ^m ion0l^en/ 

Boudac. €en iong^man / 
Nongare,op'tll^oluq:» ^en 
ionol^eooeliter/ Djoudjarou, 
op 't H^oluer- «De i ongen Dan 

iieeSen / Anac-anac. ^Otl' IS JU KE 
0{|en-U}erpm/ Berannac. 

tongtiaen/ upterSen oag^/ Hari 

teroudjong. 

I s ^iet Y s 

SfjS/Id't/Adda. ^itt$f^n, 
310 t Dat ÖP ftomt / Djiccalau 
dia datang. 

JU 

^luKUjBf-maent/ Raydjap. 
SIuntU0-maent/ Djumadüacbir. 
3futDeWet/ Outos permatta. 

3f upa of effen tfiien/ Gnt^ fipou- 

lo, of fapouio èetul. 

Sfupa/ aireen/ Hat. 

KA. KL. KO. KR. KU. 

Siet in de letter C. K E 

3E^ ^ele/ Leheér. 

TIX ^ttkn i Denj^al^afOeEten/ 

Crat leher. ^De tttel Dett 

DeeOenafSeetben/Bante. ^t 
keel Den Deeften IfSeetlien met 
l3Sat|omettfc|^ Delefingenen^ 
Deeeremonten/ Sombeié. 

Meeren/ isenDen / Mcmbaiec, ba- 
lie. 

I^eeten/Degen/ Menjapo. 

I^eeme : ban D;tuc^ten/ Bydjy. 

i^eemef0Ut)G(/ Boutir garam. 

IfteetneDanDe D^upben/Nang 

boutir Digitized by Google KE 

boutir angor. 
|^m(re/Dian,diên. 
fteer0-fnupter/ Gonting dien. 
iteefe/raerr/ Panir, dadir. 

ktSm/ blaften/ Djalac. 

I^epréc/Sukaan. 
fteiiÜeett/ Batou fongo. 
fUtml/ Onta. 

ftemmen/ bafidir. 
hmvm of ftamme/ sifïïr. 
ftennm/Kenai^tau. ^pftenmn 

malftanDec/ Dianjabakenalof 
bacautau. 

iutmen : toeten te tioen : ^tk 
ben 't Han bepDe / Bera ikot 

jangcadua. ^pUanf^tlWte/ 
Diatauhadjinja, 
ftenniffe/ Berkenél , teracal , ke- 

naiian. ^e(ieutel öerftentitD 

fe / Conüfjy teracal. ^thm^ 
nen seben / Membri tauw, ma- 
lumkan, fampeiacan. 

ftenneïifft/ öeftent/ Yata. 
Rennelicft utalNen/ Memboat o- 

rangtaii, membri kenel. 

ftercfee/Kebith. ;^e Cïi?taeïi*e 

öercfee/EcclefiaNaflTarani, of 
Chriftaon, of berhimponan o- 
rangNaflarani. 

Rercfter/ Penjara, paflbngan. 

Rercft-liof/ Tampat zerat. 

j^ermen/mtlbaermaetaen/ Ma- 

rata. 

Rerben/lris. 
fterUeoftepcften/Taka. KI 79 

Retel / Prio timbagga. 

ftetelen/fttttelen/Gili. 

Iteten/ Rantey. <een feeten/Ran- 
te fa oubong. 31» öe ftetett^ 
ffttptm / Barante , of Rantey- 
kan. 

fteUfften/Dapor. 

Heuchen-meefter/ Rocfe/Jureda*^ 

por,cntjedapor. 
{(euthen-tiat/ Baccasdapor. 

fteur/ hteftnge/ Püeh, pilehan. 

ftettrgeben/ Membri püeh. 

ftep/ bperdeen/ Batou,batou-api, 

batou'fongo. 
KI 
Ibtertten/ Ayam-capong.^e j^tfl^ 

ne becgadett gare mecitenK / 

Ayam bercampung anamja. 

ftteclten-tnef: eenbosj^el/ Aiou- 

wis. 

ifttel / boDem ban *t fcj^p / Lou- 

nas. 
btefe/bachtandt/ Gighi-gaham. 
ftiefen/ Mempylc, pilly. 

Hi^Hen/ tten er0^n0 0een/ Pan- 

dang, meliat. 

HÜcHen : een fpettaltel aenfcgou^ 

Ujen/ Menentang. 

fti)cl»n ober of tenepnbe/ Pan* 

dang fampir. 

ftöbrn/beHöben/ Bagoufar, ba- 

togorpada. 

H^ben/ ftratiteelen/ Babanta> ma- 

ke,backcléy. Digitized by Google 8o K I Jbinclt llOO^n/ Calemboylaout. 

]^tnDt/Anac.CcU)(ten pemmt0. 

lbinDt:5t)nDe ren hleiitKiongetV 
j3oudac. Cot een kiatit ata- 

neitien/ Ancat memboat anac. 

Wtitit Daaggen/ bet);uc|>t3i)n/ 
groot 0aen/Bonting. 

iutiDt Dragen: alfmen tepbtDat 
DeD^outoe roo lange l^mDtge^ 
Dragen ^eefc/ of Tuiangeir ge^ 

tOeeS 10/ Candong. 
IKtnOeren baxta/ Beranac, mem- 
beranac. 

hindtjOi-Doecften/Ittperen/ Lam- 
pinanac. ^e(S-getioren iNmt/ 
Anacfoulong. HaeS-gettoren 

Itintlt / Anac bongfou. I^an 

ftinöttotfóntrtief-hmDe/ Derri 

anac fampei acan anna-anna 
tfjoutfjou. 

tónbtjei fetnöt/Tfjoutfjou. Ban 

JunOC0 Ö«n/Dcrri mouda,dcr- 
^ijadibouda. 

ftinDctc^ap / tnp Hedangen na tie 

hinDtrc^ap/ Kitabertfjintaa- 
gar jadi anac. <Dat 10 : Wp 

üerlang^/ DatlDpl^mtieren 
toerOen. 
Ennne/ üan 't aengeftclit / Dagou. 

Ittnnedack-fiagl)/ Tampar mou- 
ca, tampiligh. 

funnetotkfiagj^ getien/Menam. 

par, tampar-pipi. 

KtSe/ Feti, pitti. <een groote fa&f K N 
of CofHt/ Sarongan, of barou- 
wa. ftleeöec-hitte/Petijpackey- 
an. 

ftittelen/Gili-gili, 

K N 

iftnauUien/ Ma-mah. 
hnetljt of flaüe/ Hambalaki. 

Hnee^t of btenaer/ Souroan. 

bneDen/ Ramas. 
knetCTen/Mengarec. 

knettTtnge Det tanDen/ Garétan 

gigi,améteghigi. 

Rnebel/banDebaett; MufTey. 
knitkm l toe-Hnicben/ huMt- 

dollen/ Angoh capalla,menja- 

out-capalla. 
hnit/ Loucur, of lontut. 
ftnie-ft^Df / Tompourong lou- 

tut. 

Knielen/ Berlutut. 

ttnippen/ ftnip/ Djintit,badjintit, 
plitic. 

{mobaeligj^/ geftnoööelt/ Babou- 

tir. 
knoop/ Kantfjing. 
itnoopen/ Bakantfjing-acan. 

hnoopen/aenlaCTen/ Oubong-ou- 

bong. 

knoop Dan een rappier/ Souiut. 
Itnoopen Die in 't net $9n/ Ro- 

as. 

fotoopen Die in De tatken s^n/ 

Rnoeöen/Barang. 
ftnoppe Der Iiloemen/Coutrjop. Digitized by Google L A 

fenojren tnht mo?rcn/ Corcor- 

roubou. L A 

Jf StfC^etl/Tetauwa. <5eïdCl|/ 
2^ Tawahan. ^llatClienOe/ 

deng-an tecauwa. 
Udtk/Namróo. 
tlaöDet/Tangha. 

Hadm : een fc^ip/Moatof Neic- 

acan barang-barang. <0ddDtn* 
fcj^/ Sarat, of rouda moat. 
SaOtn0(/ Moatan, of ifli-moa- 
tan. 

%aahm/Szkc\it. 

%atg^ I Rinda. ^tet tioo^t 

groot. 4^111 (ae0(/Debauwa. 

I^OC^ laeger/ Debauwalagi. 
%9t^ mater/ Ayerkctfjil 
Eaeile/ Delaeae/Jangcomediën, 

of jang tercomediën , of jang 

comediën derri pada famoa. 

1^00? bet laefie/ Capada jang 

Gomediën. Cett laeSett / of 

in 't laefte/ Ca comediën, of pa- 
da achirnja. ^t laeSeof ttp^^ 
tecÖe Da0||/ Hari jang terco- 
mediën. 
ttdeSmae(/ Barang harilepas, of 
lepas barang wa<^ou. 

tlaec/ rpaeDe/ Lambat. if p Itomt 

te laet/ Dia datang lambat fan- 
gat. 

Haeten/nalaten/berlatl/ Tingai. L A 8ï Haeten oreüierDcn/ Beërac^n. 

Haeten tip sefCÖJtft / Tingai de- 
belackan deng-an furat. 

%atx baren/ {|ouDt op/ Beëria. 
SftR laet bat baren / Beca beer 

acan itou. 

aiaeten Doen / of toelaten / Bëar 

memboat, membëar acan , ber- 
dieem. 

Haet liem Romen/ Beer dia ca- 

mare. 

Eaetenmaeti(en/ Membriboat. 
€n laet onje? Oaer af ntet (^e^ 

Ren/ jangankitabercatta der- 
ri pada itou. 
Kaet onset b^OlicRsijn / Beer acan 
kitaberfouca. 

Haet ^etmp Mtm Die p;ij0/Beër 

acan bèta itou pada harga itou. 

i^p laet ^m gaen / Dia meie. 

pafnja. 

IKaeten/ ter aber laten / Boang 
dara. |^p 1$ gelaten/ Dia fou- 
da boang dara. 

Kaeten DuntRenDe ^ijn / opgge^ 

DlaCrn/ DJumawa. 
SaeutU/ Angat fedikitdjouga. 
Haf/ Derfr^^ Tauwar. 

lagen leggben/ Boat fafingay, 

berhifmoukan. 

Ham : Dan ten ftj^aep / Anac 

domba, of domba mouda. 
Hammeren/ Anna-anna domba. 

Eam / fonDer DetoegtngeDerle^ 

Den/Tfjapic 

m Hampr/ Digitized by Google il LA 

Hampt/ Palita,plita,padamara. 

Hancte of lange rpie£(/ Tombac. 
%nmk i uan mate / Pandjang. 
Jttetüoo^t groot 

Eang^-tonge/ Lida pandjang. 

Sanch/ langde tf^nt i Lamma. 

^eer langetöÖt/Lamma-lam- 

manja. TDnemamDmlangl/ 

Sa lamma tiga boulan. ^Ht 
lange/ Barappa lamma. ^00 

lange /Sa lamma. ^00 lange 

al0 Dat/ Sa lamma bagitou , of 
fa-lammanja. <0t)er(angli0 / 

Boudjor. <Dbedang{)0 leg« 

gen/Boudjoracan. 

IHancft leöen / Hidopan pan- 
djang. 

atangen ^ató/ Leher gingang. 

Eancbmoetrigll/ Hati pandjang. 

Itancbrameltch / PaiUhanU , of 

lena , of lambat. ]^an lanclt ' 
famectiantlt / Dem pallahan. 

Üanckraimn traglien gang0 / 

. Berdjalan lambat. I^t'er langjSt/ 
Cafablatini. 

ItanchK Dentnegl^ : Den ge^ee^ 

(en toegll lancftd / Sa pandjang 
djalan. 

aianDt/geen tuater/ Darat. ^m 

lanDtofCOnCtepe/ Daracan. 

1tant)t-])ale/ Daratan. ^e lan* 
Den Die onDei: Dien ütonincl^ 

0aen / Radja itou pounja alom. 

tDe f anDen optnaeetiet gelegen/ 

.«fi^matasangin. LA 

lanDtofaclUrUelC/ Bindang,p^ 
dang. I^p tjJop 'iXüWXAI Dia 

ca bindang. 2len lanbtgaen/ 
of ftomen Upt t fcïïip / Ney ca 
darat, pangco ca darat. 

(anDt-ntan/ Órang darat. 

lanDt-Doutoer/ J ure bertanam-. 

'tlanDt Derlaten/ Boang negri. 

lanDtfc{)ap/ Negri, bouwa. 

lanDttman : miln lanDctman/Be- 

tapotwja fa negri, 

ïangb/ Pandjang. ^ietlanclt» 
Iang{)en/toereptl(en/ Oundjoc. 
^?tnc(tm langljen / Oundjoc 

minum. 

Iangg0 De rilJiere/De tepi fongcy; 

lanteerne/ Tangelong. 

lap/ Tampal. 4Bm fap Doeeft0/ 

Caïnfacrat. 

lappen/ Herflfellen/ Menampal. 

Gelapt/ Batampal. 

laferpe/ mefaetffiepDC/ Cadel. 
lafari^/ melaetrc^e/ Orang cadel , 

irf^purcadel. 

tatt/ eenlaft of patik / Sa picoian. 
ick neme Dat tot mijnen lade / 

Beca menambil itou deatas bè- 
ta. 

lattgeben/Paflan-acan. iritgebe 
^em ïatt Daer toe/ Bèta bri itou 

atas pada dia , of bèta atas-acan 
itou pada dia. 
lalhgl^/fttiaer/ Soucar,brat. 

laUfg^/ moeplicH/ Brinja. ffe^ 
manDen lattigö jijn / Brinja a- 

can Digitized by Google L E 

can f jappa-{)appa. 
laStgl^ tuerclt/ Cardjahan brat. 

laveren/ quatttfitthm/ Hodjat- 

acan , bilis. <3oDt (dfterm/ 
Hodjat-acan Allah t' Allah. 

latten uan een DIoec/ uan 0|e^ 

hlOOttmt/^C. Lante. 
latieeten/ Prhe pegi mare. 

L E bou, ^ • 

Ïeöer/Coulit. 

leDere rarl^ om tDijn in te boen/ 

Baccas coulit. 

ledig^/ Daer niet in Uf/oftttnt 

ntet0Doet/ Ampa, of hampa. 

l^pentoajS metledtgl): |)pen 
liaDDeQeenletrisettjDt/ Dia cl- 

da ampa. 
Ieöi0Ö Üttmi Doudoc fadja. ' 

let»0^ uan tsolckf Sounjy. 

I(tlt0|| maften/ Ampa acao^ mem- 
boat ampa. 

leeöet/Iadöer/Tangha. 

leeftocht/ Bakal, balanja, redji- L E 8; 

leeflö/niet öeröetien/Rinda.^iet 
uoo^tlaeg^. 

(eeltCt^/ Dupl/ Tjoumar, djahat 
, tiadda baroupa paras 

lecïten / Memboa ta-ba- 
roupa. 

leem/figeft/Lompor. 
ïeemaciïti0fï/Wepacönflïj/cien. 

dar, feperti lompor. 

ïeenen/pettierjei tegen aennen/Ba- 

fandar. 

teenen ergeniBf op / Beralas, baton- 
cat. 

feenen/ teïeen geben / Minjam, of 

minjang. 

ïeenen/ te leen nemen/ Menambil 

minjam. I^ptïeenen /Minjam 
calouwar. 

ïeer/ Coulit. ^c0apen-ïeer/Cou. 

lit domba. 

ïeereoflaötrer/Tangha. 
leeren/onöerujijfen/ Adjarken, 

mengadjarken. 

ïeeren/pet öegnipen/ Adjar, bera- 

djar , mengadjar. Ban liupten 
leeren/ Mengadjar derri delou- 
war. 

leerinse/Adjerran. ^(hUtvthp 

ïjenV Bèta bagourou pada dia. 

feerWnch/ thfciptl' Mourit. 
leeraee of leee-meetter / Pang^a- 

<Jjarjgourou,orang pang-adjer- 

ran. <5eleert / googli-geleert 

man/ Fandita. 

M 2 Ifeffe/ Digitized by Google 84 L E 

leefie/RtDupacacki. 
Uttl^ttttml Sakithati. TDattjST 

ttip lett U ^OCm/ Icou bèta 

tfjiotadengar. 
Iret Dom / Memboat fakit-hati, 

offya-hati. f^Hift ^eittleet of 

UerD^tettg^ / Itou berroufa ha- 
tinja , oüt itou.fya hati acan 
dia. 

Imiueren / beroutn fieD^ / Be- 

rouba, theflèdik , meniaflal, fa- 
fal. 
leeuw Singa. 

legaet/ ^mDaCTaOeur / Outouf- 

fan. 

leggen op peitiattiit0 fcj^uDeren/ 

Sandar capada bahu. «Ce ^ttpjS 

le0g^ : ioseeren / Doudoc ca 
rouma. <9p De fanden leg^ 
0en Daer op deunenDe/Berton- 

cat capada tangan. 

Ie08en/ al$ om temden/ Dou- 
doc , baring , bafandal. |^p 

beeft Daer 0ele0^n/ Diaadda 

baring defitou. J0p Ie00^en 
tn(bnDen/Kita doudoc dalam 
fallahan. 

leogen plat neDer op De Ditpcft/ 

Tfjerap. 

leggen met De DupcR om I|oo0^ / 

Talantang , Of telintang. ^e 

j^anDen opleggen/ Membobo 
tangan. ^e ujinDt ijfif gaen 

legglien / Angin tidor fou- 
da. L E 
ItQQItXil G^ten/ Terra, menerru, 

oftarou. Ifetopftin ïrfaetjff 
legsliin/ Simpan. I0e^-leg^ 
gen/ Menerru peghi. ((opeten 
leggen/ Bateióor. 
(eggen op malr anDeren/Sapelen/ 

Tindis. ^tïi Irguaen / Binca- 
ron. 

legfier/ een gepiregec / Balatan- 

tra. 
legioen/ Jouta,fa-Iaxa. 
lepDen/ Antar, of ^entar. 

lepDenmetDe^anDt/Pimpin, of 

pimpin tangao. 
lepDtfmatI / jure pimpin , mi^ 

linit 
lel^/ Druppen / Tiris of mins» 

lemmet Dan een fieerCTeof (am^ 

pe/ Sombou. 
lenDen/Pingang.» 
lengte/ Pand jangnja. 
lepel/ Sondoc, of fondou 
lefen/ Batf ja, membatf ja. 

lefen / uptleCen / Htefen / Mempii- 1 

li. 

lefen of pluchen / Pongut,tjabot. 

leCTe : leed U leOTe/ Batfjaken badjy- 
mu. 

Ie(rcf)en/uptDIu(re^n/ Padam, 

mattiacan.^ 
Ïette/Comediën pada famoa. ^iet 

Doo;tt:faeQe. 

letfel/Tfjidera. 

letten / ^tnDeren / Beriancot a- 

can. 

letten/ Digitized by Google L B 

letten/ ac^ttemen/lngat> berin- 
gat. 

Iet Doet op / Ingat acan itou, liat 
liat padaitoU) bri hati capada 
itDu. WdtUtü^ Appa hen- 
dac mou? of Appa tf jinta mou? 

n^atleturoo te roepend ^/|- 

pa moula. engkau baceria bagi- 
tou^ 

letter/ al0 M^€lOuro{. 
leüen / Hidop, berhidop. latett le^ 
tien/ Bri hidop. Croone DeiGi 

lebeniS^/ Corona terhidop. 

letienDtgil maeehen/ Hidopacan , 

memboatidop. 
le1ienDt0^ toerden /Menjadi hi- 
dop. i^rtletienofDen^^eeS 
ht^ menfr^en / Njawa. ^e 

dOomDe0 letieniG?/ Pohonrer- 

hidop. <aoe letjenDe / Hidop- 

pi, of nang terhidop. 

leuentietiiater / Ayer hidoppi, of 

terhidop. 
letter/ Ampedas. 

letteren/ mttanDengetien/ Sfera- 

acan , membri pada tangan , of 

hentarcatangan. 
IeU0en / Bohong, doufta, badou- 

ftahan. 
lensenaer/ Orang bohong, orang 

berdoufta. ^en 0root Ien0es 

naer/Pandoufta. 
leugtn-tDerrlt/ Boatan bohong. 

lenpe/ traei^/ Maias> ^tet tioo^t 
Inp. L I- 85' L I ttiïierael/ Borus, hati moura. 
ItCftaem/ Badan, njawa. ^DOOtlt' 

lüfiaem tian tnentc^ of deed / 

Banckey. 
lK|)t/ nut (tnaer / Aringan, of rin^ 
gan. 

lirft-VOODt of bip-rootlt/ Mera- 
mtuda. 

Itrgteltcl^ te Doen/ Mouda mem- 

boat, moura memboat. 

Itrgt-ff nnig^/ Itc|^t-|^ertt0|) / Ha- 
ti ringan. 
ftffit/ hlaerj^epOt 7 Trang, tju- 

watja. 3[n 't licj^t d^^en/ 
open&aer maittn / Membauwa 

cadapan orang. 
brilt loeriien / Menjadi trang. 

<?en lielttende HeerCTe / Dian 

britrang. 
ItCltten/rrgDnen/ Tjaya,bertfja- 
ya. 

(troten / Itrgt gatten / Trang. 
ken. 4^p Oen Itrl|ten dagp/ 

Pada hari trang. l^pSaetmp 
tn'tltrgt/ Diatoutopmouca 
bèta. 

Ittllt tian Der ^andt/ Tangan rin- 
gan. 

ltCt|ten/Opltrt)ten/ Ancat ney. 

bcBt/ ntet (inaer of ttero^teteltrfi / 

moura. 

(tr|it om beriirö0(ien / Gam- 

pang. 

m 3 ^ü|i^ Digitized by Google 'S 5 L T HtcflCbierDehcft / Seména-ména, 
Ofmourah. 

liOtDeiedtc^aemtf/ Toubou^fidi. 

liDt lïan 't gj^eflacöte/ Poupou. 

Sn'r Derde ItDc tian 't fscfiatp 

UI Ca tiga poupou. 
IttlKelten/ Tanda-louca. 
lieöeit / lupDen / Orang-orang. 

ipp-lteDen/ Qlip-lteDen / fp 

lieden/ Orangkita,orangang- 
ko, orang dia, of kita-orang, 
ongko-orang , dia-orang. 

lieöen dan eewn/ Orang bay . 

XitXttl Menjanjyhan, njaojyhan. 
lieföe / Caflêhan , bercafle. Cet 

Ite^ banu/ Sebab caflèacan 

mou. 
lief liebden / Bercaflèkan , adda 

caflè , bercaflê-caflèan acan. 

Idan lierten lief ^eliben / CafTe 

hati. 
Iteflicit/becmalftelicit/ Meramey. 
ItefliChe reden/ Cattahan madje- 

lis. 

Iteflirl^omaente fien/ Tercalia- 

tan bifèy. 

(iefiick dan fmaecft of gelupde/ 
Sedap. 3lcft^eddelieder/Beta 

fouca lebéh. 
(ie0en / Doufta, bohong, berdou- 

fta. ^aer aen lie^^t j^et of 

CrflO^t l^et / Itou adda tfjidera. 

tteder/deellteder/ Teriebeh fou- 
ca. 3[cftgedde(iemIieder/Be- 

ta teriebeh caflè acan dianja. <5aet tteder/ Pont ya bay pegi- 
la, pont ya lebeh pegila. 
I0den/ derd?asen/Tehan,n)ena- 
han, bergala. I^onger li)den/ 

Tehan lapar. P^ne I^den/ 
Merafla OfCe mcralïaya. 
lijdtfaentfiept / Sabour menahan. 

Slnltjdtraem^epdt/ Deng-an 

fabour , of dalam nanti tahaa> 
la. 

l^delicit/ datmenlüdenlton/ Da- 
pat tehan, itou nang orang bro- 
le tehan djouga. 

Iftdelirher/derdiaoelttittr/ Lebeh 

mouda bergala. 

lijden : berd^tet / Soucar , foucar- 

han. 

ïüden/ beftiden/ Meng-aco. 
lijden / indeel lüden^^nn / Sixa. 
Ii)den/0edoogen/ toelaten/ Ca- 

boul, membri , inembeër-acan . 
lijf/ Badan, njauwa. ttidigf)/ bol- 

fiidigll/Tegap, njawategap. 
liif-fcliut/ Nongare-mintar. 

liiftnoeder/baer-moeder/ f^apc 

djou. 

üif-epgenl^neclit/ Hamba. 

Iiif-ep0ene lieden / Hamba orang. 
Uif-tOr||t/ Appaaddabalanja,re- 

djykijbakal. SfntlKOlatr 

Defomo. 
Uim/Percat. 
limoen/'Limau,oflimon. 

Min/ tooide /Taü. 
liinen-Iaethen/ Cayn, Digitized by Google L O 

fif nen-UoelDet/ Jure tonou cay in. 
ttm-Djaeper/ Poutar-tali. 

trocften/Sipat. 

rijft of ÖOO^t/Tépi. 

lip / lippen / Bibir. ^t (ippen la« 

rengansm/ Membrigantong 

bibir. 
lirpuetl/ Catta batelloor. 
Itfttg^/ etCtï/ Tjerdeeck. 
bftig^tlt/ Itfte/ Moflele hati , of 

boudi. 
fiftlB^Ucft/ Deng-an tjerdick. 

L O 

Hoeren/ Eiing of intey. I^p loert 

ttatt op/ Dia eling pada itou. 
lof/ PHiif/ Poudjy-poudjyhan, 
. hormat. 

loflicft/ftföieeröiöö / Harbs pou- 

djy acan. 
lof-fang^/ Menjanjyhan terpou- 

lof-rtrDen / Bercattahao terpou- 
djy. 

lombet / rc^atiuttie / Lindong. 

Cenlombettge plaetCr/ Tam- 
pat berlindong. 

(onrhen/ toelonciten / ober^tjti^ 

(ten / Jelling matta , bermaïn 

matta. 
longe ofte looft/ Paroe, parou. 
fomte/ Sombou-bedil. 

loocfienen/ ontltennen / Sanckal , 

berfuickal. looeft/ Bauwangpoute. 

loof/ groene olaDen / Dawan 

idjoujdawancayou. 3|etIoof 
tt)S/ Nang dauwan louro. 

loon/ ^npp taHm0l Oupah. 
loonen/ acdeptirie^loon gl^eDen/ 

Meng-oupah. I|lp ijS gelOOnt/ 

Dia fouda meng-oupakcn. 

loonen/ üergeloen/ Bailas. 

lOOpen / Lari , balari. 1]0ec||IOO^ 

pen/Laripegi. ^enloopDoU 

epntien/ Larifampeioudjong. 
311 lOOpenbe/ Balan-lan. 
lOOpenDe Uïater/Ayer menjourut, 
Ofmelille. 

loopenbe of Deppende oogj^/ 
Matta melille. Uleceeneloop/ 

Deng-an fa lari. ^en lOOpet/ 

Sa orang lariam. ^e EmpcH- 

(OOp/Tjerit. 
ÏOOtf / Itftigg/ Tjerdee, oftjere- 

dick, balxnidi. 
lOOfj^bt/ Boudi, tjeredicknja. 
(OOt/ Tima itam. 

100/ mpm/ tDüDt r hleec/i&ant/$(r 

Longar. 
lOjSt/Lepas. <5eIoft/ Mcnlepas. 
loffen/ üetloCTen/ Menlepa( kan . 

Io0 maeclten/ ^ap matten / Lum- 

bot acan. 

loCTen : een fcfitp of toagen / Pon- 

gah, of touron acan barang-ba;- 
rang,ofcalouwar-acan. 
loOim/ Ontbtnüen/ Oraï acan^ 

lOjEtgfiemaecHt/ontlionDen/ Ta- 

orey. Digitized by Google 88 L U orey, of ra- oray acan. 

,Io0loon/ ramtoen/Toubouflan. 
loiïmi (v 0euan0enen / Toubus , 

menoubus. 

lolfen : mt panbr/ Touhsg^dc 

lor/ Paree. 

iotm / ÖCt (Ot toetptn / Meluntar 

paree, bamajin jugar. 
loüen/ p?ijfen/ Poudjy acan. 

loUen : Datmen tiertopen tuil/ 

Tauwar. 

ïoutcr/ onoemenflöt/ Sadja, of 

nangtiadda barfjampor. 
louter 0OUtlt/ Mas fadja. 

louteren/ repn mahen / Tjoutjy - 

ken, memboac tjoutjy. 
LU 

Subben/ Cambiri acan. <5elubt/ 

Bacambiri. 

lucj^t/Langit. ^enquabe Iuc|^/ 

Sawan djahat. ^e ^ee-lu^t/ 
Sanm laout. ^$ lujd^ (en0 
bOODen litfi&tm/ Samm banc- 
Jcey. 

inpl traegj^ / Malas, fegang, pen- 

jagang. 
lup toerden/ Menjadi malas. 
lupaert/MalafTan. 
lupöe/ Bounjy fangat. 

lupDero^en/Terïafangat. leeU 

/upDe/ Batfj^la ferlmnjy, 

Ittptwn/geïuptmaiw/ Paboun- 

Jy, of membounjy acan . 
l^pDen De ItlOClt/Hela ginta. J^iip U A 

iupbt be (C^M Bagitou boun- 
jy fourat. 

luperen/htnbtjet-boecften/ Lam- 
pin annac. 
Ittpifll/ Coutoc, of coutou. 

Iupaer/0lam0/Tfjaya. 
lupfteren/ in be oore lupüeren/ 

Bifick-bifick,of berbific. 23e- 

lupfteren mat anbere Ip^ehen/ 

Menginte , bedengar. 

lupteofcptfier/Kitijapi. <2^pbe 

lupte fpelen/ Berkitf japi. 
lupaert/ Harinuu-ackar* 

(uS/ begeerte /Naffou. ^Oiffth 
grooten luQ baer tn/ Beta/oaca 

banja pada itou. ^JtHboebat 
tttet luft / Beta.boat icou deag- 
an fouca, of detngan naffbu. 

lud of gabtngte petoerjtftnj^b^ 

ben/Bacanan. 
luftom teeten / Naffiu maccan. 

Mtt luSbOen/Boatdeng-an 

nafifou. 
(n(iÓt/ platTant/ Berfoucabay, 

ternaffou, of terfouca. 
Iuat0^/tDel0emoebt/ Sedapha- 

ti. 

luttel/ fedikit. iBaereenluttet^ 

Sedikitfadja. 

MA 

iJV| Sf ebt / Cawaflahan , cau- 
TOl wafl*a. 

^ |19ar||tt0||/Coat,nangdi 

coMCo Digitized by Google U A 
coafTa banjaj bercawafla. 
Meui0 I foelie/ Bonga pallah. 

siBacclten/ Boat, cardja. o^ten 
maee&c 0{)p u felüen^ n^aer 
Doot gouDt olni u TelDen^ 

Mou boat mou fendiri lèperti 
acan fjappa ? ^Dat 0[)etttaec6t 

10/ Jang fouda jaddi , oftejang 
adda menjadi. 

jS^aecHrel/fatroen/ Boacan,rou- 
pa. laten maechen / Membri 
boat. <öen moeOt maerl^n / 

Crafli hatijtnemboat hati. I^|0 ' 
Itrltmaet^n/ Mcmboat fouca. 
C^emaetkt / Memboat rouda> 
ibudajaddi. 

jQ^aeoli/ motmmienXit/ tttaeofi' 

fe^ap/CauwunijOrang fa-aflal, 
kolharga. |^p i0 tt tmtQ^f 
fid^ap / Dia bacawum dengan 
mou. 

MM^tt^ap I ^texat Aflal ca- 

wutn. 
JHaegllC/ Anac dara. %Vi^Wt 

mae0{)DOU1/ Diadaralagi. 
ÜBaeQ^Dom/ Darah. 

jü^aepen/ afTn^Den / Mengittam, 

Of,iris,meng-iris. 
m^aeper y Orang-lris , orang- 
meng-ittatn. 

mael: <^entnael/ tmnp^i Sa- 

cali. CtDeemael / Dua-call. 

<(^nbe foo boo^e. iDentgd^ 

ttiad/ Banja-cali. 

IISaelen/Kürar>pipM. MA 89 

JÜ^aeittitK/Djaniouhan. I^pgaf 

een ntaeicpt aen De ouerde/ 

Dia berd jamou manftri. 

maaen/ Boulan Hüeuttie maen / 

Timbol boulan. W&XitX\tM 
maene/ Boulan nangterjaddi. 
I^Olle inaen / Boulan nang per- 

namma. ^e maene begint 0e« 

fien te UoerDen / Boulan tim- 

boul. 
H^aenDagj^/ Hari ilheney. 
I^aenerrj^tin/Boulan trang. 

jü^aent/ een niaent/ Sa boulan. 
H^aendonDenoer B^outoen/Ca- 

indatan , of tfjimmer caïn , of 
hilparampuan. 

m^aenen/ mmaenen/ Menougou 

outang, minta beroutangan. 

m^aev/Doeli/Tetapi. 

iBaer OOCfl/ Tetapi pon. 

laaer/ aUeenlirit / Sadja > faidja , 

of hanja djouga. ^Daer jpn 
ntaec btit l Souda tiga faidja. 

#et 30n maet ttïoo?Den / Bac- 

cattahan faidja. 

msaet/ tnet-gefel/ Teman . 
maett/ Oucorran. ^en roren- 

maete/ Soucattan-^tnéam. ^p 

geeft fontret mate of oDertiloe^ 

OeItcH/ Dia bri bucan deng-an 

fedang.fèdang. 
Jll^aettgen/Berfedang. 
mSaeteltCtt/Sedang-fedang. ^0«> 

ben maete/ onmatelicH / Ace 

lalou. 

$^ J®a« Digitized by Google fa M A 

jffïiHQt/ Ampadél,orampedaI. 

IDager/ Courys. 
inao^^rUieröm/ Menjadi cou- 
•rous. 

H^agiieet-Smt/Batou-brani. 

iDaieftrpt / Mouljahan , of prae- 

tjouw. 
jBaptt0/ Djumad-ilawal. 

iDal/fot/Güa. 

nialltantiemt/ Samma, fuam acan 

jangiaïn. H^et of onDec mal« 

itanbtré/Samma-ramma. I^ebt 

tnalbanDerm lief / BercafTe- 

caflean famma. ^pfepötnotl^ 

ttermalhanderm/ Diabertat- 

takan dirinja. <E^^ tttetttt ttatl 

malftanDecen / Mou ambilfa 

fatu derri jang laïn. ^p ^Htn 

malimtti)ei:m/ Sa-orang pou- 

colfa-orang. 

mamme/elder/ Souflbu. 
man in 't gemepn/ Lacki-lacki. 
man: Dankte D^utoe / Suami. 

I^aet man / Lakinja , of fuami- 
nja. 

iBanje^-perfoon/ ouDt of iamh/ 
Anaciaki-iaki. ^eecmanne^ 

lich/Laki-laki fangat. 
mannen/ Orang laki-laki. 

manneHm ban 't geDierce/ Djan- 

tan. 
mancft/Timpang. 

SI^anDament Der <0t)ert0^ept)t/ 

TitCjOftita. 
manOe/Bakol,ragga. M A 

mangelen/ tDtCTef en/ Batoucar. 
maniere ofte iDtjfe / Tf jara, adet , 
efteadat. t0ac maniere ban^ 

Doen tö Dit^Tfjare appa boatan 

ini?. ^p manier Dan rpjelken/ 

Pada oupama catta. 3fn ttiat 
manierefPada adet appa ? 

maniere Dan Dom Die pemanDt 

oDerficIl^eeft/ Sifat of tinca. 

^e SdDamtcge manier Dan 

Doen/ Sifat ]auwa. 

maniere of coOupme Dan leDm / 

Bëaflahan, of adet menghidop. 

mantel/ Seiimot. 

marrftt/BeflarajOfPaffara. Sfn 
De Dolle marcbt / Pada ramay n 
beflara. 

mar(kt-0an00/ Hougari. 
marct(t-g[dn0er/ Bandari. 

mare of CÖDinge/ Brita, chabar. 

martitt^-maent/ Rabjul awaL 
malTe ofte hlomp/ Gompai. 
maS Dan een fcljip / Tyang cap- 

piliOftyanglayer. 

mat/moeDe/Lete. 

materie/ etter/ Nanah. 

matra0/ Caflhr, mitty. 

matte omte Decltmof Degangen/ 

Cadjang. 

matte Daermen op fiaept/ Ticar. 

M E 

msebe/tdmm/ Samma. j^iiu: 

meDeofaotft/ Lagi» pon. ^l^aer 

meDe Digitized by Google 'MÈ 
mttiti Deng-an kou ióen^'Sin 

appa. ^dtv tmUt rp Qelallert 

l^eobm / Pada manna dia fouda 
hodjat. 

mebe-DeilIm/Bagiacan famma. 

tnebeDfmaitner^C/ Souroan te- 
man. 

tntHe-QOtn l Tourut, pegi fam- 
ma. 

ttieöe-cefcI/Teman, Soubat. 

nieDe-0ereI ttX taftï/Teman-mac- 
can. 

iueDe-0erel ter oo;lo0|i / Teman- 

prang. 
roeDe-lijDen ^ett&en/Berfayang,^ 

fayang acan orang, cafliënkan, 

tneDe-pfegec m 't Quaet/ Sammafa 

dayaacandjaiut. 
M^m^n-mtttttC/ Tabib-berou- 

batti. 
jSStötCftne/ Oubat, fafavan, pana- 

bar. 
tned/ Toupong. 

meer/ mtvtmiLcbéki^ta tmer/ 

Banjalagi. * 
tmetdan fimm^/ Lebeh derri 
pada tjocop. Wit mf er^ Sjap- 
pa hfff pimmht mtni Ba- 
rang fjappa laïn pon tida. 
Wtpni$fymutl Lebeh fedi- 

kit. ^it0ttmttv{ofttlaa^> 

Dumger/] Selamma lagi. ^föt 

batmtetiief/Yaponï 

llWerDer/Tcrlebéhla. 
mmtm nrntfmi Lebeh- acan. M Ë 91 

tweröertoerbrn/ Lebeh-acan,of 

menjadi lebéh. 

Haeercattc/Cra,baly. 

tneeft/ Lcbe derri laïn lamoa. 
meeftenöecl/ Nang terlebeh ba- 

gian. 5^at gcrcèieörweettenp 

Dm! /Laïn laïn tida jadi ban- 
ja cali famma ini. ^tVHtttttf 
Nang terlebeh la. 
mttÜtV/^tm /Tuin. ^i;|^00l- 

tncefter/ nm-mttffyt! Gouro, 

pang-adjar. Wttth-mUÜttI 
Gourou-bacardja. 
mnütt tKjefj^UpfgefllWf/ Tuan rouma. 0(tüvtit Dan Den ^upfe/Tuan 

parampuan. 

meeOeren/ cureren/ Beroubatti. 
meeter in Den ^epltgj^ ïDoo|)/ 

Ma-mouda. 
ntepe/ Tf jabang. 
mepneeDt / Sompahan berdoufta. 
ntÖ>neeDi0||e / Orang bafompa 

doufta. 
tttepnen/ Sanca, fikfr. 

tnepntnge/Artinja. <^entepmn» 
ge Datten of DerSaen/ Ambii 

artinja. 

mep?: OaenDetDater / Taiagga, 

Taflê. 
ntepfiten/ Boudac parampuan. 

ntelaetrDepDt/ CadeU. l^ol me^ 

laetffepDt/ Salalounja berca- 
del. 

meraetief menfcöe/ Orang berka- 

!^ 2 del. Digitized by Google 92 M B 

del, of poiircadel. 

mtlanttfolpt / ti^tft^tptjt/ Rin- 

dou. 
mdancgolilcft ^Ijn / Barindou. 
tndcH / Ayer-fouflbu , coa-fouf- 

fou. ^Dat 10 üo^S-tuacrr of 
bojSrap. 

meicken/ Pra-fouflbu ,taric fouf- 
fou. CoftQ0-meIClt / Santaog. 

memorie/ oebac^temfTe/ Penin- 
gatan. Cot een memotte of ge» 

DacgCemlTe/ Fada fatanda^in- 
gat. 

men/ (al0) men fèpt/ Orang catta. 
^attó/Ijecbolcftreg^c» 

men Doet fO/ Orang boac bagitou. 
mengen / Tfjampor, tfjamppr- 

acan. 
mmsfel/ Batfjamporhao. 

mentgl^/beele/ Banjac. 
mentggmael/ Banja cali.]|oe me« 

ntQ^mael^ Barappa cali ? 

mmi0l|te/ offcIiarertianDoIcft/ 

Orang bacauwan-cauwan. ^é 

menigtite nergaDeren/ Ber- 

pon/acauwan. 

memgetlep/Banja djenis. gin me^ 
nigerlep maniere / Pada banja 

percarraadet. 
mentger^anDe/ Sanda warna. 
mmtgfltmlöig^/ Banja lipat. 

menigliimiotg^m / Uermentg^^ 

tmlOigen/ Berbanjaran. 

meniglite Uan bifcg/ Banjanjai- 

can. ME 
menfclje/ Manuflcia» 

menücjen hinderen / Anna-anna 

orang-manufia. IBatmenfefie 
i^tX i Orang manu flia fa orang 
appaadda? 
nterch/ Outac-toulang. 

imrcli of teechen/ Tanda. 
merchen/ teerhenen / Bertanda- 

acan. 

merrh/fegri/Tfjap. 

merrpe/ Gouda betina. 

merren/ toeben/ Brenti. 

imifif/ Piflau, 
me0-maec6ir/ Pandey pifl*au. 

meS/ bupIig^epDt/ Sampa. 
mea om Den arher te meOen/ Ap- 

pa memboac tannagomoc. 

metten/ Bcrgomoc. ^rher-me« 

tten/B^r^^abendang. 
met/ Deng-an, ofpada ^ietOOtS 

imDe» 

met geUielt/ Deng-an zur. 

met malHanDeren/ Sammafam* 
ma. ;^te met ^aer maren/ 

Jang dia ^<yfr/akan ja. 
imt liem gaen/ Pegi deng-an dia 

tnfinnmoóAa.. 
met ^OOpen/ Bacauwan. 

met Der ti)Dt/alieng^rhen)er/Fai. 

lahan-pallahan. 

meten met een el(e / Oucor-acan , 

beroucor. 

metm met een mate/ Soucat,ber. 

fbucat. 
inetCrlaer/ Toucan bata , ^f ba^ 

tou. Digitized by Google M I tou, outos 

meuIen/Kiflaran 

ineulm- (teeti / Batou-kiflaran, ba- 
tou pipis. 

tmufenaec/Jurekiflar. 

M I 

IBlche/Tfjabang. 
mtrHen/OOgm/ Toudjo deng-an 

matta. 
mtüDagf)/ Tengaharri,waaou 

lohor. 

miDdaslimael / of' t miDdag^- 

mael eten / Maccan ca tenga 
harri. ». 

middel / ()et middeUle / Jang ten- 
ga- 
middef ite0 lit^mg/ Pingan. 

tlttDdetoec/Orang de tenga tenga. 

H^iddelaec tulTrlien <3odt en 

dementeren/ jure bedammey 
dé tenga Allah daan orangma- 
nufia. 

ttitddeidaer / int2)deImatt0r/Se^ 

dang. 

mtddelbaerrtjck/ Cayafedang. 
nttddel'iarto5 : ntet oudt noc0 

'ionctt/ Tenga toubou. 

tniddf Itnuer / ft^utfel / Dinding 

fêcat. 

mtdden/mtddeldeel/Tenga. Cen 
nudden / te meten toan plaetfe/ 
in 't midden of midden doo)/ 

Detenga, of de antara. I^pt den 
midden/ Derri nang tenga. M' I 93' 

middernacht / Tenga malam. 

Cec middernae^/ ca tenga^ 

malam. 

miere/Semót. Bof mieren/ Semót 

fia-fia. 
mijden/ Melalou, of ialouwy. 
mgle/een mfjle/ Sa djam djalan. 
nt^n/ Akou ampounja, bèta am- 

pounja, camiampounja, bèta 

pounja. 
m^n D^iendt/ Soubat akou, of 

foubat betal^et mgne/de mp 

ne/Amptounjabetaj nang bèta 
ampounja. 

m0tu9( toeteniet niet/ Deng-an fa 

tauwbetatida. 
mildt/ Borus, hati moura. 
JÜBilde gandt / Tangan- moura; 

<^eeft mddelitft / Bn mou- 

rah. 
mtlte/ Limpa-jantong. 

min/ toepniaer / Courang. 
min no4l meer/ Lebeh courang; 
pon tida. Booi minderen 

pStjWPada hargacourangi 

mainder maerhen/derminderen/ 

Courang acan , memboat cou- 
rang. 
Hflinder tuerden / Menjadi cou- 
rang. ^eminSe/ Jangterle- 
beh courang , of jang teclebeh 
ketfjil. 

minne/ doeffer/ PengaOb. 

minne / liefde/ CafTehan > ca£* 
fe. 

3 Mixu Digitized by Google 9+ MI 

mWM-bntf/ Sourattcrcafle. 

«linnen/ bemnnm/ Caflê acan, 

bercaflcc. 
nttrafoel/ Boatan-heman, 

mirrfïe'Moor. 

itttó/ nier öecaer lit/ Tida kena. 

mifb^nptft/Sallah. 

mitti^upcben / licIitDeecDeliclt ge^ 

piUpthUli' Berfeména-ména 
iniröadtge/ Orang jang diaboat 

djahat. 
WijÊf-ÖOen/BerralIah. 

mtjGt D^ac^c ftrtjflen/ Goggor a- 
nac. <Deb;ouu)^eefceenttur^ 

ambt of tnitbal/ Boudadja- 

tou, of cidajadi. 
tniifif-gaen/ Salla-djalan. 
mt)e(-0rif pen/ Salla-djama. 
nttd-ntaert(C/ Roupa djahat. 
lttijG(-moeI»0|}/ Hati courang. 
mi0-ree(6enen/ berkira falla. 
mt0-foeclten/ Sanckal,bafanckal. 
tntfltllten/ Sjappa tauw: üatig/ 

\oit tueet (et of mtCTcj^ien/ Ka- 

lufjappatau. 
fniOht/ Tiaddakenah, berfalla- 
faUa. 

tittiaaen / quahrft btftgm/ Tiad- 

dapatut. 
mtScoO^gD/ Roufla had. 
tnijtf-trOUtnen/ Tiaddapetfjaya. 

tnta/ tntüige (ucgt/ Cabous. 

M O 
HIOttfKi;/ ^9(lt/ Lompor. M O 
Imofbt/Lellah. 

moeöeuan gaen/ Lella djalan. 
mofDe toeröeri/Jadi lella. 
inoeöe maechen / Memboat lella. 
moeöe/ afheeri0ö35nüanpetjf/ 

Djomou, poas. 
Itioeöer/Ma.iboujindong, <5^00t- 

niOeHet/ Nene parampuan. 
mottietfiblOtUtt/ oom/ Mama- 

laki. 

moeDer tieiEi I)upr0|^ertnj(/Ybou 

derrirouma. 

moeDt/Hati. <Den moedt tier^ 

loten g^eben/ Berylang hati. 

€tfên moebt nemen/ Meng- 
ambii hatii^eöt 0oeDenmoet/ 

Berfoukala, tatap hatila. Wp 

liebfien goeden moeor/Haci ki- 

tayaadda tatap. 

moetinmiltgli/ Derrel/ Nackal. 
moepe: Baders of moetierj9( fu^ 

ttètf Mama parampuan. 

moepelicit/ gemelieh/ Bingis. 
moepeüctt 30naen pemanc / Ber- 

iugol acan barang fjappa , Of 
fouflakan , brinja. ^ICfï net*! 

gen)B( mede motpen/Tiadda fa- 

douli acan appa-appala. 
moepte/ Soufla, foucar, fouflahan 

brinja. ^n neemt de moepte 
niet / Jangan leiia. l^erloren 

moepte/ SoufTa pada fuatu ti- 
da. 

moer-nagelen/ Polang. 
moeist-mtpdt/Sayor. 

mot' Digitized by Google M O 

moeten / Bergouna , mengouna. 
I^pmoet bomen/ Addamen. 
gounadiadatang. 

mogeltcit/ mf (Trfiien/ Sjappa tauw 

brole. 
mOSCÜth/ÜOttÜithl Berdapat. 

mogelKh / inDten 't foo 10 / Ca- 
lou. 't((^nt0mpntecmo0^ 

Uch / Fada bèta tiadda cawaf- 

fa. Q^aer t mogeltch / Djicca- 

lau adda mendapat berole , of 
djiccalau ya berole. "HIU^ tó 
mOQlieltrH 6p €»OdC / Segalla 
barang appa adda mendapat - 
kan Allah. ^ 

mogen / Brole of berole, dapat. 

mogende/ BercawafTa. 

mogentj^ept / CauwafTa , coaflTa. 

moï/ Ticos-mondoh. 

monder tian eentgg btneft / Tala- 

danofcouladan. 
monDt/Moulut. 

montüan een nüter / Quala bou- 

ca. 
monbt-1)Ol/Moulut pounoh. 
mOOta0/Paya. 

moo^Denaec / Fenamoan. ^en 

menfclr-moo^bet/ Fenamoan- 
orang orang manufia. 

moo^derpe / moordt / Penamo- 

han. 

Mooitcf^i msi^mttiüm iralam. 

mo^gm/iflbcjeflbc. ^endagli 
Han morgen/ Iflbc fa hari. l^ec 
morgen-eten/ Maccan pagi. M U 9v 

morgen-gade/ deje(d;updtise /Ifci 

cauwin. 

morgen-coodt/Fadjar. 

morgen-ItC^t/ Boucka f^djar. 
morgen-Öerre/Bintang fiang,bin- 

tang pagi. 
mojgenaondt / Fagi-hari , dini 

hari. . 
morrelen/ Romoh, antf jor. 

mortier/ Lefong. 
morttet-Samper/ Alou- lefong. 
mortoe/ facj^t/ Lumbot. £nt 
boort/ groot. 

moffel/ Coupang,roumis, bya. 

moITel-fclielpe / CouUt-coupang. 

moftaert/ Sawi of fefawi. 

moftaert-faet/ Bid jy.fauwi. 

motte/ frater/ Oular-caïn, gig- 
gas. 

moutaien / j^emüditf-moutoen/ 

Tangan badjou. 
M U 

Mntt l Dinding, tepa, paggar 
batou. 

muer dan leem/Dinding lompor. 
^en ttiffc^m-muer/ Dinding 

fecatdetenga. ^emuett/Ba- 

cotta. 
mugge/ pjamoc; 
mupl of rnupt/ Moulut. 
mnpö : gedierte/ Ticos. 
mupje^dan de ^andt / Tapac tan. 

gan. 
mupt-maetitet / Sa orang jang 

mem. Digitized by Google 9<5 N A 

■mcmboat orang-orang ya gog- 

munmïm/Bebyfc. 
murmurereit / Bafongut , cou- 

couroubou , gumouroh ^p 

murmucerm te0t)m mp / Dia 

•berbingis acan bèta. 
murcaeC note/ Boa palla. 

mufclidiaet/Caftouri. 

muCTcj^e/ Bourong tf jitf ja. 

mutre/ ^aep-mutfe/ Caféa. N A 
4(31 SCc^t/ Malam. UliDöer- 

Wi ttÖfÖ^ / Tenga malam. 

0^~ l^tff nM^t0 / Ca ma- 
lam , of malam-malam. ^m 
0||e^eelm nacllC / Se malam, fa 
pandjang mal^. 

|^a($Mnae(t(e/ Djagga malam. 
<^\}mm^tm( Bermalam. 

I^ac^ael / Djoumahan pe- 
tang. 

0Slt/ Commodiën, of comediën. 

^'(i^mnae Dantier / Suatu co- 

jnediënjanglaïn. 

I^ae htt tonnen opgancb / Com- 
modiën macta hari (buda ney. 

I^ae titttW Comediën derri pada 
inila. 

I^aemitn Detmogm / Fada cau- 
wafTabeta. Bemeemtnaef^n 

lOetCft / Prixa capada cardja- 

hanja. 9^e0^tnae0em/Tan- isr A 

ja pada dia. 4^o;beelen nat 

Oen UleefCpe/ Houcumfeperti 
daging kira-kira. <B0^1}ttlt 

Öem nae utoe toet/ berhouc- 

cumla dia pada patuc acan fab- 
damou. 
I^aem^n Inft/Capada naffou bè- 
ta. 

I^ae tnen/ aengerten / Sedang,re- 

bab. 

0at DemtDtiagl) / Lingfir , wa- 
lton afara. 

^aelier/Lebéhampir. 

I^aebtt/ ontrent/ Ampir. 
ji^aemtffttbp/ Decat. 
I^ae-Iiootninge/Tatourutan. 

J^ae-ll^engen/ Membauwa blac- 
kan. 

j^ae-caftelen/nae-p^entelen/ a- 

djou. 

j^aecto / senaeclten / Ampir a- 

can, of datang ampifjOf datang 

decat. 
I^aecftt/ Talandjang , bertabn- 

djangjOftalille. 
l&aetHt mafun/ Talandjangken. 

jèaecomen pemantitif betiel/ 

Tourut 

l^aecomen/fueceDemi/ Gante: 
^attjffrep^eTenreeren üetioo^ 
noe. 

|^ae-Denel(en/ Menmgac cablac- 

kang. 
l^aeDe^ / Terlebch decat, decat Digitized by Google N A 

jl^aeber liomm / Mendatang lagi 
decat. 

naeöoeit/^Tourut. 

naeOC/ Baccas-djahittan. 
nae-jaer/ Achirmoufim. 
na(p(n/Djahit,mendjahit>Ofdjai- 
lut. 

naipujerch/Djahittan. 

natp-ltOjf/ Baccol mendjahit. 
nae-Saen/ fiedjalan belackang, 
tounitblackang. 

mtQfl t»t Dtngeren / Coucou 
diari. ^t nagj^elm ho^tmi 

Crat coucou. 

naecelHan pret Of bout/ Aj^ou. 
naegelm/bad tp^mti/bxpakou. 
nae0elm/crupr-na0eIen/Trjinc. 

naelat^|^itfn|imi0|^/ Alepa. 
tiariaten / acgrerlaetm/ Tingal 

belackang. l^tt tpmit ttaHa^ 

~tttl/Jadi lepas derri berboatan. 
natlD(/ DjarongjOfdjanim. 
naef0en-OO0e/ Pantat djarum. 

naelDe-Detinnm / Tfjoutfjou dja- 

rong. 
nd(-l00ptn/ Lari-toumt acan. 
ndt'tMttktn/ Memboattoufut. 
tiaratadjGt/ Comediën, of pada 

waftou comediën. 

naeme/Namma. <D»ettaemt/Ber. 
jumma. H^ilclt tjGi u itaem^ 

Mou appa namma? ^enacttt 

hteusfn petoerjErtian/ Packey 
namma. Ban ooeiim naettt/ N E 
Derri pada nammabefar. 

naetnentlithof re \jjttm ( Catau 97 wi. naemiötiaol^-öonöt/ Waftoua- 

fara. 
naefeggen/ Catta ca belackang. 
naeft*/ öenaette/ Jang terlebeh 

decat , of ampir lebéh pada 

laïn. ^(naedDolgenDe^ab^ 

(atll I Sabbat jang comediën 
pada itou. 

nahvijren/ Toundjoc. 

nat/Baflah. 

tiat-ttta(tk(n/ Bafla<-acan, boat 
bafla. 

natte/ Djenis orang. 

nature/ aert/ iman, faël. 

natld/Poufatoftanda prot. 

naDoIgen pemandtisi beHel/ Tou- 

rut. 

nautn/ niet tniftit/ Sompit. 
nautn geb^ongen/ Safia. 
nautomaeriten/IienautDen/Som. 

Oaacan.^enautDt/ 

lip naentet/ Ampir 

tida. 

nanuielicltjst/ rc|^aer)E(mttiate/Ti- 

da tjoucop^tida fampei. ]^p 

tt^tttt nautoelitb^ Dan^em/ 

Ampir-nja tida tingal dia. 

NE 
l^ecfte/ Tingco. 

neDee/fienetien/ De bauwa. Digitized by Google 9^ N E" 

4lèöer-ÖttCftm/ Tondo touron. 
UeDer-Ddl^n Touron. 
net}ec-D;uCkrn / Tinde cabauwa , 

tindis acan, berrfjop. 
mUtrid^tpUt/ Rindahan,rinda- 

hari 

neDect0lj üan Sereen/ Haci renda 

Ofrinda. 
mtiec-kntelen/ Berlutut ca bau- 

wa. 
tttbtclat^n/ Touróng-acan. 
nttntitQQtn/ Terra touron. 

-8t)(tnotDt / Bobo dingin pada 
hati orang. ^aC i0 \)tthOtUnf 

oeoptoetteoteten* 

ntHectttUmil Tingelam. 
IteöCrftCtm/ Doudoc ca bauwa. 

neDerfto^mt / ban een ffoogtt afr 

öaUen/Tridjou. 
nedecuiaeniec/ Cabauwa. 
neDeruiaertiGCiaslien / Meng-aiau 

touron. 

nebetmerpen/ iiemanbc teraer^ 

denuiecpen/Banting. 
nebectDerpen eeni0^ tnerrft imt 

gttotit of qtlnttp0 1 Roubou, 

Ofroubou^acan. 
ltten/Tiadda,tida. 

neerOigj^/Radjing. 
nmttiQ^in'tUtvm/ Radjinga- 

djar. 
neoen / Sambilan. ^ttt tUO^C 

negenticll/ Sambilan poulo. RE 
' ntp^tn 't ÖOOft/ Tondo capalla. 

nepgen ter aeröe tatiSingit ca tan- 

na. 
nemen/ Ambil, menambil. ^e 

öoom neemt Deel pïaerjaf/ Po- 

hon maccanxz.m^zt banja. 
netgenjOt/ Ca manna manna tida, 

of de barang tampat tida. 
netgenitf gaen/Tida pegi de man- 

n» manna. ^tc|i ner0en0 me« 

Hetnoepen/ Tida fadouU acan 
appaappala. 

nectns^e of dandel baecmen t» 

ItoSmebe toecftC / Pentfjarian. 
neft/tlO0el-ne(l/ «Sorang-bourong. 

neftelen / neft maeclten/ Bafarang, 

memboat farang. 

net/ te toeten trecS-net/bifir ïr-net/ 

Poucat. IBecp-net / Djala. 

i^cöep-net/ Tango, jöetten 

b^epben/ Djaring. 

ttete/ban ïupfen/Telloor coutoc. 
nebel/mid/ Cabous. 
nebe/ ö^oebècö Uinbt/ Comon. 
neben/ fUftec^ en b^oeber^ tttn^ 

b^ten/ Sa poupoulaki laki. 
nebe/ OOmieiroon/ Senenikkl. 
neben0/ Sifi, bafifi, pada. 

nebeniB( öet mep) / ^«»^ öflê, of 

^f iepttziTc. 

neuft/idong. eenj^oogenente/ 

Idong matfjong. ^en pïattt 
neufe/ Idong tfjcpper. 
nenCOOeeft/ Caïn fappo-idong. Digitized by Google N I 
N I 

j^icïïte/ tttttm ftintt/ Sepou- 

ntCi)tt / Sa-poupoü parampuan. 
9tmaumnW^ttf Anna fa- 
poupou mou. 

ttittftt/ oom Dor Dter/ Seneni pa- 
rampuan. 

tUttttantlt/ Sjappa-fjappa tida,ba- 
rang Qappa tida^of tida f jappa, 
fa orartg tida. ^& ||tec nW* 
ntanOt } Tiadda barang fjappa 
caiini. 

tttefeti/ Beryfin, Of bryfing. 

tltet/ Tidd, tiadda, bukan. 

niet em0/Sacali tida. 

mtg/ nitt met aUe / Barang tida , 
Hflatou-fatou tida. <^d0(lt al0 
nitt0/ Fenaco fuatu tida. 

nietttteer/ Tidaiagi. 4^mntet/ 
Sadja. ^rft itc90(ie bat om 

nitt/ Bèta bole itou fadja.'t ^n 

ijeitmr/Boucan. 
tntt oXittn Dat/boucan itou djou- 

ga. €iantfcl»niet/ Sedikit pon 

tida. 
'ttt'tt U f|naet/ Tida djahat amat. 
ni$t tt Heel / Banja amat tiadda. 

4Bn ftcttt met / Djangan me- 

nangis. ^i)p m tültnUt tUt' 

ten / Djangan angkau men- 

tfjouri. ^ie ntet en jeeft/ Sjap- 

pa tiadda appa. 
'tltettemitVWeUakian. NO ^^ 

ttieutü Ofnteutolmflöjef/Barou. 

nteutD-malten/Barou acan.mem- 
boat-barou. 

mm\i)tlith0/ nocj^ meutD / Barou 
ia$i. I^an nimm / op een 

metltD / Derri barou , derri ba- 
rou fa moula. 

nteuUjetiBf / neroenö/ Camanna- 
manna tiadda. 

nteutoer^ toe goet/ Pada barang 
appa tiadda bay. 

njöt/lri-hati. 

nÖDt-D;Wgen/ Bintfjyacan. 

nftflen/Tondo. 

nSpen met nenagelen/Tfjoubit. 

nüpen met tie lieele gantit / Fitf- 

ntjptanoe/Sipit. 
nimmermeer/ Sacali-caii tida. 

NO 

l^oc||ofitemeer/Lagi. 

nOC^ ntet/ Boulüm, of boulum la- 
gi. Cotnor^toe/Sampeifa- 
caran. 

nO^ foOHeel/ Sakièn lagi. 

nOfp een0/Lagi facali. 

nOCb Oorb/ Lagi pon. 

not(D'een/ norj^ranüer/ Nang 

fuatu lagi nang laïn pon tida. 

not^ Qoet/ norli ciuaet/ Lagi bay, 

lagi djahat tiadda , of djahat 
pon tida, bay pon tida. 
nOt^mt/nOr^Dat/ Ini pon tida, 
itou pon tida. 

^ 2 j0ocii« Digitized by Google 9^ NE' 

Jj^tHtV-bllChtn/ Tondo touron. 

neöec-öaJen Touron. 

neDec-D;ilClien / Tin de cabauwa , 

tindis acan, berrfjop. 
neDen0^rpDt/ Rindahan ,rinda- 

had 

neDect0{| Dan Oerren/ Haci renda 

Ofrinda. 
mtier-knülen/ Berlutut ca bau- 

wa. 
tteöetlaten/ Touróng-acan. 
neöerleffOen/Terru touron. 

nedetfetren pemantimtoo^ntQO 

0l|etnoeDt / Bobo dingin pada 

hati orang. ^ac 10 üerhoelin^ 
geop'toeiteoteten. 
neDerfineltén/ Tingelam. 

Iteöetfltten/ Doudoc ca bau wa. 

neDerfto^ten / Dan een hoogte afr 

ÖaUen/Tridjou. 
nedectDaevt0/ Cabauwa. 

neDetuiaertiECiagfien / Meng-aiau 

touron. 

neDemerpen/ pemanbt teraec^ 

denioecpen/Banting. 
neUecujerpen eenig^ tnerrft met 

getDelC of Qtlnttp0 1 Koubou, 
Ofroubou-acan. 
neen/Tiadda,tida. 

neerfti'öl^/Radjing. 
neerfttgj^tn'tleeren/ Radjinga- 

djar. 

negen / Sambiian. ^tet tioo^t: 
Bijf» 

negenttC^/ Sambiian poulo. HE 

' nepgen 't Jïooft/ Tdw^/o capalla. 
nepgen ter aeröe iatiSingit ca tan- 

na. 
nemen / Ambil , menambil. >©( 

öoom neemt Deel plaetief / Po- 

hon maccan tampat banja. 

necgen^/ Ca manna manna tida, 
Ofdebarang tampat tida. 

netgeniBt gaen/Tida pegi de man- 
na manna. ^it() nergens me^ 
tieinoepen/ Tida fadouU acan 
appaappala. 

nectng^e of danDel tiaecmen t» 

Hoft mede foecltt / Pentf jarian. 
neS/Dogel-ned/ ^araw^-bourong. 

neftelen/ neft maetlten/ Bafarang, 

memboatfarang. 

net/ te toeten trecR-net/bifir ö-net/ 

Poucat. n^erp-net / Djala. 

^^t(iep-net/ Tango, j^etten 

Öiepöen/ Djaring. 

nete/tian lupfen/Teiloor coutoc. 
neüel/mtflt/ Cabous. 
nebe/ b^oeder^ Utndt/ Comon. 
neben/ IUIler0 en b^oeber^ \ixx> 

btren/ Sa poupou laki laki. 
nebe/ oom^foon/ Senenilaki. 
neben0/ Sifi, bafifi, pada. 

neben0 öet mep^ / ^mpir taflê, of 

de ie^tzGc. 

neufe/idong. (e^enj^oogenente/ 

Idong matfjong. <^ platte 
neufe/ Idong tf jepper. 
nenfóoetit/ Caïn fappo-idong. Digitized by Google NI 

N I 

B«bte/ fuöer0 Rinöt/ Sepou- 

jang. 

nit^tt I Sa-poupoü parampuan. 
^nmumnit^Uf Anna fa- 
poupou mou. 

nicfttt/Oom DOfDter/ Seneni pa- 
rampuan. 

lUttttantit/ Sjappa-fjappa tida,ba- 
rang Qappa ticla,of tida f jappa, 
fa orartg tida. ^tf ||tec n»s 
ntantlt } Tiadda barang Qappa 
cafini. 

ntefen/ Beryffn, of bryfing. 

tttttf Tida, tiadda, bukan. 

niet eettö/Sacali tida. 

nittg/ nitt ttVt alle / Barang tida , 
Offatou-fatou tida. 45tl^th(ltó 
nitttt/ Penaco fliatu tida. 

nietttteer/ Tidaiagi. <amntet/ 
Sadja. ^ch itr^gfie bat om 

niet/ Bèta bole itou fadja.'t ^n 

Wfniet/Boucan. 
ittet alleen DaC/boucan itou djou- 

ga, <5antrc|| niet / Sedikit pon 

tida. 
'ttt'et te ftnaet/ Tida djahat amat. 
niet te Uee! / Banja amat tiadda. 

^n ftrijt nwt / Djangan me- 

nangis. <3|)p en (UltnietSee^ 

len / Djangan angkau men- 

tf j ouri. ;©ie niet en ^eeft/ Sjap- 

pa tiadda appa. 

-niet temtn/WeUakian. N O ^1^ 

ttteuto ofnieutDlinffliief/Barou. 

nteutD-mahen/Barou acan,mem- 
boat-barou. 

meutDelicfeö/ noc^ nieuto / Barou 
lagi. I0an nteutD0 / op een 

nieUtD / Derri barou , derri ba- 
rou fa moula. 

nicUUjetifif / netgenö/ Camanna- 
manna tiadda. 

nieuUteriet toe goet/ Pada barang 
appa tiadda bay. 

nÖÖt/Iri-hati. 

n^Ht-bia^m/ Bintljyacan. 

nflflen/Tondo. 

ngpen met nenagelen/Tfjoubit. 

nttpen met de j^eele ^anDt / Fitf- 

ntjptange/Sipit. 
nimmermeer/ Sacali-caii tida. 

NO 

l$oe||ofitemeer/Lagi. 

nOC^ niet/ Boulüm, of boulum la- 
gi. Cotnorll toe/ Sampeifa- 
caran. 

nOCg fOOtieel/ Sakièn lagi. 

nor0 eentf/Lagi facaü. 

noen OOrb/ Lagi pon. 

nocpd'een/ nor^D'andet/ Nang 

fuatu lagi nang laïn pon tida. 

not{) goet/ nor|^ quaet/ Lagi bay, 

lagi djahat tiadda , of djahat 
pon tida, bay pon tida. 
nO(|| Dit/ nor^ Dat/ Ini pon tida, 
itou pon tida. Digitized by Google lao N: O 

IftoclltanjBf/Wellalcian. 

nobe/ onQtnnti Tida fouca. üet 

tiOtit bCtnf Tida fouca mem- 
boat barangappa. l^annoDe: 

^lecnoDtgfi. 
n^Oen/ nodigen/ Salaccan, minta- 
kan. <DegenOtngl|De / Nang 
fkckankan. CeC^^UploftnO^ 
in0l)(n / Slackan capangilan. 

^m bte 0aee notitgpm/ Jure 

ilackan. 

nobig^/nannode/Gouna. j^p 

IM^ ^et HannoDe/ Diaadda 
bergounanja, ofdiaaddacou- 
rang itou , diaouiTairou. I^t 

m i0 tikt tmn node tm 0p 

0ae / Dia tida oufTa peghi. 

4^nnotns^e aci^tit/Cardja- 

han jang tida gouna. U^aec toe 
i0 dat nan node i Fadaappa 
gouna itou ? 
noemen / Bernamma , feboueken, 

berfebout. ]^p i0 g^enoemt 

• 3I0I1/ Dia bernamma Job. i^oe 

noemtmen dat^ Appafebout 
itou ? j^p noemt bem #eere / 

Diabri nammanjaTuan. ^tet 

Hoo^cl^eeten. 
noemen / een noem geHen / Ber- 

nammakan. 
nopt/ Sacali-cali tida> boulom la- 

noodtfaiten/denodtgen/ Soucar- 

acan. . ^tet tlOO^t/ nOOt» 

noodtd^uft/lUdjiki. ttoo;den/Outara. 

noOjde-tDindr/ Afigin outara. 
nOO^dt^ofte-lUindt/ Angln ou- 
tara- ti mor. 

noo^dc-tneae tDindc/ Angin ou- 

tara-barrat, of barrat-daya. 
nOO^dt-$iide/Sabla outara. 

noot/ (tDartgfiepdc/Haiauwal^i 

foucar. I^pt noodt/ Derri pa- 
da hal. I^onger^ noot/ Hal ia>^ 

par. 

nootlooiec/ onnoodtg^ / Tiadda . 

gouna. 
nOOtlOOftn ardepdt/ Cardjahan ^ 

jang tiadda gonna: 
noot lilden/ Berfoufla. 
J$Otart0/Jufe toulis. 

note-mufcaet/ Boa-^alla. 

I^Odemder/Dulckaida. 

N U.. 

I^n/Sacacan, 
nueecS/ Barou facaran. 

nnr6teren/Modou. 

nncgteren metden / Hang ma>f 

boe. 

nucgteren / die norfr niet gegeten 

j^eeft/ Boulom maccan. 
nnr^Ctten/ Cbftet/ Tidakinjang-- 

amat. il^eeSnuc^teren/ Jan- 

gan kinjan^-amat. 

nm/oo^doidtrlt/Gouna. ^tti0 

n nut/ Fay pada mou. 
nutttg^dt/Gounanja. . 

OB. Digitized by Google OB OC O E ÖF 

OB. OC. OE. OF. 
OI. OL. -iB'^'- Surat-outang. 

4^&atnaet/^ar0tnerfó0!^/ Cras 

hati, hati nacal, djahil. 

4^((arte/ oo^raeclte / Sebab, fe- 

babnja. 

«I^ccarietoantpt/ Biia. 
^^c^armen/CaiTiën. 

4^c5/ Eyjo. 

<3c6 of gfyp tai&ttl Djlccalau 

mouaddarauw. 
4^CC0bec/Sauwal. 
^tft/BÜttV^mtit fhipt/Boa, 

boa-boahan.- 

^^efter-fc^ripe/ Coulit tyram. 
4^(t)et bmt 5e 3ee / Pantey , tepi. 
laout. 

<0eDertiantiettt)»re/ Tepi-fon- 

gey. 
<©f/ ofte/ Atau, attauwa. 

il^f 0'een of o'anbet / Atau fuatu 

atau jang laïn. V^it of dat / Ini 

ea icou. ^tet of j^p Oaer ifif 

Liatla M^a dia adda de (an- na. 4^f ^t ge&ettcöe/ Cabu]zdi. 
<^f ^ 0oet of quaet tiet a 2>>'^o- 

law^a bay , djiccalaunja dja- 
hac O r O L loi 

<0f 00|t Oat Doet / Djiccalau mou 
memboatitou. 

<@f mtflTt^ten/ Calou, fjappa tau. 

<0Ser/ OSerj^ande / Sumbahan, 
Ofperiumbahan. 

(Ï^Cftreit/Perfumba. 

<©ffec-ftitte/ Pitti mejijumbahan. 
^latljtrOffer/ Sumbah^n-ber- 
fembileh. ^oetl-OSec/ Sum- 
bahan-termaaf. ^OnDt-OlEn;/ 
Sombahan-terdoofla. ]{{eacft- 
tiiStCl Sumbahan-arta babau* 
waagi, of iumbahan beraflap. 
^^atUir-Offo;/ Perfümbahan 
terapi, oftertunoh. 

^fSm I Jabatcan , cardjahan. 

#et offine Dan een p^teOer 

DéDtenen/ Boat cardjahan hi- 

mam. 
^Benope/ Dombabètina. 
<©pt / Barang-cali , barang wac- 

tou. 
^{ptl Minjac. 

<01pen/met oipe Deitt9tften/Ber. 

minjac acan, bobo minjac 
Ü^Iijf^lte/boom-OtteV Minjac 

pohon cayou. 
4^p-ftnipcHe/ Baccas minjac. 
4^li)f4l00m / Pohon boa-min.' 

jac 
(DUDe : De D^UCJ^ty Boa-min-v 

jac. 
<01tpgant / Gadja. ^iet Doo^t 

^^Iq^^ant» Digitized by Google •102 O M 
O M 4^m/om Öat/ Carna, caranna, 
tagal. 

om ttittf Carna fatu tida, of fadja. 

Oltl Dat ^p fiet Doet / Caranna dia 
boatitou. 

om Öacc öeuö^t/ Carna baynja. 

omDtedlOtUe/ Carna kou, febab 
itou. 

Omteeölï/Cabauwa. 

omflOOg^/ Ca-acas,deatas. I^p 
ItlimC om llOOg^/ Dianeyca 
atas. I^p iet om ÖOO0()/ Dia ad- 
da deatas. ü^aerom é Carna 
appaP^aerom/ Cama.icou, 
tagal icou. 

om/rontom/ Couliling,ofcalou- 

Ommntttn/ Icat couliling. 
omnn0Cl(n/ CouliUng-acan. 
omcingelt/ Bercouliling. 

omcomm / tierDetum / Iclang 

rouila. 
omccommcn / Benco-acan. 

omti^aepen / BapouiCng/t i^ooft 

D^aeptmpom/ Capallapouf- 

Hng. MlombisupttiHeciom' 

lOOpmDt / Tapouding-poüf- 
fing. 

^tttb)tttCl^m/Minum calouling. 

om0am/ rontom gaen / Bedjakn 

couliling. 

omgaen b^tntntfyluk tmtght 

tDeer/$C. Tfjapat. o M 

I omao;;ben/ Icatpingan. 
I omftdfen/ Polo, plo, bapló. 
oml^OUUien/ Tatta-boang, crat. 

omhtttm/ ommtnhm/ Baück, 

balic-acan. ^tf^ omhttttn/ 

Baba lic. 

omhftcftm/ ac^rertDam^ fieit/ 

Pandang berondor,menliat ca- 

blackang. 
Omlegtttn/ Bacopong,of tongou. 
Omlooptn/ Lari coulÜing. 

omloopm al0tm tol/ Poufmg. 

0ml00p(nD( / Tapou{ing-pou> 
fing. 

omloopm aljsc Dm l^emd/ Gou- 

long. 

omnngm/ btftttm/ Bacoupong- 

kan. 

omroerm / éüfi De pot omtottm/ 

Arou,meng-arou.'t^em ^Mt* 

mm meoe omroect/ Arouwan. 
omftj^aDukDen / oDtttrliaDutDen/ 

Babayang-acan. 
OmttOOtm,' Tola-boang. 
Omtrmt/ Entara, ampir. 
Omtttpnm/ Bapaggar. 

omDalIen/ omDeecDairm/ Dja- 

toureba, Ofreba. 

omDallm met 0eD;(upjer/Roubou, 

meroubou. X^ mdgm Üf Ottta 

0eDaUm/Jangpedati difouda 
rebi. 

omtnmDm/ omfteerm/ Balie. 
omtoerpen met getnelt enDe ge^ 

D^upjST/ Roubou-acan. Digitized by Google o N 

^mtoevpen / ^et onderde boden 

ttierpen/Tabalic acan. 
O N 

^natf^ttatm/lüpi Segang,pen- 
jagang. 

onac|rtraem/t)errupmi0l|/Alepa. 
onürDacj^c/Alepa^ I 

OndedacbteKcIt / Deng-an cou- j 
rangpitfjara. ^ I 

miMttftl Tida baboudi. 
Ondequaem/ jang tiadda patut. 

onbequaeml|eptDe0tf)Dt0/ Wa- 

£tou jang tiadda patut. 
onbettrpeltCh/ Teradil. 
onbercgdemt / Jang tiadda ma- 

lou. 

ondefr^amtt/ derDerenaeng^e^ 

fi(j^t/ Mouca pappan . 
Ondetl^eeS/Jangan tacotjOftrjang 

tiada penacot. 
onbtjC/ Maccannan pagi hari. 
onb0Cen/ Maccan pagi. 

onclaec/tcoubrt/Croo. 
oneoStnfiup^iiouDtnge/ Balan- 
)a. wtpni^ oncoQen/ Balan- 

jafedikit. 
OnntpfC^/ Ncdjis, fondel. 
onbtcUt/ naerftr/ Talandjang. 

ondeoen/Saiia. 

onder/ De bauwa. i^an onder/ 

Derri de bauwa. Q^at tnen^ 

fcljetcrer onder n/ Orang-ma- 

nufia fa orang appa adda/ais 
mou. O N 105- 

onder detoelche jdp \j)Hfi 1 Pada 

nang manna dia adda. 

onder de gedierten/ Debauwahc- 
natan. J>rraft ^em/ onderu 
en ^em alleen / Houcum acan 

dia, de dolam mow daan dia fa 
orang la. 

ondecUiesen/^d djalan.^pieeclftt 
onder ulieden / Catta cepad0 

mou mafllng mading. 

onder malbanderen/ dat x$^ 

menflÖt/Tfjampor. 

onder mall^anderen oderleggen/ 

abar. 

ie fal onder^ 

. 0aen / Matta hari menjadi tow 
roriy of taaffoc. 

ondergaen/ in 't tuater timhmf 

doeden/ Pëara. 
't^fbObtf Pe^dttl». 

of tourut fabda. 

onderfaten/ onderdanen/ Baia, 
/ onderrc^epdenti" 

aft. 

onderfirtten / loedden/ Baterru. 
onderfoecken een fahe/ Prixa. 
onderHandt in oq^Iog^ 7 Bantou. 

onderftandtdoen/ Bantou acan. 
onderde/ Jang ca terlebeh bauwa, 
jang de bava lebeh derri faiaoa. 

onderlleunen/onderautten /Ga- 

lang de bauwa, toncat de bau- 
wa. Digitized by Google I04 ON 

wa , of Tomba. 
OnlttrtroUloen / Batounangan, 

bcrtogoken cawin ^i)ne on* 

'tltC*trOUU)0( / Bertounangan 

dia. 
^t^tttuiïcfftn/ Dalam kou, fe- 

dangitou. 

onDerioegen/ Ca djalan. 

DnOenDe0tn latcn/Xingal ca dja- 
lan. 
^nDertDtjren/ Adjerken. 

onDtepce 0(0 Uiatecjer / Téhoor. 
^ooi De onDtqite Dtö tDateriEi 

QSUn I Bedjalan lalou capada 

tampat téhoor. 
pt^t hintrt / Anac haram-fada , 

anac campang. 
m-eeniQ^tit / ttDtft / Tf jide- 

ra,backeley. ^p^ntOi-n^ 

ni0|^/Diabackeley. 

tamti fc^noe/ Maiou. 

Oneff^/ $Oblielt0^ / Tinghi.rin- 
da. 

oneDeti m oetal/ GafTar. 

ongeeoOCftt/ Manta. 

0n0et»(itt : Mt^smmi $c. Talllle. 
otigej^eDdoe broden/ Roti ma- 

nis. 

ongditcft/ onoanr/ Gaflar. 
0ng^0cii/ \» qrp^oetitng^en s|in 
on0tli|flt/ of niet eDen gdOcft/ 

Bertfjob^n ya adda (|(^<^- 
ra. 
ong^OODige/ Saorang petfjaya 

tida. <^en ongeloofiKR toerm/ O N 

Boatan jang tida dapat petfja- 
va. 
ongeruf ft/ Tfjylaca, ontong tf jc- 
laca. 

OngelUfWgÖ/ Bertfjyiaca. 
ongetnarft/ Courang fedap. 

ongemaeftertrft om Doen / Soucar 

memboat,courang fedap mem- 
boat. 

ongemarittlicften mest)/ Djalan 

foucar. 

ongererötigöepDt/Nacallan.ber- 

boatan bohong. 

ongeregdcIiepDC/ DjahU. 
ongj^eruti Hanfiectm/ Hatiter- 

bang. 

ongefclitcftr/ongeregeft/ Bafno- 

nó. 

onge^oten/Bouca. 
ongeCbnt/Sakit. 

ongeSaDtgj^ / Maflauwar, mou- 
ra-fberbalick. 

I^emongedrafit laten/ MelepaC 

ken houcum pada dia. 
Ongefuett httUSÜtl Roti manis. 

onglietrouttt pettbon/ inan of 

Ö?0«tö/Boudjang. 
ongeDal/ Sixa, trjylaca. 

ongeuit laetften / Sakeiat czffut^ 

caïnmenta. 
OngetOOOn/ Tida beafla. 
onlang^j? / Barou lagi , barou le- 

pas. 
ini0DeItcft/ Tida dapat tahan. onmatigj^ TerUloula. <Bns Digitized by Google o N 

<^nmdtt0|^ 0root / Befar terla- 
louia. 

onmactgj^Iicit/ Ate lalou. 

Ontnattg^fpDt/ Terlalouwan. 

onmo0t|(li(ft. I^em miffQtitm 

tmh onmOQ^ItCit/ Padaba- 
iTang appa tida jadi GOurang 
cöafla padadia. 

OnnOODt0[|/Tida bergouna. 

OnnooCrt / Hati tfjoutfjy , be- 
tul. 

onnut/ Tiadda bergouna. * 

onnutte Map / Bacactahan jang 
.tiadda bergouna. I^pitf DMt 
OnnuttditwTiadda appa gou- 
na dia de ficou. 

ono^titntlttit/ onafttfftOu/ Mon- 

. ^omongo. 
onit^t/ Tiadda haros. 
mtt^Citmtii^t / Jang tiadda 
adillan , oft? jatag tida ber- 
palha. 

mM^tbmïttffytpht/ Sallahan. 

onntfitDeetOififi goet txtgftXM^ 

Ptn/Maccanharam. 
ontepn/ Tfjamar, nadjis. 

Tfjamamja. 

^n^aljGtcmQtt^ 
mnOügfy/ 6;oot-(;omittn/GaD. 

ghou. 
entnOigg fjttU/ Had gogga. 
rniCt^I^I^TidafaUa. 
onfiei:ti(/r%Xuinbot. O N 105 

onördfferaft/onöerifpthcft/ Ter- 

adil. 

ontbteDtn/ roepen/ Pangfl. 
ontbtetien / Hoen aenfegsett/ Paf- 

fan. 
OntbtnDen/Oraï-acan,Iepas-acan. 

^(h tDil ontbonDen s^n / Bèta 

iiendac lepas. 

ontbloten / ontbetiien / Talan- 

djang-acan. 

ontb^eetlten : Uiat ontb^eetitt 

jdent i Appa courang-ken 

dia? 
onttomen/ Jadi lepas. 
OntDettten/ Timbol-acan, talan- 

djang acan, talille acan. 
ontboen / Mengouraï-acan. 
Onteeten/Bermaloulcen. 

ontfanglien een g^e / f e. Tari<' 

ma. 

ontfan0|^ een tiktent» / orpetiB( 

denbeetDen/ Samboc. 
ontfancftentcre naneenHjouvoe/ 

Bontingan. ]^p toaiel ontfiut^ 

sentnoenlicj^ante/ Dia mmg- 

idam dalam badang. 
Ontfttttten/ Sayang-acan, caffiën- 

acan, bermirahim acaa. 
ontfirmtt U onCrr / Cafleancaa 

acan kita , bemourahim acan 

kita. 

ontgaen upt üe j^antien Hert^ 

anüen/ Berdjaknlabudatm tan- 
gan fatrou. 
Onf^epIÓW Bemadjis acan. Digitized by Google io6 O N 

4^nt^0ttDen : in be meitiom / In- 
gat bay-bay , beringat-ingat. 

]^p ontI)ouöt ftr^ üatv l of 

Wuft hönl Dia pegang-acan 
diri deHcou. 

ont^onlitn / a(|cei;|ouIim / Fe- 
gang blackang. 

fittt^OttWn tian eten / Tahan pa- 
da maccan. 

omtonnen/ loocfimm/Sanckai 

bafancal. 
Ontfdieden/ Tangal caïn. 

ontlaOen/ em fr^ip loCTen / Ponghd 

of cakawar aem barang baraag 

derri cappal. 
onttonm/ MenambU minjam. 
ontmoeten/ Bertemóu. 
ontnemen/ Menambilpegi,ram- 

pas. 

ontnemen getoelbelitit / Rampas. 

OnttOmtOen/ Bcrt(jainar-acan. 

omroectbmt liettenv Hatirouf- 

(ac. 

ontCrfiaetften een maget / Mme- 

fc^anacdara. 

ontfir^itlten oen littpfraeDt/ Bi- 

las. 

ontfetten ri(|)tiantiettDonderm<s 

ge/ Tatfjangan, tekodjut. 
Ontfettinge/ Tekodjuttan. 
Ontften/ Bertacot acan. 

ont^aen/ b^pgeben/ Bri lepas. 
ontflagen $ün/ Jadi lepas. 

Ontflapen/ Bermantoc. 

om(itititen/ openen/ Bouca. o isr 
ontrp;^m0en/ eüA uptben ^aep7 

Bangon fegra. 

ontSeiten/ een iteerlTe/ ^cPaflang 

tounou. 

ontSelt ban gemoebt/ Hzünuff'a, 

hati iakit. 
Ontblieben/Laripegi. <5bp5|jt 
toeetbig^ bat tr ontbmben/ 

Mou patout lepas derri padai- 

tOVL 

Ontbltegen/Turbang pegi. 
onttDaecheny Bangon, cerdjagga: 

onttDaetkt/ toatbec/ Jagga. 
onttDetiten / toatltec maetften/ 

Graacan. 

onttnepen een btttt I of be j^upt 
afaroopen/Sampal. 

Ontteelbigen/ Menambil deng-an 
zur. 

onttDtciten op ben 6erg^/ •^»»- 

/mcaboukit. 
OnbecSanbtg^/ Courang acal, ti- 

da tau hati , berbodoc , teattc- 

cat. 
OnUetbaUi/ Jang benar-benar. 

onb^ebe/tcbbentonb^ebe/ Bèta 

rtuffahaü. 

onb^ttc^tbaer: boom /ft. Jang 

tiaddababya. 

onb^tbare : biouto/ Mandul. 
ontoebec/Ribut. 
ontDeerbtg^Ittl^ tvtmta I Ambil 

berbingis , liat mouda pada ba- 
rang appa. 
Onbietengepbt / Courang acal, 

bodoc. Digitized by Google o o 

bodoc , tida tau. l^ptOtttse^ 
ten^tpDt / Derri pada tida 
tau. 

ontsetenDe /; onterftantttgli/ Ti- 
da tau kira^ teactekac , courang 
acal* 

OnmiUljS^/ Tida mau. 

O O 

4^ocf(/ mede / Pon, lagi. j^ocl) 

OO^LagipoD. 
ooft/ Booc-boahan . 
OO0e/Matca. <^m OOge/ Matta 

fa-bia. 4tm aosf aUttn ^tb> 
Iientie/Boucara-bia. ^Dteftfne 
000^ m alle ^oer6m lm 

Q&m/ Matta pandjang. 
00g^-appe(/ Bidjy-macta. 
OOf^ti^Üttt/ Clopou-matca^Of 

cioupac. 

oogmMtcft/ ttemdeoogmopm 

toe Doen/ Kitfjap matta. 
000^/ oegS / Plauwan bariog, 
mouHin , of vaélou iris , mou- 
fim-iriflan. 

oom : toaberti of moeöeciei fnot^ 

öec/Ma-ma-laki. 
00?/OOre/Telinga. 
OO^(anDt-ffa0J^/ Tampar, tam- 

pfligh. 

oo;bantit-^ag|^0etien/ Menam- 

par. 

oo)boo;ltcft0e|)t Han een Duigj^/ 

Gounanja. 
m^Cnttmi Bantal. o o 107 

OO^beefen / Houccum, menghou . 
cum. 

oo^I:tn't0eneraeI/ Houccu- 

man. 

oordeel 4501x0 1 Kiamat, of caya^ 
mat. ;©a0ÖdeifllOO?DedjBf/Ha- 
ri cayamat. 

OO^Oeelec/ Orang houcum,jure- 
houcum. 

OOre/TeÜnga. 

OD;6an0|rel0/ Gnate-gnate. 

oorlof 0;)el)en/ Membeèr-acan. 
met OO^Iof/Ampon Tuan.^at 
i»lMtt^m mp l^eere/ of Mo- 
honken Tuan. 

OOi(IO0en/ Baprang. 

oo?IO0en te0en De OaDt/ Baprang 

padacota. / 
OOÜIO0^/ Prangan> of prang. 
OO^IO0|^fttiatI/Sa orang prang,Ju> 

re prang. 

00}IC^|^-ft|lten/Boatan prang. 
OD^OJ^-fl^qi / Cappal-prang. 
OO^faeêR/ Sebab, fèbabnja, mou- 

lanja. lapttOatOO^faecit/Der- 

ri pada fèbab appa. 

hrijèbai. 

iDer 00;^ 

ntf jy da- 

f diabin- 

tiadda. 

ouleinja. 

ffal. 

It DOO^ts 

rp;upt Digitized by Google OP oatec/Matta- 108 
non, 
ayer. 

do^t / cot quam gelDtiei / Sai>agi 

ampac. 
Cttft/Timor. 
oaauiaertg/ OOÜ-SQ^/ Ca timor, 

Offa-blatimor. 
OOSett'UimOt/ Angin-timor. 
OOftetfC^f %tt/ Lau\(rc timor. 

oomio(tngjpcitfii(|^ bmoonm/ 

Sedjout. 
QOtmoetri(ri| / RiDda-had, tondo- 
hati, berfedjout, fabar-hati. 

OP 

4^p/&otimop/Acas. gcftnitm 

Datopmp/ Itoujadiatasbeta. 
op tKtt aDOimt/ Ptfiv pohonpe- 

tang. 
op/ ^en/ tDerti/ Bangon pegi. 
op liétKn/ P<i<^ hari ini. 
op Otn Uie0l|/ Pa£i djalan. 
Op3fe/f«-lauwc. 
op Den ID(0^/ De djalan. 
op ten nieuUJ / Padafamoulei- 

la. 

opOetJingerenteUen/ Bilang pa- 
da djari. ^e tp&(ti0 op/ Mac- 
cannaa fbuda mü. ^p fcpDe 
Oacop^em/ Diabercattaïcou 
«^dianja. 

OpOaC/Agar. 

optmtmet/Ag^jangan. opinnt 

ren/ 
oplimti 

Sancol. O'P 

(ttlUeetie^ 
iGTen/^ 
nrop^ 

/Da- 

ifttpt 

Tim-, 
bol. 

oirDat, 
opOat 
opdoei 

opO^agen/ Membauwaney. 

open / ooenSaentie / Tabouca, of can. ^p openbaevDe ^tmUA^ 

Oen / Dia bertimbol aean fendi- 

Of ItCs^ 

ften / Membri kenel , mem- 
boatorang kenel ,'brimengaiv 

tiken. <5eopenIiaettttierDen/ 

Jadi bouckracan, jaditerbou- 
ca,jadi bertimbol. 

opentmermaecfun / Tcrmafe^ 

hour-acan , cabounjikan , bet- 
chabat*aQaa. 31^ '^ Optn&aer Digitized by Google o P 

itomen/Jadi berma*adabar. ^t 
tahtifi open&aer/ Sebabnja ad- 
da yatay ofMaadabar. 

opm&aerltcft / opmbatv i Ber- 

trangan, teradap, nyata, ber- 
tjata, yata-yatala. %n 't Open^ 
hSitCl Adap mouca , adapan fa 
gnapdunja* 

open Doen/ Bouca. 

Open-liertiglf/ Hati bouca. 

openen tie oooe Der IiUn&en/Bou* 

ca matta orangbouta* 
opeten/ Maccan abis. 
Op0aen/ Bedjahnney » of naic. 

^e^onne gaet op/ Matca ha* 

ri naic. 
Op0an06/Neyhan. 

opgangg Der jonnen / Matta 

hari ney. 
Opj^efilm/Ancatney. i^eftUOp? 

Ancatla. 

opIrHpen op 'tpeerbt / Toulong 

neycacouda. 
öPÖÖftn Öet sepl / Menerrc la- 

yer. 
Op{)ttfen / Adjou , bobo api p^da 

hati. 
OpllOUDen/ Pegang brenti. 

op^ouDen tian <i(oeDen / Brmi 

derri calouwardara. 

opj^ouDentmn fp^eecften/ Bren- 

ti derri bcrcatta , poütusber- 
catta. 

optagen/Alounei. 
Op(e00en/Menerru ca atas. OP 109 

<DpIoopen/om^ooge Ioopen/La«^ 

ri ncy. 

opmaften/ üolmaecften / Lincap- 

acan« 
opnemen / Menambil ney. ^e^ 

manDt t)oo^^ön fonDt opne^ 

men / Ancat menjadi anac. 

^teenen opnemen/ MenambM 

pon^gutbatou, 
OpperhleeDt/ Packeyan ca-atas. 
oppetSe/ Jangcartcrlebeh tingi ^ 

jang dcatas pada famoa. 
oppecSe mae$t/ Coafla jang ca 

terlebehtinghi. 

oppetfte Belt^^eere / Pangiima 

jangcatcrlebhe befaar. 

oprapen /Pongut. 

ppreqit/ ti;oomofoprecl)teritft/ 

Betuig benaar, adil. jf^tetop^ 
XtXfyil Tf jidera,of tida betuL 

oprtcgten/(iet (tcj^aem oprtcj^en 

of Opr^fen/ Scrbetul badang, 
betulli aca,bediriacan>bangoni 
opriffen/ Bangkit^ bangon. 

oprottenen/ qttaet-ftoociten /Bi- 

lis,atfjum, bentfjana. 
oproer/ Gogga, uru hara. ||et 

iproerigö/Rayatber^ 

Ofgogga.^ 
oulong-acan. 
^Derptjre/Bafondoc. 
/Neyïurat- 
0e/Penjurattan. 
jtel/ Alamat-furat , fu-r 
ratcaatas. 

3 <©Pf Digitized by Google iio OP . 

opresgenyBatfja. 

optttten' Terru ca-atas. 

^plüen / oprtc^t bedben / Liat>of 

toogou. 

opflienDer/Jure-tongou. 
npftttm; tepeeröe/ Ney ca cou- 

da> doudoc cacouda. 

op^tti tie mare Derdtett ofte 

flaet op / Harga ney, l^ttCtm 
opflant/ Bangon crata. 

iopl^errm de monDt/Gauga mou- 

lut. 
DpSaen / Bangon-ncy, bangkit. 

4^p ri^tiDoeten Saeti/ Bediri 

padacaki. 
opÜanDtnge/ Terbangonnan. 

«pQdDingeDejGibleercgje;/ Banckit- 

tan daging badan. opgeftaetl 
tian tien DOODen / Berbangklt 
dcrri matti , of bangon derri 
mattijOf derri antara orang 
matti. 

opQeecl(en/UDeci|-aeetken/ Sim- 
pan. 't<5eItopltee(l(en/Sim- 

pan pera. 

optijsen/ aent90en/rondo-a- 

^an. 
Optrecften/Terrency. 

optiaren ten öemeï/ N^ ca furga. 
optioeDen/onDer||ouOen/ Pëara. 
optooeDen al$ em tioeSet / Meng- 

aflb. 

opDocDee naneenfcmticV Savoy. 

opDnUen/ITciney. 
OptOaett^/ Omj^OOge/ Caatas. o R o S o U 
opmairen/jaditinghi. 
opmechen/ Gra acan bangon' l^p 

töopsetoecftt DandedooDen/ 

Ya ibuda bangon derri mattin- 
ja,of ya berbangkit derri matti. 

1^ ^etft 5em opgmuht dan 

dendOOden/ Yagra acanban- 
gonja derri antara orang mat- 
ti. 

opdrinden / aliet een fclontoen u^ 

ten0/Beléh. 

O R 
^^range-appelen/ Limon manis. 

o^antte dan den Iftontnrft/ 

Sabda radja, tita radja. 

o^den/plaetft/trpe/ Ator. tapt tifn 

O^den iDpCben/ Simpan derri 
atornja. 

o^dtneten/ tn o^den dellen / Ator- 

acan. 3|no;den0e(lelt/ Bera- tor. OS <0(re/Lembou cambiri. 
Oflim*d;^et/ Combalalembouo 

O u 

4^udoIIt0|^/ d)enndelt(6/ Bingis, 

oudt / Touwa. ^lec doo)C: 

<5;oot ]^p vtltó ion oto»/ 

Dia idda oumoar nam tauwon. 
oude man / Orang ielacki touwa. 

oude pCn;/Be(fi ^oe. «Dat t0 Mttf 

roes» 

4^ndt Digitized by Google o V 

Hen t>an ondtj$/ Die langétn 
De plaetfe getDOont ^eDDen/O-. 

ranglamma. 

0uDetlm0enDe0DoIrltjei / Touwa 

orang-orang , 0f dato-man- 

tri. 
0UDerDont/ Oumour, djaman. 
0UHtt0 / Ybou-bappa. I^atl 

OuDt0/ Derri lamma , derri dja- 
man daulou. 
miDtde fOOn/Anac hcldfeulong , 0f 

jangbefar. 
OtietI/ Tendour. 
Oöec/ ÖOtoen Oöer/ Dëataspada. 

Il0tmt Duet 't ^apiflf/Dëataspa- 

darouma. C^l^n ODer/ Ha- 

dapan. 
ODerDenbtere/ Ca/abran^fongey, 

of de fabela fongey. 
Otjec't 0l|e{ier8{)tr/ Cafablafama 

jang bouckit-bouckit. 
0DerDefe5Pe/Carablafini. ^p 

DettrooSeDen ijem otiec (|)n 

IlloeDeC / Ya berhiborkanja 
inrrr'j&aiofoudaranja. |^|lDeP 

DlgDtgem Ober (Ijne geDoo^ 

te/ Diaaddafouca/oiff jaddi- 
nja- 
ODet-0tOOt / Befar terlalou , befar 
amat. 

oDecal/opalIepIaecre/ Cagnap 

tampat, demanna-manna. 

oiDecUi)DetvoDerimtn/oDirfeDm« 

tlten/Menauwan. OV iir 

oDercIréDen/ otoertrec^ / Berfa- 

lin. 

oDercomm : ^dt tiet 0em oüet^ 

sehomeny itoufoudayoiüipa. 
danja. ^tütthtthomtmpo'' 

Öec/Penjakit djanckit pada be« 
ca. 

oDerDaeDc/ otierDaDtgj^/ Terla^ 

louan. 
ODecDaDtgj^ leDen / DjahÜlan hi- 

dop. 
Otieröencfeen/Beringat-ingat. 

oDerDemhinge/ Fikirran. 
oDerD^agen/aeti&^engen/ Meog' 

adou. 
ODetDttier^/ Malintang. 

oDec een ftotnm / arco^Deeren/ 
Catoudj OU. ^tet acto^eren» 
^mt tdoo^Den konten ^tec 

meDeoDeceen/ Cattahanja^- 
fanmal^en denganitou. 

obecepnDe fltaen/ Bedih: 

ObecepnDe dellen/ Bedlrl-acan: 

oDergeben/ oberleberen / Cera-a- 

can , of fara-acan , hentar; 

^(^nlDc obero^eben/ Sfera- 

acan outang, of cera-acan. 

obergeben/ fpoutoen/ Mouta. 
obergteten/ Bcrtouang. 
obetgïeten / ban ' ( eenbat tn |^e( 

anber/Salin. 

Obet^OOft / Capalla, panghou- 
lou. 

oberittjeiten of ten epnbe/ Fan- 

dangfampir. 

obetJ» Digitized by Google o V o V ODerlaben / Sarar-rerlalou, moat- 
terlaloula. 

otieriano^/ Boudjor. 
üUerlanat^' o\intt\ott0ptt D^a- 

gtn/ Boudjor acan. 
ObcrlaS/>\njaya. 
ODerlaftDoeiV Anjaya-acan. 

malbantierMt / Timhan<r af 

kiramafTing 
Fikirran. 

otittlttitttn I 
«^tietlooptia 

fang. 

^HerloopDa 
^berloopent 

terlimpala. 
amat. 

pOUCUS,Bl( 

^DemudWi 

i>ab,fedang 

^Hemac^tn 
40tiet:p;teaer< 

far. 

4^t)ecrompeIi 

fingay. 
• yang. (j^betfcÖOt/Syfa. 

<0t)errc^.2i)Dm A ol)er&$ppm/ 

Lenca. 

i&bnftttm ban been tad m 

D'anDec/Salinacaa. ^atO\Uts> 

0^ei^t tverDt/ Dat bettupnnt 

Jang manna orang mengarci* 
ken. 
dotter f ttttnin tnCthtfftl Touron Digitized by Google o X PA 

titclb/ Sabrang, menjabraiig. 

oDecbalIen yin den oo^tog^ ooer^ 
rcimpelen/Amóc. 

ODerbailen/ Meng-rompa. 
Ol)ftbIOdK0/terb'mpala,matnoiir. 
Otiett)Ioe&t0^e)lt/ Terlimpanja, 

mamournja , of appa adda ter- 

limpa. 

otoerVDegm een (alte/ Timbang. 
otoeroieltngen/ Zur-acam 
otiettt)tnnen/ot)ectDtnntn0e/Aia- 

acan , ofte menang. ^e tDerelC 

obetUitnnen/ Ala dunja. 

ox 

4^j:el/Ketöë. 

P A 

^t\ ^ei(-ofite laQ om red^agen/ 

39 Ficólan. 

"^ lïacft/ftonOel/öaïe/Saboun- 

cos,(a bondia- 
|)a^^/ Boncos acan. , 
pacft|up07 Boulouboc, of Go- 

dóng. 
patK/ Alor, aloran. ^enlMepn 

pabeiten/Lirong. 
|iatiben-b;oode / campetnoelie/ 

Djamor. 
patl/ ÜdUh/ Batang, of tyang. 

paet/ef poer olTen/ra-gou lembou 
^en paer fcj^oenen / Caous fa- 
paris. ^enpaeratm-nngen/ 

Clang ia-pal&ng. i'5 PA 

paeriei/Ongoeu. 
paerten/DepIen/Bagi. 

Paefc^-feeft / Hari raya Pa- 

fcha. 
paeitiD/ Bourorig merac. 

papiSt / P;ebe / Chimmei. ^tet 

Poo^t^eDe. 
Palep0 m l^onincftjet / Aftana 

radja. 
paltnctt/ Bolut, ican bolut. 

palmePan de^anot/ Tapac tan- gan. 

luntid paimaoom/ dadeldoom / Pohon 

horma. 
pandt/ Gade. 
panne/ Belanga^coaiU. 

pantofiirf/Trjerpu. 
papegap/Nori. 

paptet/Cartas. 

pappe/Bouböur. 
paxM0/ Surga, Of Paraïfo. 

parad90-dogel/ Bourong dlwa^ 

ta, of/ bourong popóa. 
pattpe/Sabeü. 
pa0/ OpdttpdjBl/ Faózfdm 'mi 

l^an paCTe / niet te deel ofte 

toepnigi)/ Soucor-oucor. 

paCTen/ op-paCfen/ achten/ ingat, 

berkira, ingin. ^fCRenpauto 
niet op / Bèta tida berkira , of 
tiadda fadouli-acan.^atiÜtoC 
paft mp / Packeyan itou parac 
padabeta. 

paOTen een ftfeedt/ $r* of ^ te 

deoetlijBF / Beroucor yCfioba. Digitized by Google 1H P E P I Digitized by Google PL 

ptjpey tonibat-pQpe/ Perioudut, 

pengouduc , oudouttan. 
l^tipe Ujiinö/Thong angor. 

king. 
PinCROOgen/ Berpicickmatta. 
J^nxttt-fy^/ Hari rayaPentc- 
. cofte. 
PlCTm/ Kintfjing,berkintfjing, 

boangayerfeni. 
PtCTe/ Kicfjing, ayer feni. 
pïe(-pOt/ Prioc berkintljiog. 

P L 

piaege/ Ontongtfjelacca. 

flat0m/ Soucar-acan, 
laete of D;fi!O0ep(detre tntie see/ 

Beting. 

pteetfe/ Tampat. ^fttpematttitjet 
rfim0 Hanm of lUccederen/ 

Ganti. 
plapfome plaetfir / Tampat romff» 

tampat ^y&(Ai. 
plmtCi»/ Pappan. 

planten/ poten/ Tanam. 

plance/ plantfoen/ Tanaman. 
planter/ Orang tanam. 
pU^'ttffytnl Mahaudjang, ou- 
djanglebadt. 

plat/ eftim/ Rata. 

platte bO^ÜR/Pondi/;^. 
platte neufe/ Ydong-tfjepper. 

plattéle /blatlto Gr^otei/ Pingan. 
platitnen/Trompa. 
plegen / geinoonsiin/ Bëafla. P O ii^ 

pfepn/ efiftne plaetfe / Tampat- 

rata. 
piepten/ Baguam. 

pletten/plat maetRen/ Pyp-acan. 
pletteren/ bermo^Cefen/ Romo. 
pIoegj^/Gala. 

ploegen/ Mengala. 
plOpe/ bonUoe/ Baccas lipat. 

plomp/ onDemufnsl^/ Bodóc. 
plomp/ onaefc^oftmenrtj^/ Ca- 

cou. 

plomp/ onfej^erp/ Tompor , of 

tompol. 

pIomp-malten/Tompor-acan. 

pionderen/ Rampas, merbout. 

plucittn/ lefen/ Pongut, tiabot. 
<s^en ganfe plttciien / Tjaboc 

boulo angfa ia-^kor. I^pu^ 
ten plutilten/ Pongut boahan. 

plutftri)apren/ttiet tmpften bet^ 

ten/Bamoucol. 

plupme of toelier / Bo»&.bourong. 
plupmathttg^ / rupcj^/ Babou- 

lou,ofbauw. 

plupmdrpclten/ flatteren/ Bou- 

joc. 

PO 

poctj^/ grootQi^eetiten/ Bouc- 

kakenmoulutbelar. 
pOCCljer/fno^Cker/ Moulutbefar. 

porden/ De potben / Boba, pouro. 

öinöer-potrïienjflf/ Tfjatf jar. 
poeder/ drnei poeder/ Oubat be- 

dil. Cotpoeöer mailen /pnf^ 
<0 2 dert^ Digitized by Google Ji6 p O 

bttiöCltt/ Antijor-iOM. 

poel/ Qemitjt toater/ Cohm. 
poeniaere/ SarnHr. 

pOQen/tra^mt/ T/;oba,pitOa- 

ra» 
pol/ bpfidptr/ Canda, of kenda. 
pol0-a6tC/ Ourac nady. 
poIH tian De§atU»C/ Boapetick- 

pccick. 
ponUK/ Bomba^ 
pontpen/ Hela bomba. 
pompoene/ Labo fraogi, of ca- 

ftcUa. 

pondt/eenponDt/Sacatti. Cnt 

fialf ponDt/ Tcnga catti. 
pookte/ Pincou. 
pOO^rter/Jurewpintou. 

ooppm der IMnlieren / Roupa ïjgra- 
acam 
Po^tngQjBl/ Sa orang Frangi. 
pO|tie/Derl/Bagian. 
pore(90tjB(/Bila, cotica* 
poll / 001/ Tyang.- 

pot om tn te hooctten / Frioc, ba- 
langa. ^en Mtjpnt \oattt' 

hVUpcht of pOt/Boéy ong. 4Sm 

lermentDaterm 

)ayan. 
lel/Sondoc. 
Pandey proufla 

iraa.> PIC 

I p-R 

^p;ar$t of p;a(^tl0|r / Permain- 
ja. 

p^aftffclir/ Honaig^e ititftntitf 

Mbflèlehat. 
p^acttreeren/ Bermoufdehari. 
P^aeten / Toutur , batoutur, ber- 

catta ) bacatta-catta. |^ae dC 

mondt platen/ Bercatta touruc 

moulutoratig. 

p^edicatie/Rewayat. 

p;edtl(en / Kifla-acan , rewa^ 

yat. 
Pitbiktt/ Orang kifla, pandita. 

p^efentettn een Qifte/Samba-acan 

of bryken. ^ên|9e&ntOf0tfS 
te/Sumbahan. 
pjtótte»/ Himam, lebey, chali. 

p?ijfen/Pöudjy*acan. ^ep^efeti^ 

Terpoudjy. 

p;i)(Utcft7 p?tj0*U)eerdi8l>/ Ha-* 

ros orang berpoudjy acan. 
P?i}0/ lof/ Poudjy-poudjyhan. 

p?tj0/ toaecdpe/ Harga. ^epitiiiet 

lUimt op / Hairga di ney. ^t 
p^tjJS' Öadt / Jang harga di tou-r 
ron., 

i^^tnce/ Radja. 

P^tnceire / üoniüfi^g dochter r 

Poutri. 

p^tncipaelofp^mttpaeltcft/ Le-* 

behpada(amoa. 
p^inten/Berüf jap,of berpra-tfjap. 
p^inmt ItachtlupietA lamban. Digitized by Google ï> S I^ ü 
^foWjttttni ttem i^tonü i Ba- 

guam. 

l^^oefaem/roetOeen/Batou gafla. 

^JOttl^n/ Tjoba, raafla. 

#|OftjtDom/Laba. 

^O^r/tHtnOl/ Laba^anda. I^et 
iJS( p^O^lg^/Bergbuna. iMeptl 
p^of^t/ Laba tiadda brappa. 

p^ofiteecm / p^oQt bom op 

ftOOpmanfcfiap/ Berkba. 

^im^nmi Tp Oaen p^oncfwi/ 

Dia badiriparat èjfey, 

P^opet Dan licj^ami/ butt/ Seni 

t^^opec/ firaep/ Bifey, permey. 
P^Op^eeC/Nabbi. 
B^oppeten/ Nabbi-nabbini. 
P^0|^eterm/Beraabbihi. Bsütc^ 

P^Op^rrt/ Nabbi berdoufla. 
^iop^ttpt/ Gaccahan Nabbi. 
P;opdOft/»Dm/ Bercattahan;ba- 

baflahan. 

l^otttanDe/üictualte/ Backai. 

P;upIenOe gant/ Maradjou. 

^ P s 

^rdlmboech/ Ffabour. 
Pfalm/Mafamour. 

PU 

PnlttmTeeren/ Antfjor-acan. 
punct/ tittel/ Nofta. 

punt/ QlttTe/ Oudjong, matta. 

punt / epnötöan t (ant»t / Tan- 

djong. 

Purper /Ongocu. CLü' lif 

Put/ I^Ol/ Loubang, colam. 
put/ toater-put / Prigi , telagga, 
foumor. 

Putten/ tDater-putten / Timba- 

•telagga: 
Ltah. CLP 

Aj\ Paetit/djafiac.^iett)oo;t/ 
\p( <$;oot. ^equaeDtOe/ 

Jang terlebeh djahat. 
^uaeDt ftpt/ Boatan djahat. 
^uaeDt-btU(0|^/ Hati-nacal. 
(^naele/Djahatnja. 

<anaeltcft:l^et Kan qualicittoe^ 

tomen / Tida tjoucop. i^p. 
kont» CptaeltCit / Ampir tida 

boie. 3itf( ftan Dat qualtrit 

doen/ Soucar bèta boat itou. 

3uaelt(lt nan pemanbt Qi^eeci^ 

iten/Hodjat,menghodjat. ^Cl^ 
lieb qualicit gefien /Matta bè- 
ta falla. 

(auaeltcft IietamenDè / Tiadda 

patut. 

(i^uadtrit berSaen / Mengarti 
(Bmlith nemen/tttfrrtoegen ^tf>^ 

ben/ Menambil ca fallahan. 

(Z^uaert / een Quaert ban een^ 

btncH/ Sa-'paha. 
^Üellm/ Ouflè, brinja, gaggay. 

(e^neUicft/gemeltcIt/ Bingis. Digitized by Google I*"? K A ^ütitÜitl Mifkyl. 
ÜUetfen/ Louca-acan. 
quetfuce/ Louca,lyang-berlouca. 
IIUiCbOlDer/Raaflaa. 

ilutcltSaertieiUogelten/Baycóle. 
qufitoi/ fetieitn/ Balyor. 

llultl/tirtWC/ Lyor, of ayer lyor. 
qutjtft^eUimDe fC^ulDt/ Menle- 

pas>acan outaag , of halalken 

ourang. 
tfafittt^fXbmtitÜtSltH/ Beram. 

ponjanghoucum. 
||Utta(Ol/Fayang. 

ra' 
^^ ^r|^/(imme-tDeIii&e/Lauwa. 

jij\ .lauwa. 

lSaDiij$/ CapaUa(ayor. 
Iftatlt/tDtel/ Goulong. 

Aaecltm/tceSim/Kena. 
l^aeDen/ caem^aen: ttemraett 
bit gr^oubenmectit/Pitriara. 
iRaeti:!» tietgattttttige Dejtf raet^/ 

Sjaurattan> fjaurat-berbitfjara. 

^entbti bt maedtjtf-l^erm/ Orang 

pitfjara. ^m VOMbttQUJbtf 
WXf Berhinmon orang pitfjara. 

maetttAtian/ Orang pitfjara. 

fiaeDt0-|)eer/ Tuan pitfjara, of 
Mantri. 

ftaetK Dte gegetmi of gej^udm 

intrbC/Pitfjarahan. 

jftaetK^aen/raeDc^ouiim/ Pe- 

gang-pitf jara, of mef jaurat. R A 
^Mbt ^btnl Menadjer, mefjau- 

rat. $p geefc u reept geraeDen/ 

Diafouda mengadjerkenmo\( 
betul. 

iSaetft Dragen am pmtant/Min- 

ra pitf jas» orang. 

KaetK fluptm / Mafacat-berbit- 
fjara. 

^aedt nemm / Menambil pitfja- 
ra. n^at taedt i Appa daya? 
appa ta day a? appa kendaya ? 

jSaeuto/Manta. 

Hiani/ Dombadjantan. 

ütammelen/ tatden/ Gorgor. ^t 

bupch rammelt / Frot gorgor. 

ütampraltgfiepDt/onseiiuil/ Sixa. 

^SmptdiiSf/ Tfjilacca binafla- 

han. 
aanclie/ tatit / Tanckey, tCja- 

bang. |00n^ran(lte/Tanckei 

pohonangor. 

üancit: alleen it^ip batrancft 

i0/ Oeuyong. 

iKatuMang^ entmn/S^-pand- 

jang. 

aanDt / of Iftant / of Ijoo^tit / Tè- 

pi,pinghir. 

sSanOtfoen of pootte Dan fpgfe / 

. Belabor, of tabah maccan. 

Kandtfoen/ lojsr-grlDt/ Toubouf- 

fan. 

iSanDcroeneren/ D^pitoopen/Me- 

noubus-acan. 

iSapen/ opnemen/ Pongut. i^out 

rapen/ Pongut cayou. 

Hap» Digitized by Google R E 

iSapiner/Peciang. 

Üarrll / fneJ / Segra , -katjap, ban- 
gaCj lacas. 

rafen/ getier maiun/ ingar-ban- 

gar. 

safen met otierlaH doen / Harl- 

birou. 

rafpe of rpHev daemteti<5ettg« 

hte/^t. meDecaTpt; KikUTan. 

raQien met een vpütti Kykisa- 

can. 

irao» met tanben Daemten t» 
iwte dan coftoier- noten metir 

tafpt/ Coucóran. 

f aQmutemeten pitte ban coitO!e(- 
noten/ Coucoc 

ïatte/Tycos. 

rattr-rmpW/Oubat-tyco» 

ratien/ Bourong gagga. 
RE 

Keliet/ftont/Nacai. 
reWtteren/Gogga. 

rec^/Becul 

tecBttnbrdeur/ Padabetulpin- 

tou. 
tetllt op Oaen/ Bediri betul. 
ter^t npt/ Betul facali. 

mSre ftrïfg^-tteDen / Oang 

prang benar. 
tttfjttn/ opncirten/ Bediri acan. 

ttt^t maetften Dat fttom of on^ 

h^OiMth Vf / Betul acan. 

xtttfitni oo;Deelen/ jnOttie Doen/ 

Houcum akan , berhoucum. R E n^ 

9oer mp tttf^t : maetftt ern 
epnoe dan möne plapdope/ 

Toulongla bèta poutus bagu- 

am. I3an (|)n ret^ttn^titen/ 

Lalou betulnja. 
recllt en reden / Betul daan haro». 
<^oetre^t/ Houccumanbay-r 

^i^erp/Orafreclit/ Houccu- 

man cras. I^et i0 ttt^t/ BetulU 
la. 
rec|^t-||QpjB(/ Rouma berhoucum. 

, Cen rftf l^ten diengen t te tut!» 
ten diem eUend^ ttaet 59n/ 

Baïki. 

rechten/ coSnpmendejet landtiti/ 

Adetnegri. '^ 
ret^er/ Jure houcum, Oforang 

houccum. ^en||DO0erec|^ter/ 

Houcum-mantri. ^er re^ 
ter ti^dt/ Cava£tounang be- 
naar. 

reCgterSoef/Maligey-terhoucum^. 
of cruH berhouccum. 

rergtdeerdtQl^/ Betul hati, add,. 
teradil. 

re^tdeerdtse 0ramft^ap<5odiBi]r 

Gouflarnja Alhhjang hatot ju- 

ref|tdeerdt0^: temetengelbten 

QOet/$t« Halal. 

rerdtdeerdts^epdt/ Adillan. 

retgtdeerdtgen / Berpalha-acan, 
beradil-acan. ^etefj^deer^ 
dt0^ttt)erden/ Menjadibera- 
dil, menj^diberpalha. 

^ iReeö;» Digitized by Google d20 RE 

^(CClltetlianbt/Tangan canan. 

t((lien/ uptrecften / Terrc rig- 

gang, panjangacan. 
ki. 

reDelicft / niet re groot / met te 

tUeitn/Sedang. 

reddtc^/ Die wm ^^^inpchti 

Sabarhati. 
reOen/ OO^aecft/ Sabab, of febab. 

retienen / p^opootten/ Bercact&- 

haid, babadahan. 

teetie Dec ftgepetv Laboan. 

ree^ of ^tnDe/ Roufla betina. 

teftrepn/Pantong. 

regael/ ratteccupDt/ Ratfjun. 

te^tn 't gft^tiftl Baris. 

resen / Oudjang. ^tof-regen/ 

OMdjan-rintf. 

reoenen/Beroudjang. i^avden/ 

Dichten tegen/ Oudjan iebat. 
tegen-tnatec/ Ayer oudjang. 
tesen-ÖOOe/ Benane radj%. 

ngeerm : ot»r em latOtt of ftati(/ 

Pagang negri , menghouccum. 

tegeerdet eender plaetGr/ Orang 

pagangn^ri. 

regiftec/Taffetar. 
repciun/ (angen/ Oundjoc. 

tQiger/ Bourong cpntoL 

tepn/Tfjoutfiy. 

repntgen/ Benfjoutriy-acan. 

rejmtnge/ Peitfjutijiban. 
tepftn/ Bedjaian. ^ptnerSatit 

tepfen / I^egi calouwarn^. RE 
l^p repSnae ^ooSen/ Dia 

berangkat ca timor. I^p ttpff 
upt/ Dia berangkat calouwar. 
itta Daoö-repfe/ Sa haridia- 

lan. laermoepttfantietrep»/ 

Lelladerridjaian. 

repfe/ niael: <eenrepjsr/ Sacali. 
«©e iiertie repfe / Jang tiga «»- 

. Uy&cc. Clf fee repfe/ Sedecalla. 

CenbierDen repfe/ Caampat 
eaii: tüDt too tioo^tjsi metan:» 
tiere getal t' <e\am ttpttt 

Sedecalla, of fedecalla waftou. 

rehenen/ Berkira, of kira-kira. 

refeenfegap gouden/ Pegang ber- 
kira -kirahan. 

relunfc^apepfe^en / Mintakira- 
kira. I^p 10 onDer j^aer gere^ 

hxntl Dia fouda bilang dengan 
dianja. 

reitentng^e/ Kirahan. ^etliper 

rebenen/ Betidor acan api.|^ 

bpec i0 gerei(int/ Api tidor. 
relaejGi ergmiErtian doen/ Tfjerita, 

bertf jerita, babafla. 
tettgie/ Agamma. 

teltgieu0 petfoon/ Pandita : te 

toeten een letraet Der toet* 
remeDieeren/beteren/ Baicki,ber* 

baicki. 
rente/ Bonga, of ganda. I^Ott« 

Dert geeft ti^ rot rente / Sara- 

tus aacean fapoulo. 
rente-meeÜter / Bandari , jure pe- 
gaqgait;!. 

4en(e« 
Digitized by Google R I 

titnttmttlktt^m/ Pegangcar- 
djaruan. 

tepaitren/Baïki. 

teroltieren/ btfinpttw Payou, ft- 

cat. 

wÖe/oterfcöot/Syfla. 

ttttttm f obettcgieten / BafyfTa 
oftingal. iBmnttttnit^mi 
een ftioer ifytttgm ( ican fa 

Xtü; SfOnÖt / Andjing djantan , Of 

lalo. 
tmtkl Bauw. 
teucft seben / Membri bauw , ba- 

bauw. 
tttitVtntit doen/ Sombaj berfom- 

ba. 

tetierenrie tioen aen een ]^o^ 

lUnrit/ Seba pada radja. 

tfUetentte aen oe Iftomncft doen / 
met Degandenop tiintp^m 
l^ooft leggende/ Djoudjong. 

R I 

tltddedeiEi Itcgaentisi/ Rouflbc. 
Yibde dan 'i; rclitp/ c<mg cappal. 
nc||ten/ ten m^ten dmteten^e- 

culli acan. 

ridder/ rti'der/ Jurc-bacouda. 
rietften / reurb gleden / Membri 

bauw^ of babauw. l^aeCMde 
rteciten/ Babauw oubat. 

rtecften met de nmtt / Tfjong. 
(I^ttaltcarietften/ Bauwtiad- 

.<b bay. R 1 121 rtem/ goedel/ icat pingan. 

riem om te roepen/ Dayong. 

riemer/ roeper/ Jure dayong. 

riet/ groot oudt net / Bouiou. 
Sfongödnnriet/Rabó. 

rieten die dtipten aen de p^an^ 
men ten epnde dan de dleugelier 
f(omm ende in 't toater fiaen / 

Samtna. 

rijttt/Caya. ^ietdoo^t: ^totu 

#pi0 &er riiti(/ Dia cayaban- 
jac. 

riftft/Dftltomntltrijtft/ Radjat;, 

Ahm. 

riiden te peerde/ Bacouda. 
rpe/reerhe/Djadjar. <^peenrpe 

SeHen/Djadjaracan. fitten 
op een rpe/ Doudoc bedjadjar. 

rijgen aen een fnoer/ Tf joutljou, 

djalondjor. 

riime/geduj^t/Pancan. 
rpnoOer of H^notero^/ Badac. 

rt||p/Maflac. 

rtipj^dt/ MafTacnja. 

riip merden/ Meniadl maflac. 

riijE(indedoIQer/Padi. 

t^p npt de doISer/ bras. 

rÜjsrg^itootftt/Nafri. 

riiitf-dlotft of mortier daermen de 

rij0in ftoot/Loufon^oflefong. 

ri)0-llamper/ Aloupilang. 

rt)ftn/Ney. 

r^S op/ bangon ney. 

rii&n : ^tloof afdaUen/ Dauwan 

loUTO. 

m rimit/ Digitized by Google lil R o 

xintW Tfjintf jing. 

rtng{)-caire/ 't ^ooft ban Oe rtn0/ 

Capalla rfjintfjing. 
rif^enf Sirdawa. 
riÖieit/Songey. 

rirtmkm/ hmj^m/ Anac fon- 

nbiet-DttCJ^/ Icanföngey. 

R O 
ÜlOtÖt : ttiftll/ Ican pare. 

votk : een toeft met mouioen / 

badjouw. 

roiDe omtnet» ce tnetm / Cayou 

oucor. 

roepen mtttiemtni Bedayong. 
roep-fir^at/Gorap. 
toepen pentanDen / Pangil. 
toepen/ Hammam/ Tem, ba. 

teria. 

roetban'tftlpp/Camoudi. ^e 

man te toet / Orang jang pe- 
gangcamoudi. 

bedil, 

Arou , 
meng-arou. 

toettngj^eDejetltiatetiei / Arouwi 

ayer. 
toeten / Dettoeten/ Begra-acan. 
Mtmotttni Djama, kena. 

toetende goeDeten / barang-ba- 

ran^. ^at tOttt ttlp / Itouja 
Hptd pada bèta. IDat toetttt 
tiat^ Appa mou fadouli itou ? R O 
I foell/ Caratan» of tay. ^fet-toed/ 

Tay befly. l^ettOett/OUÖtpfet/ 

berfi bouroc. 
toet/ Arang-bara. 

tollen petier lanoOs; htblott/Gow- 

ling, gouling acan. 
toUenbf / Tagou ling - gouling. 

3In 'tJbpfonOet ttameng^^ 

tolt/ batjerey tagoulong. ^Qt 
tolt/ Itou bergouling. 

toUeban5qüe-tDettf(/$c« Gou- 

long. 

tommeien/ tatelèn/ Gorgor. 

tOntfeen/Men^eró. 

tonDt / bol -toiire of op een platte 

fb^me/ Bontal, of bountar. 

tonDt/ a(0 een gtendef/ doelt / $c. 

Boulat. ^tet bOO^C <^;{00t* 
tOnM maften/ Bontal-acan^ bou- 

lat-acan. 
tOnttrom/ Calouling, of couli- 

ling,bercoiiliUng. 
tOnOtfom daen / Badiri calöa- 

ling. 

tonnen/ Mallen aliei'tPet/ Ba- 

cou, 
tOOCft/Affap. 
tOOCften / berafTap. ^etOOCfit 

Öïeeftfj/ Daging beraflap. 
tOOf/ Arta merampas, tjurihan, 

ratnpaflan. 
tOOlirn/bonga mauwar. 

toofen-tooDt / tooie(-betU)f0l|/ 

Warna bonga mauwar, mera 
bonga mauwar. 

ifioo^ Digitized*by Google RU 

Koofen-tDatet/ Ayer-mauwar. 

rOOKen OUWttiper/ Garing-ga- 
ring, tounou. 

ropt/ rOOt-bectoiflÖ / Méra, war- 
na-méra. ^iet UOO^ : WtU 

€nt)t formeert de anoere 
i]ioo;röm tfitt upc bloepenDe 
0pD(re(t)e maniere. 

rDODen / püimn l Rampas, mer- 
bout. !^pcroaDengaen7 Pegi 

tf)angar,of merbout. ^tt'tfS^ds 
Ittfjr/Garou. 

TooberjO^/ Moufou. 
rofifnett/Sebieb. 

rotten/ bertocten/ Bouroc. 

fOttÖJ-Öap^lfj^/Bauw-bauw. 

rouUje/ D^oefftoilft/Doucka. 

ttitWSXitfy I Berdouca, hatti ber- 
douca. 

TotttD ö^ag^oDerflinmoelffr/ 

Bacabong derri y bounja. 
l^ntD-itleeDt / Cajin bacabong. 
#p 10 m Oen rontn/ Dia dalam 
fougoul. 

routD-ftoop fieUien/ 6erontDen/ 

Berouba. 

toutp/ongeto^ocj^tgoutit/ Mas 1^5 R U 

^acj^cbaer maetlten / Berchabar- 

acan. « 

tttclien/ ttttcö-twïwn/ Rebodt, 

t€rrc-pe^,rampas. R ü 
riietofrmeer/Lemac. 
rugaöe / Belaccan. 'i^t^ttt pe* 
manÖtjEf ruogge/ Debdackan orang. ni00elinf ftjBf/ Dan achteren/ Der- 
ri blackan. Cenigöeö^ötien/ 
Alou-ondor. «©p öe ru0g|ie 
neöerle0ffen/ Talentang. 

tupcïl/ Öap?tCÓ/ Bauw-bauw. 

rupcKenmetöenenfe/ Tfjong, 

MMt riecfeen. 
cupen/ öetueöeren / Menoucar 

boulou. 

nipm/toijöt/Louwas. Sn 'tmp* 

tne/ De tampat lou was. 

tupm of ujijöt malttn / Louwas- 

acan, of berlouwas. 

rupnv lbl)Dt/ IO0 : toerOt Dan ee« 
ntg0 Dtncf( gefepDt / maet met 
tjan-een plaetle/ Longar. 

ntpneven / Rouflacan. 

ntpntgefneDenpeerDt/ Couda. 

cambiri. 

rupGTc^en / gerapte^ maeciun/ 

Babounjy, babounjy-acan. 
tuptec/ Jure bacouda. 
tuntoer/ Geger. 
mSen/Brend. 
rnQ-piaetft/ Tampat terbrenti . 

rotte : öupten qutlfmgöe/ Re- 

hat. 
rotte ^ flaepjtf / Tidor-mengan- 

toc. Sn rotte leöen/Menghi- 

dopr^n^. 
vutten : toeruj^en / Berhadir, ün- 
' IS 2 cap. Digitized by Google rj+ S:A; capacan. Om lir^p roeruOm/ 

Lincapacan cappal. 
S A 

^b&atl^/Sabith. Boo^rab^ 

tfatj^ / Moulahan fabith. 
^abêl/riDeecilt/ Pcdang, 

famfir Oen 3[aDaen{tt|e rabd/ 

Catano. 
rac^t/^p/Lömboc 
facbtrlicit/ foeteliClK/Falahan-pa- 

lahdn. 

racj^tmoetngl)/ Hati lombot. 

fèCbtrtnmgi/ Hati moura. 
^dthlhOXm-Mi/^ Carong, 
cadut. 

i6a(rlttn/&u|i0el/^* Eondy. 

^arit qfUichmm in t» fnatmn 
^erft om pet ut ce ttmhm Pa- 
podjou. 3[neenraclile00en> 
toutQ d^agenoe; Doudoc ba- 

cabong. 
^arrammt/ Sacramento. 
^adel/ Plana. 
^arrhe/ Hal, febab, cardja. ^t' 

mande Qin Ta^e tietielfn / Sfera 

eart^anja pada fjappa fjappa 

«DeTaetite i0 opendaec/ Nang^ 

hal fouda bermalum. 
jè'acpen/Tabor, menabor, mem- 

bouleeh. 
^aeper/ Orang penabor. 
^aep ttiDt/ Mouflim tabor. 
^apfom/ Moufim>- ^aet/ Bidjy, bcnce. 
^aet-^prHen / Baccas-bidjy, 
coulit-bidjy. 

^aet of 0e^rgteiie0 menrc^ ( 

Aflalj of anac-anna. 


rir- Be- m J^Ugfy-numhtn/ Boat moaminy 
moumin-acan. 

^alt0bmai(er tut mtntt ) Sak- 

v>am-dun]Zi6ffdamatttf 
^alpetet/Tfjindawa, 
^altie/Oiibat,coyo. 
^alUen mee Olie/Bcrlemau deng- 

anminjac. 

galden/ fmeeren / bobo oubat, 

beroubatti, minjarkan.- 

famen/ te fomen/ Samma,of fam- 

ma-£unma. 

ramen-rp^aecIt/Batutóran. 

fancft/ Otfancft/ Menjanjihan. 
fanöel-fïOnt/ TfjeHdina. 
fangep/ Orang-bidoen. 

fant/Paffir. 

(Snttacj^tiQ^/ bol fantjn; Paffir fw 
fia. Cm ranbt of D|oo0l|te m Digitized by Google S'-C 

be ^ee / Bedng. 
top/Coa. 
föpÖP^/Nyllam. 

fat/tjecfaet/Kinjang. 

fi^l/moeDt/Djemou. 

tat tOtttitn/ Menjadi kinjang.. 

tatttüag!^/ Hari-faptou. 

fotpn/Pcefly. 

Cugnen ftfeeDt/ Packeyan peeOy. 

fauffe/GouleyjOfcoa. 

SC 

^SMI Mmbsmth l Tjalang 
cacki^galang. 

GtDar^/ fcgatml^epöt / Chawac. 

mahtl berlte0/ Yekng, rougi. 
fcgaüe lt)0et1/ Merougi. 
CirlraDe aenüoen/ Membnyelang, 
membri rougi, bcrroufla.- 

fcj^aDutDeban ttnnmf^ibtOt/ 

^C, Bayang-bayang. 

fcbaoutDe/lommer/Lindong. ^[n 

D(fir{|aOulDe ftCten/Balindong. 

ftj^atiuuje 0et)m/ beCrgatiuUien/ 

Berbayang-acan. 

rcliafcl^ mem iutett/ Mattai 
fthaecHrpel/Tfjacor. 

ftjaef/Nid>is. 

rrgaef-pferof rc5aeF.iiejitel/ Pa- 

hat gattam, of pahat nidjis. 
ftbael/üatncfttiat/ Baccas minum. 
r($ar(e/UlM0l)rcI|aIe/ Narratja, 

tradjou. 

C^aele ban notm / tpttm / ^. 

Coulit. S C uV 

fcf)aetml[|ept/ Tampat malou. 

rc^aettiel^Dt öermannen /Sja- 

wat, bouto. 

tt^atmü^tpt Der b^outoen / Po- 

ky. 

fclyaeinen/ fc^aemte Rebben / be^ 

fC^aemt 5§n / Malou , berma- 
lou, adda malou. 

rej^aemte/ MaiouTonber fciiaem^ 

te/ Tiadda malou. 

rc|aemte aenboen / beCrgaemt 

maetlten/Bermalou-acan. ]^p 

rc^aemt 0em mönDer/Dfa ma- 
lou acou. 

&haep/Domba. 

^Cj^aep^ber/Combala domba. 

fcj^aetbe/ m een bijl/ Gp^otel/ $c. 

Somi>ing« 
&0alrebO&iu(/ Orangfacawan, 
rayat , cawan-cawan orang. 

met fiddaecen/ Bacawon. 

rtj^aetiel/Tiadda (ampei,tida tjou- 

cop. 
fCJ^aeCjOl boVTiaddaiampeipou- 

nó. 
fCÖalcft/Tjerèdick. 
t^MfJ^tptn/ Boudi, Of tjeredic- 

nja, femóu. ^th, htntu I^ne 

fcfialtk^epDC / Bèta tau dia 
pounjzfemdu. 

Ttj^anbe/ Malou. 

rryanbé aenboen/ Memboat ma- 
lou pada orang , bri malou, co- 

tfjiva. <Dït beteecfttnt 0toote 
fi^anbe aenboen» 

^ 3 ^cj^an* Digitized by Google 176 S C 

^t^andeltrl^e tD00.2Dtn/ Bercat- 

tahan termalou. 

^cfjarre/ item ronge: üifr0/I- 

can lida. 

n. 
ida ca- 

key. 

lyjis. at ftÖtDe metten / Tjabot der- 
ri (arongnja. 
^CÖeef/Erot,benco. 

Jht^uli Dtckttl ban em pot/ § (. 

Toudongan,talap. . 

^cfieel ban oogen/ Matta<}ou- 

^Üng. 
J^UiSa^^ti^ I Djoulitig fcdi- 

kit. 
^C^ firn/ Djouling, pitjick- 

matca. 

fcöeritti/ iittftöeelm / Tfjidcra. 
#et m fclieelt niet beel / Tida 

tijidera banja.^en toten fir^t 
l^et^ Pada fjappaitounja tfji- 
dcra? 

^^Ijeen ban 't been / Toulang 

cring. 

ftj^eete/ om't ^ap; te rc|ieeren/$t. 

Gonting. 

ftj^eeten/ afCd^eeten / Gondng- SC 

acan , oF gonting. 
fc^eermesf/ Piflau-tjoucor, i^ft 
()et (ct^mim0 af-fr^^apm/ 

Tjoucor. 

Mjeerütt/ fure gonting. ^m tae 
met 't rcfieerme$( affi^^apt/ 

Penjoucor. 

^enfcljeet/Contut. 

rcfiepden ttoee Dingj^n ban md(« 

tfje- erey. 
VBa- H-il^Humutiiiiiiiiu^iKiiui/ ow^on 
derri (bbatnja, titjerey. 

fcliepbrmantnüeelinge bangoe^ 

beten/ Jure bagi. 

Roepben 'tsebefJt/Pobiah. 

UMtmi Macki,«f make. 

m/Patja. 
»i|iM.»r ffï|0?re/Coulit. 

Grienen/ be fep afboen / Coupa^ 

coulit, coupasacan^ coulitti. 

(cgeHe/beHe/Ginta. 

fifielni / Harami , of paralente, 

bpt|)btttópD^tn0i)jer. 

'>bya. 
[ilióig . M>.I ^..X..^I„ • ^ f. , bf 

fum- Digitized by Google s c 

bo. ifci angor. 

frlimtien/ DecDertmt/ Binaafla. 
fcfjepen/ te fclieep Dom/ Moac ca 

cappal. ^tetboo^rfc^tp. 
ft(|eppeit : ^\& tm een lepel / $c 

Tjedoo, fibor. 

fcj^ppen mater/ $f« Timba. 
ft^epper/ Ddermen metiercliept/ 

Sibor. 

ftlieppen/ upt niet petjoimaiten/ 
Miara.' 3ici(tiett gljercgapen/ 

Beca jadi nunjadi. 
fcj^epper/ Dia jang miaraken. 

ff^ep-net/Tango. ifóeteenfirl^ep^ 

net DtfTciien/ Menango. 
fcliermepe/ Seronay. 

fcfienmtt/ met g^etoeerrpelen/ 

Tankis. 

ft^ermer/ ft^erm-meeSec / Outos 

beitanckis. 
ftliermutfen/ Berla\iwan. 

Hrlierp-rn^tienDe/ Tadjam,^fca^ 

djang, 

ftfierp op 0e tong0 of ötjtenbe/ 

Pcdes, of pedis. 

Cclietpre/ De punt/ Matca. 

rcoerpeltdk/ geftigllltch / Berrahi. 
ftj^erp^ Tadjam acan.memboat 

tadjam. 
frKietp-tet^tec/ Hakim. 
ft^ettien/ Tfjintfjang, Ofterie- 

ris. 
ftfienren/ Ö^ftm / Tfjaric, rabit- 

ken ,bela. ^tt nét ftgeutttt/ 

Poucatya#/«rw. 9at fcj^tnrt/ S C f27 

Itou bertjaric, 
fC&eute/fpjttpte/ Tomboan. 

rcgtcken : neuenier DenanDeretr 

Öellen/Ator. 

rc^ichen/ uptdenUiesert^trlten/ 

Simpan. 

rc(|icken/ fepnDen/ Kirim, of rou- 

ro, 

fcgielieft/Segra. 

fcfiier/ bphan0/ Amphir,ampir. 

Gr^teten/Paflang. 

fcgijnen/ tlltncHen / Bertf jaya, ri- 

dop. «Defonnefc^ilnt/Macta 

hari bertf jaya. ^OO^Iir|)iinen/ 
tlOO;(0caIén/ Bcrtfjaya trous. 
rt|)ÜnreI/ 0lan0/ Tf jayahan. 

ftinn ofire gedaente/ Roupa. 

ftgOntierttiaetfiepOt/ Roupa ya 
benar. ]^etr(f|t)ntair00/Rou- 
panja bagini. ^p (ic^tinen te 
baSen/ Dl-addaroupanja pan- 
tang. 

rtl[|titen/ftari(en/ Berah. 
fcgtiDe ofitemote Dtfcl)/ Smrijjai^ 

ican. 
frijilöer/jureloukis. 

&pDt Der m^alepen/ enDem't 
flemepn/Prifey. 

fC^ltlDtDer üEolucHft^e / Saloac- 

ca.€en rcpoeften Dat De l^lep^ 
ne nteprheniet notg naerbt Ioo« 
penDe / Doo; (laet rt()anie(0ept 

Diagen/ Tfjaping. 
ft^ilDt-hnetflt/ Sakey jabatpri* 
fey. 

j^tnaot- Digitized by Google ij8 S C 

J^t^Übt-rsiW^ttt/ Cawal djag- ftHltot- ^ patibe: teuietm/ren ram- 

Cr^Dc-paDDe/ Penjou. ^en 

5fe-rr^I0t-pat)be/ Corcora. 
Crlimt/rc^aDuUie / Bayang-bay- 
ang. 

rcl)tmmelm/Beriapo. 

fc^imptS^ fpjmïWn/Berkattaba- 

■bankic. 
ft!|tp/ Cappal. 25efptt ftÖip/Cap- 

pal foio. <DD?(og[|jBe-fr{|tp/ 

Cappal prang. 
fCl^p-bOOm/Gala. 
fcfiip-bjelunor/ RouflTa cappal. 
fcfitpper/ Nachoda, of anachoda. 

tc^ip-laon/ fcötp-b^acöt/ Sewa 

cappaK Sewa,iiB(éueWt. #et 

-öoojöe toaa 't fe^ / Aiuan 
cappal. I^rt ac^terSe tian^et 

fcfjtp/ Britan cappal. C( CetjitQ) 
. aatn/ Touron ca cappal , maf- 

el gawey 

) /in 't 

Itptaoni/ xvioat ca cappal. 

n/Caous>0fcavis. ^mpaec 

|0(nm/ Caous fa paris. 
nmaetitet / Pandpy catls, ju- 
re memboat caous. 
fC^Ofe/Benderfah. 
(Ijool-^tnDt / Mourit,boudac- 
mcnadjy. 

fcfiooI-meeSer/ Gouro. 

ftÖOOn'Wn/Tfjoutfjy. SC 

fc^OOn/ tmlitkf Bifcy,pemiey, 
mendjelis, baic*paras,DaicTQU- 
pa. 

fcgooneüatien/ Berboacan bifey. 

fcBoon tneöer/ Camarau. 

fC^OOne b^ntse/ Parampuan bi- 
fey. 

fCflOOn-baüei;/ Mincouwalaki. 

fC^OOn-mOtDeC / Mintouwa pa- 
rampöan, of ma lackL 

rcflOOn-fone/ Menantou laki. 

fC^OOn-DOCfltet / Menantou po- 
rampoan. 

fclioorm/onterflttttten/ Berton- 

cac, of tomba. 
fCllOOt/ PancO) ribaan. 
fcgoppe/ Gali, Of tijancol. 
rcgo;f(/rc^o;fin0$/ Coudis,ber- 

eoudis. 
fC^O^ptOm / Djincking, of palla- 

djinkingt 
ffÖO^ffe/CouIit. 

ttmtm I oprc{|o;ten de iU»te^ 

ten/ Paltft ca jin ea atos. 

Gf^o^ten: ^tcrcl)o;tiia(caen/l; 

toula addn wtrangy icou adda tjji- 
dera. 

(t^otO/ Pingan. ^mtilacltej^ott'' 

tefcjlOtel/DouIang. 
ftÖOttiïer/Bahou. 

fcïiottDerWaW/Bcücac. 

fcJobe/Barcas. 

^^OlltetOf UÖapec/ Tommc- 

rcbfaSSm met een i^mimi 

Tfjouc- Digitized by Google s c 
Tf joucor.een fcljjaöDer/kykis. 

fcg^amme/ Tanda iouca. 

fcStapen mee em fc^mbber / Ber- 

kikis. 
fc|)?mtU)en/ Terya, baterya. 
Uti^tptn/ Nangis, menangis. 
fflj?etie/Baris. 
IC^^(te(tCitf Haros cekédjut, Of 

tecodjuc. 

f(f)mitm/t)err(|)tetm/Codjut,ca. 

codjur. 
ftg^Ó'Den/ Ot)etr(|^;t}tmV Laaca. 

(tm^mt met de beetten tntjDt 

Dan Den anüeren/ Cancang. 
fr{|;nn-tDer(her/ Paodey-pitti. 

fC^^tinen / Menjurat, coulis.men- 

jouiis. CnCTc^ ü^nffim/ 

Menjurac de tenga. ^eÓ^^e^ 
tien/TertoQlis»tedbarat. ^m 

0|iercg?eben boech / Kisip ba- 

menjurat. 
(t^tÜtittl Juretoulis. 
fi^^ifrseieecDe / Chaclb^ orang 

pengartifborat. 
fc{)?tft/Surat 
fi^H^ten/ Sorat-farattan. 
fi^JoeDe/ Farafadjou. 
Tf Stomen/ Tacoc, bertacot. 
t^^omi^/ Peaacot, hati ketfjil. 

rc(u6&entianOebtft$/Syire-icao. 

fc^uiiDen / koasgelen/ Goyang, 

begrd. ^r()uDtientie/Uia00e^ 

lenbe/ Bagoyaog. 

Ccliutriïen/ Doen Deuiegen / Mem- 

boatbegr^, goyaog-acan. 

^(^netre om |)out m (e ber^ S C I2«> 

g^en / Bang-faL 

fcöuece/ftoren-fiupjBf/ Dalapaog. 
fe^uerm/ loinDeti/ Gooflbc. 

fri^uplen / Lindong, tingal-{èm- 
bouojy.fimpan. ^aerfc^tllllt 
toacy Ca ficonlindoDg barang 
appa. 

fcï|Upm/Boy. 

fcBupmen/fcguiim-Derken / Ba. 

boay. 

fcbupnje(/ afgaenDe/ singir. 

fc^upte/ fc^ptben / Prauw. ^n 
De rc{)upte of Dooc Daren / Ba- 
praeuw. ^n De fcljupt 0aen/ 

Mafibc ca praunr , of touroD de. 

prauw. Cengrootefc^uptaljtf 
een licj^tet / Sampan, ^en 
frgnpte totenjerboDemnpteeti 

^OUtijG(/Mahera. 
rej^apte-DoetDet/OraDg bapraa. 
fi^pDen/Soaroog. 
f(nUlDt0|^5tm/ Beroutaog. jtiIDtDangelDt/fc. Outaog. 

CrfiulDt/ mtlDaeDtV Salla, fallahao. 

SfcftgeDe ^gm DeftliuIDc / Bè- 
ta brl falla pada dia. i^at tl6^n 
&||UlDt/ Icou (allahaD mou, icou 
moupoaoja falla. 

fclinIDt mani/Meoongoa outang. 

fCJluIDt-fieet / Oraog - bamiDJam 
calouwar. 

Crlmltienaec/ Orang-beroutaog. 

rrguppe/fpaDe/Tfjop. 

tcfylt/ frgutrel/ DindiDg. 

rr^utren/Sangha. Digitized by Google 130 S E 
S E ^tt<Mt0/ affütentk/ Bantoc , of 
bantou. 

fécreet/tifr&d^gen / Scmbounjy. 

ÜttfU plaeCfe / TampatyawwV. 
ÜCttttlttk rp^mftttV Catta berbi- 

fic. 
(iroretanUiBl/ Pongoulou-corkon. 

Uat/ rookte tJmtnvnTcfien / Dje- 

nis-orang- 

(irbm/ maraertn / Adat, tfjara, 

tinca. 
ftt»«:t/n«/Comediën. 

ftefl«i/net/Poucat. 
IM/coo^or/TaU. 

ÜKpe/ Sabón, i0 j^tntüt^0. 

(m 0r0OtdtCft0/ Sangac. i^ptjH 
ftec röCft/Dia czyzbanjae. ^0 
Crtr Dat |)p / Sangat bagitou 
maccadia. I^Cett^foC^tC/ 
Barappa fangat dia mentjerri. 

B»t Qtecne/ Dcng-an fouca fan- 
gat. 

fm Doen / p9ne Dom / Memboat 
fah*- <itm{ttc of genodf/ Bi- 

fol, purbato. I^et Doet Utt : 010 
eeng^eftoel/ $C. Mengantac. 

(t^uaDr feeren Die ttiNncite^ 

ren/Tfjeranna, 
UtViifyl Berfakittan. 

fegel/Tf jap, oftjap. 
ftflelen/Bobotfjap. 
ftg^en/ toelöaert/ Dauiat, faia- 

mat. SE 

regenen /toelDaert toetnenfir]^ 

Faliharakan , mohonken-Iala- 
mat. 

regenen/ toelDaett geDen / Faliha- 

racan. <5^e0em/Terpaliha- 

ranijOf berdaulat, Berpaliha^ 

feggen l Catta, bercatta, meng- 

utfjap. ifp fepDc eenfcj^oonr 

reDen/ Dia ^Amj; (Ultu cattahan 
jangbay. la^nl^mDt/ftptdp/ 

Anac akoujcattanja. IflK^Ug^ 
gen ut foo / Catta bèta adda ba^ 

gini. ;@aet: t0ge(i(pDt / Adda 
bercatta. Slomt/ ftggl^enrir/ 

MzTch.t eatta^(r. ^C&Ciggl^ 
tM lient / Bèta meng-attakai» 
dia , of bèta bercatta akan dia» 

J^ 10 te (rggen/ of 't DeDtrDet/ 

Arcaija adda, artinja fouda. 

feggen petjet fonDer opgouDen/ 
altgDt^ UieDer aen / Oulang 
catta. (e^enfeglijS-tnoDiDt/ Sa 

patta. 
fepI/Layer. 

fepIen/Belayer. ]|etMftr|tr^ 

ïien/ TourongTlayer. 'tftplop^ 
tinnDen/Gouling.layer. 't^ 
Opj^ijCen / Terrelaycr. ^n 
top-tepl/ Lay er pongapou . 

fep!-D00m;maff/Tyang layer. 

feplen Ian0|^0 De mal/ Belayer de 
pinghir darat. 

rQi(-0een / Batou brani, batou pa- 
dóman. Digitized by Google SE 

ttpt^ I Goloc'iris, Piflau-meng- 

ittara. 
felttr/ bOOJtOdtC/ Songo^ fabenar. 
Gthet^tpDt/Songonja, benam ja 

Sfcft \smt get UhxxMik i Beca 

tau bcnarnja, betatau yatanja. 

^aer töUoIitotmnereRetgeiit 

ban / Itou fouda berfakic ïaca- 
liën. 

CdtKtt/ DjarangjOf tida banja cali. 

ftlf/Sendiri,ofdirydjouga. ^Cft 
feUief/Betafendiri. ^^tIl|lU 
ftlbén/ Catta acan dtri,of catta 
dirimou , of cattakan fendiri. 
H^ fdtJen/ Akounja fendiri. 
Cesm t^felDen/ Pada fendi- 
ri. ^p (p refti(n0|ief(oittm 
5t|nDe/ op ftcj^ UXüta bedmc^ 

ftftliK / Souda diafampei pada 
kirahan fendiri. I^mt WS0I 
Derri fendiri. CtCftlberttlOC/ 
Ca wadlou itou djouga. ^Qt 
(Ufbt/ Nang itou djouga. 

ftlftant/Finghir. 

feltfaettV Heraan. 

(inUim/f(ni8l^0ott/Kirim. ' 
Cmtmtge/of tm^iKit gefontKnut/ 

Kiriman. 
ftnOt- bfitbt/ Sourat-kiriman. 

(ttüitttiUn ptcfaonf Souro. 

ftnüt-6oö(/ Souroan. 
ttnSfn SUn't Ijptt/ Angoas. 
ttaumi Ourat,oftali.ourac. 
^Qlttmltti:/ Ramalan. 
J^ftxptntl OuUr-nagga. S I ijr 

(etbttttf Sapo-rangan^ 
fejBf/ Anam, of nam. ^itt ttÜOJ^t I. 

t)0f: €nDe formeert Dr anOece 
t)Doo;om \m upc Dloepmtie 
opdefeltiemamere. 

friïirn/ Sapoulo nam, Of nam bias. 
fdli^g/ Nam-poulo. ^tet tlOO^t/ 

fetten/ Tarou,temi. D^erl)-fet«. 
ten/Tarupegi. CelatiDcét^ 

tm/Taroucadarat. 
feÖeoffift/Aya-acan. 

reiim/Toudjou.^tttt}oo;tn)9f« 

fftimttSll/Toudjou poulo. ^iec 

DoonUtjfttol^ 
GeDer/ ^mWU Lior, ay er lior. 

fttiettn/Qnüren/Baaor. 

fenge of fOSfl / Babbibetina> Of 
babbi parampuan. 

SI 

ricM/foiire/ Goloc-iris, piflau- 

mengittam. 
ftecft/ Sakit, beriakit. 
fteritimnrc^t/ Penjakittan,0fo- 

rang&kit. 
Gted^ tnerOtn/ Meojadi fakit. 
IwSéXZl Penjakit, lakittan. 

fiecft 59n m öooüt toe/ Paya^ of 

lakitpayala. 
fieOm/ ROOdtol/ Roubous> of re- 
bous. €^o0m Dlee&^V Da- 
ging roubous. 

fiebm of am detbodej^tt/ Dyde, 

mendyde, of madydy. Digitized by Google I3i S I 

i^tele/Djiuwa. 

Itetl/ Liar, caliatao, meliat. Mtlttü 
(ten/ Membri liac. ^teC bOO; U/ 
tü AC^t tl / Liac acan di ri camou, 
of ingat- jogatla moa. ]^p quattt 
lOeDec fimtir/diacombali deog- 
an caliataa. 1^ IDerDtfiimDe/ 
Dia beroIecaUatan. 

ftenmemfpitgri/ Brl mattacada. 
lam tfjeremyn. 

fienOeenftmrpntec/ Betpaodang 

tiadanja meliat. 
lÜenÖrftlmM sm/ Pada caliacan 
boatadjouga. Ü^aec upt 0Ö^« 
(ÜenioerOt/ DerrimanoacaUa- 

tan. J^itt na \oattc i brfc^tcftt 

mater / Liat-ayer. ^p hSttl 

fyotttktüm firn / bte em an^ 

tin met mftet/ Dlaliatmatta 

trous. 
fïentttt/Orangliat. 
ftenKcR' Caliatan. 
ftften/ Aya-acao. 
rp ofte 5p/ Dia. 
f^-IteOen/ Dia oraag. 
rtjDe/ HtV^bei Nangfa-bla. ;^e 

noo;ilt-fi){)e / Sa-bla-outara. 

Cer ffiDen/ Ca fa-bla. Ban ter 
r^Den/Derrifabla. BanD'eene 

ftitie/ Derri fa-bla. l^antlDee 
ft)Den/Derridua-bla. CetttC^^ 
ter f^De / Ca fóbla caoan. i^er 
^tntber rijDe/ Ca fabla kyry. 
Ken Oere lïitie / De fabeld ini. 

9an allen tijtm/ Dem (ègaiia SI 

fyfy, of kiry-canan. jf^Ab'an^ 
DerniDe/ Ca fabla faona. 

flfOe De0(ic^aett10/Lambong,pya. 

fi|öe öie ontrettoerncitf / Soutra.. 
<aettoernöeofö?aet-fijDe/ Be- 

nang fbucra, fetros. 

fittielaechen/ Taiouco. 

fijn/Souda, ofadda. ^e fOtl/u^ 

satte tut üoo; titt Bocatma 

taer. I^p 10 (iet/ Diajadioja. 
Ipoetd 'ttttetU^ BagimaonaW 

di mou } %\M)9X m De toerelbt 

10/ SakaliëDJangifliduoja. 
ftin/rijne/ Diaampounja,ampouo- 

janja. 
fQnl^aDer^ / Bappa dia,bappa- 

fijn ep0en j^anDt/Taogao dia fca- 
diri. IdanHeffine/ Demoaog 

S:ot De fijne/ of na liet 

lajangcadia. 
nilTan. 

c, pera. <0eniuntril:' 

acdiaoar, perackber-* 

Tfjauwan-perac. 
iimer-imir/ Pandey-perac. 

fimpel/ eent)outng|i Dan oemoeD/ 

Djiaa. 
finne/ Hati, acal. 0fftiiick-(itUi 
nig^Sammafahati. ^iinünii 
ne %0|^en / Bcrcatta hatinja. 

BananDereftn uerDen/ Hati 

meojadilaïa. ^ItbDenDanDte 
Hn / Hati bèta bagÏDi. ^(ft 

l^eDDe Digitized by Google s r: 
ge&be Tin daec in/ Beeafooca 

pada icou. 

rtnnr of lietneDtnge/Artinja. wnt 

llEttiermneMppaarcinja? ^ett 

tooD^Dt ban tmtmbbtltjttm/ 

Bacatcahan derri art ioja daa. 
GmtÜtWftatpi Madjelis. 

fifnci»n/r(0ronüe0am/ Tinga- 

lam. 

Kncttï/Menjaojy.ofnjanjy. ^tf 
fong||/ MenjanjyhaD. 

0X10 mannier / Den-i catcalla man- 
na. 

fïnjet gtftecen/ Dem padacalma- 
rjrn. 

j^tri-ptnang trie gtknaukot m« 
De Deftraegc upto^ogenijer/ 

Sapd. 
fitten /Doudocberdoadoc. Cet 
tafti futen/ Ooudoc cacouda- 
coada. ^1 AttenDe / Doudoc- 

doudoc. ^p 0aet opiminiiif 

fitten/ Dia tindit pidsL bèta. 

<^^etmeri0^ in ^p0 fitten/ 

Doudoc bacourong dalam rou- ma. S L j^Ua^/ metfianDtofQotft/ $c. 

genepen/ Poücoiian. 
j^lacg: inPenoo^togg/Prangan. 

<Cen anper Clagp of foo^te/ 

Laïo djenis. 

^lacpten : een betSt/ Bante. 
^larljten een JbeeS metiaaj^o;^ metifefie belefinge/ Sombeid 
3cli en flfacöt n niet/ Bèta tiad- 

ézfepertiacan mou.^p.fIat()t fti^ 
neouPer^/ Dia ^«ortfiibouba^ 
panja. 
^(aen/ PoucoI, berpaloa, gitik, 

^ef(a0en sijnDe/ Kenipoucoii 

berpalu. 

^(aenmetPupaten/ plutlt|)a|i^ 

ren/Tombo. 

^laen met eenftueetrpt of^ou^ 
Pien/ Tatti^eoo0en flaen op 

pemant/Boang matta capada o- 

rang. ^ePacé flaen in 't ft^/ 

Ombac menjatou dalam cappal. 

^(aep/ baetft/item/ aapengj^/ 

Mengantoc , antoc. iSuSe Pei$ 
^aepióf/ Tidor menganto. 

^laep-bamet/ Büe tidor. 

^la^ien/ tydor, bradou,beitidor, 
membradou,meng.antoc. <^nt? 

flaepen/Bermantoc BaS flae^ 

pf/Tidortogo,tidorcras.^etU« 

(telieftflaepen/ Tidor choufi. 
^laep pan 't pooft/ Roncka. 

^(an0e/ Oular, of rau. 
^lap/ IOjS(/Lumbot, Oflembot. 
^lappef(00?Pen/ Xali lumbot. 
^lapntaben/ Lumbotti, lumbor- 

acan, memboat lumbot. 
^Iap/fIaetlP)/Lethe. 
^laPe / Hamba , dingen , laf^- 

car laki-laki, dengdo. ^th 

den fiin Hatie / Bèta batim pada 

dia. Digitized by Google 13+ S L 

Jh^atievnpt i Bacuanja. Ctvee 
Oaben mi0 l^mtn noett»n 
malhmtoeren/ Sombóa. 

fiatnnne / Lafcar , of hamba pa- 
rampuan. 

(leegt/ iffm/ Rata. 

flecgten/Rataken. 
(leegt/ bot/ Bodoc. 

flecgt/ ottatgtbaec/ Mourah. 

(leegte see/ Laout tedóo, homba 
tedóo. 

(lertit onggeaegt tioleit/ Onug 

fadja. 
(leegtev/mmber/ Lebeh courang. 
(leegter tijgn/ Angor janglebeh 

couraog. 
iUpm Terrc, tcrhcla-hcla. 
fleutel/ Anac contf jy. 

(liggetigg/LicTja. 
fliebten/ efümen/ Rata-acan. 
tmmi (loelgett/TaUang. (1||Ck/Lompor. 

(lj|pen/ ,™^„l/ Afla, memboat tadjam. 

(ItypfteimtnemenomD^aept/ Go- 

rinda. 

(IDpOeentn't flemeen/Batou-af- 

fa. 
dim/ ftCOm/ Erocbenco. 

(Itmtm been/ Caki-erot. 
amebet / Kiri. <0pbe9m(ber 

39öe/Cafa.blakyry. 

fltnset-artmnbe gaeti/malingan, 

oflingan-lingan. 

(UCGm/IeCTirtien/Fadam. 

floot/ flratgt / Parit, paya. S M 
flo^pm/Yerop. 

ffot ban ren Deure / $c. Concfjy . 
noeemaeeber/ Pandey contf jy. 

ünpnitxtn/ Meng-anroc-tidor. 

ffupten/ De Deure/ btüe/f e. Tou- 

top. 

flupten/m 't^Doen/Bacontfjy; 

contjitti, contf jy-acan. ^tn 
loecgflttpten/ Toutopdjalan. 

^en gemel \$ gefloten/ Langk 

yaaddacato^. ^eoogenflup? 

ten/ Toutop matta. 25mnen 

^Upten/Contf jy dalani,toutop 
dalam. 4^0ten/Bacontfjy. 

SM 

ntiacben/ gopen/ Tjampa. 

(btaeDt/ Malou. 

(biaeDtgeptaenöDen/ Lfat kctC- 

jil,liat mourah. 
btUU^Og/ Mouda-acan. 
(maetben petiel/ Raa(ra,of raafla- 

can. 

(maetb ban eentgg btncft/Raafla, 

raaflanja. ^Onbet (ttiaetb/ 

Raaflatiadda- 

(maecbeltcb/ bangoebednaeeb/ 

Raafla-bay, fedap. 
(mal/ Seniycourang lebher, Com' 
pit. 

(ttialle/nantoe meg/djaian fompit 

(ttUri tttaben / Seni-acan , fompit- 

acan. «eargnpttóbooKmal/ 

Alouwan prauw lat(jop. 
(bieben/ Timpa, menimpa. 

^ttte^ Digitized by Google S N 

^tmbm-blaefbalcft / Menim- 

bouflan. ' 

ftoteecften/Bodjo. 

ftmecftenOe Vttmm/ Bacactahan- 
mmü. 

fmmofm/Lemic. BrnketuGt- 

Ctnttt/ Minjac babbi,lema-a- 
can babbi. 

flmeren met iApt/ $c* Boèonan- 

]zcybenahatti. 

rmdten/Antfjor. 

(timw Penjakit) fanlara. 

tmifimi totpróQ^tm^m/ Sin. 

jum. 
fmtt : pïtt-tmiS/ Pandey beiTy , of 

kimpon-befly. 
Atlffli^/ Dapor pandey befly. 

ntt^en/Poucol. 

OtlOftm üUottOUnl Beraflap. 
SN 

^naerm bdnem Sfnüntttimt/ 

$C« Tali. 
Aiapac^ig^/ Lete-lete. 
fnappaett/ Lida-pandjang. 

fiteUe/ serneberimttli/ Yeriflan. 

^enfneOr b^OUt^ / Sa yerif. 

fan-toupong. 
ftttl/rafc^/Ladjou. 
ftielDer loOpetV Lari fangat lebeh. 
fniltim / Yefis, yris-acaiï. ^tt 

ttttjeten fn^ctwcttifl/ PifTau ti- 

da maccan. ^m ffttim (h^^ 
Den/ Crat fuacü catam. ^ftl fttlC^ 
ften (hi)Dett/ Cracpoucus. <S^:; S o rg^ 

fneöen of ge&j^erfity Ta-yris. 
fnp-mejBf/Goloc. 
rnijDec/ Weermaecïwr/Jurc.dja- 

hit. 

fnoepen öe tDüngaert / Bacambiri 

angof , crat pohon angor. 
fnoeper/ Pentjarou , orang pen- 
tjarou. 

fnoer/Tali. 
rnootte/quaet/ Djahat. 

fnOOÖtllÓJÖt/Djahatnja. 

(hOt/Ingos,ofNanna-fdong,25es 
fnot/Beringos. 

fnaffelen met öe netife / Bcr- 

tfjong. 

fhupt ban eenfieeO/ Idong. 

fnuptel-boetit / Penjapo idong,. 
of caïn lappo idong. 

(hupten; De tieercrefittuiiten/ Gtw- 

««g-diën» 

SO • 

J^ühtt/ ftöaetfif/ Cóürang, 
toÖ^eten/ Maccan fedikit. 
CoDan^/ Sa bagitou, bagieen. 
foeciten/ Tf jari,0f tjerri,mentjer- 
re-acan. 

(benen/httlTen/ Tf jum, bertfjum. 
foet/Manis. ^letDoo^t: <5;oot«. 

foetDan fp^aecite/Bacattahan ma^ 
ni&. 

ftetigöepDt/ confiture/ Manif^ 

fan. 
foet maetften/ Manis-acan: 

roetienjet0aen/rp;eften/$t* Pai^ Digitized by Google Ij6 S O 

lJ>anhedjahnybercatta,Scc. 3fn 

em forte nacp5tm/ Tidorfe- 

dap. 
fOtrevtt/ Djuwalmaccaonan. 

tod^ hinDe«nfoö«i/ Penouflb. 

ro0f)/ rrU0e/ Babbi becina. 
^OUKUt/ Oraogpraog. 
folÖpt/Oupa. 
fOlOpeseben/ Brimoafara. 
fOlfet/Blyerang. 

fotmn: netltnde/ Clani,afclim. 
ïoomul dan liinUiaet/ Cajic. 

fOtneC/Moufim-camarau, of mouf- 
fim-aDgat. Camarau tjetfcj^oon 

rommtse / Barang, barang fjappa » 

barang-appa. 
fommiflelieDm/ Barang orang. 
fmtift^/ iommlmf Cadang-ca- 

dang, pada barang cali. 
IbnDasl)/ Hari ahat , Hari fomba- 

jang. jo^aet Dn; Hüaleprn ron« 

0moemt/ Haridjumath. 
fonDe / Dofa , of doofa , dooffa. 
I^OOt-fotUlf/ Dooflatermatti. 

10etci( -tonde of daDdtclte 

fOttiH/ Dofaban fa bari-hari 

memboat.]ïetltr|ami tiet ron« 

be/ Badanberdoofia. 
fonDaecy Orang berdooifa. 
fOnOt0|)en/ Berdoofla. $tt Tott^ 

bt05t niet meet / Jangao bcr- 

dooflalagi. 

(Otttiet/Couraog. l^pittSltttt^t!' s o 

t)eertit0{)tDoo? ben gl^eloobf/ 
ronbec De Uierchen Dee toet/ 

Dia fbudaberadit boucanderri 
pada boatan Yabda icou, hanjac 
derripada petfjayahan. <^0Dt 

reetltent ^emDecee^tbeerDtg^ 
lieiiDt toe ConDerDetDerdten/ 

Allah kira pada dia fa berpalba 
daan-boucan boatanja. ^p 10 
fonDec ttttj Dia coarang hor- 
mat. ^aenronDetb^eefe/Be- 

djalan djangan tacot. 

fonDer / inronDetliepDt / TecLe- 

beh-la. 
fonöec Dat/ Diang-an itou. 
fonDer t\mfml Djangan kira laïn. 
fonDec te cel^enen/djangan di kira. 

fonDecltngl^ / Jangjadibergouna. 

n^at Doet pji fonDerIin00jei# 

Appa boat dia jang jadibergou- 
na^ 

fone/lbon/Aoaclaki. ^eneent^ 

ge fone / Sa batang cara, anac U- 
ki djittim , aiua h orang fadja. 

^en 0eitoten fone/ Anaeiaki 

ancat. ^eOUDtSefone/Anack 
lakifoiilong. ^titOX^tia^ 
ne / Anac laki bongfoeu. ^e 
nuDDelde fone/ Anac laki tenga. 

^onne / Matta-han*. 3^an Dec 

^onnenopgancR/ Derripada 
matta hari ney. !&an Der ^on^ 

nen onDerganch/ Derripada 

matta hari touron. l^aeDer 

jonnen onDergaml^/ Come. 

dien Digitized by Google so 

- diëa derri pada matta^hari fbu- 

da touroo. ^leecheroniK/Mac- 

ta-hari dia poucjac. ^^anDCtt^ 
Ik ïontit f Matca-hari pannas, 

tree. gfn örfonwfetttti / Ter- 

ru pada macta-hari. 
^Otmt((^^ni Beitfjayam -raatta- 

faari, ridop matta-hari. 
foO/airoO/Bagicou. 
fOOfiatfC/ Uitttn&t/ Bangatbagi- 

con^fa-bangat. 
tootnvt Dat/ Sangat bagitou mac- 

ca. • • 
fOO uUi/ Djiccalaow. 
roolanget^dCaljet/ Selamma, df 

felammanja. 

fOO titel/ Baajac bagitou. ^ttt 

tioo^c DeeC 

foO tDdt/ Bagitou appa fedikit 
lbo tak/ Macca fjap^, baraog- 
fjappa. 

r000ftnd»n]^(tf001je(/ pjiccalau 
bagitou adda. 

room ofbmt/ Tepi. ^tet Hoo^t: 
fotttttu 

Uuntt/ Laconnja. 9an tttUttt 
CciO^te/ Derri fa djeois. 

fop/föuO'e/Cöa. 

foppr/ gaatpt^t &;oo2»/ Roti- 

rindang. 

foppen/ Dnptten/Menjeiop. . 
Co^flen/fteltommertjtjn/ Tfjio- 

ta. 
lb?Be/ Tfjintahao, tacottan. 
fO^JBl^ D;a0^ / logat , berio. , gat.berinda. 

fo?sen/ ö^eefen / Tacot. ;dc fo^* 

0D^«fk000en/ Mei.Iepasacan 
tf;inranja. (gn fo^ojt Daet 
ntf t ÖOO? / Djaogan tf jinta pa- 
dajtou. 

fo;8e(OO0/ Tfjintatiadda, tacot 
tiadda, alepd. 

fo?OÖtiulDtfllïeptït / tf jiotahan, 

Ofcalouwi. 
fOt/ Ghyla. (ïSenfot/Saoranggi- 

la. Memanot t)oo; üe fot '^ow 

Den / Memboat gbila pada ba- 
rang f jappa. 

rottdeeren/ Patterï, of pettri 

fOttt/G^ram. 

fouten/ Garami, bobo-garam. 

fout Dan fmaecit/ Maffio. ^e(btt« 

tenbtfCJ^/Ycangaram. Cl^tCnt' 
ten DIeefcg/ Daging maflio. 

(butj^epöt/Maffinja. 

fOUt-Uat/ Baccas garaio. 

S P 

^èpaeren / fpaerfaem / Djymat. 
^eltoftrpaeren/ Djimatmac- 

cannao. 

Oiaeren/ tDe(0-Ie09gen/ Tarou, 

menerm. 

fpaetae of tt)Üt|[e|lDt/Louwarnja, 
of pandjangnja. 

fpaetfteren 0aen / Djalan ber- 

mayn. 

i|iaetaetplaet0^/ Tampat djalaa 
bermayn. 

C fpQDe/ Digitized by Google r}9 SP 

g»oe/fcDii|ipe/Tfjop. 

fpaD» laet/lancltfantr/ Lend;iam- 

bac. CefpaDe/ Len^ Hiagat. 

9fisamttiMittn j^anW/ (etia^te/ 
Djincai. ceit fpanne lanck/ 

Pandjaogradjiocal. 
ij^nfnittn (loae/$r» Treeacao, 
mcng-antc. <D>erpatmm/ Tree. 

f^afrmttf / ttuppm/ Tacond. 

rpa»e/rpeute/ Sompiran. 

foatten/fpeuten/ Berfompit. 

f^fttVptl Rampa-rampa^oubat-ba- 
bauwi. 

tfdagiagbabbi. 
lyer louaa. 
[ayan, majio. 
Badjady,iiiajia 

pare. 

Qieelm eSto of otteffim / Mayan 

gaflarca gnap. iMlMX-^ti/ 
Majinaoacboodac. 

n^eelm metteetüngm / Maj in , cif 

mayan pare. 
ffittl-mtit/ Pappan.raajin,pappao 
jugaar. 

Ijpeelfnop tm thofotne^/ G^jS^g- 

herbab. 
IJlrile/Djarom. 

fjiellen/ drfetteren/ Berfcat. 

fjlielonclte / Coorangan , loobang , 
gron^ong. 

padamaccan. 
foetltt' Sotnpitcaa. 
geuten/ Betfompit. S P 

(j^itfuUn/ e^tpÜMt/ Bertieick- 

titick, 
rp^gd/ Tf jeremyn. 

rpieselen / tn Defpteseirten/ Bri 

macca cadalam cfjeremyn. 
[•^at0/ Oammar batoa. 
I-bl(ï§/ Ican tfieremyn. 
^ tancit / Tombac, limbiog. 

rr/nagri/Paco. 

eretl/Paco-acan. 

/ Maccanoan. COt-CptK^/ 

Maccanoan^aagous. 

fp90-itamer/ Boalobor. 

rptit/rpDcfa^eptt/i^gtigirstin/ 

Si-hati,rakic-bati.iia.bati.l9ai|: 
f|n|C/ Oerri pad^^fakit-hati. 
fpp amboett / Memboac (kkit- 

hatibeta. 
rptUe of tDUldaeiSt/ Dauwer. 
fptnflf *COp/ Lauwa4aawa. 
rptnntn/ MéDg-anty,ofa«i.be- 

Béag. 

jbtnne-toieï/Lahat. ^ 

fm om te d^aHen / Pangang. Ke»^ 

n/Paogang-acan. 
idjaro,tad;aag. 
Matta. 
ipnirn^ipiw msftttl/TadJamkao. 

fptttm/ otatien/ (?<»$r-tamia. 
miijten / Beid. 9at tietftlotim m 

fjtmnmMfitl TabeU,0f fegd: 
nut I Sampa-cayou , of douri : 

9ae Digitized by Google ST 

tpoeDen/f^Oeptn/ Segri-acaa 
rpoet»gf)/gaertt0^/ Segri>ogat. 
lacas. 

Tpoelen/ df tnaOirlim/ BaiTo. 

fflongV/ Böoy, coulat-coular. 

ipsfotm Dm een ^aen / Cou^- 

«yam, 

•Qioonm Uoo; 't prrrDt/ Douri be. 

couda. 

ffiüiut tmitm latrtier/ Batang. 
;edtt$e(nitlnppeL 

TpOtten/jOCfttn/ BagouroD. 

$outDen/4ttm:6eben/ Monta. 

Louday. 23f (]pOU0(n/Berblou- 

da^Ioadar^acao. 
tpOUtOfU/ (bei(i(ft(/Loada. 
ipfmMmt/BabaiËL^baifi. VM 

ter ());afte/ Monlut t jante^mou- 

iutradjki. 
fp^Cllfaeni/ Radjiogbercatta. 
^p^eecitetl/ Cacta,bercatta,meog- 

ucfjap : tnt ia fftfofa* iSae t» 

ntOtttlt ïm^bmi Bercattatoa- 
ruc moaiat oraog. ^mtitWt 
fo^eeciten / Bercatta palabao. 

9oar6(|^Mtien()p;eiteii/Catta 

pada fêodfri. 

^^eetften t <^en rebuieitwii/ Ba- 

bafla. 3||n 'tfp^eitf/dakiin bafla, 
dalam bercatta. tisenf^i»»/ 
Bercatta lauwan. ^p tttatuet 
ban (|)^y/Pada oupamacatta. 

ffi;e|mi:eenttuitte/ $c. Ampar. ^ T i5f 

Qi^enrftelen / Qiattm met Hoi^ 

tifföepöt / Pirtfja. 

rp^engen fout/ Bo^ garam. 
fp^eurto :Tp;eeckuii>o;Dt/ Paq,. 

ton. 
tpiinqftt/ Lurapar, balumpatl^atl 

dobennetierf^noen/ of ac5« 
tertDaert ttptDKérefp^inoen/ 

Terdjiiog,<)ftridjou. 
fp^genOe/ Terlompat « belom- 
pat. ($en fpjOng^Terlompat. 

rp;tn0!^-atierl»m 't tiiatec/ Mat- 

taayer. 

rp?tn0b-^dtn/Bilalang,of ham- 

blalang. 
ib^tngl^ltOllt/ Batang tompat^ga- 

lalompat. 
rp^eten/ Taylalat: ^atifitAUf 

gen-D^etl^ 

fo^Upte/Tomboao. 

(p;npten / nptl^inpten/ Bacom- 

bOftimboulw 

S T 
^at»t/Negri,cota. €mtt0ltiti 

Negrifa-boa. <i^eniu»op(laiit/^ 

Bendar. Ban ftatt tOttta&t/^ 
Derri pada fa Degri,fampei gnap 
negri. 

^tabt-|rotti»i: ^^^ ^ l^omncft 

tn eententlt/ Bataroaanradja, 
jutepegangnegri. 
^taetROfft^/Tyaog. 

^taecit/tupn-aaecit/ Cayo.of 

bataog paggar, of béla Digitized by Google ï4« S T 

^taerRm : pemanDt (ïraffm/ 
met een frOerpe pari ttoortift 
fonoammt Ctetchm i tmt foo 

• oprer^rm/ Soufa. 

(tael/ Coiouii. <5cftatlt/ Baco- 

louli. 

(tael of monCteciten/ Taladan. 
ftain/Bedrri. ^irtaenDe/Bediri- 

dirjjOfterbediri. 
^tatt rCllIe/(tt)^Q[^t / Diëm-diri. 
Soutien fcaftt/ Pegaogbedirl. 
l^aerftam/ Bèar-acao^ofjan- 

gan. i^et rtaetliemtoererpir^ 

wn/Patuckeodiabercacta. ^te 
fCaende blieft/ Jaag ciogal be- 

diri. <^mlM(edtDatiDdl]raet/ 

Fackeyan pantas. 3^ Defttt 

ftaer/Padahalini. 
Jgtaet-Docgtet/ Dayaog. 
Raf/frorft/ Xoocat» batangi 

ftaiten/ opfiouDen/ Breotü 

ftaitetr(ri/Peka.peka> 
(taU(/ TampatbMiataik 

^tal-tmcfcer / Pong-ooiöu-cou- 

da. 

rtam/ge^ac^rt/AfTal. 
(tamiian mt boom/Rahanpo- 

hon» 
fratmlett/Bagagab. 

ftampm/ ft oocen m een ma^tter / 

Tombo, meoombo. . 

ftampei; tian dr moitiec/ Alou, 

Ofpilaog. 

(tamp-blocft/ om rif iet te ftam^ 

pen/Lcfong. ST 

ftancft / Bauw tfjummarj baoie- 

bouflbck. 
franDere/ Pandjy-pandjy; 

rcandtDerfaechen/ Hal. ^ttti$ 
DefranDt dec fa^n in deftadr 

Bagiraaooa adda hal de nc 

gri? 
fcandCdarctQ^/Tacap-haei. 
(tandtdarceltClH/ Deog-aa tatap» 

hati. 

^tapv eendoetttap/ Satapaca^ 

ki. 

Stapelen op mal^andecen/Tia^ 

dis. 

Napelen op malfuinderen éA» 

féfiotelèn/ Sou/bng. 
^tappen / odetfcappen / Lan- 

ca. 

ftede/plaetfe/ Tampat. Sfn mtf» 
ftede : ttip rep^efehrecettde / 

Gante bèta. ^tt 10 ttl ^^ 

de dan dat / im ganti i- 

tou. 
ftede tnaeclten / Memboac tam- 
pat. 

^teecg/DardtnetlKigg/ Cras ha- 
ti. 
rteetiten /Tikam. Slfteetitend^ 

Baticam-ticam. 

rteectten met een p^iem/ Tfjou-^ 

tfjou. 

ftéesiten't meiGitn deOrj^eede/ Ta- 

rou f>ifrau, maffoc'oean pilTaa pada 
farongoja. 

^teetfiien m de mondt/ Tarou-a^ 

caa Digitized by Google s r 

can cadalam moulut. ^p SeetHt 

üepoeniaecr cuOc^mftingo^' 

Dri/ Dia^f famfir deicat pin- 

^teerhc u ütnstier tn Di^ toontie / 

Ijotajoi^n djari mou de dalam 
louca. 

^tmhm bltjben tn de l^eel/Tfja- 

katJeleher. 

fteec]^-t);p: Doo; tooDerpe/ Cabai. 
^tmhtmtnDe U)onDenof0|)e^ 

Aod Doelen/ Tfjoutfjou. 
^reetie0/ airtiriitd/ Saaatf ^s. 
^ttt^/ ttvatthtn/ Lif oDg: 
^teelDaneenDiif/$c; Ouiou. 

jgteelDanfrupC/ Tancke^. 
^ttefen/ Tfjoun* , meatf j ouri. 

^êreelenjtf oj^etniife / Meotf jpun- 

tfjoiiri. 
^teen/6atou,of bata. 

^^teenhlippe/fteen-roQe/ Batou 

caraog. 
ttèen-tncsl^/ Djalanbenfcibatoa. 

^ceenac^tigl^e aerde/ Tatma iffi 

batou, of tjelabacou. 
^teentgenV Membatöu , meUm- 
par matti deog-an batou. 

jêattmi Ecor. 

^tepI/Ringi,toubir. 

^teHen / Tarou. ^ïin Tm op 
pemanDt fteUen / Menarouhz- 

ti jrapada f|appa-0appa. ^i^ 

Qdlen tegen pttmnttt/Lajvan 

acan barang fjappa. 

j^temme/Suira. jpnne li;outD- ST 141- 

atötioöe öemme/ Suara fe- Dl. Stenen/ ge lijr H een fiecfee / Men- 

gria,ofar4og. 

oenen al Doutoenöe/ göelijcfteen 
tóe fiin 0^et)oe0|^öoet / of een 
darenOe tnoum t Mcog-a- 

oföat 
ggó,of 

teggó, Oraog erjang 

fterriten/ Hetf (ercl^' Bercauwaf- 

fa-acan, cöatty:, craflyjOfteco- 
soken. eterren 
Utlo;^ 

ijOfbia* 
tang feang; 

^tecre mécht rreerc/^Tomeet^ 

Bincaog beraflap. 

C 3 ^tev:' Digitized by Google ii+ï S T 

AtVCfJtn/ Matti, poutos njawa. 
Scttwntn 't hmbnbavmf Matei 
beraoac. ^(h ttioec fietüm/ 

J^d ick tmt fcgulDt toe / Marti 

bera,&:c. ^th^QJHtitÜiüMtt 
'0ertKn/ PoDc'ya bay matd bèta. 

^DüopOemmletmt/ Naoj^di 

,paya , of bcDJawa-DJawa. ^k^ 
fto^tJuRI / Mattifouda , yelaog 
fouda, poutusDJawa. «Df 0|^ 
ftOpHtUI Sa-bermatti icou. 
-fierCMicit/Memaout. 

fieuttm/ lenen/ Bertoocat. 
ftetinfel/ondecftutrel/ Aias. 
fitcftenmetdenoettir/ bo^Oucen/ 

Soudjy,nienoudjy,loukis. ^tf 
Qtcittldeeöt/ Packeyaaibadjy. 

J^tUf-HOmi Bappatiry. 

ibttef-moeDec/ Ma tiry. 

^tteCi tm tnil /Lembou djantao , 
lapi djantan. 

fileren/ ngfM o|) aenQieten/lbe« 

fiieten / Toaodjoc , meooua- 
djoc 
fiïerm een tt^f Bacammdi cap^i 

^e manam 't fttee ofte toer/ 

Ofang pagiog camoudi. 
^tterttian / Jurecamoudi > ma. 

lim. 
ilier / roer / Camoadi cappal. 

fitert nae gtnOer toe / Camoudila 

ca fanoaj bri alouan ca faooa. 

Sieren op Den loeg^ / Touodjoc- 

acaadjalao. ST 
I Öiff / MiDJactidor. 

Ifti)f üan ftOUÏie / Cras derrl dia- 
pin. 

ff^f flaen/ Poucol cras. 

ÖÖf (lapen/ Tidorcras. 

Qpre(/om metieteiaetien/ Tin. 

cal. 
fttjtten/Bertegar. 

ftgsenom^oogd^/ Kaic, of oaic 

caatas. 

Spilian beOeure/ TjTiw^pintou. 

IÜl/0ema/CouiIi,tatap. 
StUepIaecTe/Tampatcoufli^tami- 

patfounjy. 
dükipfümt/ Jamban.tandas, 

atloffttlgept: aensaenDetamOst 

of toater/ Tudóo, of ceddo. 
QtUesee/ Laouctuddo. 

Otl merDen : tmnüt of tnater/fier- 

tudóo,. 
ftfirHDÖSnt/ DiëcaOf diam. 
Oinen/Oiam-acan. 
^ttlIeKtentf / PallahaD-pallahan; 

I^OUatOtl/J^tQtl/ Berdiëmla. 
Qmhmf Bodoc, baboixlToc^at 

liegmt te fttntften / dat aen^ 

itomt/Amis. 
Stppen/Bertitick. 
SOCI^ Cayou fabatang. 
ftOC>:ftai/ Anna-cayou. 

Soepen; malftanüeren m De ar^ 
4nenneme9./ gmfi enDemeder 
'Ageren/ Gotljoc. 

Soel/ CrooiS. 

ftoei'O^aepen / Bouboat. l^oo?- Digitized by Google s f 

geSoelte/ Tincadc jaag daalou^ 

Ooelgatutt/Berac 

dof/ Aboa, paffir, doul^. Cot Sof 

tnaetlun/ Memboac jadiabou. 
tUi-ttQfnl Oadjan-rince. 

ftofterm / pettteren met ttj^itm* 

ften/TfjoDkil-acan. 

fióUenal0tiet/Bacou. 
Som/Bifou. d^mOomme/Sao- 

raogbifoa, 
Öbmp/ Tompol'. 

Somp maechm/Tompol-acan. 

ftomp-Doet/ Caki coudoog. 

ftonoen / maenftondm onrti^mt ^ 

toen / CaÏQ datatl , tfjimmar- 
caïó , hyl parampooao. td&Xl 
Sontim aen/ Oerri iahac ini) fa- 
lahat. 

tf ondt/ Vpttl Djam; wadroa. 

flttlOt/em poofl^ ttibt0/ Bila.C0( 
tnat Sondt^ Appa bila ? 

Goocl(en/t}|ier Soofftrn/Boboa- 

pi,berpaflangapif 
Sooitn/ Goaffar-acao, amarah. 
liOOCen/TouIac,tolac,cipis.l^;t- 

Oootm/Touiac pegf . jinettioe^ 
tfii Hooten of trappm/Tvn^g 

deng-an caki. 'Cffooftteg^etl 

De mne( Itooten / Cato capafla 

padadiadiog. I^p ftoot QRIt/ 
Diacaconja. ^mi0fi^ttXbm 

ofeenanber* ilBet&etioetec« 
gerut aenftooten / Tafonto-ca- 
ki. ^ijntJ^oiitD ten j^uprenpt^ 

ftOOten / TouhC'bmi, 3}n t» S T i4.y 

nddepen dooten / TomW ^/^ca 
cappai. USet oe^oa^nen 60o> 

ten/Bataodoc. 

Saoten aen een SaecR af ütm/ 

Sooco, cato pada, Src 

Ooaten / Santpm in Sticfien/ 

Totnbo. 

Sappel tton 't itaren/ Ekorgeo- 

dum; 

Sappen*/ Toutop. ;s^pBCra0t» 

Ütappen/Toucop djalao. 
ftl^rei/ Toutoppao,coudong. 
tmtW tempeefr/ Ribont, tafaan; 

^BrtDmatTta^t/ Angiaber- 

riboat. 

(talmen /' deffa^men in üe aa?« 

iüüfy/Amóc. 

(ïa^en/Tompa. Ban datten ne^ 
tierfïa^ten /^neOertoerpen/ 

Tridjou. 

rtat)en:ae()ni(^/ Coackos. 
rtotien/aldfiijineDoeten/gc* Ou- 

cop. 

ftont/ Braoi/^enlïantftpt/ Bo- 
fraitt maecben/maeat 0et)en/Bra-^ 

ni-acan^membri hati» 
rcout^Dt/Braninja. 

ftatttoen/ toaa^tamden / Alou pe- 
gi. ^ebeertentertDepaercou;: 

toen/ ^lott of WoEf benatan ca 
tjangla. 
f tracRiel / Sabontar, (^bat-Iagi. 

frrael ber jannen/ TaU matta- 
bari. ^do^tvaktif ooa^trlKr^ 

nen/ Digitized by Google :M4 S T 

nen/ Bcrtfjaya trous 
tlwet/ Djalao. i^f p^ftract / Ra- 

ya. 
XtWttftm/Lirong, louroog. 
(trarC-rOOber/ Orang merbour. 

^rcaf nan aengeftc^t / Mouca- 

crat. 
fCraf/tD^ettlt/Hatiaas^Ofoacal. 

fcraf /tiarDc tnanDangemotDt/ 

Orang cras haci, üf hati togór . 

fctaffnvrer^/ Houccuiii,ber- 

houcum , houcum-acao. ^p 
tOtttltQftttaft/ Diakenihou- 

cum (em ongtftrafc laten/ 

Melepafken houcum pada dia. 
ttWM Htt ytti I?aQtey,paote,tepi 
laout. 

rcretlten/coeltomen/ Sampir. 
frrmlto ban oe totnot : aliï supti- 

OOft/^C- Mattaangio. 
(trenoe/Crashati. 
rtdcb/ Djerat , dodeflbtiel 11^0^ 

lucr. 

ftridten legslen/ Meoarou dje- 
rat. t^erJtrtCltot / Djeratken. 

fcriiriten '( Uif / of De leDen to^t^ 

Öm/ Ourot. 

rrnicitenolte opliet 0eft»el/ 2^0^ 

minjacpadabara. 
ftriKMn 't fepl/ Twro» «<w layer. 
(ipriiDen een rtrtjbt/ Pranganlau- 

wan, melauwan, backeléy . 
fCrtlÖt/flaö^/Prangan. 
(tropen/ Ai°t}our, ofamboul,me< 

nambour. 1S T 

rcfoncfteïm/ Terantoc-caki. 
ftront/D^ttR/Tay. 
ftrOO/ Djaramy. 
rcrOOm/Aros/ourottan ayer.J^at^ 

De rcroom/ Ayer dras, ciaflaa 

hilir. 
ftropen 't Del af/ Coupas acao , of 

boang-coulic. 
fttOt/ Krongkong'an. 

rtcuptit / tcontkDan een boom/ 

Pontong cayou , pohon poo- 
tong. 

ftcupd^Ien/ ballen/ Gougor. 
fcrupcltelen / be boet ttpxv» aen<: 

ftOOten/ Tafontocaki, terantoc 
caki. 

(trupbebaneperen/ DAJ^rteioor. 

rtUck/Sapaogalffacrat. ^fnfttlC^ 

ften b;ee(ften/ Paogai-acan.pou- 

tas. ^p ftUCfien / Sa paogal- 

pangal. 
(tuDeeten/ ïeecen/Mengadjy , ha- 

djy. ^en^tUÖent/ Orang- 

mengadjy.' 
ftuppen/ nep0m/ Tondo-njawa. 

rtupp{ten0/ rpafmnist/ Tacand. 
ftup?$banb)e(en/ Mouca0/am, 

moaca«r<tf. 

rtup^fgepbt tn toefen enbe |^an< 

bel/Tincapedfs. 
Atup?man/ piloot/ Malim. 

uupben: bet ïmpft/ Abou beitur- 

bang : %at tö ^t ftof blte0||t. 

ftutten/ onoetftutten/ Tomba, 

I tomba-acan. Digitized by Google SU 

s u 

^tllriteltfit/ Segrf, fafahat. 
(itb0tCn|It/ Nang gaoti orang. 

fnlitl|( tiati üerSanot/Trang bou- 

dj. 

fübtffi om pet tt tmhm i Paode , 

Ofpaadey,outos. 

fucceOecm of tn De plaetfe fto»' 

men/ Gantl, of coucar. 
fucèten/Menjeló. 
ftter / Maflam , of aflam. I^tt i% 

ruergj^tDO^tien/ Maflamken 

fouda. 
faerDeeCTem/ Raggi-mafTam. 
raertnge : jftcupor/ Aflam. 
fuet/moepelirft/ Souccar. Cen 

fnei: menfirj^ / Orang maflam. 

^at Daft mp Hter te Doen / 1- 

toula (bucarmemboat pada bè- 
ta. 
fuptitet/Sackar. 4^pS|alldft0^ 

genfeGoula. 

filpCfter-ranDp/Sackar batoa. 4^p 

3latia fepotmen / Goula ba- 

tou. 

fiipcHet-riet/Teboo. 
fupcltermoerpt^reooen/ Bobo 

fackar. 
fnpden/ Salacan , flatao. 
fupOentDtnOt/ Angio flatao. 
rupDt-OOSentDtnilt/ Tongan^of 

flatan-timor. 

fupOt-tueOen-tumbt / Barat daya, 
aogiD flatao barac. S U 14^ 

rupbt-toaertsf / aen be jupbt-® * 

Oe/ Ca fabtó flatao. 

fup0en/Yflap. 

rupgen : De mamme fnpoen/ Me- 

nouflbu , penouflbu. <^t fup* 
gen 0eben/ Membrl fouflbu. 

fuppen/ floepen /Yrop. l^ptfnp^ 

pen/Yropabis. 

fupfelen/^^^^capalta.'t I^OOft 

CttpCtelt / CapalIa/o»^»g,of ber^ 

fttpreUtH/galf D^oncften v^n Dan 

I(mp|^t0n/ taDaC/ $C* Hayal. 
fttpDer/Tfjoutfjy. 

CupDeren/ Bertf joutfjy,tfjoutf jy- 

acao. 
fulcltf rttlcft^/ Naog bagioi, bagy. 

ioi, (a-bagioi. 
fulcftenman/ Sa oraog naog ba- 

gini. 

fnltftenmeefter/ fnlritenitnetl^t/ 

Sabagioictiao, fa bagiton ham> 

baoja. 3[n fulrite maniere/ 

Pada adec demikiëo djou- 

ga. 
fn^Ofite DUjE(/Bagini. 
UxüUx^i toeeft Otl / Dlëm-diëm- 

Ia. 

fufter:tn't0emepn/ Soodarapa. 

rampaan. 
Cafter DteotlDet i^J Caka param- 
puan. 

Amec D<^)onger i$l Ade param- 
poan. 

Cutter Deje( l^aDer^of moiitm/ 

B Ma. Digitized by Google tié s w 

Md'ina parampoan. 

ftifcettf man of ü^^nkofn ^oe^ 

Der/Hypar,ofypar« 

ftircerjerof^^über0lUtttieim/ Sa 

poupo. 

S W 

j^toacft/flap/ Lombot, lembot. 
mw!k/ ttCac^telQO0/ Lethe. 

fmatk I fn;ac^teloo!9t maed^/ 

Memboat leche, lethe acao.' 
ftoacft^fllÖt/fldp^Ot/ Lombot- 

ty. 
(bacftj^mig^ Hati lombot. 
^tmer/0eU)t(Mi!^/ Brat^of bar^t: 

4^trtliooK:0roDt tfécrtoaer^ 

iKrttiaecftftl/ Bratty-acan. 

ftaiaerlteft/ftommedtcift/ Soacar. 

I^oe toaedlCit/ Deng-ao foufla 
appa. 

fioams^epot/betD^tet/Haiawaï, 
cniotahao. <Cn fttaerbt geen 

nÓartCflieptlt/ Jaogao tfjiota. 
CilMiecltiDti^/ Njawabrat. 

ItoaermoeDtgJd/Hati brat. 
fïxiaec Hart ftttiDe / Bootiog, ha> 

mil. 

fttiaec om Derftaen / Soncar. 

meng-arti. ^pUedbltlfmad;^ 

lt(i(ge^OO;t/ Dianjameodeagar 

berfoucar. 
f ioasec/ Ypar-laki -laki. 
ftoagertmie/ Ypar parampaan. 
(tOangete H^OUtOe / Parampuan- 

berifci, parampuaa-bontiDg. S W 
&tQ9Xtl Ytam: 

nbatt maiten/ Ytam^acaa. 

fU)em/Bifol>ofbiTor,bara, beoca^ 
pourbitOé 

fuDeerm/ eeDtoom/ DetCtDmttu 

Baibmpa, of fompa. 

rmeeren/ rot ttttt ttttm/ Meoaoa. 
ftoeerDt/ Peddng. ^mftDiettit/ 

Pedaoglabita. 

fmeectïtttpt-tmfuny Tjabot pe^ 

'daag. 

fioetrtmöe fcj^ Oeedtm/ Maf- 

fb-acaa pedaog pada farong- 
Qja. 

fmeer/Peïó,ofpio. 

ftoett-Doetft/ CaÏQ menjapo-plói 
rtoeeCen/Bapeló, of beipeló. 
(toelgen/ Taling, telin. 
ftOeUin/Beogca. 
fkmmmm/Berndog: 

CtoemmenDe pettf <n tie Odnbt of 

dprirgliebtien/ Bemang-acan 

barang barang. 
^tDerm ïlpm / Sa cawum ma- 

dou. 
fUJÏCfltm l^et fepl/ Soh layer. 
rmPs^n/ Diëm, iïadiëm. 
raJDQ^tfttl/Diëmdiri. 

fUïÖmen/ Mm^mmi Pangfiwao, 

of pangfaaOj calaog^. ; 

fajtjn/bmfeeti/Babi. Ca^ Digitized by Google T A 
T A 

X^^ab&tV^pt/ Oudout, of 
oudoucan. 

Cabdaert/Badjoa 
Cdbernaltel/ Trata. 

Cat^tenttg^ / Delapan poulo. 

^ür troont :t)9m0fi* 

^acfl/Tfjabangitanckey. 4S^ts 
tacftt/ Batfjabaogt bacaokey. 

^Offti / Couda-couda, doulang 
fentap » of doulang > Df kekou- 
da. 

CaefirMl^oebet / Teman maccan. 
^t taefirl Öedtm/ Amparcaïo 
de coada-couda , Of baotang. 

Cet taefU flitcen/ Doudoc ca 

couda-couda. ^p tarfi^/Ber- 

doalaog. 
Caep/Tegoh. 

Caele/ Bafla.i^olIatitK0r0e taele/ 

Bafla HoUanda. l^ptjertDel tO: 
tade / Dia boudy bafla bay , dia 
pouoja moulut paDtas cacta- 
catta. 

Cadttaan/ tOlcW Jure bafla. 

CaliOO^/Tjypir. 

Cam/ djfoa. 

Cam tnaerïten/ Membost djyoa. 
Catnarmtie/ Aflamjawa. 
Camactnbe-^m/PohoD aflam- 
jawa. 
Camdtcft/Sediog. 
Cdtmitcit groot / Sediogbeifaar. TE 147 

Camértch te paiec s^n / Njawa fc 

dangbay. 

Canöt/Ghigi. !^rtpper-tanDen: 
of hnerOïnoe Dec tanden / Ga. 
ratan ghigi. ^t tanden Iwwte^ 

ren/ Tjonckirghigi. 
CanDeIoO0/ Ghigi roogo. 
CanÖt-ptJn/ Penjakittan ghigi, 

CanDtupt-tretfeen/ Tjabot ghi- 
gi. <5etanDt/Baghigi. 

Cange/Sepit. 

'Canger/teer/ Seoy-inóle,nipis. 

móle. 
CapiOinrp-bleeilt/Parma-daDy. 

Catten / aentaSen / ganöelen/ 

Djama, djabat, berdjabac. 

Caaen :0ei9tRDeli(tnDe/Rdba. 
raba. ^1 taftenoegaen/ Bedj^ 

lan-raba. 

T E 

Ceofalte/Amitt. 

Ce idepn of al te itlepn / Kitfjü 

saxiit. 

Ce meer/ MaJ^nicbéh. 0itt te 

beel/ Tida baojac amdc. 
Ce ttiptPaertier/ Capada beu. 

Cenac0t/r«-maiam. 

Ce faUKn / Berfamma-famma, of 

faauna-famma. 
CebOOren/ Seddnp-óaxikxu 
CeUoet 0aen/ Bedjalanbakaki. 
Ce peerDt gaen / Bedjalao bacou- 

da. 
Ce§npje(//)«rouma. 

1^ s Ce Digitized by Google 14^ TE 

Ce toeren/ CatauwK 

te Ü^eöe $ijn/ Berfouca. 

temiJle/Seding. 

tmhtni Tanda. 

teerlten OoetV Memboac tanda. 

reerftetten/een ceetlun fteUen/Ber- 

caoda-acan. 0itt ftin gatlDt 
teecltenen / Bertanda dcDg-ao 

tangan ja.;De ploetfe tceclunen/ 

Bertanda nang campac. ^ett 

Doo^teechen / dat petst te tier- 

toatfltentjBl/Avang. 

tetthen maec upt men petietmerc^ 
Iften ende tnaememen iian / a- 
Utnat. €m teecHen tian een 

iundt <50Dtje(/ Alamataoac Al- 
lah. 

teetiee/tneecli/Lombot. <2^entee^ 

tut menfc5/ Orang lombot. 
teeDece tacften/Taockey rapo. 

teenenöectjoetenfDjaricaki. <De 
0roote tee of Dupm Dan detioe^ 

ten/Yboucaki. 

teenemael/Sacaii-caii. 
tmlinth i Boa-paré. il^et teer^ 

linflen fpekn/ Majioparé, ba- 
djoudjy. 

teetlincftfpel/Juggar. 

tiffen0/ Sacali. 

tegen/ Adap. l^pftrtiDtteglien 

0em feltien/ Dia lappan adap 
dirinja, of of^A-dirinja. t0teijB( 
testen Onjeti SJappalauwanki- 

Ce0||en OUec/ Adt^an betul. T E 

of hadapao. 

tegen otter/aen bantiec 5t|tie ofte 

OÜer-59De/ Defabrang: 
tegen 't OOtten / Padaü bla rimor. 

i^p tó teg^en mp gram/ Dia 

gouflar <i^a» beca , ptpada bè- 
ta. 

tegen-fdinciten/ Mcmbounji bai- 

lat. 

tegljeni^eptit fieftben/ affteetig^ 
jgn/Giy. 

tegen^tpöt/ Djemounja. 

tegen-homen/ ontmoeten/ Berte- 

mou. 
tegen-gelpitjte / Timbangan ter- 
bal/at^ 

tegen op-Saen/ Meolawan. 
Cegj^en-Tegg^en/ Be^atta la- 
wan. 
tegenfpoet/ Tf jelacca. 
tegenSaen met oerdaedt/ Ber^ 

d)awap. 

tegenSaen/ derbieden met moo^^* 

den/ Meiaraog. 
tegen*U)tndt/ Angln fanckal , an- 
gin derri alöuwan. ^p ||ddden 
teglb^ ttltndt/ Aogin fanckaU 
kanja. 

tegenmoo^dtg^/ Item tn tegen^ 

tOOO^dtggepdt/ Adapaa 

tegentoooidelich/ alitfnu/ Sad- 

ran. 

teple/öper-teple/Dawar. 
tellen/ Byiang. ^^prtfntnngecett 

tellen/ ByUng pada djariDJa. 

Cefc Digitized by Google T E 
Cdbaet/ Ken^de bylaog. '4^n$ 

telbatV / Jaog oraog tiadda bole 

bilang. 
tellec/Orangbilaog; 
temmen/ Boat.acan djina. 

tempeeft/Ribout. 

tempel/ Beycoul. 

temperen 0et pfer/ Sipoth befly. 
ten/Pada. 

tenlaetOen/ Padaachtroja. 
ten t^De/ Pada wa(Aou. 

'ten 5P / 'ten tuare/ Mdain- 

ken. 

tenOerDen/cent»ertien/$(* Catï- 

ga,Mampac, Sec. 

't en 5p Hat |)p bomt / /«g-^w dia 

datang. 
tente/Trata. 

tepel Der doeden / Capalia fou- 

fou. 

ter/ Ca. 

ter rec^gandty Ca caogan ca- 
cao. 

termDIen j^p nOCJ^/ Sedangtja lagi : 
of no^ f Mtf dia lagi. 

terrnn/Oaflèifuwa. 

terSonc teseTc^teden / Sabootar, 

fa hac lagi, facaraog. 

terSont/eerS geleden/ Tadi. i^p 
ifi terSondt ^iergeiueea/ i^a- 

rwtadi^ adda fioi. 
terttie/ Gendom, 

tertnille/Sedaag. 

teSament/ Djandjihao. i^etmeu^ 

toeteOament/djaDdjibao baroa. T F TH TI 149: 

ttMti lontlt/ AndjiDg-betioa. 

T F 
tfp/Tjis. 

T H 

C&ien / Sapoulo. 4>ïet öoo^tr 
t^tentie gl^etien / tterttentmt / ^n 

derri %oulo fa, bertfjoakey. 

TI 

Cieren/rdCm/ Tna-ria, ioger- 
baoger. 

tteren/ gelnciten: 0et tiert toel/ 
/n^'bayv l^et toerch en tuil' 

niet tieren / Cardjahan tiadda 
manjoM, 
ti/Dinge/ Chabar, brita. 

tl jdinge brengen/ Bntacao. 

tt][Dt/ fapfoen/ Wadou , cotf ca. 
tliOt-HerO^Qf/ Bermayin. 
CÜOelitl^/ Fadawadioupatoat. 

Eange ttïdtte üooren/ Derri 

pada daulou '- calla lamma-lsv 
ter ttidt toe/Sampey ca wadoa. 

ttiddtcb of fto^tdueris^ / Pada^ 

wadtoa fèdikic fadja. 
tlïDeliCft 0Oet/ Arca duoja. 
tijger/ Harimau, macf jang. 
tprdn/ Orang gagga. 
tprannpe/ Gagga-fatrouwi, 
tijtel/ Gelar. 

timmeren/ Bertcmcan. . 
timmerman/ Toucan cayou. 
timmeragie/ Prafahao , of pm-i 

1^ 3 fanja, Digitized by Google 1^0 T o 

fanja , Of böatao. 
ttn/Timapoute. 
tttteOttn/ Sa noda. 

TO 

Cüe:aI)S(/ tÜtDatt tot/ Sampei 
cafanoa. 

goocm/Ja( 

l])(t|S( toe Han now/ rangawey. 

^tt f)np0 tmc rt|n toetogoo^ 

U/ Rouma deog-au pangawd- 
Dja. 
fOe-brnpDm / Hadirken , har- 
cac. 

toe-dettotttDm petttanDtiet op^ 

(IJC^t/ Salahacao. 

<oe-(oimn/ Dacaog. |^ettoe-co« 

tmnüe/JangterdataDglagij Of 
jang heodac dacang. 

xm-ttmm 1 0gmoe0l| 59n/ Sam- 

pey,tjocop. 

toe-(omm/aekDd?bm/ Sampey. 
9at ttf mp toe-gecomenofte 

0etOO;bttt/Itoula (öuda fampei- 

acanbeta. ^Datftomrmptor/ 

Icoala ampoanja bèta. 
toecomettitt tgöt/ Waöou come- 
dieo,wa<%oameadataDg, txtt- 

foc-ioufTa: ^at 10 itio^gmof 
otKtmo^gtn* 

tOeDetton/Toudong acan^toa 

dong. 
tOt-Hoetl/i^tWSm/ Tamba. T O 

toMioen/DeOeure/ &oecft/$(. Ca- 

top. 
tO(0an0|)/Djalan. 

roeoeüen/ meer setmt/ Berram- 

ba. 
tOe^OO;Det/ Orang bedeogar. 

toelaten/ toecj^etien/ MembeéV. 

acao , membri>acan, bercaboul, 

toeluptfun De oogden/ KUfjap- 

macta. 

todupaeren/ aenoacgtigli aen^ 

llOOten/Britelioga. 

todupSeten / in De ooteQijeiten/ 

Bific-bific. 

toemaeclten/ toe&erepDen/Hadir- 

ken,pourbaicki. 

toenemen/ aentoaflten/ Jaddi.]^p 

neemt toel toe/ Dia jaddi bay: 

#P neemt niet toe/ Dia tiadda 

jaddi. 
toerel^enen/ Terkdra kdra.' 

toemften / gereeDtmaeciten/ Ha. 

dirken,pourbaicki. 

toeraOen een ftj^ip ten oo^logj^/ 

Liocapcappal. 

toentfttnge tot Den itrUgf)/ Zy- 

reh. 

toeTeggen/ Delootien / Bedjaodjy. 

tOefiCÖt/Terlyat. 

toeden / Tongo, cliog, liat bay. 

;eoo; qttalicft toedien / Derri 

pada toogou tiadda. 

toei^upten/ Catop,toutop. gjn 
^et ^t toe^upten / Contjit- ti. Coe^ Digitized by Google T O 

. iCo^DTe/Laaw, of lauw-maccao, 

lau-raoga. 
toefo^dten/ Bercatta acan. 

tomaen/caelacen / Membn-acao. 
toeftemmen : fp Kemmm toe/ Dia 

fa cacra. 

toeOtetm / renisj^ 0oet / Kirïm. 

acan. 
COeCeUm/BilaDg.acaD. 
toettecl(en/Terre.acan. 
tdttfUm/ Batououdjy,of bacou- 

gafla. 
toeDaUm/ Diacou-acan. 

toebm/toac^etv Naoti. 
totunai lancl^Csemftomm / Leoa 

dacaog; 

toetten/ uptOSrlftturftomeny Ber- 

lamma-acaD; 

toebertoer/ toetietfiti^r / tïemou:' 

tatn/ Harap, lïarapDJa-. 

toetoerpen/toegeuerV Meümpar- 

camba. 

toetoerpeni mtttUonttottpm/ 

Melimpar-fampey. 

tolbiebetaelttDerDt/ Tjpuckey, 

oupati. 
tOl|)U{l07 Rornna jangbertfjouc* 
key,offerdach. 

tóiUnSUt/ Orangriba,pang-tljou- 
key, orang tarima tfjoakqr. 

toKe Dec funoettn / Gaffiog aD> 

nac. 

tombe; grafOeDe/ Djarec. 

tOn0e/Lida. 

tongettnfirli/icaniida. tOnfJUi tJlfirl^ / Ican babi , of lom- 
ba>Ioinba. 

tonne/Tboog. CO^tei-Dttptie/ fioutoag-ta-cout- 
cor. 

Dammar. 

ipfe / Pada routna: 
bèta. 

tot Den ba0^ toe / San^ ca fë. 

ang. 
tOtj^em tuOmi Terre, Oftarry 

tot eenen toe / Sampey cafiiatu 
djouga. 

tOttOann^f Sampei ca maoDa- 

calla> 
tot Uiten/ Capada f jappa. 

toUeren/ betoUeren/ Berbifou. 

SeteCTe/fliffitjfwan- '-^ Crat^;: Digitized by Google l^ï T R T R Ctd(gten/po0en/ Tf joba, pitfja- 

•ra. 

gen/ Macocaca. 

tc«(||ten eeroimg^licltlioo^an» 
Decetegaen: endegrootetiBt^ 

ac^t te Ujefen/ Marorebe. 

tra(|$tm pet te gekrijgen eeeget 

een anDecliietfiliem / Mattay. 

trarteemt: eecltch tratteeren of 

onthalen/ Berhormac. 
traeg^/ Itxpf Malas, Umbat.fe- 
gang,penjagang. 

traegj^ept/lanchfaemliept/ Lam- 

batnja. 

traegelttit/Lambat. 

traenen/ Aycr-matta. I^p bat» 

met traenen / Dia minta-doa 
deng-ao bacice ayer mattaoja. 

traenbantiifcli/ Mioja-ican. 
trat) DaneenlaDDer/ Batan^tzn- 

ga. 
trechter/ Tfjatfjorong. 
trethen/Tarichéla. 

trech-feel/Taiitaric. l^et fioeert 

trechen / Tjabot pcdang , of 
uiengounous pedaog. 

tretit-tangfi/Sepic. 

trechen / repCm / Slmpan , beran- 
cacbedjabn. I^pttttht tipt/ 
l^p repft upt/Oia betaogkat ca- 

louwar. I^ptrechtnagetoo^ 

den/ Dia beraogkat ca timor. TR 

treDm / met boeten petDetjer op 
tttUm/ oftrappen/ Yricyric 
deng-ao caki. <!5en hetteDett 

tnegl^/ Djalan naogteryricHe* 

mant met Uoeten treoen/Ten- 

dang. 

treben/altnantielenbe/ Tiojac. 
treffehth/nptmnntenttt/ Lacou. 
treffen /raethen/Keni. I|et5t)n 
tDOOjden Die treffim/itouDia 

bercattahan jaog dia kena. 

trenfee ban muraüle/ Tepa. 
trefoo^offr^at/Biada. 
trenren/Berdouca.fougoi. iD^tpt 
trenren/ Doucabeta. 

trenrtflil/ Sougol-hati^ doaca. 
treur-lieDt/ Bidjy ratap. 

trihnpt/Oupati. 

trtumpÖe/Bermayin. 
triumpl^eren/ Bermayio-mayin. 

trommel/ Gendaog. <!^enftlepn 

trommelhen/ Tifa. 
trommelen / be trommel flaen/ 

Poucol geodang. 
trommel-nager/ Jure gendang. 

trommelen op een bommehen/ 

Palou rabana. 

trommelen op be tpfa in be 

p?atttD/Tangfa. 

trompeboo? behinberf/gtogong. 

trompet/ Naffyri, of namfyri. 

trompet blafert/ xjop oaffyri. 

trompetter/ Orang naffyn". 

tronch ban een hoom/ Foncoog 

cayou. 

troon/ Digitized by Google T S 

ttöOn/Maligey. 

troome/Mouca. 

ttOOXtl Hibor, biborhan. 
ttOOSen/ Hiborken. ^tn trOO^ 

fUt/ Jaog menghiborran. 
trOjSt O^uptim / Tmdong boa an- 

gor. 

trotfeltcftj^ntttlm: ^p j^ndelt 
ti:ot(irIicl( met QjmUpantien/ 

Dia djoiava'acan fatrounja. 
trOUbel tDMtt/ Ayer «r<^. 

tronpetioIcM of Dan Dee / Ca- 

wuni. 
trütttD/ Opmgt/ Adil, betul. 

ttoutom/ m 't ^utDelici( treden/ 

Bacawin, ofcawio. ll^pi&Qfi 

trontDt: pp ^^nft een totif/Dia 

föoda babioi. 
trueren/Berdoaca,(biigol. ^tet 

t)oo?t: treuren* 
T s 

tTaemen/Samma-famina.^l tïae^ 

mtni Sampanjafamma. 
t'faemen-Ömben/Bcr-ycat acan 
iamina. 

tfaemen-roepen / Paogii berfam- 

ma, pangil berhimpon. 

tTaemen-hnoopen De epnden/ 

Ouboog. 

ttaemen-ltottien/ Campoo, of ba- 

campon. 
t'Cfiemen-Doeg^n / Berfarama. 
keo. 

tïdntierentiae0^ EiTocDja. T U T W lyj 

t'fmo;0enj9f/ Fada pagi hari. 

T U 

Cuptli/gereeDtCtj^ap/ Paoga- 

wey. 

Cupn/gepntnsl^/Faggar. fi^ta 

tnpnen/ Bapaggar. 
Cupn/ÖOf/Coubon. 

CnpCTcgen/DobDelen/ Bajoudi. 
Cupt-canne/Gindi. 
Cupten: Deoorentupten/ Te- 

liogababouDJy. 
CuIDant/Dyftar. 
CuITt^en/Oeteaga. 

CnfTtgen u enoe mp/ Deteoga 

aDgko daaa caini. 
CuCTc^ DepDe/ De teoga,de an. 
tara. 

Cu(rc^ItcbtentieDonti»r/)S(a« 

bont 0/ PohoD->petang. 
CttCrcj^-Ctj^Den / Meaiom 

deteoga. ^^aer-en-tnCTc^en/ 

SediDg itou jadi. 

CnOiElenDOUtven/ Lipat de ten- 
ga- 

T W 

Ctoaelf/ Duablas,ofrapoalo-dua. 

^iettioo;t:D0f* 
CtDee/Dua,ofdoa. ^tetDoo^t: 

bijf> 
Ctoee Dagen lansl^/ Sa paodjaog 

duahari. 

tuieeen tD»e/Dua-dua. ^n tuiee 
rpltiren / Beia^ua. Sfntttiee Digitized by Google m VA 

dieedton/ Pacca, patcacan. 

(tDeemm/ttntin^n/ Piotar. 

Hati bimbaag » berkalouwy. 
^OntKt CtDIjSÜ/ Jangankira 
laJtn, of fefbago. 

nointtsl)/ Dua poulo ^tet tooo^t: 
imfctgi). 

(ttnS/Om^d/Tfiideré. 

ItmQen / Bertijideri , backaley- 

banta, ofbabaata. 
t)inSl0|^ Jang beafTa babaota. 

U Vocael. 

tot (fin romder/C^nmn: 

Aogkau, ongko, inoué 9ot|| 

Mou tntrot m 't 'gemeim ootlt 

8llR^U|l(ltt/ alümeöe PScanira, 

oatSf^tMinjBttjBr. Cotrümet 
gdtitite feptKimn/ Tuaa, fo- 

bat, ade, of bappa tOt eelt OttDe. 

Ceglietutfiin meecDec fepot^ 

men / Tuanco , dato, oraog ca- 

ya. ^tkUttl» denny Beuki- 

rim padaangkau,padatuati , par 
dadaco, &c. 

V A 

Ba&mt/Sadepa. mttti0Xmmtt 

meten/ OacordeDgaoi»depa. VA 

Jl^atrec / Bappa. <5)oot-batier/ 

Nene-lacki. ^ttef-DdOet/Bap- 

pa-tiry. 

»«öer te)»öttpif-0erfnjÉf/ Bappa 

rouma. 
i^aOetlantlt/ Negri bappa , of da- 

ratan bappa. 
^aetl^ Adtoc'tidor, of antoc. 

BaetftetiQl^/MeiiaDtoc. ^{cRben 

tiaetltenol^/ Matca bèta adda 
fegang. 
BaectteciglOOSin/MaCta fegéag. 

9aen/ Uags^/ Xongol. 
Boeren/ met een u^uiite / Ba-^ 

prauw. Hniaeten/ Baptauwpe- , 

iBiaeren/firpIen/ Beiayer. 

I^aetenüe nbier op/Moadïc. 

Boeren om laeg^ / lUir , of biiir. 
met {temanot obertiaeren/ 
Meaaopaog. li|oe Haett g^p #' 
l^oe tjS 't met tt f Bagimanoa 
tuan > 

Baeren laten :afSant)t Hoen/Be- 

ër-acan. 
BaerttDel/Salamat.alicum. ^Otr 

tiaert ^p^ Bagimaüoa jadi 

mou } of bagiiaaooaadda deog- 

aacamott^ 
BaseUper / Narca percfjoatfjy 

haram. 
Ballepe/ Taona rinda, padaag. 
0aUen/ pjacou, gougór. I^et ttMo 

ter tialt /neemt af/ Naogayer 

rindaJu ' 

9al^ Digitized by Google V A 

l^alltntieitiater/eliiie/ Ayerfou- 

rot,ayerCouron. 
l^alCl^ Radja waU. 
l^alTdd of DalWtflt/Berdoufta, 

Ofdoutta. 
BaUi^eptlt/ Durakabaa. 

I^ainr^en eeöt Oom / Berfompa 

doufta. 

laan/ Derri: teb)(tmt»mttl»n/ 
pUietC^ of matecie. ^aev $titt 
liDmnu0|iefciantt-Iiei»n/ Pada 

taiou adda baraog otaogt of adda 
barang oraog derri mou. ^p 
llOUdt beritiatlj^/ Olakira 
{angMpadao]a. 

I^an ac^ttt/ Derri blackan. 

Banna tlOO;tam/ Derri pada fa- 
caraniaila. 

Banlanoliramecl^dt/ Paiia- 

han-pailahaD, 
Ban MftI Derri fcDdiri. 

Bangen /Tancap. eenHpanot 
(fytbmefn nemen / Tavaag. 
Btft^ Hangen / Mtttm tm 

^etnet/ Bamoucat. ^|^ fult 

tmngen/ te toeten 'tgeenüaec 
0^ nae iaesgt oftebtlTcl^et/ 

Moujaddikena. ^UtiSK ^p 

fnlt treffen. 
BaS/ Togo, of coggó. 

'Bad / JbeOenoiQ^* HonMittitft/ 

Radjaccakal. 

Baft-j^ottDenDe Henoe / iK^aroa 
Baft-maetiten / Togo-acan, memboat coggó. 
BaS-^onOen/Pegaog, 

Bali-iïaen/ Bedin cogó. 
BaS-flapen/ Tidor togó, tidor 
cras. 

Bafttsj^eptit / ftertft0e|)Dt / To- 

gónja. 
liaQen/ Poafla, amal, pantang. 

Hat/tn 't gemeen/ Baccas. 
öat/eentonne/Thong. 
batten/ tiangen/ Taocap. 
Datten met 6e|i0e j^antien/ Sam- 

bot dengan doa tangan. ^en 

tDoo^Ot natten of Derftaen/ 

P«>gK/bacattahaD. 
V E 
Beesten/ Backaley. 

uet^tenmettnipSen/ Bamoucol. 

bedel/ Herbdb , of rebab. ^p Oe 
bedel fpelen / Beigaffiog her- 
bab. 

dedelaer/ Oraog rebab. 

dedel-dOOgriten / Pengofó rebab. 

deder/beete/ Boulo-bouroDg, of 

boulo. 

bederen ban een ptil/ Sayappana. 

bte/deefte/ Haywao, blnatao^of 
benatan. 

beel / Baojéc. ^eer beel / Baojac 

faog-af. 

beel (tOUter / Braoi lebe baojac. 
^00 beel adee / Sa baojac fe- 
perd. Ce beel/ Banjac amic. 

bmtelanoe/ Lammaamat. I^oe 

r 2 btef/ Digitized by Google I5<5 V E 

bed/Barappabao/ac. ^00t)tt\ 
tntn Itan/ Sa banjac oraug 

membole. ^titieritorgge niet 
roo \Jttial0 emttaelDe/ ojaa- 

gan fembounjy namma djarong 

lacoa. ^00 bed dljSiiat oen^ 

0aet / Barappafja kena icoa. 

^obeeltemeer/Maccaacatnja 

iwA^ ^««ga , bagitoa pont'ya te- 

t elj^Dt / Banjanja , fèbanjac- 
Dja. 

tieetter^atUK/beeidecIeii/ Banjac 

parracarra, banjadJeois,ba^a- 

waroa. 
UeerDtO^ / 0ereetlt / Hadir , fadja, 

mofteyt. 
tteerC^ïen/ Ampat bias ,0f fapoulo 

ampae. ^iet boo^t: bi)fir^* 
beetttg^ / Ampat pouio. ^iet 

beeSe/Contuc. 

begen / Of-begen/ Sapa, menja- 
po. 

bQinren/ Pourapoura. <Eiebe|]Rf« 
be|e|llt0l|epbt/ Saaio ja poura- 
poura. ^Ei^bepnCbe of npt)0$ 

CE§C/ Golefonda. 

bel/Couiic. 

betten/ nebecfiaen/Rebdh. ^en 
boom neoerbeUen/ Reba-acan 

• fapohou. 

belcun'c oemeen/Padang.^oo;n- 

beidt/ Beodaog. 

beiw-srfcJ^Qï/Bowojyïïaa-pMDg. V E 

belbt.feerltet^f!tt|)êr/ Saiindan. 

l^elDt-l^eet: / Pongoulöu-iima-ra- 
yar. 

belDt-f|Oen/ Ayam ouran. 
bdDt-mup0/ Ticos outan. 

ben^n bat ^adldtrlt booöet/Ra- 

tfion. 

ben^n bat al qu^nenbe boet tttt> 

ben/ ifmou. 
9en9n batmen peU3er$ aen 

ftneect/ Oupas. 
bentmige txiü of ponnlaett/ drfs 

wraugao. 

bentimS^ / Bifa. ^tet boo^t: 
bep0tmjQ[en* 

benijn ingeben/ Membrimaccaa- 
ratfion. 

bennekdfaet/ Adis-mabis. 
benSec/Nataa. ^Mafen-benaer/ 

Natao catja. 

benten/ te Iftoopb^aglien / Ma- 

ray. 
berae^ten/ Baotf jy, of raoudiay, 

moudakao. ]^p betatj^t gem / 

Dia inouda-kanja, dia liat mou- 
dacapadanja. 

1^erac{)t maec^ / Moudaya- 

caa. 
beracllter/ Bamoudakan. 

beracStinge/ Moadahaa. 

beracIlCecen/ Tingal comediën. 

becanbecen/ in w^ fdben / Men- 

jadilaïn. 

beranberm / bomanbtriEt \otti> 

tïtn I Meooucar» laïn^cao; me^^ 

laÏQ- Digitized by Google lüïnacan. iB^an plaetre t)tt(au 

OttCn/MeDoucartampac. ^( 
^td Demnbecen/ Memuar 
contfjy , of bergaoty. ^tjn 

0emme tierantïeren / Suataoja 

memboaclaïn , df menoucar fu- 
araaja. 

tiermttierm t» meeDeten/BerTaiin 

packeyan. 
DeranderllCft / Moura berbalic. 

^at torantiert of torrDtan^ 

DtCial/Itoujadilaïo. 

UerantbDoojiien / Menjawat, of 
berdjawap. ^icl) feltien tier^ 

attttOOO^den / Meojawat pada- 
fendiri. 

lier&aeS uiertien / Jadi had cou- 

raDg»ofcercodjuc. 

tnxbmSt Saen Han DertnonDerm^ 

0f/Tat{jangan. 

tiertiaeS maerften / Memboat ter- 

codjut. 
MtXhtplïfXil MeDanti-acan,of nan- 

DtrlKCgtn/ Sembounjy acan, ber- 
toudong, lindong, iimpan. 

tier&erni of dooi 't bpec Mtttmt 
ltia:0en/Angos.abis.^tec Der-^ 
ft^andett 

tierdetmn/Baïcki. 

oerdidden/ Mohon-iepas. 

dCVbttdOt/ Larang, fburojangan, 
paflan jaogao. ^ettóllipder^ 
OOben/ Itoufbada di-laraog'^a- 
caobeu. tietditib^ eert monde/ Bokoubat 

padalouca. 
d((fnttd:en / Païc acan^ boac-oacal 
acanfaoraog. 

decbittmtian Qemoet/P«^//-hati. 
derdlichen f tierioederfc^^en/ 

Pontfjac-acan. 

Herdlichte of detbleecf(t( deriue/ 

Waroa poutf jat. 
berdipden/ Berfoaca acan , of jadi 
hati fbuca. 

tierdi^dt n / Berfoucaia. ^p doet 

l^mt derdlÖdm / Dia berfedap- 
caoja. 

derdlinden/ Bouta-acan. 
derbltndm: dtoo0entoebtndeh/ 

Ycatmatta. 

derbondt/bdofte/ Cawoui,be- 
djandjyhan. <^|^mad(n - der«' 

bondt/Maaf-icatan. 
detbO^Sen/ Sembounjyiberfem- 

boanjy. sttó ttit derbo^gett/ 

St^&ctibdfamoanjy j tifteründe^gj 
derbOlOentpepdt / SemoUnjyhao. 

3ln 't decbo^sen / Sembounjy. ' 
dètb;anden/ Sakar^angous. t'étf' 

mmael derb^aht/ Angoas abis. 
derb^anden dan de fonne/ Aogous 

demattahari. 
derb^andefpSfe/ Maccannaa an-* 
gous. 

detb^antj^epc / Aogoufnja. %t> 
dendijs^ derb^andc dierben/ 

Matti de backar. 

derb;epdenY rucgtbaevmafteny 

Jl 3 Brita» Digitized by Google 4j« V E 

Britacao, bertfjerey-acan. 

mhi^Mm I ffkpa amfhttltm 

b^eerlwn/Pitfja terantf jor. 
tItCCtntn / Purbaicki , permey-a- 

can, pcrbifcv. ^tmtAfMtt- 

drtm/ Mendey-acao fendiri. 
Decciten/ Babbi. 
Dercrttttt/Aaacbabbi. 
DeccittniB(-tm(Uof tiet/ Lema-a- 

can babbi. . 
l)er(iuniG(-COt/ Sarong babbi. |f^ 

rere berchm: een 0^»m(/LaD- 

da. 

Hecclaren / Der^Iie to / Maha- 

mouljacao. 

t)erdaeren/uptle00gen/ Berma- 

lumjberarti. 

Derdaeren/ feggen 't geen tian be 

taecitt ije(/ Caccakeo beoaar. 
tiertleeDen/ Bcrlalio-packean , of 

gantt-caïo. 
Hemeitnen/ KitOilacaa^memboac 

kitfjil. 
toertUclton/ Sombd feceni. 
HerdtCfter/ Orangfetenl 

tterdoeclten/ üerftouten / Mem- 

boacbraoi. 3[(it |e&tnpt)et;! 
rioe(i(t/£eta fouda memboat 
braoi. 
tietXOebtV Sudjo-acaa. 

beccomen / tot ^ Griimt ttpt een 
l^tt)dn0(onten/ Hidop pou- 

lang. 
HeCCOntKgen/ Membritakao, tou- 
tot. VE 

Derroopen/ Meojuwal.of djoowal- 
ken. 

Hercoopen 6p er^ptf of ben 
meea-6ieDenoen/ Leioog. Ce 

(OOp0M0en/Maray. 
beecoc^t/ Lacoufbuda, menjou- 

wel fbada. 
Dercooper/ Orangmenjouwel. 

tietto^ten/üermtntiecen/ Coar«Dg 

acaD^courangi. 
bectO^t/ Bercourang. 

Derco^ten/to^tetmaetften/ Ber- 

panda-acan. 
tietCOUUltint^Oft/ Seltfemah. 

HercontDt/ fnotttgg/ Beriogos. 

UerccacJ^ten/ Digaggay , difura- 
can. 

üeccrandten/flooeit maften/ Le- 

the-acao* memboat lethe. 
Dercr^Sen/ Membrole , of beróle. 

Dettie/Djau. ^tet/bem» 
üerbeelen/ DerDeelt / Beibagi, bagi 

acan. 
tier0eeIt6ept}t/ttma/Tjidera,bacr 

keleybaota. 

DertielQen/betdettmi/ RooiTa, U- 

oafla-acan. 

tierdentiien/ Tenngat. 

berdertien/ Bïnafla-akao, roufla- 
kan. 

Uettietf/ Bioaflabao. ^fonetiet 

tieröetffiemO'e/ Anna lelacki ter- 
binaifaitoa. ^t!t[t^^^\mhtfft 
of tiergaet/Cappal bioafia. ^en 

ft^ Dernielen of te sront» 

6;en' Digitized by Google V Ê 
6|en0l/BiDairakencappai. I^tt. 
tobben aerDt/ Imaa jaog jaddi 
djabat fouda. 
terOeftntmn / RoofTa-acao fa- 
cali. 

tuvUintmt^P geeft ^ttmtrimt/ 

Hans dia bagitoa. t0dnt bOO? 

Derlrienen (Isggen De jn^a^ 
leperie( : #ett0 ml|t of defioo;^ 
Itcfe üat ^ Too sefcgtetie. 
Derdtenen/fcDJnnen/ Labaken. I^p 
DerDtent foo beel op een 0^0^/ 

Dia beroupaken baojac bagicou 
padafahari. 
imtnepen/ Dalam acao , memboat 
ddam. 

fierDtnoen/Payoa. 

UtttiiM^n/ Ojoudjy-acao. 

DerDodbefenaUeasi /Berdjoudjy a- 

cannabis. 
ttettioemen/ Haramken,berbaram. 

H^ tofl beröoetmnV Sjappa 

hendac haram > 
tterOOetnentO'é/ Haram, benalTa- 
han. i^ptjElberdoemt/ Yaha- 
rami, of haram. |^p mtoetOt 
ntetberDoemC/Diatida iadi ha- 
ram. l^aUen in Oe berooeme:» 

niflte/ Djacou pada haramoja. 

Derboen ric9|ftlben/ Boang njawa, 

booDou dirinja. 

berboIen/Saflat. 

btCbOOtOe fcftapm/ Domba ber- 
faflat. 

berbolen ban br bies/Saiia djaian. V'E ^ if9 

becbolen tn 't bofirg/ Beroutan. 
berbo^ren/ Jadi cring. ;i^e boom 

ii berbO^C / Pohoo fouda cring. 
berb^aS^/Ojandjyhan. 

berb^Sg moechen / berb^^oen/ 

aCCOIbeeren/ Berdjaodjy. 
berb^aegj^ItCtt/ Bergita, tahaoi. 
betb^aegf ttCl(ec / Lebehmouda 

bergdla. 

berb^agen/ gebnlben/ TahanM- 

gala. 

betb;aes|^Itci( / mogelteitteb^^ 

0en/Dapattahan. 

berb;entlien/ in't biacer onbec 

Saen/ Tiogalam, of tioglam. 

betb^endten/ (bobatmen fittft/ 

Mattilemas. 

berb^tet / moepeKdtj^epbt / Souf- 

fahao, fbucar, (agoal, pryhal. 
be(b;tett0g / Sya-hati, berroafla. 
hati. 

berb^iet aenboen / Souflakao, 

membri foufTa^boat caffiëo. 

betbiiecen: 0een bermaecft^;^ 
bau l^ecberb^tetmpteleben/ 

Bèta tuidda berfouckg hidop . 

berb;9ben/beria0en / Alou, ouf- 
fir. ^ebpanbenbetb^ljiben/ 

Alounaogfatrou; 
berbJOCen/ Jadi cring, berkring; 
betb^ttdten/ Aojaya, gaggay. 
berb?UCiUn0e/ HaUwal, gaggay. 

berbubbelen/ Lapisacao; 
betbnpfteten/ BerliDdong. 
berbupQm bïerben/Jadi bcrgiap. 

9tx^ Digitized by Google i6o 7 E 

l^ettlttllM menff^/ Orang fd- 
taoi. 

l^ertHDifnen/upt $ec qtüc^t tOf 

hmi Linjap, 

l^ereentgen/ orüaetngen / Bedam- 

raey. 

l^ereentslim / tm accoo^be ho« 

nun/ McD jadi famma fa hati. 

laerecgecm ; rtc|| ^tmcü aen er« 

geten/ Ohincki-acan^berbiftou- 
wi. 

t^trmerm/Meo^na. 

I^etfioepm/ Nedjis acan. 
l^nf-pO^Kt/ Coucouma. 
Ber0atKCin/ Berhimpoo, bacam- 
poo, bacompol, beriamma-fam- 

ma. SfneenDergatiettn/Ber- 

himpon fa-fbaton. 

I^rrgadenngg / Berhimponao, 

campon, campong-ao. 

Dersaen/ om-komen / YeUng, 

rouITa. n^pbergaen/Kitaye- 
lang, of binaOa. ^(tDtrdOt 
Hirgaet/ Jaog duoja binaafla, of 
tabale. 

Der0eefó/omntrt/ Padafuatuti. 
adda,of faidja. Ce tier0eefjG( 
arbepDen/Bacardjafaidja. Ce 
Dergm^/ ptieltcit/ Semeaa*me- 
oa. 

l^erQeefCr^e moepte/ SoulTa fai- 
dja. 

Herseltien/ Memballas, baUas. 
tjergettier/ Oraog mcmballas , ofite 
juremeinbaUas. VE 

Der^elDinge/Baiiafhao. 
beridtlchen/SepertikeD. Hdaer 
bpfuttentDp Uerggelpclten^ 

Dengan appa kfta fêpercikeo > 
bet0eC^/ Loupa^ meoloupa. 

Derden / te mttta De mttbaettt / 

AmpoD, berampoa,maa£ 

bergeDen/ Derstfttoen / Ratf/oa- 

ny, membri maccan ratf juB. 

bersieten/ Touang-pouia. 
becQtfhiCTe besetcen/ Minta am-: 

pon. 

bergtft/ Ratf juo. ^tet b^eebecitt 
beni}tk 

bersifttg^/ Bifa, bifahan. 
I^er0tftt0j^ cmpbt / Oabatdja- 
hac. 

t^etgifttsenberpDCe/ Racfjouny 

maccanoan. 

I^ergift^ ^et getoeer/ Wran- 

gaa. 

Bersoebetu ${cl( becfioebej^ 

Betagantmja. 

bergrammen/ Amara-acao, goul^ 

faracan, jadi hati roufTa. ]0p 

bergrammentiem/ Kitagouf- 

far-acan dia , Ot amara^acan dia, 
of boathatifakitpadanja. i^p 

pemanbt bergramt 5ifn/ ^ 

marahcapada fiappa-fjappala. 

bergrltpen/Berfaluh. 

bergrooten/ Befar-acan. 
bet:0tllben/Bermaf keojbobo ayet 

mas. ^aberbergoibt / rem 

boboayermas. 

Wt0 Digitized by Google V E 

tjerannnen/Caflèc. 

tfetrpotlm/timenen/ Tjerita,ba- 
tjerita, bibog, hacayat, toutor. 

beruael/ ttUU$ l Tjerltahao, of 
batfjerita. 

tttrj^afÜm/ Beriecas.terbangat-a- 
can. 

berj^aprm/ Gaoti rambot. 

ber&anoert / Begantong, berko- 

djut. #p|Keftrtinreibmiiec^ 

j^Ongm / Dia codjut leheroja 

i^diri , of dia berkoudjout di- 

linja. 
t^erj^arbm/ Teggar-acao. 
tierieerltCftm y Mahamodjakan , 

of bennouljakan. 

tier^eeirlüiunse/MahamoiiljaDja. 

berfieerltCltt/ Bermoulja. 
Der^eSim/opl^effim / Aocac acan. 

ittrQeffim / tier^gm in ftaet/ 

TerdjundjuDg, ancac-acaa. 

toer|)effm omliaoge / Tingi-acao, 

ney-acan. 
tinmnsen/ fierfouca. 
berneugingt/Terfoaca- foocafaaD. 

i|{l t0 tsei:|^9t / Dia berfouca. 
tiet^S^t UpetDm / Jadi hati fou- 

ca. 
tier|ml»ren / Terlaraog, laraog 

acao, bri ibucar. 
tierflitten/ Paonas-acan. 
DetilOOgen / Tiogi-acan, ney ca 

tingi. 
bettotm/Mendeogar-acaOfber- t&OOten/Mendeogi 
«ieogar. V E i^i 

bet^OOtiaetlhSttl / Djouwaacan* 

berjopenyberrammefen tgott/ 

Bolela. 

betren/ 'tonberSe bobenga* 

len/SIonckar, bolela. 
bfrIlUtttn/ Sewa-acao, berfèwa. 
bet^UpfnV Berpioda r ouma , tou- 

car,ofraliDrouma. 

bergnpfenbanbenlicj^aim/Sim- 

pan derri pada badaa. 

b^'a0en/Aiou, ouiSr. 
bec^cett l^pbirfteerbealbaet/ 

Dia couUng-eotding de ittou. 

beriueren : ;d( oo0en beriteettn/ 

Idmbeik matta. ^I^fi^btfcl^ap 

in bjoefliefiDt beciteecen / Sou- 

ca membalic capada douca. 

beriterrbcltctiberaam' Meogarti 

faOa. 

beriteer-betbt/ (^-bettit / F^ 

panjugaar. 

betiuefim/berpfleh. 
berftoten/Terpfleh. 
birlansm/ titbürtfnafiactltm/ 

IngiD,manaffba. 

betlangmnaftfnlanbt/ Tfjinca 

oegrinja , flf iogiog pada ne- 

berlangen/ lamlft maetittn / Pan- 

djaog-acan , meinboac paa-^ 
• djang. 
berlatm/ TiDgal-acan.tingal. 

bedaten j^et (anbt/ boangoegri. 

berleenen/ bry, of caflee. 

berleenm / aliet eobt of cm Ito^ 
^ ntndt Digitized by Google i6z V E 

nmcit Derlemt ofitegreft/Noa- 

gra. 
l^ttUpimi/ Berfemou , ofbauwa- 
beradjar-cerfallala , adjarca fal- 
lahaa, membauwacadjalanfal- 

la. srSt 0|^p Derlepöt^ Mou 

ya fouda beroubakan ^ 

^erlepDinge der tijcbbommm/ 

Tercerre cayahan. 

9erlejiDtn8(Dejef ^$atan0/ Hif- 

mouhao Seican. ^p DerlQHlt 
liet tiolcit/ Dia fèmoa acanra- 
yatjOf diaadjar falla pada oraog- 
oraag. 

jBerlemt/ beratttuitt/ Sedó. 
9erhcgten tn tie mp&tmifft/ 

Bertraog-acaa, bercjuwatjakan. 

Berbr^ bertDame/Riog^n-a- 
can. 

iaecltc5t Dan (iecitte / Riogan 

deogao penjakiCDJa. 

fterltchtmge Dan fJtmnm^mi 

Renac. 
BecUeff n/ Yelang, ber-yelang. 
IWrlocen atHepDt / bacardjahan- 

hiiangan. ^[ch^eb&e bttlotm: 

een fiatie/ 0OeC/$f * bèta ca-ye- 
langan. 

fterlteTen: 0X0 een 6ati(of miDt- 
toerUe&n met itoopmanCcliap/ 

Rougi, merougi. 

Deeltereh met ïot&btn/ Cala . 
Betlteuen op een perfoon / Ca- 

toudjoa V E 
Moeiden/ Sanckal. 

benoemenen 't 0e(dof/ baUcoab» 

• bi. 

betloCTen/ Lepas-acan^ memohon» 
kap. 

berloflinse/ Lepafhao^mealepaf- 
baa, mohoon. 

tieclotmt/ ten ^mUck/ Toa. 

naogan. 

lietlncl^ten / BerangiD , angio-a-' 
can. 

iiemtaetittn : om omtf te berma^ 

hm/ Agar berfouca hatikica. 

DermaeduIïeH/Afkyc. 
tiermaenen/ ontKnnD&n / aen^ 

poeren / Adjer ^ gra-acao , bri- 
iosac. 

AdjerraOj ofpry-- 

e ftennengeben/ 

Bermalum. 

tiecmaenen : pttier tn 't (p^eed^ett* 
aenroeren/Sebor. ^nmaedtt 
öaeraf 0eenUermaen / Jaagan 

fehi&derriitou. 

Hermaert/ beroemt/ MafTehór. 
bermangelen/Toacar. 
ttermeer Deren/ Lebehacao. 
bermepen/ gaen plapfieren/ ber^ 

mayao. 

berment9pnlot0|^en / beibaoja^ 

ran. 

bermenoen/ Tfjampor, tf jampot- 

acan. 

bermetelj^epbt/ branioja. 

ber^ Digitized by Google VE 

tiertmtele V^mtn l Bacactaban 

befar. 
Dermmdemi/ Coorangi, couraog 

acan. 
betmtndert/ Bercourang. 

Dermoeden / Kira. ^aet tstu 

moeDen g^Uen/ Membri kira 

djahac. n^en Hemtoetit op nip/ 

OraDg kira pada bèta. 

9enitoe|ien / ttioetie maecton/ 

LeUa-acan. 

i^emto0en/ ma(||t/ CoafTa. 
I^emio0en/ ftonnen üoen / Meo- 

dapatkcD. 
Betmo^toen/ Berlemboc. 
INciUU^en/Bamalam. 

Bernaepen/ Djabic-poala. 

I^entetimn/ Rioday, mouda-a- 
can. 

t^emetmmgl^ tKitf gemoeDtier/ 

Rinda-hati. 

l^ememen/ontKtfoecften/ Pnxa, 

of prixay, bedengar. 

Bemïelen / mpnerett / BeoaiTa- 

acao.roufakao. 
f^emteUUien/ Barou-acan. 

Becniiet/ Atai. 

laemttcj^teren/ Balie maboc. 
l^emttft/ Boudi» of AcaUboudi, 

ofacal. 
laemttfttgj^fubtp Pandey,ber- 

acal-baic , outos. l^ottOt ttip 

t)oo}berom(lr^titt)t0|[it/jaogan 

gouiar. 

9eron0|^gclten / Boac faiu V E «., 

capada oraog. 

[tieconCtDeertltsett / Bermouda-a. 
can. 

ÜeroO^Deelen/ Berhouckum,ber. 
haram. ^^ta\oa^tAtt\m* 

oo^Oeelc ofteDecdoemt/ Dia ti- 
da jadi^dr0m.|^p i0 altede ber^ 

OO^Oedt/ Diai&ar<»»racaraa 

Deroo^oeeletiter dooDt/ Meng- 

höuccüm ca mattidi bouDob. 
tieroo^fdeeiten / Bermoulaoy , ber- 
fabab. 

I^erootttioedtj^en/ Rinda-acao, 
berfabarhati. 

derootmoedtgen/ tn groote eer^ 
diedtgj^dt/sedjouc. 

derodeitn : re taeten een Qadt/ 
Aia. .^tt tvoo^dt deteecitent 
epgentlieit een Oadt derliefen / 
maer toerdt oocit tn tegendeel 
gebmpcltt. i^pj^eefteenOadc 
of Grtitp derodert / Dia fouda 

ala Dcgri actau cappal fa boa . 

derpaegten/ Berfewa. 
detpanden/ eepandefirtten/Gad-: 

dey. 
derplaetten/ Toucar tampac. 

derpletteren/ Antfjor. 
derpofen tn den ardepdt/ Gaoti 

proufla. 
derquttiten / Berfedapkeo', ofte 

berfoncakeo. 
derQUiSen : 't qmi Boang arta. 
derraedC / Feceoa, douraca, hif- 

mouhao.. 

II 2 l^er« Digitized by Google i<r4 VE VB 

l^enraeDm/ Hirmou,beiJoaraca- lïttttea^^tptitl Kiojangnja. acan, djoawal. 
tmra^tt:/ Oraog hifmou. 

tiercaeiKltcIt/ Hoo; berrdberpe/ 

Oeng-anhilmou. 
tmtdfft^/tUX^Mtn/ Terban- 
gat-ken. 

uercaCTciien/ obrcrompdm/ Sa- 

fingay. « 

ttttteV Djaa. ;^at$p bette: te 
toeten / oac liet seft^Den fon? 

De/Djanganaddaitou. ^pfOO 

berre ^p datüott / Djiccaiau 

dia boac itoa. I^oe berre i Ba- 

rappadjau? ^^etiDerrettieg^/ 

Djalandjau. 

tier^epdt/DjauDja. 

turrtiCm / bati ben baoben op« 

Saen / Baogon derri matei , of 
berban^kic. 
ttemifentOir/ Terbangonnao,bcr- 
baagkictan. 

betxoèren ficj^ felben/of berroert 
Uierben/ Begra 

bercoecen petjG(/ Begri-acan. 
berroeSen/ Bacaman. 

betroeftpTer/ Betfy-bounf. 
berrotten/ Baboutoc. 
berrot; Bouroc. 
becfacliten/ Lembotti. 
berfaettten/ Bar4nckal. 

berfaeben/ KiDJang-acan,berdjoa, 
kinjangi. 

berfaebigftt/Kiojang. 

b^aebtgjltttiei^ben/ Berkinjang. berfaemeleh/ Berfamma, famma- 
acan, berhimpon. 

berfirbi met oubt/ barou. 
berftp/raubi/MaDta. i^oej^j^eet 

betfcj^ LagiAvewfaagat. 
berCc^ pttt-ttiatetr/ Aye^celagga berCirbe cae&/ Paoir harm^ 
berCcJ/roet/Taawar. 

berffS ^ foet teatec/ Ayertau- 

war. 
berftd^eilbt/ Tawaxnja. 

betfrgaelen/ Amber, 
berrcnepbtn/ bibenetv Laio-laïD, 

laiin-djcam 

beifc^epben mameren / Wama 

baoja, of iraroa-waroa. 

berrc^benhepbt/ Farad. 
betrGcmIen/raetsön dUft't bt^oif^t 

Tfiiderd. 
becft^epen/ SaIia-cappal,Oftoa-» 
carcappal. 

berüppeten: «^eberuie betTcIitet/ 

Waxm-berouba. 
berfcfltmen/ CaUatan ^meogadapi 

berrcSünenboo^pemant / Goap, 

meng-adap, timbol. 

betücdiimngebejer l^eemt /fPaShu 

timèolTuzn.^p i0 0^9 betfcge^ 
nen / Dia fbuda beitoundjocan- 
ja acan camii^f dia meoghadap- 
Djaacaokita. 

berrcftimmelen/ berfapo. 
ber(ir$oonen/rpaten?'TahaD. f|> Digitized by Google V É 

berrcj^OOntfiem/ Diacahanja, 

ofamponacaoja. 
©éïftÖ^tCften/ Tercodjut, taco- 

djó. 
titttt^ikMith/ Harostercodjuc. 

tttr(ic$i0ti(n/ uptftg^üben/ Saün 

fbarar. 

tierCegelm petfl / Bobo tfjap pa- 
da, sec 

lietftfdten : #p Derfeecitect on0/ 
Dat tnp iundeten <^odcjg( 5iin/ 

dia ^<^i^, kica menjadi anac 
Allah.) 
Qn^iettn / Calouwar acan derri ca- 

paiia, of doufta.;&attö/ liegen* 

ttttdittieretl/ Berperac. 

^erfinnen/Befikir. 

Herdagen tian gemaebt/Badabar- 

haci. 

Derfmaej^ten/ Jadi lemas. 
Herftnaeclieiit aenoof/ beTcj^aemt 

maetften / Cocfjiva, boacmou- 
da,brimalou. 
^rmdet5e|lt/MoudahaD,malou. 

toetfmoten tn 't toater / Tioge- 

lam 

uecftttotenaoo; onüerD^ndunge/ 

Lemas matei. 
tUttotChm/ Tfjoba^bertfjoba. 

tierfoecftinge/ BertfjobahaD. ^e 

betforclter/ Jaogbertfjobahao 

itoa. 
betfoenen / Bedammey, maaficac. 
UetfoeneltCft/ Moors bedammey. 
Uerfoenet / Jare bedammey . iierro^Sl^en / Fadouü. i^p m^ 
to^Sptfiineftmberen/ Diafa- 

doali anaoja. 
tiet(|)teben / Meojafö-y.berfolo- 

can. 
tietl)neOe( / Orang hifinoa , fblo.' 
betSaen/ Mengani , ambil arti- 

nja. 

bemanbt/ Acai , of boudi. l^ 
^ft Dubbel betSanbt of be^ 
bted ua. 

berfltai 

berttee _, i Sem- 

bouojy. 
betOeent j^e/ Had babatou. ^p 

berSeltOinaenselücSit/ Dia term 

moucanjalaïa. 
betSecrl^Coati, craffi^bertogo. 
becStCiten/ Tiode lemas, memu*' 

noh. 

berSieitt ttierbetv Jadi lemas. 

becSootttV Amarahkeni 
beirSoO^t / Amarah , hati cafarao- 

gao. (!^ttbet:ftoo;tnntet/Jaa. 

gangouilar, jaoganfaranghati. 

If ettiant becSooren/ Boat hati 

lakit , of hati roula, roufacan dia • 
pooQJa hati. ^ 

berftootetvban bemböf/Boang. 
^tfn tt)i)f bevttoten/Boang bi^- 

' Di.4|^atbetaoteni|B(/Terboang. 

betSootett upt ben ffüpkf Talac. 

betftOnten/Memboat branijtnem- 
braDiken. icf(|^ebmp betftOQt/ 
Bèta foada memboat brani. 

ü 3 ^VC^ Digitized by Google 166 V E 

lerdjerat. 

Dm t^ot i0 tiet^ 

Vsi£toa fbuda lalou. 
Tjerey-m«ey , Of 

tmtttopt/ Terainboar , bertjerey- 

merey. 
tierftnpben/Berturbang. ^ 

Det(npmen/lirrtopmt0^ $Dn/ A- 

lepdjloupa. 

Lemboci , meojadi leche , üf 
lombot. 

bernoacltttt / (bacft meuttbm/ 

Lombot-acao. 
tltcDoaerett/ Bratti, berbtatken. 

tierftDermt/liectiIoecttin/ Bafom- 

pa. 
Iietrt990<n/ Diëm, berdyëm. 
Dettadett / Salio dem baflafuatu 

capada nang laïo» beijurebafla. 

Hmeeren : uptg^en tido? itoS/ 

^(* Balaoja. 

tomellen/ üetlialen / Tfjerica, ha- 

cayac, bertelili. 

nmeUm/ dualicft tenen/ Biiaag 

Ma. 

tiertieren / ftoopmanftj^ tittf 

gantieletv Lacou. 
tierttlIen/tiectDietten/ Aocat. 
Dertinnen/Bercfma. 
ttttcoenen/toae^ten/ Nanti. 
DercoeDen/ uptffellen teltomett/ 

Lenadataag. 
bertoUen/ Membayertjouckey, V E 

of bertjouckey. 
HerCOOnen/ Bertoundjo. 
Uertoo^nen Gc^J Jadi hatj iaktc, 

goaflar. 

amttOm I ban baen C^Den / 

Tjercy,0fpegi. l^frbmrocft 

alteen/ of begaf ^ eer i^tstn 

af/ Dia fimpan de fa bla. 

bettteden/ onbev beboeten/ iric 

deng-^Q caki , yere ddiauwa ca- 
ki,fourot. 

bertroubmt/ gelooben/ Petfjaya. 

bettcouttien/ toeberlaetpebienf 
opOeüen/ Harap. I^etbec^ 
trouttien of be toebetlaet/ enbe 

toebecflicj^t/ Harap, of harapoja. 

^itttierbt ootit boo; j^opege^ 

tlOtttttt* 

bertnpOiPden/berQielen/Berdjoa. 

di*acao. 

betbaeit maetlten / Peoacot acdo. 

berbaert$tin/ Tacot,bercacot. 
beibaettSepbt/ Penacodtnja. 

berbatten / om berrebaUen/ Ro- 

bó. 
becbaUenj^Upjtf/ Roumatenobó. 

berbebecen/oipen/ Toucarbou- 

loa. 

berbeelen/moepeltrltbaOen/Bria- 

jacan. 
becbdlen/ MenoucarcouÜr. 

berbeift^en ^xmtti Meoou- 

carayer. 
berbloerften/Batoabat, mengha. 
ram^beifompa. <^ten0|^pber^ 

bloecitt Digitized by Google filoecitt l^ebt/ Jangmonfouda 
haram. ^tk t»ttSlitim0 MtC* 
tjHouktf Orang bifmoa ioiha- 
ramladia. 

Derbolgm/perfeiiuerm/ Soacar 

acao , padayacan , of icoc gagaï, 

beroeflè, bergagaï. 
BtttitAgma m OthW Berator. 
I^ertolginge/ Icottan tedbucar, 

gagay. 
^ttümsüim/ Meojadi laïn. 
l^etDuOen/ Iffiacao,poanouacan. 
ttttittlt merben / Jadi berÜfi, jadi 

pouoo , (ampel acanpoanooja. 

#et getal netHnlIm/ Gn<^4«A 

bilangao. ||9t)n &Iirttt(^aptjG( 
DetHuIr / Soucahan bèta ^afm- 
dajampei acanpoundmja , cf^cap 

tHI^buIt / doarac ya fiuaa gn^ , 
Ofjadipouno. 
I^rr)tiac0tm / Nantiacan> me- 
nantiken. 

Bertoairm/BaodaD. 
Berttie of couleur/ Warna. 
laectDt Haentien mede uertoet/ 

Galouga. 
t^erttoen/ Membrl warna. 

I^enoen/ aljei (aben of linden/ dat 
doo^ induppen gefcgtedt/ Tje- 

lop. IfiOOttiettDen/Tjelopnie- 
ra. 
Bectoer/ Paodey-tjelop. 

$^erta)etften/Gra-acan. ;&;oecre^ 
nilTt dettDecitt ofte d^eng^t r E i6f 

detduldt0j^epdt/ Ooucahao oi- 

joTy of ^menahan. 

Berdjeeten/ tesenOaen/Lauwan. 
t^ectneeren tn 't j^ertcj^te / Lau- 

wao>baguam. 
BectOftlciten/ Layo-acan, loaro; 

l^ettnermen/ Angac-acan. 
l^etdierpen/BoaDg. 

^tmÜtVM Kaltreogao, baokic. 

l^erUDtnnen/ odenèmnen/ au. 

cao. 
Betdimteren / Nauwon , beroaa- 

^on. lbomct>antaawoD,een 
iaer. 

dertOtfl'elen/ Toucar, menoacar, 
bergancy. 

dertno^en/ dul dierden/ Meojadi 

bingong, menjadi gila. 
detdloeQen/ Robó-acan^rouflac- 
acan. 

derdionderen/Herao. ^cftder^ 

diondete mp/Beta mengheran. 

Ia. l^eti0tedetuionderen/i- 

tou teherao juga. ^p det:d)On« 

der denlraec liiner/ Diabera- 

Dinjakan dia. • 

Ceiueten^ dertDO^telen/Berackar. 

defelmgen/Rambour 

deremen : eennaelde/ Tjoutjou* 

djanim* 

deSen of gracht dan de (tadt/ Fa- 

ritcota. 

l^et-». Digitized by Google 1^6 V E 

lerdjerat. 

Dm r^Dt tjtf tittf 

Viótou. (buda lalou. 
Tjcrcy-mcrejr , of 

Hfrdropt/ Teramboar , bertjerey- 
merey. 

iierftupben/Berturbang. ^ 
t)erCapmen/ttet:btpmi0^ $^n/ A- 

lepdjloupa. 

Lemboti , meojadi lethe , Of 
lombot. 

berttDacften / Ckoa^ ttiaecitm/ 

Lomboc-acan. 
tUXttJMtttni Bratci, beibratken. 

litttmum/bttïAottlbin/ Bafom- 

pa. 
timU)90m/ Diëm,berdyëm. 
Dectadlett / Salin derri baila fuatu 

capada nang laïo, berjurebafla. 

tterteerm : upts^m tioo; itoQ/ 

^C* Balaoja. 

timellen/ üetfialen / Tfjerica, ha. 

cayat, bertelili. 

ümeUeti/ atmltcft teUm/ Biiaog 

Ma. 

bmtecen / itoopmanCcliap ner^ 

j^atttielen/Lacoa. 
nmtUeti/tieiliitciten/ Ancac. 

Dmttmen/Bertfina. 

bertoitim/ toad^ten/ Nanti. 
Deccoetim/ uprfteUen teitomett/ 

Lenadataog. 
bettoUtn/ Membayertjoackey, VE 

of bertjouckey. 
IttrtOOnm/ Bertoundjo. 
Umoo^nm tÜCgy Jadl hati iakic, 

gouflar. 

mtttOm/ tiant»aen((r|((|itim/ 

Tjercy,0fpegi. l^p-ttmtoth 

allmv of be0af ^ rer 59(im 

af' Dia fimpao de ia bla. 

üertreDm/ onüert^tioetm/ Ine 

deng-ao caki , yere debaawa ca« 
ki,fourot. 

tumoamni gdootmi/ Petfjaya. 

üemottttien/ toeDerlaetpetoenet 
opSellen/ Harap. I^ectier^ 
trouknen of de toeDerlaet/ enix 

roetterftr^C/ Harap, of harapoja. 

^irtperotoocitéoo; |K4V0I^ 
tiottuti» 
timupOirden/tttrQielen/Berdjou- 

di>acao. 
HetHam ttiaecftm / Peoacot acén. 
tiertiam$tin/ Tacot^bercacot. 
I]et1iaett0ep5t/ Peoacodcnja. 

HecüaUm/otnDenttiaUm/ Ro. 

bó. 
berUaUen j^upjet / Rouma tenobó. 

tiertttberm/tttpm/ Toacarbou- 

lou. 

bemeelen/moQieltrh ballett/Biin- 

jacan. 
tierHeUen/ MenoucarcouÜr. 

HettierCirj^en j^toatrr/ Meoou- 

carayer. 
Üemiomm/Batoabat, mengha- 
ramjbeifompa. ^im^tUV:> 

romUt Digitized by Google VE 
filoecitt ^ht I Jaag mon fouda 
haiam. ^^eft MKXKdlOfXiSi MtX^ 
DioedtC/ Orang hifmoa ioiha- 
ramladia. 

tietHoIgm/perfeiiuerm/ Soacar 

acao , padayacan j of icoc gagaï, 

beroeflè, bergagaï. 
9erbOl0m0 ttt O^Ü^e/ Berator. 
t^ertolgingr/ Icottan terfoucar, 

gagay. 

I^erti;!eemtien/ Meojadi laïn. 

lE^etlluBen/ IfliacaD,pounouacaD. 

tlirtlUlC toertim / Jadi beriffi, jadi 

pouno , iampeiacanpounoDJa. 

#ec getal HetHnUm/ Gnapi^n 

bilangap. HStitt &lirttt(^aptjG( 
ÜetHuIt / Soucahan bèta dia/asr- 
dafampn atanpounténja , tiflmeap 
h, jadi tettotmo. ^tUfyiittiff 
ÏXVtitÜt/ oonrac yafiuMgnt^j 
of jadipouno. 
I^moacntm / Naoti acan> me- 
nantiken. 

Bertoamn/Baodan. 
taerttie of couleur/ Warna. 
V^tmt tiaermen tmtK ttertoet/ 

Galouga. 
t^ertoen/ Memlri warna. 

I^eitDen/ alis Uihm of Imden; Hat 
Ooo; tnzntppen sefcgtebt/ Tje- 

lop. glooCtiettDen/Tjelopme- 
ra. 
BetU)ec/ Pandey-tjelop. 

f^ertoecRen/Gra-acan. ^s^oeCfè;; 
tUOi^ DectDicftt ofte a^eng^t tietrtlUlb^eptlt/ Doucahaoo^ 

joTt of bri inenabao. 

t^ertoeeitn/ tesenOaen/Lauwam 
l^ertoeeren m 't oj^encj^te / Lau- 

wan-baguam. 
Bettnelclten/ Layo-acan, loaroJ 
t^ertDermen/ Angat-acan. 

t^ertoetpen/BoaDg. 

S^ettniiten/ Kaftreogan, baokit 

!0ertt)ümen/ ouenoinnett/ au- 

can. 
I^ettomteten / Nauwon , beroaa- 

^on. |bomtt)antauwoD,een 
iaer. 

üenDtCrelm/ Toucar, meaoacar» 
bergaocy. 

bertDo^en; tmltDeröen/ Meojadi 

biogong, menjadi gila. 
ItetlDOeQen/ Robó^acan,roo{Iac- 
acan. 

tiertootiDeren/Heraa. ^[clttier^ 

tnonderemit/Beta mengheraa. 

Ia. ^eti0tetiertoonDeren/i- 

tou teberao juga. ^p De(ttlon« 

Der Denpaec (Üinei:/ Diahera- 

Dinjakan dia. • 

tieruro?0en; Kodjont. CeU)etett> 
ttteteen&o0}De«' 

HerftlO^ttien/ Beroulat. 
fienoO^telen/Berackar. 

üerelmgen/Kambou. 

beftmen : emnaettK/ Tjout)ou< 

djarum» 

tieSen Of gracht bande aabt/ Pa- 
rit cota. . 

l^et^j. Digitized by Google léS VI WtiWUtmgftfGowóc 

tiet/ fmeec/temac. ^tsitmtm 

toet/Lemacaotfior. 
tut maitm / Mcmboatgomoc , of 

gomocacao. 
ttetttg^epDC / Lcmanja, gomooja.. 

ttet-facft/nttmmfcgt / Pmtbe 

far. 
timlen/Anaccouda. 

VI 

Idtandc/Satrou. J^ittiJipM 
Mtorte / buertuimimglie/ 1 

Daag. 

I^immlie/Backai 

I8»ter/ tn 't getal / Ampat. 4 

nooit :Df)f* 
l^terenDeel/Saibocou. 

iatetofnuec/Api. 

tnerfteen/Batouapi. 

IMer ontfteetlten/ Faflang api. 

I3iec mt ^upieifteetton/ Be , 

rouma. 

IMet ftootlttti/Bobo api. I^etütet 

• siectiasl^/fireliiiag^/Hari-bay. 
I^poni» of tegenpartpe / Satroa. 
I^panbt Daennen testen ooi' 
logbt/Moafo. ^enDooot-HP'' 

anDt/ Satrou ate matti. 
ttpantKOJ^/Bafatroa. 
ttpanDtdC^/ SacrouQJa. 
tli|f/ Lyma. 

tirif en ngtie/ Lima-Iima. 
l»8f-toOUr»0!>/Lin»alapis, yi 

b0f4m6&el/ Lima cali lapis. 

triiftnael/Limacali. 

triif ten ^OtÜHttt l Lima-faratos. 

f0p tril'be/ Kita lima oraog. 
Uiifïierlep/ Lyma parracarra,Of 

percarra. "^tXxijKSU/ Nangca 

lima. ^TenUttfftenntaele/Pa* as cali. 
mablas. 

en-Dertt0^ 

ga-poulo- 

. ^e Hh 

•poulo. 
ouio-cali. 
oulo lapis, 
cns. 
)oas. 

öfe moeten 
letoooiDen 

upt Dereltié Dloepent» ^p 

meert toerOen. 

Biigen/ KaiTema, boa-ara. 
t)O6e&OOm/PohoDka0èma,pohoa 

boa-ara. 
t)t|le/ Kykifian. 
tiitjen/ Kyckis. 

itd/Sampakyckis. 

re/ om op te uiintien/ Poutaran. 
ren/ optttnoen/ Foutar. 
Ürt/ mortier/ Loufong. 

iÖen/ Concut, bacoDtttt 
öer/Colamican. Digitized by Google U Y 

I^Üitn l Coupas-coulic, of conpas. 
Dttttim/ Mendapat, bertemou. 
binser/Djaritangan. 
tlinger ïloeDt/ Sarong djari, Of gi- 
dal. 

Uinserltttrit/ tunger-ttncit/ Tjin- 

tjin-taagaD. 

tnolettf tiertoe/ Ongou. 

hik^l Icao. Ztt'Wt^/ Icanla. 

out. <^(rotttm Utrcj^/ Ican maf- 

fin, ican-garam» 
intt^-SfÜitm/ Toalang ican. 
tntc^tthtMm/ Syflè ican. ^tt 

10 bOlDtO'Clden/ ican fia-fia. 

DtOï^m met Dm ansel / Meng- 

ayl. 

bidirdm mtt tmtt^tp-ntt/ Me- 

nango. 

Htff^en tm j^et tnetv-net / Men. 

djala. 

tnOirlien met j^t ^eep-netf Me- 

moucat. 
l^tOTcliee/ Orangbamoiicac, orang 

roengayi. Sec, tiae Oe manier 
S)anbtTc{}t)angent0» 

Dtfcfl-matckt/ Befara ican. 
bt(rc()ec0rcl)upte/ Praawpoucac. 
Wc^-^Otthl Matta cayl. 

Wffjl-aeiei/Oupan. 

Uy met U Vocael. 

ttjier/eïbet/Souflba. 

uple / nac^t - uple / Boarong an- 
tou. 

upre/Djam. U Y i^, 

npmt^^f |^OroIO0te/ D]am.ta. 
boo. 

uptl bttptmi Delouwar, of calou- 
war. 

tipt : geheel uptb^ntften / Minom 
abit. l^?p upt fp^eecften/Catta 

cahwar. 
tipt ben l^npfe / Delouw^r rouma. 

uptenbetnloopen/ Lari cdouxom' 

maflbc. 
tiptfielbOOnte/ Derripadabeaffz, 
Upt Bet Ü^iff roepen/ Teria^&m^ 

daiam cappai. ^elteerffe i0 upt/ 

Diënfbudamatti. 

uptDermaeten/Terlaiou. ^ttiff 

uptmet gem/ Dia meojadicer- 

iayang. 
uptblitben/ Tingal ddoawar* 
uptbln(rc|en / Padam , matti-a. 

cao. 
nptbOtten/ Batombo. 

uptb^el^en: (iet seOneer tierupt^ . 

Seb^OOtiten/ Bifol {óada pitffa 
ealouwar. 

uptb^gen/ ruclitbaermdlten/ 

Britacan. 

nptb^oeben/ Meogeram pootus. 

UptCOmen ƒ Calouwar, dacang- ea- 
louwar. 

uptcomSe of epnbe / Oudjong. 
^en rock uptboen/ Calou^ar. 

acan badjou. 

uptboen {iet 0|ierc|^?tft/ Romba 

menjourac. 
UptDOUtOen/ pertTen/ Berpra. 

X upt*» Digitized by Google na ü 7 

nptb^tncftm/ Minom abis. 
uptDmdten/ timOOtmt /Bri tim- 
bol, menouadjoc. 
nptirftfto ftöjn/ Haybat nang 

ddouwar. l^ectipterOetoanee' 
ittfl||tttntft/Oudjong.5©eïm|j ^ 

tecQm öaoft/Hari-tcrondjoug. 

optetae Dupttecmffe / Oudjong 

glap , of maha glap. ]^p \XfSllt 

op 'c uptertte of op tiet fter« 

Den/ DiafakitbcDJawa-DJawa. iUh. 
Hat, 

cotljolli. 

ttprgenomen ^p bat Doe / Meiam- 

i(Mdiaboaticou. 

«ptgeSo^tien / uptglieroptüan 
menfcljen/ Mof. ^ettaöttó 

ttptgfieQo^lien / Negri fouda 
mof, ofte mauufia famoa de oe- 
grifbudamof. 

nproenen/ selöt beftetien / Baian- 

tiptgteren / Touwaug boang ca. 

louwar. 
Optfllft/Balanja. 

«ptjangeni een fro^öt upt^ian^ 

gen/ GantonQ;-alamat. 

npt^outoen met een Xym\sxAl 
Pahi i^ettje^uptgeBoutDen/ 

Jadigerongan. <^t \OtWH WX 

èolmeenöeen-rotje. u Y 

uptfttefen/ MempUeh calonvar. 
Uptlaten/Beëracan calouwar,ofte 

membri calouwar. 
ttptleenen/ Brimiojam, minjang- 

acan. 
ttptïttWn/Adjarabis. 

uptleggen/Uerfdaren/ Meogartf. 

acan, adjar-acan, bri tau axtiojsti 

uptleCm een boetii/Batf jaabis. 
uptlefen / upthteTen/ Pilë-acan. 

ttptmelchen/ Pra^turbit. 
nptmeten/ Oucot calouwar. 

uptnemen/Piieh. ]^penti9i0eett 
uptnetnerbecpecfoonen/ D^ 

boucao pileh orang. 

uptnentenOe/Lacoc. 
uptreclten De ^andt / Cadjanken 

tangan. 

uptreclten tn tie lengte/Paadjaog- 

acan. 

uptcoepen met embecfun-fiagfi^ 

Momken. 

uptropen mentenen of Dee/Mof. 
uptropen lebenloofe Dingen/ alief 
een (laDt/ geboomte/ f i»Rouf- 

facan, biaaflacan. 

uptropen be acl)tetftlap / Abis a^ 

cao fetend. 

uptCr^^abben een geO:D;ïft / Am- 

pous. 
nptfClnpen/ Menjalin fourat. 

upC59n. ^ toreen maenbtupt 

getneeS/ Diafbada calouwar fa 
bonlan. 
Upt(inni00 / Biogong, gila bingis. 

tipt^ Digitized by Google U|tt(iaepm / Tidor poas; ti&t i0 

iiptfoiioerm /nptkitten/ Term- 

fècoU) of pilëacan, 

ti|ttrpannm / ruttnt op t» tiptt l 

Brenti. 
Uptfpelen/ Mayïn abis. 

opttponujen netrpmltrel/ Lou- 

day. 
Upttp^aedtt/ Bercattahan-calou- 

war, febout-catta. ^e Uptfp^a^ 

fteMfgeöam/Suara-djatou, of 

pacactabaa-djatou, 
tiptfp^upten/ Timboul, 

uptaeetl^ :^eoo8mtiptae((^ 

' lUn / Tkammaxtzct^rvar , of 
tturus matta. 

tiptOeOett/Taogo. 
uptftoomi tipt ttttiDttpfe/ Tou- 

Iac4 
OptftO?ten/ Toaang, tompa. 
tIptamlttntieganO/ Cadjangken, 

CÜ herbetultzagan, 

nptttt^thm imt tsoo^iien / (pta^ 
ltti(toerp;eften/Haïb. 

ttptlUpoetV Yrop<abis. 

ttpttmmnl^ap^/mtpbt/ tmtm/ 

tm0e(/$C» Tjabot. 

ttptmtfmt een ldee&c/T<»^pac- 

keyan. 

uptttecften/op De vtptttitgitiHn/ 

Calouwar. 

tiptbaerc Der Dootmt Defe^fun / 
geif^cittie H^agomertQett/itiec 
De papen te Doen leftn enDe V w Vt i7t 

maeltllDen aen te mj^ten/ Ba^- 

beapada oraDg matti. 

uptDaHen: <De tanDt Daltupt/ 

Gighitaogol. 

uptuallen: sA$ Dallen npt een 

MtnXktl $C. Djatou caloawar. 
UptDecftomie/Terpileharani,tet* 

{)ilp-calouwar» uaog berpik-pi- 
ehao. 
uptDhtCllt foetltftt/ Pqntai^balic. 

uptiiaecen een tomhf Boatcar- 

djahao. 
uptDnn0en/ Poutarken-pra. 
UptUiaet:t$/ Calouwar, offabla- 

calouwar. 
aptloenDtgb/Dem loQwar. 
ttptUiecpen^ tUt/Boangcabtnm 

poucac. 

ttpttoiOren/AmpoQs. 
u w 

Uttoe/ Ampounja tuan, of ampoun- 
ja ancou. 

V L 

laiatit/met Oepl/ GoofToog. 

DIarft/ effen/ Rata. 

Dlatit of open plepne / Xampac 

traDg. 

Dladt of effen maecften/ Rata a. 

cao. 
DiaDe/Dlaepe/Siicaya. 
Dlagge/TongaL 

Dlantttte/Nj^api. 
Dlammen/DiammeseD^eojaU. 

z » Bïetö' Digitized by Google ten/ Beiicramboc. ^nDman^ 
Hmnff^tmngetiIoKliten/Ter- 

belit famma. 

te toecclt tmn teenen/ of rieten/ 

altiita^t)en/$(. tm. 
iHetftt/rmette/ Tfjamar. tDttte 

tiIerKen tnt bt Slntnanen op 

^aet ^upt Iiebtien/ Paoou. 
tletfte/ 0e§u$te/ Campong. 
t)Udetmupje(/Caiong. 
Dleeft^/ Daging. <^^e6^den 

tteeffll/ Daging paogang. <5r* 
rOOtbt tileeftÖ/daging beraflap. 
<(3eCintte ttlenirtl / Daging maf. 

fin. <$eenblee(cf|: geen nten^ 

tcfittt I Barang aflal daging cida. 

(Do^Deelen nae ben uleeft^e/ 

Houcum fcperti daging berki- 
ra, i^ae ben ttleefctie of blee^ 
&||eIicl(ertDöre bedenchen/Ki 

ra-kira berdaging. l^ettHen- 
WeeftÖ/ Daging babbi. 
ble(^rr()-fop/ Colt daging. 

blepen/ Bbudjoc. 

blelTciie/ Bouly, jaraboul. 

Uteugel/ Sayap <E»et)IeuseIt/bat 
blmoelen öeefc/ Berfayap. • 

tlIieDen/(00|)en/ Lari , balari. ^e? 
bloDen'Soudalari. 

bUege/Uiat. ^pden((|et)lie0e/ 

Couoang-counangi 
bliegett/Turbang. 

ijIïegenDe/BaturbiDg. V O 
bltegenbe oo0^en / Mattabacnr- 

bang. 

blieger uan papier/ U^oa. 

blieten/ Soumr, melille. 

bliettnge/soomtnja^ 

t)lBri9l)/Ra<)jia- 

bloedNen / Cïoeeren / Bafompa; 

l^p bloecfU U / Dia bafompa 
mou. 

bloeciten/ i|uaet tnenüE^/ To- 

bat, haram.bafompa. 
tjloer/ Tampar. 

bloer of rit-p(att0 ban latten of 
ban g^efpoubibe tieten ^^ 

ntaetltt/ Lante-Iante. 

bloery uiaflTen tita toatetitf / Paf- 

faügan. 

bloepen / Pafi^ng. ]^et tDater 

blOept ofte tnaS / Ayer paf- 

fang. 4^nbct-bloepen / Am- 
po. 
bloedt be0 maters bte alleiec obev^ 

bloept/ Aoopobanayer. 
blope/ Cotttoc-andjing. 

blot : ban ||ont/ tiet/ f t« Rakic 
blote ban ftljepen / Caiincapai^ 

ofteancatan. 

blucl)ten / blieben / Lari. €m 

blUClït^e/Sa-larian. 

va 
laoclielentgeltititbeDaenberien^ 

neöefplinfföt/ Bajantan. 
bOC^ttfiA/Bafla. 

boctttiK ttietben/ jadttaffa. 

©oe?^ Digitized by Google vo 

90ebm/ Pëara. 

Doeiiecder bttüm l Maccannan- 
benatao. 

boegen/ (lalTen/ Patut, mematut, 
rappat. l^et Ho^tfiemtDel/ 

Itou patat acao dia bay. 

boegen / tn o;Oen fteOen / Ator a- 
can. ^etboegj^^emuieUDP 
Han baec tnel mede omgaen/ 
Diatflapat. ^^at boeg|)cmtt: 
^tt ia m^n Dingj^d of mgn 

b^dfj^t/ Itou layapada bèta. 

boegen / aen maUkanOeren boe« 

gen/Rapat. 
boeperen: een roeit boeperen/i«- 

^/ 0^0)1 badjou. 
boden / RaaOa , merafla. ^p 

boelbe aen j^aer Iic^aem / Dia 

merafTaken badangpja. 

boeSer-^r of boeOer-moeber/ 

Savoy. 

boeSer/ minne-moeber/ Penaflb, 

of peooulTo, of indoDgan. 

boet/Cacki. 4^hber beboet tre^: 

trtXi / Iric debauwa cacki. Ce 
boet gaen / Bedjalan bacacki. 
Ce boet ballen / Sedjut ca cac- 
ki. ^e boet ban een pilèer/ 

Caki tyang rouma. 

boet ban een berg^ / Caki bonc- 

kit. 
boet-banth / Alas cacki , galaog 

koadiri caki. I^terboetlgfj/Am- 

patcaki. 
boetftap/ TaDd»>caki,bacas-ca- \r o 173 

ki,oftetapa-caki. 

boct-angel/songha. 

bOgel/ BouroDg. 

bol/ Poanoa. CenboKen/ Ter- 
poano. 3[n be boUe marelir/ 

Pada ramain beflara. 

bol melaetffiepOt $\\xfSt»iSa lahu- 

n/akadel. 

bol mieren/ £möt^<i-;^<i. ^attitf 
gantftg engaer mieren* <l^en 

biater bol btfrg/Ayer ycan fya-^ 

fya. iiist)nbnpcftbol/i^»/<mg 

rrotku. 
ban genabe/ Pounoh dcDg-ao 

maaf. 

bol^ept : fiün bolgepbt/ Mamour^ 

oja,pounohnja. 
bol Uierben/ Berpounoh. 

boIb^gen/afDoetv Poutus,meiD^ 

poatus. 
botrf(/ OraDg,ofrayat. ^ijn 

bohb/ Orang-orangnja. 
bOleit be0 lanbtjel / Orangnegri. 

^ün bolch / bat liem aem 

hangl^t/ Cawum-cawumdiala. 

boltit bat geenlttontntit en geeft/ 
maer popnlaerlitU geregeert 

bierbt/ Orangmattageaa. 
bOlCOmeltcU / Gnapfacali, pou- 
tus. ^ 

boltomelid^ naeeomen I Toorut 

poatus. 
bOlCOmen/ Semporna. 

bolboen/ bolb^engetieenloertit^ 

Goap acan. 

^ 3 1001* Digitized by Google l^oUsom: be begeerte Dan pe« 

manD(/ Tourut, bercabul. 
tlOlOoetl^titlifcn/ ii&-acao,pouaoa- 

acan. 
DOlOoen De fC^IOt/ Bayer oataog. 

Doiooen noodde dtaffe Der fon^ 

De / Berpoutufkea houccuman 

dofa. 
DOlepnDen / Abis acan , gnapkcn 

poutQs. 
|]Oie|inDm0e/ Soudahani, terou- 

djong. 
Iiol0en/ Icot, meogicoc , tourut. 
HOl^l^t mp / Icotia akoQ blackang. 

9en UolfienDen dugD / ^^ ^^^ 

B»n^ ter-tcot. 

J^ toumtnwzyat Allah. 

Dol0en0 (QnfuiMiSepmtdiA foo- 

ro. 

HoIberDen/Tahao. 

iUmS^Oitfy/ Njawa camas , badang 

tsbsX. 
Dolle Ittden/ Boulan peroamma. 
DoI-laeDen ftfltp/ Cappal farat. 

Dolmaeelu / ten Douen 09^ 

maecltt/ Lancap, of lincap.^DtC 

tó totDoImaecwn0e Dan noo^^ 

Den/ lui bergoHua pada boat lia- 

capitou. , —^ 
tlOlSanDt0|^epDc7Hati togó. 
DoIftanD^lrt DIDDen / Xiagal 

ttgé. 
DOlUUUTen fUftnni Geodum ter. 

ttunbo. VO 
DoncftetJperiJ/Bonga tpi, tireapi. 
DonD(/ (ifte/ Moflèlebic. 

Don&dtn0^ / een opgj^enomen 

htnDt/ Aoac-aocat. 

Doo; / in p;efentte / of boo; aen/ 

Oapan,adapan. ^U:k\)0O^ffjn 
tStÜ I Sa guap OTingpada b»~ 

I gianja. 

DOO^ Unen/ Pada f jappa. 

Doo?(9nfelDen(ï>?eec{ten/ Catta 

pada fendiri. I^p SelC (pnleDen 
DOO; nQ)/ Dia terra hidopanja 
ada^^tsiyüfiagantehcti. I^p 
OtrnDtDOO? mpi Dia prang ier- 
n'padaikoa' 

Doo;aUeanDere Dingen/ Daulou 

pada laïn laïo famoa.' 

Doo; DP penning^ Derftofit/ 

Berdjouwalfouda harganja lima 
ke[nng dinnari. ^p gaet DOO? 
U/ of DOO?tt|ei«n/ Dialalou 
nutda-motda moo. ^etOatTt 
oniGf DoO^DaUfiepDt; Merenta 

- kitat^Trr'durakahan. 

Doo; Den eten / Dot^derripada 
maccan. 

DOO^met/ om niet / Padalbata ti- 
adda,febabtiadda. CeDOOren/ 
Dahulou, of daulou,of pada par- 
tama. 9an te DOOten / Derri 
daolou. l^anDooren/ Derri da- 

pan. i^anDoorenaen/ Deiri 

moulanja. 

Doo; 0em/ eerDan jip / Moola. 

mcMlaoja, daulou derrj pada dia, 

S5iD^ Digitized by Google VO VO 17^' 

28itbDetbOO} gem/ Mlntadoa t)dO;|^an0|^rel/Tabir,gantongan* 

r.t.LJ:- -^* ^-j- ^e j:- ca-adappan. fibabdia > of pada, of coma dia 

S7(ft ttgqt in tmttittosittf 

l^epbt / Beca cacta icou /«ia fa- 
benarnja.^m bn^ tt tfOOttW 
Sa harri daaku. ^(h tOt ^tt 
HOO; l^ltl/ fieta boac itoa iagan- 
/e dia. 

bOO) am btndett/ Icat adapao. 

bOO^Mtien/ Berroupa. 

tl0O^lt|ldm/Hadirken. ^!l(fy 

tm boo^bettplnnge/ Bunter- 

bada-demJou , Of ha&Yon. 

Hoo^i^-sam/Laiou. l^p0mQ0 

bOO;{|}i fiacr/ Diamehlouha- 
dap dianja, Of dia pegi lalou dia- 
nja. ^niia0^i0UdD^2l^/Ha- 
rifbuda lalou. 
ttOO;((amtC/ Bile ca-adapan. 

boo^comm/eerS cotnm / Meoda- 

tandauloa. 

boo^cotnm/ pet eer bom/ Bera- 

dapken. 

tlOO;(-Z)anCren/ Menarri daulou. 

tiooi-tliad^n l Membaawa cada- 
pan. 

b00^5;tml&f n / Baminam dauloo. 

l^tX ÜOO^gaenbe / Nang ca dau- 
lou. 

t)oo;0dn0erm(mt0lDercft/JaDg 

pagangcardja.' 

mo^|[lantlm / tt smtnoo^titQ^ / 
Adapan. <©en nac^t t0 t)00^ 
liantKn/Malam deedt fbuda. 

tiao^^angen / Gaotoog ca adapan. .bOO^I^en/ Ca-adapao, daulou. 
tïOO? -Dof/ Balerong. 
ÖOO^-Sooft/ Daya) 
toOO^ÖU|lt/CouIop. 

t)oo; langen ti)bt / P^^^wadoti 

lamtna. 
tlOO^IeDenr^bt/ Waarou daulou. 
bOO^leftn/ Membatfja adapan. 
HOO^mtbbaofl / Daulou dem pada 

tenga hari> of wadrouefa. 
tlOO^mner/ Dioding cadapan. 

booinameïicli/TericbehDja. ©e 
iioo?naemaeiie]e(tiolcl(jG(/ o- 

rang n^ng terlebeh. 

boo;(nemenpettetioen/ Berk^oy 

of focat memboat barang appa. 

laan Vm Hooinemtn afSaen / 

Berondor derri pada \yrahanjai 

boo^ouber)G( / boo^faten / Mo- 

yang, oene-moyang. 

tioo? Ober gangen / j^len / Singic 

ca*adapan. 

boo^raeDt / pjobtTie / Balanja. 

^HnbOO^raedt/ Appa diaad. 
da balanja. 

^r mane ttomt re booKe^P/ 

Boulan cimbol. 
bOO^ttcflip/ Alouwan cappal. 
bOO^Crggen / Bercatta daulöü , bri ^ 

tau derri daulou. 
bOO^rhtgen/ Menjanjy daulou. 
bOOjttitten/Berdoudoc ca-adapan. 
boiurboet/ Ontonebaic^bercat. 

1300^ Digitized by Google il6 V O 

l^OOjfpiafee / Jure bacatta. ^e 

bOO^iic / Naog daulou, naog ca 

adapan. 

Doo^Setim m een (^tp/ Alouwan. 

tlOO^tanden/ Ghighi ca adapan. 

tioo;taen/ üan DeTet ct)5 af / Der- 

ri pada waélou ini. t^dtt tttt 
tlOO^taen / Derri pada facdrao 
ioi. 
tlOO^t&^mSlen/ Bauwa tarUcb, 
membauwa calouwar » jadikeo* 

;&e boonten b^eng^ j^aer 

|>?aCÖtentlOO?t/ l^aogpohon- 

pohoQ dia membauwa timbol 
boanja. 

tooo^tcomen/ opgcoepen/ Tim- 

bol. 

boo^tboett/ fioo^tfetten / Term 

ca adapan. 

t)oo?tt);9tien / lioo^tiaoen / Bou- 

roQ, ouifir. 
HOO^tgaen/Icocdjalan. 

lioon0(l)^tioonlan0en/ Mpm- 

bri cadapan. 
ÖOOJttJ W/te boren/ Derri daulon. 

^it {)em te booten of t)oo;« 
t9ütj90erien|iaDDen/ Jangdia 

liatnja derri daulou. 
bOO^tiaDerjS/ Nenemoyang-bap- 

pa. 
bOO^Umec/ Sa benaer-benaer, of 

fongo-fongo. 
DOO^tnaecDe/Djandjihan. ^ 
HOO^Uiaertjet/ Ca-adapan. 
bOO^toaetOei:/ Lebeh cadapan. VR 
UOOJI tntntlt / Angin bay , angin 
derri blackang. 

DoiDeren/Menang. <^|ipenbo;^ 

Dett met / Mou dadda berole 
mendng. 

Uo^me or g^eltfclteniïre / Roupa. 
^Iioen bo^me/feeüe/ Roupa 

caki. 

bo^me baermen pet intociet / $c 

Calboec. 

bo^rcge/ fótli-bo^rc^e/ Codoc , of 

bekacta-catta. 
I^O?tt/ P^ince / Sultaan, Radja. 

#et xsakhz m^ l^onintlt en 
bo;a : $et opnnrQe banoecappe 

be0mip0/BombaDgan. 
»orre/Tjerdc. 

bonbjen/ Lipac. bubbel bon« 
bjen/ Lipat dua-iapis. <^en bon^ 

tDe/LapiiTan. <E>ebOUtt)en/Ber. 
lipat. 

V R l^^acj^t/ labtnge ban een W^i 

Moatan. 

I^^aeclte/ Ballas, terballas. <$en 
b?aeci^0iett0||e / Jang hendac 
iangat memballas orang. 

I^^aegen/ Taojaacan.menanja. 

jföeröeniti nae b^asen / meu* 

tt)e()9lOp paffen / TidatadouK 
barangappa. 
m^^¥ «W^ ÖWl / Tanjapada 

dia. 

i^^aege; Digitized by Google VR 
b^aet/ sroot eter/ Demap. 

Il?e(l^0tert0^/Kikir. 

b^etie/ semaig^epHt/TaatoofTa. 

D^e/papje(/ Danmey.%0U^tm 
mtt tl^etien/Beër acan dia deog- 
an falam. ^e ^6tit tUfi H^e^ 
iie0/Allahuralainan. ^p'^ttU 

D^eüe gemaecRc tuflTc^ <5oii 

tntie omei/ Dia fouda boatbe- 
dammey deng-an Allah daan 

kita. ^{1 f^Oifien timede mtt 

45aibtf Tantofla-la dia deng-ao 
Allah. 

biedemaecften/Bedammey. fi^ti 

D^etlinge/ Badammeyhao. Wf\ 
te tl^eüe 50tV Berfouca bay. 

ü^eeöfamelim / tn n^etie/ Bertan- 

tooflaia. 

D^eerlten/ Hallas. 

t);eemt/ uptlantnftli/ Horgay,da- 

gang. CenDatettlOe/Barangfa 
oraogjaoglaïn. 
tt^eetm/ feltfaem/ Tcrheracn. 

H^eemDehngj^ / Oraog affing, üf 

horgay. 
b^eefen/ takot.bertacot. 
b^eefe/ Takottao^penakotan. 
ti;etfe<50lltje(/ Tacotpada Allah. 

^etnantittt^eefi^arntioen/ Pe> 

Dacoc acan fjaj^fjappa. 

ii)eera(fitt0|^/PeDacot. 
HittUMtk om te Tien / Tecodjut 

meliat, of haros cercodjut djicca 
meliat. V R. 177 

ti^eereltcit fraen/Poucoiate laioo. 

tl|eU0|^de/ Beribucaba, fbuca,lba' 
caha>birahi,foaca>haci. ^tmüf 
tC^t\)^m^l}ti(l Birahi forgaoh 

biitnütl Söbac, oraog-tercafiTè. 

tl^tenDtnne/ Sobat parampouair. 

b^tenben/ masen / Cauwom aflaL 
^P tDittbtn D^entmt met 
malkanDeren/Dia jaddibetCo-' 

batfamma. 
H^tetUltrcgap / Caflèhao , fammat 

(buca. 
Ü^tenDeliti^/Sedipjtercafle-meog^ 

afle. 

Hjienoelttite tooo^oeti / Bacatca- 

han-fèdap, of manis. 
tl|ïe(im/Bacou. 

D^p/Ioö/ aljBiuptsebamftemOi;/ 

$C* Lepas, meiepas. 
t)?p upt reggen/ Catta Ai/Wór. 
DipOagfl/ Hari djumaat. 
tï?p g^en/ Lepas-acan. 

D^p : b^pmanoupten^tiempr/ 

Mardéka. ^egflC tl^p Upt/Cat- 

tacalouwar» 

D;p matciten/tian fiaiiempe ont^ 

(laetV Bermardika,ofiremeDJa- 
dikeomardika. 

H^P maltonupt tiegetiamiumD' 

fe/$C. Lepas -acan, ofte mem- 
boac lepas. 

H^P uier&en upt de (fyt\jmchtf 

Mt/^ Menjadi lepas. 

d^pmoeotgj^ /ttemd^pmoeOtg^^ 

ii(H I Braoi. i^p fp^acit 

% a d?p;> Digitized by Google f7f V R 

hmWMhi^lV^/ Dia bercacca 
deng-an braoioja, of dia cacta 
caloawarbetul. 

nmf-Üem/ Batoagooflbc, ofgi- 
liog. 

Ü|iit»n tuCrc^m tefianUm / Gif- 
ar de tangan. 

mmsfn : dliei ttiatec aptto^tngen/ 

Pni. 
D^Oeg^ Opdmtia0(r / Pagi hari. 

H^O^gm D;oe0f| / Iflbc pagi. 

#eel tl^oeg^/ Fagi faogat. 
O^Oep-tl^OUttie/Bidan, ofBydog. 
bUtluk 59n/ Souca, berfouca. 
D^OlÜH ttldecften/ Memboacfou- 

ca. 
tljtoUcEtteHin/ Hidopao berfouca. 
fl^OltClft^inrilt/ Soucahan. 
t>;oom/ Opm^ / AdÜ i bay , be- 

tol. 

ti^om / fdoedt tMn Iic^aem/ 

Njauwateggap. 
tt^OOtne&ptm/ Boatan brani. 

ti^oomdicft Srijdm / Lawan/ïw- 

tl^OUtHe/ Parampoan. <!k^1aiht 
b^DtltDe/ Parampouao jaog fou- 
dabalacki. 

Ö^OttUje/ttieettreCfc/Tuan param- 

pouan. Cdt em H^ottttie ne^ 

tmn/ Menambil boatbini. 
Ö^mÖt/Bóa. 

D^ucgt D?a00en/ te ujeten&oo^ 

men/Baboa. 
t>)tirï)t0»d0m : tetpetm hoorn/ rv w A 

^» Terhentarboabidjy. 

I];t»0t-i9a0eniïe boom/ PoBon 

oang baboa, of babya. 

Diur^tdaer/ Jang baboa. ^oom- 

b^ncgC / Bóa-cayoa. ^aeO^ 
b^aCÖt/Bóa-bidjy. 

t);ttC||t6aC(ll^0Uta)r/ Parampuan 
nang babya. 

VU 

ütml otiec r^nl^f of in f^n boniA 

da£laroiioi. 
miïri/Öefmet/ Tfjoumar.of tfja- 

mar. 
tntpl maerltm / Tfjamat acao» 

membcMC tf jotimar. 

üupt pfpxthtn rem tmple montit 

^aöen/Tjabor. 
boplmCTe/ Rompot-rompot. 

tntpUstrepbt / uptnaeó^efbrni 

ben^ttpft/Sampa. 

bttpliclepdt / DiecK/ ontepnt0<> 

gepDt/Nadjis. 

bup? /bper / Api. ^tet eoo?t/ 

bier* 
bnpS/ Giogam. ^enbttpttbol/ 

Sa gingam. 
bullen f Pouoou-acao , meng-ifS > 
yffi-acao. 

W A 

lt)\ 2CcDten/öe0oeöenn»acöt 

JJr/ ttV iDgat-ingatmou. 
ll^M|t/betDa(|^t/Sem. Digitized by Google WA 

bang, orang djagga. ^tttX^ 
toat^t of toaec fee / Sa tabo naog 
. bermoula. 

tl^aclic^outim; inoo;lo0^/$c. 

Fegaog fembaag, pegang jagga. 

Wntf^tmi toacgt 0out»n o\)tt 

rouma » benatan , &cc. ^Cfe (tt 

ftan mp niet tDac|)ten ban t)er« 

Srammen/ Bèta tida bolc ta- 
han derri gouiTar. 

m&s^ttci ttiaeeftec/ Otang djag- 
H^acIlt-l^nDe/ Andjing jagga. 
Wat^tmf toeben/ Nanti.me- 

nanti. 
H^aciter $tf n/ Djagga , berdjagga. 

Wdüut maeeiMn/ tneclten/ Ban- 

gon-acao, gia>acaobangon. 

n^acfter toerden / MeojaddibaD- 

gOD. 

tl^acfeer/ baertnoüi/ s jipat. 

WdtChm/ Djagga-djagga. 

Wdtgm/ Pedati. l^etlieDtetital 

uiataptDielen loopt* 
n^aepen* i^et toaept/ Aogin cjop« 

Oftiöp. 

tldaepen $ pemerci mede tDtnbt 
maerlten/Bakypas. 

WSUptt/ Kipas. 

n^aenen/ mepnen/ Sanca,fikir. 

n^aec/ Manna. 

loaei: tienen / Ca-manna. i^an 

maet/ Derri manna. 

toaer dp betgj^elijcfet i^ ^em ^ WA i^j 

Deng*an appa mou fèpertikeo 
dia? 
Uiaer datfe $t|n / Camannanja ad- 
da. 

Uiaet doo;/ tnaerom / Tagaiappa, 

of tigal appa, fèbab appa. 
maer mede/ Deng-an appa. 

loaer naefaltcfe b^agfien^ Fada 

appaacou jadi tanjaacan ^ 
toaerom/ Appa moula /ebab appa, 

caranna) ofcaraaappa. 
toiaerop/Pada a^joftt pada man- 
na. 

toaec op antuioo?dt0lip^ Pada 

appa mou menjaont^ 

Uiaer toe doet gfip dat^Carna ap. 

pamouboaticoa^ 
toaetloaectd / Ca fabla manna. 
tDaereoffeOOP-0Oet/ Dagangan, 

arta. 

toaere die It^t dan de ^andt tDiV 

Da^anganjzag di mouda lacoii. 

loaeredoo; toaere geden/Menoo- 

car dagangan deng-an dagan- 
gan. 

loaer/ toaeraclitis^/ Benar, fon- 
go. ^^etoaeracStigfie <^odt/ 

Allah teibenar. 
koaerlttfe / Songo-fongo , fabenar, 

terbenaroja. BOO^tuaer/ Sabe- 

naer. 
UiaermaecHen/ Memboat benar. 
tdaer^epdt / Naog benamja , be- 

narhan, (bngouhan. 3lth ttQ^ 

gettditinderttiaeröepdt/ of/ 
^a 2 a\fi Digitized by Google i8ö W A 

Oft Uia<racl)ti0|^ / Betz catta 

itou pada fa beoaroja.^e tOSUt^ 

jiepttt G^ggnt/ dttsi fongo. 
mmatfitm öf tpaec / Sa be- 

nar-beoar, of benaar fongo. 

^0p Tule Ddt nmt matchen / 

Moumenjadi boat beoar itou. 
loaetlnStMIitlt/PacaCDJa. Cttt»^ 

ttnUiaectngliepttoaneen pet' 
foonoftetieu8()(/f(. 
toaerDpe/ Harga. ^tetDoo^t/ 

)3UtCtit* 

tDaementen / qaDt Ham / intey 

pada, &c tongoD , of «Jgat pa- 
da, &c. 

loaerGr00m: upt tmiQt Toper^ 
Otrteunr tercfunm/ Mawe. 

)lOUtttQQtC/WM\ly. 
mtt'tttthm Alamat-benar. 

tDaggelm/Goyang. 

I©aggdtn8e/ Tergoyang. 
IDalgen / Hendac moDca. <^( 

ttalgije gebdeti tian eentg^ 

tnmtt / Djamoa pada barang 
appa. 
WmlmtKXttaH/Cottanegri. CoN 

ta beteethent alliieiloaertmae 
cmHaStgfiept omtosen 10 tot 
gAre&erCr^ermtngr. ^etnalt/ 

Bacotta. 
Il^alt}tfir0 / Ican mina, gadja mina, 
paas-paus. 

n^amliepjec/Badjouv. 
S^an/omimlKtettiannen/ Ni- 

EUj^jadang, WA 

WmtMtfm/ Bimbaogjoeyoog, 
cidacogó. 

Wanthtlbatt^tpt/BimbAogt^i. 

WHmMm/Bimbaog. 
WanxMmottrig^/ Bimbaog hati, 
goyaoghati. 

toanDtlm / gam tnan&elrn / Be- 

djalanmajiD, bedjalaopegida- 
tan. 
toanOel-planlir / Tampat djalao 
bermajen. 

ttianör/ inuer/ Diodiog: 
ttiange/ïwecHe/Pypy. 
tnan-geloour / CouraDg petf ja* 

toannen/Tampy. 
tnanne/Nirou. 

Inanntet/ Maaoa calla; bila appa ? 

waaouappaï» x^tümuiattdt 
geb^uptfttmm tnaecD^aeg^ 

Uiannmpriralg^eïtomm 39tiy 

Wa<ftouojayafouda fampei. 
toam/Caroa. 

UianttOtttDm/ Tiadda petfjaya. 
bDantrOUU)/ Tiadda dapat petf ja- 

ya. 

toapen/ getoeer/ SiDjata. 
\0apentnge/ öamai^/Packeyan- 

praog. ^C|)Cpcn tD&ptMIt 
of tOmtSen / Liacapi cappaL 

<^tDapmt/toegenta/ Soudi 

lincap. 

tnapentu mrttnt geboeUn/ Hadir 

moa deog-aa bati bagioi. Digitized by Google tv A 
tl^dpm-rocft/ Badjouprangi 
tnapen-tupcl}/ Padgawey prang. 

umrm/uan De ronne of uan (tif0/ 

Pannas. 

iDarm Doo; 'c Dper / dlioi tnarmi 

fpijfe/ADgat. 

tnarmm bp 't Dper rtctetUie/Gan- 

gaog, membedjang de api. 

tnaCTcgen :iie|)anDen/lmDen/$(* 
Baflb,babairo.;DetDafc|i: tgem 
pemantcetoairddm^ft/Ba- 

baflbhan. 

tnaCTr^en/ daedm 't sefieele lit^ 
gaem/Maodi. 

UmOlrliet; / Oraog bafTo, benara, 

mainato. 
mafC^-Dat/ Baccas baflb. 
DDaCTe/Lillin. 

DDaffm {(eerOie/ Dien lilllng. 
kim0im/ 0roepm/ JaddUterjaddi , 

tombo, naic,timbol. ^tt hüopx 

toad/Gendumjaddj. 

maflim / mü uptfc^tetm / Baron 

tombo. 
lO^enbe/Terjaddi. 
t»a(bom/Jaddioja. ^t$tt\UHW 

Laouc di naic , of di pallang. 
toat/Appa. 

ttiar 0aet u Dat am f Appa ang- 

kauiadouliicou? 
tOat i0 tmti A ppa icou ^ 

mat tjef Dat te fegg^en i Appa arti 

itou> 
toat 10 't Dan ^ Macca appala.^ 

Cot toat plaetfe / Ca tam- W A ï8i< 

pat manna. <0p toattofirej^er 
3P / Pada barang adetnjaitöa 
adda. ^OOtoat/ Bagicoaapp» 
fedikic. 

toiat / pm/ Barang appa , 6a-r 
rang. 

mat mei Barang hörmat. 

mat profijt/ Laba fedikic. l^ettjeT 
mat/ Icoula barang appa. 

mater/ Ayer. ^0ttt-mater/A. 

yermaffin. Put-matet/Ayer 

frigi, ofprigi. iEie0en-matet: / 

Ayeroudjan. 

mater maeciten / pt0ht/ Kintf- 

mater putten/ Timba ayer. 
materatgtt0^/ Ayer fya-fya^ 
mater-aDer; Macta ayer; 
mater-tant / Tepi ayer. 

mater -cmptlte / Boeyong.a- 

ycr. 
mater Dragen/ OufTong ayer. 
mater-D^Op/ Tite ayer. 

materen Den Jof / Syram con- 

bon. 
mater-gOte/ Fancjoran ayef. 
mater-meloen / Timonmendl- 

key. 
materSroomen/Sourdng ayër, fu- 

rottanayer. 

mater-ftic^tt0^ nmtt^/ Sakit 

derri pada tunja ayer de njaa** 
wanja^Of fa-orang bengka a-- 
yen ^4 3 Digitized by Google i8^ WE W E ]0eC^boen/ Simpan-pegf . 

ti)ertj-Ö?aam / Bauwa-pegt ^p 
Uf \mcfy Dia pegi fouda. 

tDrc^-D^ÜHm / Boang pegi, ouffir, 
aloupegi. 31ck6aett)et|)/6eca 
pegi, of beu bedjalan-pegf . 

Wttt^'QSifn/ ijart ujecö/ Pcgf, of 

pergf. I^pt0 Itiectl/ Dia fouda 
pegi, dia cida de fi ai. 

toecli-leggm/ Terru. i^oo; mp 

10 toet lj-0efepöt/Dia fouda ter- 
ru acao bèta. 
lDecl)Ioopen / Lan-pegi. i^mt 
tOtt^ matClten/ Memboatoja 
pegi. 

riiii*pegi. 

Simpan. 
t0tC|)-UOOten/ Tola-boang. 

tDtcQUatien: te toeten/ meteen 

frbupte/ Baprauw pegi. 
tDeCQ-tOerp^ / Tjampa-bo^ng, 

of boang. Sfn (|)n Uiet|i toe^ 

ftn/Padapeginja. 

:teeeri-tti8rer/Maliiii.SljB{e!isent^ 

lirlteenSuerman» 
tDe(lten/U)«lttcmae(f(en/ Gra- 

acaa>baagon. 
UietlDen / l^terrou , of batilrou. 

^th tDett» om een penntnelt / 

Bèta batemi pada fa kepiog. 
UMDet/tOeDetom/ Foula, comball. WE 
Nota. ritmen weder ^i 

btnptht boo? anUetmerf pet 
re ooen / $t. foo fteltmen com- 
baiienöepoula. jS^aer aUïitm 
mü lieDupittn eento^etoeDer- 
Iteermge ban pet0 m Oeplaet^ 
fe/ of naeben perfoon/ tiaer te 
boten sliebieeft i$ : foo Oelt? 

men combali enbe poulang. 
tDebet-gebaett / Soada jaddi la 
inouia-poula. 

tDeDer-0eboo?te : bet $tele/Poula- 

beranoacki. 
Üiebet- brengen/ Membauwa pou- 
lang, of combali. 

ttieber-tomen / mebec-iteeten/ 

Poulang, of mendatan poula. 
Uieber-geben/ Poulang.acao, bri 
combali. 

voeber-heeren aHeoogj^enblicft/ 

Ouiang-datang. 
toeber-nemen / MenambU pou- 
lang. 

meberom 0aen/Combaiiken,pou- 

lang. 

Uieber-pai:tpe:0%|)ntDebec-pdt^ 

tpé/ lan^fabeld zcao. , laorang 

jong dia lauwamcou. 
C0tU)eber(i(enj$/ Sampey ca-ca- 

Uatan poula. 
Itiebec-flaen/ Memballas-poacoU 

meberfpanntgl^/ Nacai. 
Uieber-rpirften/ tegen-Qi^eetiten/ 

Menlauwan deng-ao catca-cat- 
tala^djawap. Digitized by Google WE WE isi WtbtXÜattt / MenlawaD> badiri 

cadapao. 
tnedetSaet gem/Laawao padadia. 
tD(t)UU)(/ Balou parampouan. 
loeDttttinia^/ Balou laki-laki. 

toee/toretttp/Adoy. 
tDeem^njer/Adoybeta. 

tOtt UI Haramla mou. 

toee / uieebom / p9m i Sakic , fa- 

kittan. 

tDeecfte/eentoeecftt/ Sa djomahat. 

tDtecit/ farÜlt/ Lemboc, lombot. 

mm^ maecftm/ Memboat 

bot. 

tDee&er: rr^oonineeiier/ C 

rau. 
tóetDom/Sakictao. 

tneegen/TimbaDg. 

tD«0Ö lUplBl/Pinjit. 
ttiee0b-(i^le/ Naratfja , dat 
tradjou. 

tOtmtn/ W^ltpm/ Nangis. 

nangis. 
toeet ofte tam/ Domba djaoti 
UieerDtSll/ Berharga. ^pU 
hott toeerDtgl^ / Dia berl 
maccannanja. ^p (tt$ff\ 
nitt ttieermsl^ / Dia tida m( 
tot, of mengharga. |^^(f0 U 
bt0{)/Haros orang poudjy-: 

<5|)p toecDt Uieeriit0^9ei 

teonttlietttn/ Yaaddakir 
ramoupatutlarir 


Ioeerti|t(lidneent0gbmr{t/ Har 

ga. ^^ÜiChtmmnpt/ Haiga 

fedang. l^dn0eenO(rt])e(tt)e/ 

Tiadda appa^eun». Ij^tt m ij$ 

^ P9nt nitt tneertit / Tida 

mengappa , of tida goappa. 
toeeirDt enDe lief/ Souca daan ber. 

caflè. I^oelieelt05actt)eetiicf 

Batappa harga itou ? 

meeren/ cectneec tttlka/ Lauwan. 

tneett U / Laawaola. ^p \jattvt 
ftcb Ceaentnn/ Dia laawanbe. W*f^' Digitized by Google i«4 W E 

WtPU^ttaf Tahan, bcrfaockat 

ken, ofcidabri. 
IO^ttt0^ / Sedikic. 4Ben tUtpf 

nigl) tWt natiSi hat comediëo 

icou. <l*mVDyr|im6l(|tDcitiei/Sa- 

bencar. 
iDepntgtieptr/ Couraogoja. 
inepniget/ Couranglebch. 
tDepmglj achten/ Courangkka, 

couraog pandang. 
Uiel/Baic. 0ixtÜtC\oA/ Tiadda 

bay-amat. ^UmtDel/ Samma 

baydjouga. 

luel : tDdt let u^ «fy .' appatljiota 

moa? 

tuelaen/Baicla. 

Uielliej^agm/ Bakeoao bay, ofte 
malcabul , cabal>hati. ^itt 

t)oo;t/be|ia0ett3[r{tdebm9n 
melbd^agen tn j^tm genomen/ 

3eta menambil cabul hatika ca- 

pada dia. |^ toelbeliapen tjBi roo 

getOeeS/ Mou fouda fouca bagi- 

tou. 9a( 0etn mei tieliaefl^^ 

licfttjSt/ Appaberfoucaken dia. 

melclte/öetDelciter jaog^ofnang, 

of oang camaooa. <0p tWt 

melcbengKni (Üet/ Fadajaogca 

manna mou Uat. 
tjfitickttOtgfyi Djalan appa ? 
meicft Han tmeen/Nang ca manaa 

derridoaini. 
loelcom l^en/ Sala-acan , of fala- 

can. 
loelcom/ Salamat-datang. WE 
tneUlOen/ Klemboat bay. ^p j^eeft 

toef aen mp getiaen/ Dia fouda 

boac ba<^i acan beca. 
tUefOaetlt / Boacao bay , üftt boa- 
tan bi£ti, 

ioel gelnelteny Berontoog bay. 

toel gemoeDt/ Haci fèdap. 

tiiel-lua/i»el-luStgl^e|iDt/ Sedap- 

DJa^naffou oang bay, naSbu cer« 

lridopbay,arkyt. 
loeMnpdenl»/ BabooDJy bay. 
toei-rteefttntie/ Baownjabay. 

tndcieetonDeoIteoffaltie/ Minja 

babauwbay. 
tOelQï^eftenöe/ Pandey betcatta. 

ttielftaentie/ uiel-boegenDe/ Me- 

matutbay. 
toiel-tiaren/ Adda bay, bercic. 

toencften/ toemeneiten / Lambey, 

boaogmattacapada, &c. 

menciten met 1^ liooft/ Aogo ca- 

palla. 

tnenoen/fteeren/ Balie. #etaen« 
gedtt^t afUienDen non / Balie 

moucadori, &c. 

aacao. 37tem 

bacar- 
Boatan 

l]a»ba- 

t]ierelWt*Da09/tUriDactrdja,ha« 

rifi* Digltized by Google rifadja. ^n'tttwMtBtXOitn/ 
Cardjaboulat. 

\nmh-mp0( Rouma bacardja. 

tuettltman/ Pandeyjang dia ba- 
cardja, oraog bacardja. 

MitVChtmtÜtt / Gouioa cardja- 
han. 

intttk-tnp^/ Pangawey. 

ttlf tötn / Jaddi , berjadi, menjadi. 
4!^ttbt iittliUl/ Meojadi toQwa. 
JS^p torn Hergecm / Dia menja- 
di loupa. w&tMmffnfitis^ 
tStirDttt / Appa jadi acan bèta. 

laagometta ttoerDtn/ Maflbc 

ifalam. ^t^fiOtm^üntUt^ 
faet tnertini/ MaiTociadja pou- 
Djarayac. 

tnerelt/Ouoja. 

tDereldtcft/tnerrlbtjei/Duniani. ^i 
De uiettlDc toeet |iec / Sa goap 

duDJataa. 

lueeren/Betlaawan. 

tnmtl/PaoDas. 
tBertme/PaooafDJa. 
tDfrpen/Limpar,loatir. <^elt)0;^ 
pen/ Melimpar. 

tnerpen pet Daet; genen / Boaog. 

toerpen of bellen ter aerden/Ban- 

ting. l^etonöetSetiolienlDeri' 

pen / Tabalic acan, flonckar. 

Sn JSt Mtt toevpen/ Tjampa 

dedalampitti. O^erg-tDerpen/ 

Tjampa Do^og. 
Ul^-0etDeer/ Slojata cerlimpar. 
tpetp-pgl/SaUgi. t85 tuerp-net/Djaia. 

UierptOl/Ga/SDg. 

mtW tegen $i|n/ Tiadda berfou- 
ca. 

UietUiaettjer/ Ca manna. 

tBefeli^en/Toupas. 

toefen ofcesijn/ Adda^of jadi.]^p 

fal bp U tuefen/ Dia adda deng. 

anmou. I^p enItanmtjnDif' 
(ipel ntet toefen / Diatidaboic 

jaddi fahabatacoa. 

I^et tnefen nan eentgj^ üintkf 

KoDpa. 

i^et toefen bat pemant ober ftc0 
lieeft / enbe be manier ban 
boen/Tioca. 

tDeS/Barat. 

UieOe tDtnbt/ Angln barac. 
WW Agamma, fabda. 
n^et-boe(i(|l^oftjG(/ Kitaptauric 

toettelicittoebegoorenbe/ Haiai. 
toeten/ Tahu, of tau. Ce toeten/ 
Catauwi. ailtoetenbeltesi^en/' 

Doufta deogan fa eau. 't ^eett 

men te toeten ijst gehomen / Ca- 
tauwan. usenenbieetbatntet/^ 

Tida cacauan. 
toetenfid^ap/ Teracil, berkeael. 

bietten/ fcgerp maecHen/ AfTi. 
biet-fteen/Batouafla. 
biebenJ9ntoaet/Tenoan,oftoa. ^ 

noucaïn. 

ttieben/ paffementen/ Taoty-me- 

nanty. S^b t&it^* Digitized by Google lii vsrt 
w I WÜ^/gmit^tt/ Timbangan, 
batimbaof^n. 

Ancat. 

O tme / Macca 
fjappa. 
t0te Han tmee in 't / Sjappala dem 
jaoj; doa itoa dianja. 

tnte i^p $öt/ em poer/ Segaiia ca- 

mou. 

tniebmt^onitmpöt/ Tjabot. 

lUtege/ AyoDgan, of boya-boya. 
IWr^/Booy.booy. 

toiel/taöt/GouioDg. 
toiel/ rptnne totel/ Lahat. 

iJDterOOCit/Occopao. 

tDirroocften/Beraflap. 
imgge om te lUotmt/ Badjy. 

tDp/ Kita, cami oraag, of cami. 

mutirltie/Kicarendiri. 

\3m^m ter JÖÖen A Simpan ca fa 

bla. tapt (9n o^ti^e Uiijciten/ 

Simpao derriacoroja,laloa ator- 

Qja. tapt tie Saüt tDifclten/ 

Simpan derri oegri. I^att (^n 
tet^t tDt|Ci(en / Lalon betuloja. 

tDiirften : tipt Den toege ftaen/La- 
lou. scc^terttiaectd miithtni 

OQdor,ondor ca blackang. ^ett 

pegeltcHraltiantttoiticften / Sa 

gaap oraag meojadi tingal-atan 
mou. 
tDÖt^/Laloola. intttfttnse/ afttniciunse/ Lalou- 

nja. j&ïjn ttWïf/ Bioinja. «?»«««- 

tDtif/ Dienflt-niageti 

parampouao. Sfonsj^ wMVfwtf 
0etl^OttU)e/ Parampoao mou- 
da. ' 

It)tjfftenfianeent0|^0e5terte/ Bé- 
tina. l^p ^eeft eenuit)T: ofte 

1!$ getrOttkDt / Dia fouda babini. 

#p neemt j^aertot (iinbotjf/ 

Dia menambilnja boac bini. 

intile/een Mmk turn/ Baraog wac- 
cou.Cer)i}iiIen/Sedaog.j^om' 
uiiflen/oftDert»t)len/ Cadaog- 

cadang. 

tDtinli^auUien/KniDg. 
tDijn/ Coa-aogor. ^at iü (sp béxt 
D^upHem <B»ei^nDettitin/A- 

rac-api. 
ttmn-D?upöen/Boaangor. tO^fir^- 

b^ttpDm / Boa augor fa tan- 

dan. 
WiimEtütk I Pohon angor , faba- 

UDg pohon boa angor. Digitized by Google WiitmMJ Aogonan , of coubon 
angor. 

Wiinvamht/ Taackey angor. 

Wijngmt tmftm/ Cambiripo- 
hoD aogor. 

]I^t|n-i»eme/Bidjy.aiigor. 

tl^lin-piipe/ ThoBg-aogor. 

Wijn-ptX^t/ Pra-angor. 

DDtin-fappfr/ Pandey mioum an- 
gor. 

Wij^ f Beiacal« alim-boudi , of a- 
Ika. 

WijX^W Boudiman, <$m toijfi 
man/ Sa oraog beracal, ik oraog 

boudimao. flet imi0 tmtOsm 
amiimtantit of pettttatimn / 

Men^adjer. 

WaUiltk/ Oeog-an boudiman. 

watt/ mmittt I Adec , cfjara, 
efteadac. <^p toat \SWfit cltxae^ 
tWCtl Pada adec appa. %Xi tpt^ 
detlep Uliite/ Pada adet tigaper- 
carra, of parracarra. 

tUÓft een0 Mzht^l J^ggam fa-men- 
janjiban. ^ 

tutifetvamtDiiren/ Toaodjoc. 

tDtjfet Ista up^ttoectM/ Alamat. 
\mtm1 fcfluIOt 0tlirn/ Menga- 
dou. 

ü tt)t00e om pet te Etiotien/Badjy. 
tt)tldemt(re/ tnoeatjne/ Rimba. 

ttrilDt/tDOell/Lyar. 

tDtIbt Dter/ Beoatao lyar , of bena- 

canoQtan. 
tD0tl tierdftetVBabbioutaojOf lyar. Ï87 tri 
tOflbt bottk/ Orang outaO. 
tDtlöt l^ntpOt/ Sayor outan. 
UttlDtJ^epDt/Liaroja. 
tofllen/Mao* heodac. 
Uïüfe/ Candati, of condatf, calien- 

dac. (DmeotltjeitoOIe/Cama 

Allah. 
tDÏIltg^ / lmni0|^tci( / Deng-an 

foaca-hatL <©m m^nent ttitUe / 

Tagal, Of tiggal bèta , febab bè- 
ta, i^aneene lotHe/ sammafa 
candhati. fijnen ii)tneoftDet> 

offyUqfXUDiz pouoja caheudac. 

tomeltelof ftraem/ Cadey.<{5ont<» 

fmitjer )amMl Cadey pandey 
mas. 

tomdaejei/rpaie/Daawer. 

tomoen/ögren/Poutar. 

tomoaeiet/Pootaian. 

Uttttd-boom/ Cayou poutarao. 

umtimt 0aern op een doutomy 

Belé-beqang. a^m||OO0eUmt^ 
tien/Poutarney. 

Uiintien/ omo^aepen / Pouiiog. 

acan. 

tmnDm / intmnDen / GiUagda. 

lam. 

Uïmtif/Angin. ^tetUoontomt. 
totnnen met llrpen/rpelen/meti^ 

Den/$Cl Menang. 

tmnnen raetltoopmanfej^ap/ La- 
ba, balaba. TDeOaottninnen/ 

Alaoegrl 

mmnen/ tieriu:90en/ Beroie, bro- 
le. IfemmiDttf ganaetmnnen/ 

25Ö » Berolc Digitized by Google l88 W 1 

Berole haci fjappa fjappa. Ü^ttt^ 

beten minnen of tferttr^gen / 

Broleanac-anac. 
l©mtte/ profijt/ Ganda. 

a^inr/Aogin. ^^aejientieiomr/ 

Poucar-blyuDg. ^tO^m-tDinC/ 
Ribouc aDgin.)300?)StnDt/ An- 
gin bay , angin derri blackan. 

Sin f» iDtntit / cegfien-ioomDt / 

Aogin derri alouwatu ^tt- 
tDintJt/ Angin laoac. ]^et ntpf^ 

Crgenuan betmntit/Bonnjyhan 

angin. 
ICMnter / Mouffim-ba , mouiliin 

dingin, monilimondjang. ^s 

HertDtnteren/ Menauwan. 
|l^tOÏ0en/ Degen/ Sappo,menja- 

po. 

l^tGTelen/manQlielen / Toucar. 
<5eIDt mtlTelen/ Ourop. 

H^tOirlaec / Orang meogourop, 
orang menoacar. 

^en tutrpelcuec/ die Han 't een op 

^ antier loopt/ Baicole. ^p« 

oentliciteen <auirbaeeitie. 
n^it/ Foute, Ofpouti. ]^ettt)it 
Öan eenepe/ Poute derri nang 

teloor. l^ettDitbaemtennae 

(cgiet/ Tandabcrpdna. 
ÜNCtetierUie/ Warnapbute. 9e 

tpitSe / Nang terlebeh poute. 
1Bit-0(^0|)/Poute fedikit. 
n^it xamWM Pouce acan , mem- 
. boatpottte. 
«ait toetDen/ Menjadipoute, W O 

n^fttigj^epbt/ Poutehnja. %n't 
tUttgelMeeDt/ Memackeyfirba 
ponte. 

Nota; <@p Defe tDijfemoeten 
aengaenoe andere eonlenren 
be ttioo;ben baer upt bfoepin^ 
be gefb^weeitiDetDen» 

W O 

tl^oelen / ontttSigj^ $^n ban 

Tiecftte of (bians^t/ BaUfa. 

laodenbebanganben/ Tangan mimt nigd. 
|0Olf/ Harunau. 
IBoHe/ Booü^domba. 
n^oUe laetlten / Sakelat boulo- 

domba. 
tnonbe/ Loucabao, of lyang^^, of 

louca. 

tDonben/ beruonben/ Louca-a. 

can. ^^emonbet/Berlouca. 

bionber/ Heraen. I^et seefi(nt)t 

bionber/ Heraenbeta. 
bionbec^epbt/ Heranja. 
VDOnber-biettl^/Cardja heranijba- 

cardjahan heirani. 
tt)OttiïerIt(i^Terheraan, berani. 
monbec-t^d^tetf Tanda terherath 
tboonen/ Doadoc, menaouo. 
ttioontiroe/ Tampat bedoudoc. Digitized by Google w o 
Whotht I i manneiun Uan eeh 

<^pntlt/ Ytick jeotao, of bebec 

jentao. 
iDOO^t/ Cattahao, fa-patta, pac- 

caha,cactahu,bacattihan.<^Oilie( 

tSOtÓM / Cattahan Allah t*Al- 

Iab,Rewayac Allah c' Allab.^m 

moo^t/Sapatta; 
tDO0^-St9Dt/Backaley, ban- 

ca. 

moorden tottTelm m't n^rl^^ 

imi/ Bacoacol. 
mo^Dm/ ttmüen / Jadi, menjadi , 

bierjadi. 
tDO^m/ Oular^tTjatf jing. 

mo^macgtigj^tDO^tmgt/ Beroa- 

lar. 
tDO^Selm/ Macarofo,goemoelj 

meloutor. 
tOO^tel/Akan 

loo^telm/vpoatelftcSsm/ Bera- 

kar. 

tD0?t(Im/peen/Oubi. 
tDoat/borcfi/OutaQ. Z i8: 

tl^QatD(/iuecl(en-dtef/ Alouwis. 

tDOtttDer/ Hgbet;/ Colam-lcao. gicalaoat. 

Zee-ftratU»/ Dm oeUer/Pan- 

telaouctepilaöut. 
^ee-ScDtlt/ Prangan laoaC. 
Xn-t(Ami Moufo-laout, (alac. 

^ee-catte/SodcoDg. 
^egel/Tfjap. 

^eomen/ PaÜharakan : ^Utl U^ 

0tn* 

$^mt0l Tfjimboroang-hati.^ 
ZtmtOtl Oorac. 

^epr/omtetnacrcl^en/ Sabón. 

i^etiet;/ rpeetltGri / Llor, of ayer 
Üor, , 

^oom/of6oo)bt/tepi. J^m 
tioo^t/foonu 

^UpDm/ Salacan. ^tetbOO^t/ 3ÖÖ 3 Eenigc' Digitized by Google t90 Ecnigc Portugyfche woorden, die in de 

Eylandenvan Amboyna, Banda, ende Moluc- 
ken veel onder 't Maleys werden vermenght. MEfter. laatinooDen. I 
Eouon. Slfbam 

Masqué. ^tUCTtt altOO* 
Crear. 4^|)t)0et»n* 
Faflèar. fOatUKlen* 

Coftume. CoCtopme/mantere. 

Faience. ^UnttitttSimU 
Obrigacioo. l^fmtmi(Ül Siü 

tnt ampemanbt 0t|ioubenti6( 
cot rijnen tumS / oft tDtUece 
ttwu 

ParefTer. <5oet-mtn^^en* 

Aceica. Mtn^dmbt/ bilonsmde. 
Quanto. ^ootieeIali6(aensa(tof 
. aetteft* 

Mal-eofiDadb. <^nMiD&Oft/on^ 

gemanietc/ ongeregrlt* 

Beo-enfinado. ^tt COnttamtUm 

mal-enfioado. 
Confeillo. ^Oft* 

Ëntregar. SfnlianDengebm* 

Levaotar. ^it^ Uerj^Kf^n / Vt' 

Fregoar. l^ePftOntlt0ttt*r 
Fregoa^aon. P^eÖtCatte. 

Ifmola. ^elmtCfe* 

Licenfa. 4^o;Iof* 
Crefcer. n^dffin* 
Confeotir. Coelatm* 

Suffiir. ^oUmi/ofseininKn» Scrvir. ^ittltlU ^ 

Servitio. ®ten(L 
Sin. AotMt» 
Recada 2500t(ïr|^ap* 

Faftio. Cegem^t/tmtmenem 

dtncit motte i^^ 
Cadir. ^0^0^^ t)oo) em 0mcft 

ti^ftficn* 
Cuidado. ^o?0etitemmetgeni9( 

Doo?ö;ac0^t* 

CoDJado. ^tQa0er. 
CuDjada. ^toagmmtr. 

Sobriojo, ||et)e» 
SobriDJa. 0U^ 

Primo. ^uOerling^/ oottt$/oft 
moQi0foon. 

Prima. <^om/ofUmO(p0tiüt^* 

ter* 
Regalas. leciterbanciuc-goet 
Libro. ^en&oecit* 
Tinca. ^Imftt/ttemfiettDe» 

CoDcierto. ^(TOO^t* 

Citar. <0nt&tei)ent)oo?cec|K* 

Forfa. i^tae^. 
Parforfa. 0oüttm^U(k 

Mart^o. ^enj^amer* 
Prego. ^enÖ)0(fter. 

Fencro. ^enDniL 

AicuDja. s^pnaem / toenaem 

tian Digitized by Google lotero. #ceI/nte(aenatttiten/of 
ttttttttlt* 

Quantomas. ^ütMtÜtttilUV* 
Spada. €mVApUt* 
MaledicaoD. I^loeclt. 
Almorlar. <0nt6^ten. 

jentar. iiiattiDa0|i-mael(t(n. 
Cear. ^Honttttaeleten* 
Veludo. jplutneel* 
Alfiace. itleecmdrciter* 

Caftigar. ^troS^tt 

Porfiar. ctDtUm/ toaclteelett. 

Cafta. ^fitomÜr* 
Povrefa, ^rmoeDt* 
Armada, t^lott. 
Bandera. I^din/9ïa90(* 
Bombardero. ^oGTcgieter» 

Efpiogarda. «eEmcoer* 

Ganto. <^m(ant 

ingenior <^m mStummt tiaer^ 
men ptt ttiiMtf$ meöe op^ 
turnt / pttmttttütvhc^t/ ber^ 
rettet/oftrier0el9ilte* 

Afavcr. CetDeceti* 

Hora. IBpit 
Imagem. ^mfiedbt. 

inceofo. ll^terooc]^;oftner0eliic^ 

fteroodtutevc^ 
SoifTa. ;^ paraoe/ ofti optret^ 

Itónslie ttant» ^^oldaten mit 

liatrgetDttt. 
Gaiio.<$ént^aen. 

Groflb. <5?of. 191 
Proveitó. ^^Oftjt. 

Veiiio. ^^ottbttnan. 

Veilla. ^^OUiïttDtjf. 
Tempo. CtiDt. 

Curar. ^enerm/0e(bntmaiten» 
Mateiote. ojTammecaD^ 

Sangrar. %bn-UlttXL 

Eiate. Cottertttdttoeaat. 
Bnganar. ^ed^tegeti. 
Bafta. 't%0gmotQ^* 
Boifa. ^mlio^rr. 
Kamo. ^entariu 
Tania. ^mationt 

Seguro. 4^tn\}lp-tSltUpt-fni^* 

Saberbo. ^obaecdtg^» 

Cadera. ^tod. 

Pnipito. i^ieimit-aoel 
Banco. ^mbandu 

EntèndimeDto. I^erftatlt. 
Conceoto. CetljeDetl* 
Peito. ^ebO^O. 

Cerco. Cm btitgmngf. 

Cioto. dBmutiiluA* 
Aguabenca. Wit-\S)SttC* 
Benpode. 'fMO^Wl^tttU* 
Merefcer. ]|^aecDt0^ 5tjn. 

Sagufa-cofta. 't€iuntmmmfttt 

- Mdkpa ftpt. Saga fa-limpiog. 

dn (agu. 

Defmorefcer. S^eTlJDtjItmi. 
Camma. (t^mbttOit* 

Barba. Cenm^aett. 

Rede. €mtOttp-ntU 
Coitado. m^tfetalltl. 
Alfioetto. Ctn(pta$* 

Tor»- Digitized by Google Torto. ^cj^eef. 
Rua. ^ntürate. 

Remedio. ÜmtrtWv 
Ftefco. t^erfffr. 
Milagro. MiVOtcUtl 

Örivis. <3dabtfhttc. 
igrefia. ^tSiercltr. 

Grado. Ctalte; 
Fidalgo. (S^Ddmatl. 

Contas. it{ee(ftthtngm* 

Fantaftna. i^mtpOOfWti* 
Requerer. Wt\}Vnpt[^JftU 
Semaoa. €m\amh€* 

Agradefcer. i^oncftliaersiilm 
Kegociar. 25efot0neren* 

Durar. ^ntWH* 

Tentar. Ib^fftm ergettiS fimett 

Aleabitera. CmhOppdOttSiX* 
Franga. ^m^oetU 

Valer. 9rttgen/ttmi0ettttn. Cofta. «e^enituie.^ 

iDgeolIar. I^n^m» 

Sabon. ^ttpt* 

Tatcrouga. <em((^Ut'PdiitH* 

Ncn. jgocj^rr** 

Para. ^mtf^ 

Tarato. l^mtDetotppe^ofret^be 

pematUit laten Hallen» 
fioecca. <^en linten Dore» 

Gardenappa. CmÜttmttt* 
Vidro. <aia]$. 

Vara. ^men ftoclktrie penianl» 
inDej^anötHoert* 

Marcadjota. €tn i^O^tUSprche 

Ditegec/ gelifcb üaecDeD^u^ 
toen meoe te fteceften gaen. 

Tocca. een 0o?öel/ tnUefiant/ 
ent»titer&el9rf(e« 

A9otar. ^DteeCfelem 

Alcadfa. CaptCTeriie, Ecni- Digitized by Google Eenige Tarnataanrche woorden, die in de 

quartieren voorfchreven mede v^el onder 
het Maleys werden vermenght. T93 NOnou. ^eerDnöertï^agen/ 
om ne tom^tpDt re toe^ 
ten. 
Gogonta.' ^k^tm I oo^&rel rp;e$ 

i(en* 
Bobato. p^ittnpaleoSüoerjecen^ 

de tceCMtclte perfoonett 
Silaióa. ^eOattclten meteen To^ 
lemmtept* 

Sedouto. 2llti)Ör0. 

Boubappo. 25Ioet'ti|tentien. 
Hangehaoge. <5;ooteen{)e(tDa^ 

re fouten/ aliec dalclten ende 

Otergelgeiten. 

Cadaco. pafepjEf* 

Dodonta. i^amer* 
Dougadouga. Ban paffe /met te 

tieel no4 Aiet tetoepnig^ 
Dóbo. <$enp^erentt)atpemdnt 

gefonden toert* 
Nonghare. <Senion0^man* 
Djoudjarou. Cen ionge Dochter* 
Sedaha. ^endtTpenfier. 
Facfan. Arrogant ende te Un 

raet4mnrlNendedan lllcd relden 
. 5tm / ende te googj^ tix^ d?a^ 

0en* 
jebibi. n^^nsaetdt. 
Mondra. üDertlten. 
Hoanje.pianflie?i/op-p;0nfften. Tomacco. (t^endtjle. 
Garou. Sptroodengden» 
Manxr. 3[ncr. 

Wadja. ^taer. 

Gatagata. «eentange; 
Lego lego. ^en ronden danjflT» 
Cawoui Cenberöondt* 
Papalaco. 25ed;|jden* 

Naggara. I^tcmftiffy. 
Fiara. I^erttropt* 

Njimou. <eenöifrö-Kjn. 

Maccan goare gnare. ^tett pet 

ronder roefpijfe ende Tonder 

faufe. 
Sahocco. i^erradebtl^ aemafien 

endeoderdaiten. 
Fofo caki. ^ijn doeten üodem 
Coutoc. l^foetlt/ofceramp/aiijer: 

Coacocbinafla, coutoc antfjor, 
coutoc tfjeraooa , coutoc jadi 
pada negrf , catta coutoc, &c. 

^e Il@alepen0eb;upcl^en4ia. 

ram. in de Grifde dedtedemffe. 
Cocobadou. ederergtjoi/deriteert; 
Dafómo. I^ittualte/p^odiftedan 

i(oa dtemm op de repfe mede 

neemr. 
Temperafla. <®uade mamere 

dan doen/ nuaet gded^iipth/ 

ondetameltc^e maniere dan le^ 
€t dm Digitized by Google Hm enbe fianl>tlm. 
Mantocca. ^mont)etttou\ji)tit/ 
daetmen bp ritonDrrl^tne^ 

iiicocaca. <&mfitiit((ïtthtnmi 
tsintk te fttbfmi / eicfc om ^ 
tmfit tmtc nae po0m ende 
traenen. 

Tobo tobo dalam ayer. %iggfn ti^bbatnin'tmttt* 
Fata. ^c^tcften/tioegen/ ino^^ 

Helo-oraDg. ^ett fpOt j^OtfttttV 

met De luimen Dtr Hoo^- 
0aen* 
FofTo. l^botKnteetmomiiat 
^etonstronttjBi* 

Panabar. jfl^eDtCtjne. Manieren van fpreecken. CAyÏQ jcoa matciacao gong i. 
tou. TBit fUeebtngen $iin in 
tiergeltmtge turn bit gang^ / 
ofte tnegen tiaer reoen op enne 
IieD^agenrootieel 

Sardcosmaccanfapoulo. l^ontiett 

0etft tlittn tot cente / ofte tnte^ 
rett. 

Orangpaodjaogican itou. «De lüp' 

bta 0aen nat srooter entie 
meertiet maeelton met Hertelt: 
len/ aljer't in der toaer^ept i^* 

Dia djouwal kita-órang. 1^ btï^ 

taetonsi* 

Topayan poanja pantac. <Den 

noetbanbeuiater-pot* 

Oubacitou catoudjou deugan pen- 

jikit ini. ^ü tttetieciine otm^ 
oeert / ofte tomt otter eenmet 
beCefiecHrr* 
SoacoroQcor. j^tettetteel/ntet te 
tti^nt0|^* 

Bava-ilaog. Wttl^-bmSftX btiU tet tieeloren sP* 
itoudjatouiiang. ;Datttalttter:> 
loren* 

Itou famma doia lipat daac^. 

^attjEdmbdelDeronDe* 
Bali-dua. 3fnrtt)eenrp(titen.Ba- 
gidua. n^ectin tttieen0^ee(t«. 

Oiajadimeaberaoaac. ^pi0Q!^ 

doren* 

Tahaa pada maccan. ^it^ tOtiU 

jonden tian eten* 
liTonjaduabouian. Cttieemaen^ 

dennadendas^* 
Kirim catta. ithxm pemandett 

aenftsgeh/ of doen loeten* 

Bèta poutous taan pounja bacatta» 

han. Slclt djeerk tt p^opooH/ 
ofte dal m uine reden* ^t^ou^ 
denier ntue reden* 
Ambii artinja. ider(laen/ofte dat^ 
tendemeenm^e. 

Beca jadi berjadi. ^Icl^ den uW 

Gr^apen^ 

Sal^ Digitized by Google Salamatdatait. Vl^tWttüm* 
Laion cenga malam. |9a Dtn ttlilt^ 

Tondo hati. ^ijti ^tXtt ibU|l0en/ 

Paekei parampoaan. ^tn U^OU^ 

Hari domingo jaag de alouw^o, of 

demouca. ^m^6on&a0||tiie 

t)QO;|^atU)eni)El* JangdebcUc- 
Diabritican. ]^p||(eftiiettibtn^ 

se Q^mit I tsit^p^t^tt 
upts^eli^ac^t etide uptgese^ 
Hen* 

Dia paiut cayïoja ca-acas. ^p 

l^aelt ofte fclioH gaeciUeetim 
0mgoo0^/0fteo|)L 

Appaongcofadoolj. liC)att)J(de0t 

S^pDaernae/ toa^saet lietu 
atn* 

Outang itou dia tanghong. ^t( 

fcfjult Oaettoc (tjnm laite/ ofte 
moet gp betalen* 

Bouda itou bonlom tanghoog do - 

fa. ^ati^mOt^ftnoefiseen 
Conde QldeDaen / ofte en fieeft 
noc^ boo; geenfonDentetioe^ 
ten* 

Djicca bèta liat dja* bèta finga dia. 

i^adtie ttH ^em seften/tmfou^ 
de liem toe-gegaen enDe aen« 
8erp?oocftent)eIi&en* 

Beca boat dia fedo. %t^ 0OUtie 

^em t)oo^nlt|nen geth / enoe rpötte met |iem* 

Souda poatous. l^pt|$ alÜOOÜt/ 

'tttfalgedaen* 

Dia-oraog batau-tau. ^pj^ebben 

soeoe hennt(re aen tnal^anoe» 
ten» 
Briificawin. l^ninelttitietsoetQt' 
Den* 

Panghil diadengan duaberannac. 

iSoept gemtnet fnn oudetjer* 

Dia tangan gaoghoa. I^p en ton 

ftin [lanDen niet (m gouden/ 
^p tjGi tDoelenoe ban tianoen* 

"jtem / Mooloutgaoghotr, Sec. 

Dia pooDJa pacacc^an pacout pada 

beca pouDJa pacattdhan. (f^nte 

U)oo|Denatto;Oeren* 

Dia-oraog patout. ^p 0eIiitton 

malftanderen mei/ alitf tipQ;« 
empel: l^p gefütitt ^aec toel 
tot eenen man/ fp geltitftt |iem 
ootb toel tot een b^ouui* 

Adda gonaaoja beiar. 't^j9(tian 

grootet tnaectien* 

Soldado fa-cotta. ^Ue tit foltia^ 

tenl)an'tfo;(t* 

Orang laïo petfja vinjaga ioi. ifyifi 

Oere lupDen (eoectieti liefiRt 
lianDel* 

Dia itoanacal pada cotta ioi. |^p 

10 Sout/ on-eerbfeDt0|^/ baldai* 
Di0ti tegen intCadeeirondet: 
lietfiineeretegeDen/ enDeftin 
tefpett toe te Dragen* 

Dia tau maccao hixaxsi..V^tXt^t« Digitized by Google tapl^ortcè gtCept ttónt» mt 
tiit onn (tmtcienm m maton 
Uan omuliti)eetoia^ (roet tt 
OecgaDrrrn/ mot tt (Kficren* 

Dia catca cacca pande. I^p (pimkt 

pnftui imt; net/ fcatp, 

Tfjari tagoulio^.^ouling. ^OtC:: 

itontntttrnuffclm tnalle^otc^ 
hm. 

Bouda d jatoQ. ^t tJ^Ott Ut bttloS 

uan fttntie / maet koert p^tnn^ 
paliicit seb^tptftt manneeree^ 
nenitttKüalgeft^tjet. 

WaAoattou dia bonlom calouvar. 

redenen toa^ ^p notii niet 0^ 
tioten. 

Boang njava. ^U^ UlHtttl ont j^et 
letntnb^enjsen* 

Perri pada fegalla omnour. 9an 

aneeeuiiit0^epOf. 

Cia-óraDg boulom tatap. ^p en 

$iin norl) op liaet Sel ntet/ rp en 
5iinnot[i met ttü enDegefeten* 

Dia faciran pagaog oegri. |^ 

j^eerU / ofite regeert nu ober 
'tHanöt* 

Dia balie hati. ^p hUtt Uin ^tc^ 

tetoeDertoteenDinttt/ Dat^p 
nermo^pen/of üerdooten |)aD^ 
0e. 

Dia doudöc famma gaibaoa. ]^p 

fit niet Uietenüe Uiaer ()p§et 
Jireft/^or/ofc loat/oft U)aec/$c. 

Tinghi-meninghi. i^oO0|y op 

malhanortenoeftapelt. ^Dia poQDja mouca cras. ]^p tjS 

tttterjETtian toefen. 
Packey t/}iot/jiog. ^en mtfy aen 

Oentiinnrr ö;aflen.Packei cris. 

<eenfci)flfop'tliifö;ra0en. 

Telinga kica , of matta kita faÜa. 

Slth iiebbe qualttit sj^efroo^r / 
ofteqitaltth0eften. 

Dia falla tiga paracarra. l^ttltC: 

boet tnOMe btn^j^en / of^e j^p 
mtfffr^pt Dem mO^teberfian^ 
be manieren. 

Sepertibadang-moaKendiri. ^(jQf 

nepgenlic^aem. 

SelammaDJa duoja ioijadi, offe- 
lamma-lamma dunja ini. ^oo 

lange be toerelt oetoeeS tier. 

Ambil caduanja. |$eemtfe aUe 

bepbe. item fepbtmen albujsr r 

AmbildelapaD famoa. Ji^ttmtf 

realleatj^c. 

Ayër pounja matta mafille cras; 

;^e4:ibier loopt Oertft af. 

Dia föada fainoaDJa feperti kita» 

l^p i0 mp in alk& getSeft. 
Dia lalou. l^p i0boo^mp gegaen. 
Bèta foacar. Sltltj^ebbebeletfel/ 

icitpebbetoat anbeneiteboen. 

Orang caya foucar datan dalatn 

furga. iüpcf(e lupben homen 
tobsrüeft in ben #emef. 

Appa reboutitou.> l^oe ^ttt Hati 
Kita-óraagjadiifi oarca. WpfUi* 

mminttt^ült, 

Barappa lamnia^ ^oe lange i 

iDila. Digitized by Google loila namtna tourna. <3^at tlE(e(t0 

ienliupje(/ ttatemfinpiei Dmen 

Dia-óraog fouda hati barat pada 

bèta. Jpenjijnmettoelop 
mp öefint/ Ijm ïjrttentjjtot 
ttipmec0me0m. 

Dia jadi hati córang. ^pWtbt 

toat omdeIc/ofteontcoect.)^P 
oeefit Den moet meea uerloren. 

Dia potmja bafföhan. 't <5tint 0p 

tetajatfclienöwft» 

Dia batïdor parampoaan. ipp 

fiaept ap eent);ouU)e/ ofcebe^ 
^anitli^» 

Kita- órang matti tatdwa. Wp m^ 

0enon0tiobDt 

Matti-berannac. ^tttUm ilt^t 

öacrm 

Dia fampei-acan pada Capitan.l^p 

jf^reft l^et Den Capitepn aenge^ 
fepDt/ aen0eDtent / ofttot Deiec 
Captcepnir ooren 0eb;acDt« 

Düa catta deogan fepertfoja. i^p 

rept liet met een 0e(Dti(eni(re. 

Dia hati pannas. ]|ptKontQeIttn 

tDo;ne/|)ptie( ntet ^eten moede. 

Dia hati dingio. ^p t0Uetl^oeIC 

Iran morDe/ (^ne ^eetmoeDi0^ 
0epDttj0ober. 

Bèdjalan adapao. laoO^tDaettjSC 

upt0aen. 

Betabagioi-acancayin. ^cltDeDe 

m^ti hleet alDttö af. 3lcH |)tn^ 
0et/ ofre ttfio^en 't alDuier/ ^r. Matta •> hari fouda raafToc. ^e 

^onnetj9ialonDer. 

Dia-örang packei oamnia djougal 

^p enD?a0l}enDer maec Den 
naemDan. 

Liat-h'atpada tuan-mou. Pa(top 

umeefter. 

Laki fatOQ itou brani. «Dat 10 een 

ftoutman. 

Satou pon dia tida mau. I^p en ttltl 

0een Dan allen liebDen* 

Hati catoudjoQ doudoc fauna. 

m§n 0ett 10 De0een0^ / om 
DaectetDoonen. 

Capitan boatcaffiëo pada dia.^en ' 

Capitepn Doet |)em Deel Der^ 
D^tetietaen. 

Dia-óraug h^ti lecat pada bèta. 

i^aet $erte en l^onnenfe Dan> 

mphtetaftretfien. 
Dia tida tau hati. i^p en j^eefc 0een 

öerftanDt/oftDernnfr. Sffem 

^p 10 roo DecTc^^tcHt Dat fijn 

Sei:tDemDr0eeft. 
Liat ayêr. ^tet nae toatet / De^ 

rc|)icltt|)tecU)dter. 

Dia tfjinta negcïoja. I^p treutt 

om Dat fip op tiin lant DencHt / 
<)p DerIan0l}t na fijn lanDt. 

Orang meoangis ican. ^t lüpDen 

roepen naeDtftg / 'tDoItft 10 
DerIe0enomDtrrb» 

Betatinghaltacot. 3[rlt Dleef De^ 

D^eeft/oftemetü^eeren. 

Ampon tuan pouoja mcndengar. 
Cc 3 ^^^ Digitized by Google mtt oorlof dattcRïn u retien 
üaHe. 

.Babbitidamau badjaaraatD^reu^ 

(te m uiil nitt fytlm tmttm 
httt, 

Souda fariëa dia peghi . ]^ ji tjgl SA 

Dendagljnptgeuieea. 

Dia pedis padaóraDgAmboD. |^p 

t0lntter5mt0te0(n)e( Dea(m^ 
boptufeti* 

Dia boac famóa dengan pedis. ]^p 

Doet alle Dtno^tt met bitten^ 
l^eptit enbe Qxaf^u Dia cat- 
ca pedrs. ^p fp^eecftc btceet^ 
lij(l^enDebtleprat)(i(* 

Dia mau lebé derri kita-oraog. ^p 

tuti meerder 59n aljSt top* 

Jefu Chriftobaïki kica>orangixia> 
oofiafampa. ^feTttjBt €^pXiü0 

lieeft otuef menCrgen al te ntael 
ban De QuaDe DedoS / ofte De» 
D^Ht/enDetoeDerommeteret^^ 
teseD^aclit, 

Bavanaic. ^ttl |^OO0|) D^etigetl* 
BavaCQuroog. (0m Iee0^ D^ett^ 

0em 
AyërkitfjU. Iteesp-toater» 

Dia pouDja bati fouda tljamar. ^p 

ig mt(DaDtg|^ / Iq) j^eef t ftpnlt* 

Dia pouQja haci föuda tfjoutf ji.l^p 

10 onnootU/ Dp e» Deeft0een 
ffJlulDt. '«' ^ » 

Dia coutoup bcta pouDJa mouca. 

^P Qaet boo) mifn aenfii^t/ 
ijpOa^tmpm'tUirl^t* Dia mcDgadoQ bèta. ]^p geeft mp 

DefcguIt/j^pUiStetmp. 

BanjacDJa. ^eDeel^tpDt* Djau- 

nja. ^eberlrepDt. 

Tighinja. ;©e0OO0ÖepDt» Befar- 

nja. <De0root^QiDt/$r. 

Caous itou pouDJa ade. T^t tottt^ 

gap Dan Dien ft^oen* 

Dia-órang fouda ojawa fatou. ^p 

^eDDen DpmalRanDeren 0e^ 
pen* 

Dawon fa-Ié., dtm Dlat* Caitas 

fald ^enDIatpaptertf* 
Boulanpetlja. ^e i^aneD^eecfKt» 

Bèta mau fouropadadia. ^(6i 

D)tl gem om een Dootf$ap 
GrpnDen* 

Dia-órang packeimibjac. ^pDe^ 

Itriftl^en j^aer o^Dtnart0 met 
oipe* 

Diapackeipdrang. S^pDettt^teett 

llottDimejei. 

Piraogtjdamaccan.'t ]^OUD)-ttte]E( 

en rnt)t niet / ofte en gaet me( 
in* 

Tfjeraooa itou maccan. ^te 

fe^o^fteeettn* 

Dia bernangican faloacco. |^p 

D^0gt Den Cr^ilDt al noem^ 
menDe» 

De Pedro poupja belaccaa roama. 

^(|lter 't j^upier Danf ieter* 

Dia tangao paoDJaog. $p fteetftt 

Q)n l^ant in andermans goet* 
ip taftet DerDer aijt j^em 

toe^ Digitized by Google DiacawafTa padapacattahandjoa- 

ga. ^p enj^eeft ij^unmatlit 

Dia-óraog maccan doudoc-dou- 

doe. ^petmairttunde. 

Antar-cacta} of bava pacattahan. 

)ianptm&nt0mgfn doen. 

Dia'óraog tnacti-matci carnaitou 
djonga. ^tkttn&tCtt&t^miït 

enDe avbepdenfe gantjei enDe 
0aec / ende alleenltclt om bat te 
Deblien. 

Dia pounja fbufou paflang , ofte 

timboui. i^arei^o;ftende0tm 
nen upt te (oopen / ofte groe^ 
pen. 
Lebe lipac. f^el eenisi foo beel/ oft 
een0roofeer. 

Boaog, of tarou de belaccao. «ildt 

met meet getienrHen / tiat met 
meer op6alen enDe bermanen* 

Dia haci fedap pada bèta. )^p 

b^aeggt mp een 0oet j^ert toe. 

Dia bnpada betamoulouc fèdap, 
of pacattahaaTedap. i^p rp^eeftt 

mp .minneïffcH enoe Itefii)ct( 
aen. 
Tidor fedap. 3[n eenen foeten 
flaep5iin. 

Djangan Icmbouoji tiamma dja- 

rongfatou. ^nDetderggt niet 
foo beel alleen naeltie* 

Bèta hati terbiog. ^tk bmnvU' 199 

0erua ban ïietten enbe tl^ 
moebe. H^en fepbt ootft hati 

anjot. 
Bèta tau dia ponoja paralente, ^fcft 

itan rgne Gr^elmecpe / ofte 
rc|ielmar()tt0enaett meU 

Bèta pounja moulout paotas catta 

catta. 3[cft (lebbe mtinen mont 
tDeltot mtinen mtlleom te 
Ip^eetlten. Sitk ben M tet 
tale» 
idopacan. 3[n 't lebtn lattn/ofte 
lebenbtgj^ maften. 

Ican fa-tfjoutfjou* ^en bO0 

btfcli/ een relte btCtj^/roobeel 
sA0 aeneen fnoet ijEtglieresen 
enbegel^oppelt. 

SeafTat, ofte boat cras. «DbJingen* 
Belayardepinghir-dirat. ^eplen 

lang^Tje^bebial genen. 

Jaogau poutar-bdlic. ^n foetftt 

rbo geen ombiegen enbetttit" 
bluften. 

Saciraog foudatidaadda. I^uen 

itUt met meet / 'ti^ alop/ of 
betbefi^t* 

Dialiat matta troas. f^p j^ijl^ gee^ 

Oen enbe fpóot^reien trén/ bte 
een anber niet en hah Tien. 
Hari tinghi. I^oogg Op ben bagj^* 

De Ambbn cafaona, attau , ca-ma- 

re. 2ten geneof aèn befesübe 

banAmbon. 
Jangan catta carna mouca. ^tl 

fp^eetttt niet om beist perfoontf 

mm Digitized by Google .200 

tDtUe/ i)m0unfte/ of U;»n2it^ 
fcöap» 

Dia pounja moulout tfjoulong- 

altng. ^p Qatt lilappm mD( 
DtierD^agm. I^p gaetüalfcfie 
ffijtmpQtmttt Sropm/ mde 
Xorrht de lupDen tegfim mal^ 
ItanDetenopremahen. 

Ican tida lacou. TDm Utrcfl ent$ 

niet Degeect/ gp en iff niet o^e:' 
tcoclten» 

Jaogau tindis pada bèta. <{fn0aet 

nietbotjen op mt|nl0f fitten/ 
ofteftaen* 

Radja pouoja batarouan. <Den 

Sabtbun^ ^^^ l^ontntftj6ttn 
mtofteoataianbt. 

Orang b^rou mendipat. l^ietM 

toen rijcftDom/ bolei^ Die niette 
ItfcM r^cfts^n setDo;ben* 

MiDJac-tidor. ^f Olpetjtf ftijf /Of 

|jmtt)dncouU)t 
Api tidor. *t Bpet tö gereftent 

Oraog matta paadjang. <$entrie 

tiin oogden laet gaen/ otiev al 
mbetnallegoecften. Xeiinga 

paodjapgyfi^c. 
Maoufia baratos , barfbous, &c. 

11^0^^ met j^onbetben/ 
tnetbupCmben* S[temBadua- 

ratoS) batigaribous. Ill^et tUiee 

lionbetben / metb^iebupfen^ 
ben* 

Matta kitaaddafegaog. I^ftftben 

paed^tiSl). Boaog-matta. <Züt\mvh.tn* 
Bermayïo-matca. Coeloticlten^ 
Appa daya? appa tadaya? appa kea- 

daya? uaatraebt^patientte* 

Mattidegantong. <0p0e$an0en 

Uietben* 0aen* 

Dua bafoudaia. CUiee 0eb;oe« 

ber«f; 

Bcta pounja ia-negrr. Ulijnen 

lantftnan* 

Noogaie-mintar. (Cen liifTc^nt 

Bacanlia itou jadi taitaric-taric. 

^at toercftgaet al tteci^enbe 
boo^t* 

Ambil hati-órang. ^tX liebecj^er^ 

tentsinnen* 

Dia datan pon baic, dia tida d^taa 

poobaic. 'tZpbatlipitome/ 
'tf;pbat|ipnteten{(ome* 

Bèta jadicras pada dia-óiang. ^tk 

ujietbehaerté Oeccit/ bartier/ 
ith l^eboe j^aer obertoonnen* 

Papan pounja deatafoja-'t ^Otun^ 
0e ban beplante* Debavanja, 

'tonberi^e* 

Nota. Digitized by Google 201 Nota. men XtQ^t t Maoufia-ia- 
órang.orangfabidji. ^Mlll te- 
loor ia-bidji. Bioataog, haiwao, 
ican, bourong, oular, rijatf jing, 
&c. faecor. Póhon (a-cayou. 
Diwon falc Calappa fa-bóa. 
Cappal,ofpraufa-bóa. Sagufi- 
limpiog. CayÏQ fa-lirang, ofte 
OOCl^ / falc. Rantc fa-ouboDg. 
Clang fa-palTaog. ($m pair 

arm^ringni» 

Caoas ia-pdris, ^ttlVmU^Ot' 

nm* 

Tan-amba. ^je('ttierac||t(leddt^ 

tnenpemanbt l^an coeQiieiten/ 

mttt ütith aIjSl ougco, Ofeog. eau. Cm/ Dattnm ttemst 10 Saende/ 
«fteddtmenfilÜftSaett ^a<v 
badixi niet anbetiet te (tornen 
tn geeft/Dan datmenober epn^ 
tie enOe op tn bttnm i$l enDe 
ntetenfitofen(t0|^t» 

Capalla capallanja. Il^ecbC 0|^e^ 

ti^upci^t Doo; oe l^ooft-lhic^ 
i(en ban eenige materie* 
Baiola. <5$eb^np(ktmen boo? 
loelaen* 

Sedaog lilouduDJaini baroujadi. 

;^en oefe toecelt eetH getc^^ 
penttia0/ ofte boen ruklt00e^ 
fc^t of sepaoeerttoaie^* 

Appa boat dia comb^U } U^aetom 

RoimlipiDeberom^ I Bri teünga. ^\iX} Degebtn om te 
(loorert* 

Bcta caïiangaa. ^(ft ^eb&e pet0 

berloten/aljes tiaef/eent00 soet/ 

Tidacatauan. |0entn Uieet ^et 
Prau ca-cringaQ. ^e p^auU) \^ 

b^oo0l|bebaUen. 
Addadjouga. <e^nbe bteroelitcfte 
manieren ban fp^eecHen t^t^ 
b^upcittmen alfnien \m\ feg^ 
0^en / en tlD^ffelter niet aen / 
$eti0roo/()etijei0eb}ijEr. 

Tahan cawa^fa mou(b. ^eSaen 

tjoo^benUpant. 

Suara djicou.ttem pacattahan d ja- 

tou. ;!^e uptrp;aHei0 0ebaen* 

Dia boatitöu mentfjouri-tfjouri. 

]^p boet bat fteeirgebjüre. 

Bolx> api pada hati- ótxag^t hxp* 

ben ergeniü toe optiitfen/ oft 
aenftootHen. 
BobodingiD. ^oenbetlftoelen/of 
tierflautDen be bpengliept Uan 
pemanbt00emoct. 

Dïa-órang fouda tfjaraportangao. 

^epbtmen oIjet ttoee partpen 
bjianbt aen malhanberen/ oft 
aen 't bed^ten 0eraetHt5tin. 
Nota. ^DeUioo^ben ban0etaUe: 

Poulo,ratos,ribous, laxa.djouta, 

en toerben nopt 0(ieftelt al^ 

leen / maer baer ttiect boo? 0e^ 

noemt ban eenen / ofte beien / 

^b al0: Digitized by Google $A0: Sapoato, daa-rato9jtiga- 
ribous, &c. 
Andjing.galac. ^Itlftl dooftnm^ 

ADgïn.acaa cayïa. 't HijntUfttt 

tn De tornt liongen* 

Pimping dia ca-atas , of ca-bana. 

j^eemt |iem lip De ^nDt/enDe 
leptliemop/ofaf. 

Beca,dfkitadaa-oraDg.tl^tttU)(e« 
Oogco tiga'oraog. <^|^|lD)te* 
Diaampacorang. ^jlBper* 

Nota. iilii'enmac{)|^terntetl(r0^ 

gen: Kita-oraog^oogcooraog, 
dia-orang. 
Dia peghi bablïan depaflar. ^p 

i0 0oet 0aen l^oopen op Dr 
metdtt»' 

Dia tidaadda imam. I^petl Kleeft 

geenconürmitte* 

Alouwan corcorre ladjop.^e tO)^ 

co^teiieiDoo^rmalt 

Alouwan ccnrcorre tfjoapoid. ^ roKotTetje(Doo^fi^er; 

Ghighi taoghol» of coucoa tang- 
hol. ^epDttmndlieipemanDt 
eenen rant uptmti ofte eenett 
na0eInptDa(r* 

Joadenganmdlas. 2tipmlecl^« 
Jaogan 'faraog hati. Cn Dettloo^t 

untet* i^tecDanCrptmen: Ha- 
ti cafaiangan. Cett geQoo^t ge^ 

moeDt. 

Bedj^D malintang pada mouca- 

orang. ^aen DtDerji. Doo^Dp 
pemantiscaengertc^t. 

Seperti pinaca bouda* %\$ eett 

RtnDt Dat 0|^een DerOanDt en 
^eefir» 

Bernangdcan barang baraog» 9L\ 

(taemmenDepetm^anDen/ Dp 
rtt^/ofoDetrtc^^DDem 

Doudoc bacouroog dalam reuma.- 

fitten 0eDuett0l) m fpipsr* 

Raflaangir. 't ^maecbt (tetcH/ 

al0 tn Oettbe oipe 0eDact(en» OSfer^ Digitized by Google 20| Obfervationes aliquot hinc illincdeccrptïE ex 

Grammatica latina^ utilifllmas ftudiofïs lingux Malaicse^ 

in infulisjava, Amboyna , Moluccis> Banda & ea- 

xundem circumviciniis ufurpatx. Particulae praepofitivae ïunt 
quatuor : mm jpen , ber^ ter. 

MErij fequentelittcra, ^^aut, 
m, matatfbum^» ia m^ ut: 
ntembayar^ memmaj^, 8cc. fequenti-> 
bus variis confonantibus » abjicit 
fuum, n^ ut : melapar,fneraffa,nienan'' 
ti. Infuper etiam aliqaandoeu- 
phooi^ cauia mat^tyt, ia^ a^ xxv.ma^ 

Sequeote littera/ , mutatümm ^ 
Uyin^ fHy &^py fèqueDtis vocis> etiam 
in y Piy matatur : ut : memman£nl , k 
panghii. Idem etiam aliquaodo fit 
fequenteiitter^^^^ ut i memmalat, ky 

Sequentelittera,^, aut vocali^n* 
terferitur litterai^,iflter litteram,fi> 
Sc litteram> by aut vocalem illam fe- 

Sueotem > ut : menghucumymen^* 
lp. 
Sequentelittera, ƒ, motatur,/, 
ilIudio/W» ut : mmjouro pro^ men^ 
fiuro. Unum tarnen eft exemplum 
in quo , fy non mutatur in jcd , {èd 
planereticetur, ut: menoufouy pro. Scqucntc Iittera> ty eliditur, /, il- 
lud^ ut: menourout^ pro, menum^ 
rout. 

Nota. Siquatibi occurrat vox, 
quas incipiat i men y meng, mem , me, 
ma : eamque in diclïionario non 
poifisinvenireadlitteram» m^ab- 
jicc ymen,mengymemymeyma y &in- 
choa vocem a littera » qua; turn 
proximè fèquitur. Si tamea littera 
proximè fèquens fit , m, reponepro 
ea,^> aut, ^- Si littera proximè fè-- 
quens fit ,jod. Repone proca , ƒ. Si 
littera proximè fequens fit vocalis 
prasponevocaiiiUiUtteram^, qus 
fuitelifa. 

Particula^ff , fèquitur rationem 
particular^m» , nifiquodpardcula 
peny nunquam abjicit fuum, n. 

Practerea particula,/w,(aepc mu- 
tat fuum # , in a, ut : pangadjar , pro, 
pengadjar. 

Itaque fi tibi occurrat vox incï- 
piens, kpeny aut,/öfi,aut^ flwg,quam 
indidionario nonpoKIes invcnirc 
ad litteram,^, abjice^«», pony pangy 
& inchoa vocem i littera quac 
proximè feqtiitun Obfervatis ilUs 
T^h % qua? Digitized by Google qux diximus elTe obfervaoda ia 
parciculam^/i. 

Particula, &r, fequenteconfo- 

nante plerumque ( neque enim fic 

fempcr)abjidt liium^f , Nequc hoc 

fblom » fed prxterea etiam psoe 

itat fuam, e, io, a, Icaque 

ïT, dicimus^ bi^oufar. 

\t tibi occunat vox inci- 

^hybay quam in didiio- 

iiarioDODpoiSs inveoire ad lüte- 

ram, by tumabjice^r, be^ ba, & 

inchoa \rocem ^litcera proxime fe« 

qaeoti. 

Particula, f ^ , planc fequitur ra- 
cionem particulds^^»icaque eadem 
tftobièrvatio. 

Particulse poftpofitivae 
funtfex» J^yCOyfnoui 

J^n notat adionem tranfeim- 
tem» iive efficientem aliquidinre 
^equaagitur^ut: pandjani^en^ fa^ 
cerelongum. Sedinorisprasdi&is 
particula >^Mmocatsr inacany ut Ie* 
baracan pro kbarJ^em 

Si ultima vocis littera, fitj aytt^m, 
a , duo illa coalefcuutin uuam» ut : 
Unaffacafipro binaffaacan^ 

Itaque fiqua tibi occurrat vox 
defioeus io Jipi aut acan » quam non 
poffis inveoire iodii^ooario cum 
taÜterminatione^tum abjice illam tenninatioflem, 6c:reliquumvociS 
refèrva. 

Si adjcc3:o,a^wi, rettet in fiae vo- 
cis confbnans gemioa, tumcrede 
uitimam vocis f iiifle litteram , dr-, 
qu£ coaluerit cnm i a, particufas a^ 
can. Itaque tfillud repone ad fioem 
vods. cxempkimelt indidavoce 
binaffacatu 

Idem etiam fac etfi abjedio acan 
reftec ia fine vods una tantum 
con/bnans , & vocem illam fic in 
di(^ionario inveoire non pofiis. 
Nam abt alay fit, alacan , &: abjedo 
acofTy reSituenda eft littera, a, vocis 
ala. 

Particula? 00, moth f^a, denotant 
perfbnam y &c faut utriulque nu« 
mcri; 

I. r«,fignificatprimamper/bnam) 
ut tuanco y domious mcus vel no- 
fter. 

II, iwtftf,figiiificarfccundam per- 
fonam^ ut roamammy domus tua vef 
veftra. 

1 1 L nja, fignificat têrtiamper-^ 
fbnam, ut: negrynja-y civitas iUius 
velillorumr^ 

Nota. In voce felammanja , nja^ 
non notat perfbnam. 

ISlata* Quandopartieula/^iiyan- 
neélitur voci termiQantiio , n, tunr 
duo fïiUa coalefcuiit,üt: tuanja, pro 
tuan^ag 

Itaque & tibi occurrat vox cpzm 

abjeéla Digitized by Google abjeda termioatione , nja\ non ta- 
rnen invenirc poffis in dic^onario : 
rum crede ultimam vocis litteram 
fuifle, fii qujecoaluerit cam, w, par- 
ticulas nja. Itaque.f^^illud ad finem 
vocis rcpone, & fic qusere. 

Particula , la, poftpöfita fi ve po- 
tias anncxa verbö , fignificat impe- 
rativum^ut : pighüa^ ito. dümla^ 
tace. 

ParticuU, h^ poftpöfita prpno- 
minibus int, 8c,$m, nihil figni- 
ficationi illorum addit y niCi enh 
phafin.uuinilaorangfdtouadily Hic 
vero eft vir próbus. ttoulafouda bac^e' 
^, Hoc vero eft pugnare. 

Idem Ht qaando annediturvo- 
ci,iaiCyüüm m/^ fignificat bene ha- 
betiitemagedum» 

Partiaik r ta f non annedutur 
(quod fciam) nifi pronominibus^ 
ird, Scy itou y &c notat detnonfhatio^ 
nem, ut : initarouma kfta , ecce hsc 
eftdomus mea. üoutacappal radja y 
ecce ifta eft navis regis. 

Genitiva fignificatio fonnatur 
poftpofitione vocis iUius cui aii- 
quid cribuitur^ ut : roumara^ay do- 
mus regis. 

Voces ala , bmaffa, roufajlcmg^ fic 
notant aliquid fieri » ut niSum 
a£tionem notent i ad hunc ulo- 
dmsiineffyjuiai civitasvenitinpo- 20< 

teftatem hbftium. cappalbinajfa. na- 
vis peritaut violator, vel fit navis 
viohiio tarmaroufa. terra vaftatur, 
vel potius fit veftatio tctr^e. arta 
ilang. bona perduntun Si vero il- 
lis verbis adlionem cxprinierevO' 
lumus, addimusparticulam poft- 
pofitivam , acan , ut : alacan. vin- 
cere. binaffacan. facere perire , auc 
violare. roufacan. vaftare. ilangacan. 
amittere, vel facere ut amiflTum fit. 
Vulgo tamen in hisoris^ non bene 
hoc obfervatur: nam farpiusufiir- 
pantur quafi eflenr voces, aïlivti. 
Addatur praocedentibus vox an^ 

Nomina adjedtiva & adv^erbia 
inde derivata, eodemmodo effe- 
nintur. Nam ^owi fignificat fortisi 
Örfortiters ^/> fignificat bonus, & 
bene. 

Nomina adjedlivaitenjqüe no- 
mina denominativa derivata ab 
iUis adjeétivis, eodem modoefiè- 
runtnr. Nam ^7/i fignificat ftül- 
tus, &fiiiiul etiam dicitur : beM 
tauiUafoimjafflay novi ejus ftultiti^ 
an). 

AdjeBivai 

Nomina adjeéliva y adje6tione 
particula >^/i zutacan , fiunt verbaj 
8c turn verSorum ülorüm fignifiëa^^ 
tio eft^fiicore tale^quate adverbium 
iUud e(t aoc notat^ uupafi(^ftg^oü^ Digitized by Google :ao6 

g\\%. pandjangfican , loogumfacere. 
jfrang^ darus /ra^^<i»^faccrccla- 
rum vel lominofuin. 

Feria&'a. 

A verbis adlivis fbrmantur ver. 
balia adjed;ione terminationis an^ 
ut : a boat vel btrboat , fit boatim vel 
Jferboatan^a^colvcnitpicolam. Quodltionevocularamy^g^aut: ampat^ Vocula jong praspofita nomim 
adjed:i vo ^ notat hoc » quod lacinè 
exprïmimus per voces [ qui eft ] aut 
[ille qui cfl] uc : Deos jtmg bmar^ 
Deus qui verus eft. ambiljang ie- 
fat , accipe illudquod eft magnum. 

Nomina figoificantia numeros 
fiunt adjediva Dumeralia praspofi- ii ultima Uctera verbi adivifitii> 
tumafTumiturcerauaatio hên^xO.. 
h bacardja venit bacardjaban. 

Verba ipla frequcotiffime pro 
fuisverbalibusufurpantur» vdpo- 
tius verbalium figoificatioDem in- 
duunt» ut : bèta tan dia pounja ba^ 
fordja [nt> bacardjaban y novi illius 
facere pro iilius fad:a. bèta dengar 
dia pounja backeky , aadivi iilius 
pugnare » pro iilius pugoam vel 
pugqationem. 

Gradus comparationis noa fi- 
not variaciönevocis» fedpr^pofi- 
tioDe vocis lebé in gradu coitopara. 
tivo^ & poftpofitione vocum Idjé 
padafamoain gradu fuj^etlativo» ut: 
^y^magnus» lebé bejar^ autterlebeb 
befar y major vel magis magnus > be^^ 
fat lebè pada famoa , maximus^ vel 
magnus plus quam omnes. 
. Adverbia ordinis datdot^, & come^ 
diënBwüt opmina adjeéliva praspo- 
fitione vo&alxjangi ut ijang dmdou j 
prior, vel qui priuseft , jangiome- 
diën^ pofterior> vel qui poft eft. . aaztuotfjangcaampat, quartus.Suf- 
ncit autem faspe fola vocufa y ta, ad 
formandumitlud adjedivum^ fèd 
turn in prindpio poni non poteft^ 
fed tantummodo poft nomen iUuds 
cujus eft adjundum , ad hunc mo- 
dvLmperyouroan ca ampat, prasceptum 
quartum. 

Vocula lca2 prajpofita nomtni- . 
bus , quas nutneros ngnificat^ fadc 
ex ülis adverbia numeralia^ ut ra 
ampat, quartö. Nota tamen excep- 
tiooem illamj quas eft ad finem ob« 
fervationis prsecedentis. 

Nomina notantia materiam ex 
qdl, fignificatioaem adjedivam 
acdpiunt y nuUaalia re quam poft- 
pofitione poft vocem illam cui tri- 
buuntur i aut dequ^ dicuntur^ ut : 
bejffi,(evTum.priotbeJf$y oUa ferrea. 
masyoxamn. t/jmtj^gmasyMnaïns 
aureus. 

Indicativtunprafens. 

lodicativum prasfens in iignifi- 
catione ai^'va aut néutca ^ expri-^ 

mitur Digitized by Google mitur VcF potius notatur praepofï- 
tione vocis [ iulda]^ntt verbumiut : 
dtaaddavwcan y edity aut edens 
cft. 

Tarti(ipium prafens. 

Verbi geminatio fbrmat partici- 
pium pracfens: ut: dia maccm doudoc^ 
doudocy ille edit fedens. Sed pleruu- 
que in ai^ivis & neutris parcula 
fcrvel ba , prajponitur verbo pri- 
mo 3 ut : dia'Orang bedjalan bapimping 
ptmpingy illi iocedunt manus invi- 
cem juDcStas habeotes. In paflivis 
vero praeponitur particula ier Vel 
tai\Mi(Ua menjanji tagantong-gan' 
tongy ille caoit fufpenfusyel p?ndü- 
lus. Nota veroquod hascpartici- 
pia^ (int ejus generis , qualia nos 
exprimimus per adjedliouem vocu- 

is [^] ut : al rittende/ al gaende/ 
alüaenDe/alj^angcndr. 

Fkrak. 

Geminatio uominis format nu- 
misrum plfiralem, ut: rouma-rouma 
fouda angos , domus exuftas (iint. 
pan^lbouda^bouda^ voca pueros. Sse • 
pe tarnen ex iènfu liquet nomen ii- 
lüd inplurali efle intelligendum ^ 
etfi non fiat geminatio. 

AdjeUtva. 

Nomina fubftantiva faepiffimè 
figuificationem adjeótivam indu- unt , fimpÜci poftpofïtione poft 
fubftantivum illud , cui adje. 
ótivum illiid tribuitur, five cu- 
jus eft adjuna:um , ut : ican ga- 
ram; pifcis falfatus. fayor outan, her- 
ba filveftris. boNnneg-y^i^oxcasMt^ 
bataus. 

AJyndeta. 

Afyndeta adjedivorum, guse 
fiibllantivo alicui tribuuntur , fre- 
quentiffimaiiint : ut : mamfia befar 
kjtfjilr hoinines magni[ef]parvi. 
berbaatan bate djahat , opera bona 
[Ö]mala. Sqbftantivorumafyndc- 
taetiam^onfbntinfrequentia: ut : 
badang djiva berilang , corpus [ Gf ] 
anima perduntur. Deos bri fiuca 
doucay Deusdatlastitiam [e?]trifti- 
tiam> 

Gerundia, 

Verbum nominifubftantivo firn- 
pliciter poft pofitum , notat ge- 
Tundium primum , vel potius rem^ 
rllam , quasnomine illo fignifica- 
tur, deftinatara efle aöioni iUi qu« 
verbo illo fignificatun ut : tampat 
mmarriy locus faltandi , vclfaltati- 
oni deftinatus, IVaüou btrmayin^ 
tempus ludcndi, vellufui deftina- 
tum. 

Voces definentes in litteramr 
vulgo in prouunriatione in oris 

prcc- Digitized by Google ^o8 

prxdiais rüium fioale amittaot.oc : 
ana, diciturpro anac. rasfa , pro 
fifufae. hama. Dro boniac. Quando 
ctiam (itivasvoci- 

basill Uttcra^cli- 

ditur, andmouy pro anae-mm ftaya- 
fan, pro nécdcan. m^JfodcM,^ 
maffkdmi. . VTerba figoificantiamattfionem 
loei aliquaodo ad verbialem figntfi. 
cationem iadaaDt,ut:iava m^.fer- 
todip^tius. belatariron^. tcaheinfe- 
rius. antar cornbaU , reducico. lic 
etiam eft cum voo&Mspmlang , m^ 
fiCyScfinda^Scc. Digitized by Google 209 

Druck-fautcn die de difcrete Lcfer 
dient te verbeteren. 

l^etetrSer^ttipamtttl^agma. a t» eerde columne. b ht 
ttoeeDecoIumne. i^etbolgemiecptr&e Imtetiande ro(um^ 
ne. WannmlUfitk&n^jmimhmttïmfin}»^^^ 
ro^dgeren nef/ Dan mtttt alleen seltelc fioi fiec moet Decbetett 
toietden ; ^ntienettDerDen&bepliegefteK meteen comma (>) 
tnlTc^mbepöen. 

Pa8.3Jtnte9^ttiaecitt((eea) toaten. 4» Itn<.2r.&dt|^/tot 

ftier» 7«ai^Oupati. 9.a 30 btitouwi. 9. b i r. Mengadouhan* 
lo. a 9. Tetapi. 10. b i ^. Amóc. 1 1 . a 9. Era>.cra. 1 2. a 28. ra«^ 
can^raca. i3.a23.Meme.enDep. louken. iva2r.(atoura^ 
latoii fa tenga. 1 8.a i i.czffuv. 24 o /.Bafikir. 2 v ^ 1 1 • poutf jet. 
^S.aj.Merancan. enDe2i.Beroiibatti. 39^20 Fadjer of faidjer» 
4i.a7.Baftibaftian. 48.azi,Surkan. 73.b 24. capalla. 89 b3. 
mantri. 97. a 7. hit. lo^.b 28. Bcrnurahim. 107. a icBoai 
I3i.a8. Berfahir. ii^o.b3o.Eling. i56,^a8. acanja. Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google